Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Audyt biznesowy w działalności małych i średnich przedsiębiorstw

Audyt biznesowy w działalności małych i średnich przedsiębiorstw

Język: polski
Rok wydania: 2018
Wydanie: 1
ISBN: 9788380302228
Redakcja naukowa: Skowronek-Mielczarek Anna
Dodatkowe informacje:
Oprawa: miekka
Wymiary: B5
Liczba stron: 235
Miasto: Warszawa
Dostępność:dostępne od ręki
40.67 PLN Cena Profit24: 40,67 zł
Cena katalogowa: 44,01 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 5,99 zł
InPost - przesyłka kurierska od 10,99 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 10,99 zł
Paczkomaty InPost od 11,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 11,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 12,99 zł
Wstęp

 

Podnoszenie efektywności przedsiębiorstwa wymaga stosowania określonych narzędzi zarządczych pozwalających na kompleksową analizę wszystkich procesów i zasobów organizacji, z uwzględnieniem relacji z otoczeniem. Narzędzia te, poprzez wykorzystanie dostępnych metod i technik badawczych, pozwalają identyfikować problemy we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa, analizować je, oceniać oraz doprowadzać do ich rozwiązania. Wykorzystanie tych narzędzi w procesach zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem może przyczynić się do poprawy sprawności, skuteczności zarządzania oraz doskonalenia jego funkcjonowania, a także możliwości rozwoju. Do narzędzi, które mogą być użyteczne w tym zakresie zaliczono audyt biznesowy, traktowany w tym opracowaniu jako narzędzie zarządzania, umożliwiające dokonywanie diagnozy i oceny aktualnego stanu przedsiębiorstwa, jak również rekomendowanie najlepszych możliwych rozwiązań oraz udoskonaleń, by w ten sposób poprawić jego pozycję konkurencyjną na rynku. Audyt w tym znaczeniu jest traktowany współcześnie jako narzędzie ukierunkowane na usprawnianie działań organizacji, a nie tylko wskazywanie nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu.

Tak rozumiany audyt biznesowy może wiązać się w procesach zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem z:

- identyfikacją kosztów i korzyści wynikających z wykorzystywania zasobów i realizowanych procesów,

- diagnozą wykorzystania zasobów i realizacji procesów biznesowych - obszary problemowe, wąskie gardła,

- monitorowaniem i oceną zgodności wykorzystania zasobów i realizacji procesów z normami prawodawstwa, etyki, oczekiwaniami interesariuszy,

- zaspokajaniem potrzeb informacyjnych kadry zarządzającej oraz raportowaniem niezbędnych i istotnych dla niej informacji,

- rekomendacjami w zakresie doskonalenia wykorzystania zasobów i realizacji procesów biznesowych

- określeniem możliwości wykorzystania zasobów i realizacji procesów biznesowych w tworzeniu przewagi konkurencyjnej.

Wynika z tego, że audyt biznesowy, poprzez realizację powyższych celów w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa, może stanowić niezwykle użyteczne narzędzie w procesach zarządzania. Warto zatem rozpoznać, jaki jest stan wiedzy oraz umiejętności wykorzystywania narzędzi audytu biznesowego w małych i średnich przedsiębiorstwach. Stanowiło to główną przesłankę podjęcia badań statutowych, zrealizowanych przez zespół autorek z Instytutu Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Celem badania była diagnoza skali wykorzystywania narzędzi audytu biznesowego w praktyce zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce. W badaniu empirycznym poddane zostały ocenie uwarunkowania wprowadzania narzędzi audytu biznesowego, ich rodzaje oraz bariery utrudniające ich wykorzystanie. Badanie to przeprowadzono wśród celowo dobranej próby badawczej, obejmującej 200 małych i średnich przedsiębiorstw działających w Polsce. Ich

strukturę ustalono według rodzaju przeprowadzonego audytu: 106 przedsiębiorstw przeprowadzało ten audyt samodzielnie, a 94 przedsiębiorstw zlecało jego wykonanie na zewnątrz. Taki podział próby wynikał z przekonania, że w małych i średnich przedsiębiorstwach będzie można już rozpoznać określone narzędzia wykorzystywane w audycie biznesowym, w mikroprzedsiębiorstwach byłyby one raczej bardzo rzadko spotykane. Dodatkowo założono, że mogą wystąpić określone różnice w wykorzystywaniu narzędzi audytu biznesowego, w zależności od jego rodzaju. Badania empiryczne zrealizowano metodą wywiadu telefonicznego

(CATI) z właścicielami bądź menedżerami badanych przedsiębiorstw. W bazie danych o przedsiębiorstwach, firma badawcza, która realizowała badania empiryczne na zlecenie Instytutu Zarządzania, dysponuje dostępem elektronicznym do 71 468 osób w wieku 25+. Do wszystkich z nich zostało skierowane zapytanie o posiadanie przedsiębiorstwa i prowadzenie audytu biznesowego. Odpowiedziało 200 respondentów. Szersze informacje na temat grupy respondentów, zaprezentowano na końcu opracowania w Załączniku. Trzeba mieć świadomość,

że wyniki uzyskane w trakcie badań empirycznych, mają zdecydowanie charakter sondażowy, nie mogą być przenoszone na całą populację małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących na polskim rynku. Charakteryzują jednak w pewien sposób problematykę wykorzystywania audytu biznesowego w praktyce zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

W trakcie realizacji badań statutowych postawiono wiele pytań badawczych. Odnoszą się one do wybranych zasobów przedsiębiorstwa oraz procesów zarządzania, syntetycznie można je sformułować w następujący sposób:

- jakie zadania przypisywane są audytowi w praktyce zarządzania małym i średnim

przedsiębiorstwem, także w odniesieniu do konkretnych zasobów czy procesów?

- które narzędzia audytu wykorzystywane są w badanych podmiotach?

- jaki zakres mają wykorzystywane narzędzia audytu w badanych przedsiębiorstwach?

- jakie bariery związane z wdrażaniem audytu są identyfikowane przez badane małe i średnie przedsiębiorstwa?

- jakie efekty możliwe są do osiągnięcia poprzez wykorzystanie audytu w praktyce zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem?

Rozważania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią próbę odpowiedzi na postawione pytania. Stanowią podstawę wnioskowania o wykorzystaniu audytu biznesowego w małych i średnich przedsiębiorstwach w wybranych obszarach ich funkcjonowania. Istotne znaczenie przypisano w tym zakresie procesom zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi, marketingowymi, informacyjno-komunikacyjnymi, modelami biznesu oraz innowacyjnością. Tym zagadnieniom poświęcono rozważania w kolejnych siedmiu rozdziałach. Wskazano w nich przede wszystkim na istotę, uwarunkowania oraz narzędzia audytu biznesowego wykorzystywane w praktyce funkcjonowania badanych podmiotów.

Rozdział pierwszy Audyt w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem - znaczenie, bariery i efekty wdrażania (autorstwa A. Skowronek-Mielczarek) dotyczy zagadnień związanych z ogólnym postrzeganiem audytu biznesowego w badanych przedsiębiorstwach. Wskazano cele audytu, obszary objęte audytem w procesach zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, bariery identyfikowane przez przedsiębiorstwa oraz korzyści wynikające ze stosowania wybranych narzędzi audytu.

Rozdział drugi Audyt personalny w badanych małych i średnich przedsiębiorstwach (autorstwa B. Bojewskiej), poświęcono analizie obszaru personalnego. Określono znaczenie i zakres audytu zarządzania zasobami ludzkimi. Podkreślono znaczenie tworzenia oraz kształtowania zasobów ludzkich jako pracowników wiedzy i kapitału intelektualnego, które determinują wartość przedsiębiorstwa. Celem i przedmiotem rozważań w rozdziale drugim jest określenie istoty audytu w odniesieniu do funkcji personalnej realizowanej w przedsiębiorstwie, narzędzi wykorzystywanych w tym obszarze oraz uwarunkowań skuteczności ich stosowania w badanych małych i średnich przedsiębiorstwach.

W rozdziale trzecim Audyt zasobów finansowych w badanych małych i średnich przedsiębiorstwach (autorstwa A. Skowronek-Mielczarek) przedstawiono jeden z kluczowych

zasobów przedsiębiorstwa, do których należą jego zasoby finansowe. Ich diagnozowanie i ocena stanowią istotny obszar audytu. Wskazano zatem na uwarunkowania wdrażania audytu zasobów finansowych w badanych podmiotach, odniesiono się również do wykorzystania określonych narzędzi audytu, częstotliwości ich stosowania w praktyce funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw.

Rozdział czwarty Audyt marketingowy w małych i średnich przedsiębiorstwach (autorstwa K. Bachnik) dotyczy określenia miejsca i znaczenia audytu marketingowego w organizacji. Istotnym zagadnieniem jest również określenie istoty procesu audytu marketingowego, przesłanek jego realizacji w organizacji, a także wykorzystywanych narzędzi w obszarze podejmowanych działań marketingowych. Na tym tle omówiono skuteczność tych narzędzi w doskonaleniu funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Rozważania w rozdziale piątym Audyt zasobów informacji i wiedzy w badanych małych i średnich przedsiębiorstwach (autorstwa C. Sołek-Borowskiej) skoncentrowano wokół zagadnień związanych z audytem technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem w kontekście zarządzania wiedzą oraz wdrażania systemów zarządzania wiedzą. Szczególnego znaczenia nabiera tu audyt zarządzania wiedzą oraz audyt strategii wykorzystania mediów społecznościowych. Wskazano uwarunkowania wdrażania narzędzi audytu, ograniczenia i możliwości występujące w tym zakresie.

Kolejny, szósty rozdział niniejszego opracowania Audyt modeli biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach (autorstwa M. Ziółkowskiej) to próba odpowiedzi przede wszystkim na pytania dotyczące uwarunkowań efektywności modelu biznesu i doboru narzędzi analizy modelu biznesu. Szczególnego znaczenia nabiera zatem audyt wewnętrzny modelu biznesu, którego narzędzia wykorzystywane są w funkcjonowaniu badanych podmiotów. W rozdziale omówiono również uwarunkowania implementacji audytu modelu biznesu w przedsiębiorstwie oraz narzędzia analizy i ewaluacji wykorzystania modelu biznesu.

Ostatni rozdział Audyt innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach (autorstwa B. Bojewskiej) dotyczy istotnej kategorii, jaką jest innowacyjność, która w znaczący sposób wpływa na osiąganą przez przedsiębiorstwo pozycję konkurencyjną. W rozważaniach wskazano na procedury audytu innowacyjności, etapy i narzędzia tego procesu w świetle oceny innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście ich konkurencyjności oraz rodzajów wdrażanych innowacji. Istotne jest także omówienie uwarunkowań skutecznego zarządzania innowacjami, w nawiązaniu do małych i średnich przedsiębiorstw.

Inni klienci kupili również:

Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Cena Profit24: 32,31 zł Cena katalogowa: 36,00 zł
Imprezy masowe. Organizacja. Bezpieczeństwo. Dobre praktyki
Cena Profit24: 58,64 zł Cena katalogowa: 65,00 zł
Zarządzanie wiedzą w rozwoju obszarów wiejskich
Cena Profit24: 78,64 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań
Cena Profit24: 48,32 zł Cena katalogowa: 64,90 zł
Mobilność korporacyjna na przykładzie Krakowa
Cena Profit24: 42,69 zł Cena katalogowa: 59,90 zł
Architektura korporacyjna jako strategia
Cena Profit24: 38,15 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Dylematy zarządzania europejskiego
Cena Profit24: 32,31 zł Cena katalogowa: 36,00 zł
MERITUM Prawo oświatowe
Gawroński Krzysztof
Cena Profit24: 169,31 zł Cena katalogowa: 199,00 zł
Organizacyjne uczenie się w organizacjach publicznych.
Cena Profit24: 74,27 zł Cena katalogowa: 89,00 zł
Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami t.7
Cena Profit24: 23,79 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy
Cena Profit24: 25,80 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Eliminowanie zagrożeń korupcyjnych w systemie zarządzania organizacją medyczną
Cena Profit24: 58,69 zł Cena katalogowa: 72,00 zł
Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego + płyta CD
Cena Profit24: 160,63 zł Cena katalogowa: 179,00 zł
The Essence and Determinants of Innovation Management in Tourism Enterprises
Cena Profit24: 28,53 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw.
Cena Profit24: 48,25 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Biznes w kulturze kultura w biznesie. Wybrane problemy
20,00 zł Cena katalogowa: 20,00 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu ogólnego

A Heart So Fierce and Broken. Cursebreakers. Tom 2
Cena Profit24: 32,10 zł Cena katalogowa: 44,90 zł
Halibut na księżycu
Cena Profit24: 25,84 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Syn mafii Walka o dziedzica Tom 2
Cena Profit24: 33,04 zł Cena katalogowa: 39,90 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.