Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Controlling należności w przedsiębiorstwie

Controlling należności w przedsiębiorstwie

Język: polski
Rok wydania: 2018
Wydanie: 1
ISBN: 9788381285827
Seria wydawnicza: Podatkowe Komentarze Becka
Dodatkowe informacje:
Oprawa: twarda
Wymiary: B5
Liczba stron: 558
Język oryginalny: polski
Miasto: Warszawa
Dostępność:24h
221.36 PLN Cena Profit24: 221,36 zł
Cena katalogowa: 249,00 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 6,95 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 7,95 zł
Paczkomaty InPost od 8,95 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 9,95 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 10,95 zł

Pierwsza pozycja na rynku traktująca o analizie, zarządzaniu i prognozowaniu należności w przedsiębiorstwie.

Książka wyjaśnia, jak należności wpływają na wartość przedsiębiorstwa i jego działania oraz w jaki sposób maksymalizować z nich gotówkę niezbędną do zarządzania płynnością finansową. Łączy wiedzę naukową dotyczącą controllingu należności i stanu badań w obszarze należności z obszernym przedstawieniem metod analizy, zarządzania i prognozowania należności.

Publikacja prezentuje metody analizy należności z punktu widzenia różnych aspektów (np. terminowości zapłaty, struktury płatności, portfeli klientów, ujęcie w budżetowaniu), zarządzania należnościami (np. ustalania limitów kredytu handlowego, tworzenia systemów upustów cenowych, opłacalności faktoringu, ubezpieczenia kredytu i zabezpieczania należności) oraz prognozowania należności (terminu inkasa, struktury wiekowej, kwoty transakcji). Książka opatrzona została dużą liczbą realistycznych przykładów oraz zawierająca syntezę badań naukowych w zakresie należności.

Z recenzji prof. Waldemara Rogowskiego, Instytut Finansów i Inwestycji KNoP, SGH:

Podjęta w monografii problematyka, jej ujęcie i przedstawienie tematyki przez Autora, niewątpliwie należy uznać z nowatorskie i bardzo wartościowe zarówno w teorii finansów, jak i aplikacyjnym (praktycznym), co wpływa na bardzo dobry odbiór prezentowanych w niej treści i rozważań. O niewątpliwie dużej wartości publikacji decyduje umiejętne połączenie rozważań teoretycznych ilustrowanych bardzo dużą liczą badań zarówno polskich, jak i zagranicznych, jak również prezentacja zagadnień związanych z zarządzaniem należnościami w ujęciu praktycznym. Jeżeli dodamy do tego liczne przykłady liczbowe wzbogacające monografię to uzyskamy kompletne kompendium wiedzy dotyczącej współczesnego zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie.

Publikacja zawiera m.in.:

 • przykłady wskaźników wykorzystujących różne wzorce porównawcze, RI (obliczanie wartości przedsiębiorstwa), DSO, analizy portfelowe itd.,
 • analizy decyzyjne umożliwiające ocenę użyteczności usług wspierających kredytowanie, takich jak faktoring, ubezpieczenie należności, windykacja i innych,
 • metody prognozowania należności zarówno proste, jak i zaawansowane, wykorzystujące narzędzia statystyki.

Poszczególne rozdziały książki, wyjaśniają następujące zagadnienia:

1. W zakresie rozdziału I. Należności przedsiębiorstwa w procesie kredytowania:

Rozdział ten zawiera wyjaśnienie roli należności w przedsiębiorstwie oraz motywów ich utrzymywania w przedsiębiorstwie. Wyjaśnione jest czym jest proces kredytowania, który od strony procesów wyjaśnia późniejsze postępowanie z należnościami z użyciem narzędzi controllingu, analizy i finansów.

W szczególności rozdział ten odpowiada na pytania:

 • Jak zarządzać wartością przedsiębiorstwa (i jaka jest rola należności w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa),
 • Jak czerpać informacje o kliencie poprzez analizę należności z tytułu dostaw i usług,
 • Jak wykorzystać jedną z metod analizy finansowej, jaką jest metoda oceny ekspozycji na ryzyko kredytowe, do prognozowania bankructwa klientów,
 • Jak szacować ryzyko kredytowe i usług wspierających zarządzanie należnościami,
 • Jakie są sposoby optymalizowania różnych narzędzi kredytowania, takich jak terminy płatności, limity kredytu, upusty cenowe,
 • Jaki jest mechanizm oddziaływania kredytu handlowego na wartość przedsiębiorstwa,
 • Jakie jest oddziaływanie terminu płatności na wartość zysku rezydualnego,
 • Jak wyglądają cykle operacyjne netto w różnych branżach,
 • Jak wygląda wewnętrzna struktura procesu kredytowania,
 • Jak optymalnie kształtować politykę kredytową przedsiębiorstwa (ocena ryzyka kredytowego, analiza indywidualnego ryzyka klienta, decyzja o udzielenie odrocznego terminu płatności, monitorowanie inkasa należności, ściąganie należności, restrukturyzacja należności, dywersyfikacja ryzyka itd.).
 • Jak zarządzać płynnością finansową w przedsiębiorstwie - przedstawienie różnych strategii, od tych skupionych na maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa do tych skupionych na utrzymaniu wysokiej płynności finansowej,
 • Jak ustalić poziom i strukturę kapitału, aby „naśladował" sezonowość sprzedaży przedsiębiorstwa - podejście harmonizacji,
 • Jakie są zasady zarządzania aktywami przy różnych strategiach (wahaniach sezonowych sprzedaży, strategii konserwatywnej, agresywnej itd.),
 • Jak umiejscowić proces kredytowania w strukturze przedsiębiorstwa z uwzględnieniem (oraz bez) controllingu należności, w tym pokazanie różnych wariantów struktur organizacyjnych, np. proces kredytowania zortganizownay sztabowo, liniow.

2. W zakresie rozdziału II. Analiza należności:

Rozdział ten prezentuje bogaty zestaw metod analizowania należności z różnych punktów widzenia. Mianowicie są to metody do określania uproszczonego czasu trwania inkasa oraz tworzenia struktur wiekowych należności. Omówione są wzorce stosowane w analizie należności oraz controllingowe systemy analizy w tym dla potrzeb budżetowania oraz tworzenia portfeli klientów. Ponadto wyjaśnia się zalety i sposoby tworzenia klas ryzyka kredytowego klientów.

W szczególności rozdział ten odpowiada na pytania:

 • Jak dokonywać pomiaru należności i struktury wiekowej należności (w tym obliczanie cyklu należności w różnych branżach i wg różnych założeń obliczeniowych),
 • Jakie wykorzystać metody DSO do uzyskania jak najbardziej doskonałego pomiaru, rzeczywistego cyklu inkasa należności,
 • Jaka jest procedura sporządzania struktury wiekowej należności (z uwzględnieniem różnych terminów płatności, czy macierzowej struktury czasowej),
 • Jakie są zależności między wskaźnikami cząstkowymi pomiaru inkasa należności,
 • Jakie są wzorce w systemach wskaźników należności (wzorce międzyzakładowe, branżowe, najsilniejszy konkurent itd.),
 • Jak dokonać pomiaru wariancji należności (w tym: odchylenie bezwzględnej wartości, CEV - wariancja sprawności inkasa, SPV - wariancja zmienności sprzedaży),
 • Jak poprawnie dokonać analizy portfelowej należności (w tym wyodrębnienie portfela klientów przedsiębiorstwa,  podejście według szablonu wynikającego z reguły Pareto, tworzenie grup kontrolnych ABC na podstawie krzywej Lorenza, maksymilizacja różnicy sąsiednich skumulowanych obrotów do wyznaczenia grup kontrolnych, analiza ABC na podstawie należności poszczególnych klientów itd.),
 • Jak tworzyć portfolio kluczowych klientów (w tym tworzenie grup kontrolnych utworzonych na podstawie obrotów, tworzenie macierzy portfolio, wykorzystanie analizy XYZ),
 • Jak opracować portfolio jakości inkasa (w tym parametry do wyliczenia stopnia przeterminowania inkasa oraz poziomu zmienności inkasa klienta),
 • Jak wykorzystać zalety stratyfikacji klientów według grup ABC oraz XYZ,
 • Jakie są zależności między miernikami a metodami portfelowymi,
 • Jakie są zasady tworzenia klas ryzyka kredytowego,
 • Jakie są metody oceny zachowań płatniczych klientów,
 • Jakie są metody oceny ryzyka upadłości klientów,
 • Jak dokonać segmentacji klientów na podstawie ich zachowa płatniczych,
 • Jak dokonać analizy jakości należności (w tym wskaźnik wysokiej jakości należności, wskaźnik złej jakości należności, wskaźnik należności dochodzonej na drodze sądowej, wskaźnik należności dochodzonej na drodze sądowej, wskaźnik należności przedterminowej, wskaźnik kredytu handlowego dla jednostek powiązanych,
 • Jakich wskaźników użyć, aby ocenić charakter stosowanej polityki kredytowej (wskaźnik polityki kredytowej, wskaźnik sezonowości kredytowania, wskaźnik pozycji kredytowej, cykl zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wskaźnik tempa zmian sprzedaży oraz należności).

3. W zakresie rozdziału III. Zarządzanie należnościami:

Rozdział  ten opisuje technik kształtowania należności. Są to narzędzia polityki kredytowej (takie jak upusty cenowe, odsetki karne, limity kredytu). Przedsiębiorstwo może korzystać ze wsparcia firm i instytucji finansowych takich jak faktorzy, ubezpieczyciele, firmy windykacyjne, kancelarie prawne. Opisuje się sposób integracji polityki kredytowej w ramach płynności finansowej. Kolejna część dotyczy kalkulacji stóp upustów cenowych oraz ich wzajemnych relacji a także integracji z limitem kredytu. Ostatnia część rozdziału pokazuje jak analizować umowy finansowe dotyczące faktoringu, forfaitingu, ubezpieczenia należności, windykacji.

W szczególności rozdział ten odpowiada na pytania:

 • Jak wykorzystywać instrumenty finansowe do kształtowania polityki kredytowej (terminy płatności, odsetki karne, upusty cenowe, prawne zabezpieczenia należności, różne poziomy kredytu handlowego itd.),
 • Jakie są mierniki efektywności poszczególnych instrumentów finansowych (np. mierniki efektywności weksli i hipoteki),
 • Jakie są powiązanie między instrumentami polityki kredytowej a formą polityki kredytowej,
 • Jak poszeregować instrumenty polityki kredytowej według klas ryzyka kredytowego,
 • Jakie są źródła informacji kredytowej (biura informacji gospodarczej, biuro informacji kredytowej, rejestr dłużników niewypłacalnych, rejestr przedsiębiorców, centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej, rejestry branżowe, giełdy wierzytelności, wywiadownie gospodarcze, serwisy informacyjne, biura maklerskie, firmy doradcze i konsultingowe itd.),
 • Jakie są zalety i wady usług wykonywanych przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne, które mają na celu wspieranie procesu kredytowania oraz jak obliczyć opłacalność tych usług (dotyczy to: czynności związanych z prawnym zabezpieczeniem należności, ubezpieczenia należności od ryzyka kredytowego, factoring, forfaiting, windykacja należności przeterminowanych, sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi, sekurytyzacja wierzytelności, restrukturyzacja należności przeterminowanych i nieściągalnych),
 • Jak dokonać optymalizacji polityki kredytowej w ramach strategii kapitału obrotowego (w tym wpływ upustów cenowych na przychody ze sprzedaży; możliwe kombinacje kredytu i upustów cenowych, wskaźniki udziału sprzedaży gotówkowej i sprzedaży stymulowanej polityką kredytową oraz innymi upustami,
 • Kiedy i jak dokonać rewizji obecnej polityki kredytowej oraz jak dokonać wyboru nowej polityki kredytowej (czyli dobrać inny zestaw instrumentów polityki kredytowej lub ich wartości),
 • Jakie są kryteria wyboru optymalnej polityki kredytowej (w tym przedstawienie parametrów różnych rodzajów polityki kredytowej),
 • Jak uzgodnić wartości poszczególnych elementów polityki kredytowej (np. wartość skonta kasowego z upustem hurtowym),
 • Jakie są modele diagnozowania ryzyka kredytowego (autarkiczny, outsourcingowy, mieszany),
 • Jak wygląda proces podejmowania decyzji kredytowej,
 • Jakiemu kontrahentowi z danej klasy ryzyka należy udzielić kredytu handlowego, jakie obliczenia należy poczynić w tym względzie.

4. W zakresie rozdziału IV. Prognozowanie należności:

Rozdział ten zawiera opis metod prognozowania należności wg różnych kryteriów takich jak data płatności, struktura wiekowa należności, prawdopodobieństwo zapłaty. Metody dzieli się na proste oraz ilościowe w tym statystyczne na różnym poziomie trudności od najprostszych po bardziej zaawansowane.

W szczególności rozdział ten odpowiada na pytania:

 • Jakie są metody prognozowania należności (metoda cyklu należności, metoda DSO, metoda procentu od sprzedaży, metoda bilansowej struktury należności,
 • Jakie są metody prognozowania terminu inkasa i struktury wiekowej należności (m.in. metoda funkcji przeżycia Kaplana-Meiera, metoda trwania inkasa, metoda łańcuchów Markowa.

Książka będzie użyteczna dla kontrolerów, dyrektorów finansowych, menedżerów kredytowych, analityków, konsultantów finansowych, doradców restrukturyzacyjnych i wszystkich innych zainteresowanych zarządzaniem kredytem handlowym.

Inni klienci kupili również:

Współczesna ekonomia. ku nowemu paradygmatowi ?
Cena Profit24: 36,24 zł Cena katalogowa: 44,00 zł
Determinanty przeżywalności mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce
Cena Profit24: 42,67 zł Cena katalogowa: 48,00 zł
Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny
Winkler-Drews Tadeusz
Cena Profit24: 54,13 zł Cena katalogowa: 60,90 zł
Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw
Cena Profit24: 38,77 zł Cena katalogowa: 52,00 zł
Zarządzanie kosztami. Teoria i dobre praktyki
Cena Profit24: 76,82 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Budżetowanie operacyjne, finansowe i kapitałowe w przedsiębiorstwie
Cena Profit24: 37,34 zł Cena katalogowa: 42,00 zł
Źródła finansowania działalności
Cena Profit24: 46,00 zł Cena katalogowa: 46,00 zł
Europejskie prawo znaków towarowych
Cena Profit24: 52,45 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Wolność działalności gospodarczej w konstytucji RP
Cena Profit24: 43,56 zł Cena katalogowa: 49,00 zł
Upadłość a potrącenie. Komentarz
Cena Profit24: 34,67 zł Cena katalogowa: 39,00 zł
Gra o jutro usług publicznych w Polsce
Cena Profit24: 24,85 zł Cena katalogowa: 30,45 zł
Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
Cena Profit24: 75,04 zł Cena katalogowa: 95,00 zł
Prawo reklamy
Grzybczyk Katarzyna
Cena Profit24: 44,40 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Przepisy 2013 - Zbiór gospodarczy i handlowy [STARSZE WYDANIE]
Cena Profit24: 39,57 zł Cena katalogowa: 49,00 zł
Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach
Cena Profit24: 43,11 zł Cena katalogowa: 55,00 zł

Polecamy także:

Cena Profit24: 168,02 zł Cena katalogowa: 189,00 zł
Cena Profit24: 335,04 zł Cena katalogowa: 349,00 zł
Cena Profit24: 113,87 zł Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena Profit24: 132,46 zł Cena katalogowa: 149,00 zł

Polecamy:

Wnuk-Pel Tomasz
Cena Profit24: 63,17 zł Cena katalogowa: 89,00 zł
Wnuk-Pel Tomasz
Cena Profit24: 71,54 zł Cena katalogowa: 89,00 zł
Cena Profit24: 40,85 zł Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena Profit24: 30,13 zł Cena katalogowa: 44,00 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

Hiszpański w tłumaczeniach Sytuacje
Cena Profit24: 27,48 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Complete First for Schools Student's Book without Answers with Online Practice
Cena Profit24: 104,90 zł Cena katalogowa: 118,00 zł
Gdzie jest lama
Evans Frances
Cena Profit24: 22,44 zł Cena katalogowa: 24,90 zł

Nowości działu ogólnego

AlaAntkowe BLW Rośniemy!
Cena Profit24: 26,55 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Listy zza grobu
Mróz Remigiusz
Cena Profit24: 27,29 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Królestwo popiołów. Część 1. Tom 6
Cena Profit24: 35,28 zł Cena katalogowa: 49,99 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.