Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Controlling należności w przedsiębiorstwie

Controlling należności w przedsiębiorstwie

Język: polski
Rok wydania: 2018
Wydanie: 1
ISBN: 9788381285827
Seria wydawnicza: Podatkowe Komentarze Becka
Dodatkowe informacje:
Oprawa: twarda
Wymiary: B5
Liczba stron: 558
Język oryginalny: polski
Miasto: Warszawa
Dostępność:Od ręki
204.18 PLN Cena Profit24: 204,18 zł
Cena katalogowa: 249,00 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 4,95 zł
Paczkomaty InPost od 8,95 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 9,95 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 11,95 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 12,95 zł

Pierwsza pozycja na rynku traktująca o analizie, zarządzaniu i prognozowaniu należności w przedsiębiorstwie.

Książka wyjaśnia, jak należności wpływają na wartość przedsiębiorstwa i jego działania oraz w jaki sposób maksymalizować z nich gotówkę niezbędną do zarządzania płynnością finansową. Łączy wiedzę naukową dotyczącą controllingu należności i stanu badań w obszarze należności z obszernym przedstawieniem metod analizy, zarządzania i prognozowania należności.

Publikacja prezentuje metody analizy należności z punktu widzenia różnych aspektów (np. terminowości zapłaty, struktury płatności, portfeli klientów, ujęcie w budżetowaniu), zarządzania należnościami (np. ustalania limitów kredytu handlowego, tworzenia systemów upustów cenowych, opłacalności faktoringu, ubezpieczenia kredytu i zabezpieczania należności) oraz prognozowania należności (terminu inkasa, struktury wiekowej, kwoty transakcji). Książka opatrzona została dużą liczbą realistycznych przykładów oraz zawierająca syntezę badań naukowych w zakresie należności.

Z recenzji prof. Waldemara Rogowskiego, Instytut Finansów i Inwestycji KNoP, SGH:

Podjęta w monografii problematyka, jej ujęcie i przedstawienie tematyki przez Autora, niewątpliwie należy uznać z nowatorskie i bardzo wartościowe zarówno w teorii finansów, jak i aplikacyjnym (praktycznym), co wpływa na bardzo dobry odbiór prezentowanych w niej treści i rozważań. O niewątpliwie dużej wartości publikacji decyduje umiejętne połączenie rozważań teoretycznych ilustrowanych bardzo dużą liczą badań zarówno polskich, jak i zagranicznych, jak również prezentacja zagadnień związanych z zarządzaniem należnościami w ujęciu praktycznym. Jeżeli dodamy do tego liczne przykłady liczbowe wzbogacające monografię to uzyskamy kompletne kompendium wiedzy dotyczącej współczesnego zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie.

Publikacja zawiera m.in.:

 • przykłady wskaźników wykorzystujących różne wzorce porównawcze, RI (obliczanie wartości przedsiębiorstwa), DSO, analizy portfelowe itd.,
 • analizy decyzyjne umożliwiające ocenę użyteczności usług wspierających kredytowanie, takich jak faktoring, ubezpieczenie należności, windykacja i innych,
 • metody prognozowania należności zarówno proste, jak i zaawansowane, wykorzystujące narzędzia statystyki.

Poszczególne rozdziały książki, wyjaśniają następujące zagadnienia:

1. W zakresie rozdziału I. Należności przedsiębiorstwa w procesie kredytowania:

Rozdział ten zawiera wyjaśnienie roli należności w przedsiębiorstwie oraz motywów ich utrzymywania w przedsiębiorstwie. Wyjaśnione jest czym jest proces kredytowania, który od strony procesów wyjaśnia późniejsze postępowanie z należnościami z użyciem narzędzi controllingu, analizy i finansów.

W szczególności rozdział ten odpowiada na pytania:

 • Jak zarządzać wartością przedsiębiorstwa (i jaka jest rola należności w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa),
 • Jak czerpać informacje o kliencie poprzez analizę należności z tytułu dostaw i usług,
 • Jak wykorzystać jedną z metod analizy finansowej, jaką jest metoda oceny ekspozycji na ryzyko kredytowe, do prognozowania bankructwa klientów,
 • Jak szacować ryzyko kredytowe i usług wspierających zarządzanie należnościami,
 • Jakie są sposoby optymalizowania różnych narzędzi kredytowania, takich jak terminy płatności, limity kredytu, upusty cenowe,
 • Jaki jest mechanizm oddziaływania kredytu handlowego na wartość przedsiębiorstwa,
 • Jakie jest oddziaływanie terminu płatności na wartość zysku rezydualnego,
 • Jak wyglądają cykle operacyjne netto w różnych branżach,
 • Jak wygląda wewnętrzna struktura procesu kredytowania,
 • Jak optymalnie kształtować politykę kredytową przedsiębiorstwa (ocena ryzyka kredytowego, analiza indywidualnego ryzyka klienta, decyzja o udzielenie odrocznego terminu płatności, monitorowanie inkasa należności, ściąganie należności, restrukturyzacja należności, dywersyfikacja ryzyka itd.).
 • Jak zarządzać płynnością finansową w przedsiębiorstwie - przedstawienie różnych strategii, od tych skupionych na maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa do tych skupionych na utrzymaniu wysokiej płynności finansowej,
 • Jak ustalić poziom i strukturę kapitału, aby „naśladował" sezonowość sprzedaży przedsiębiorstwa - podejście harmonizacji,
 • Jakie są zasady zarządzania aktywami przy różnych strategiach (wahaniach sezonowych sprzedaży, strategii konserwatywnej, agresywnej itd.),
 • Jak umiejscowić proces kredytowania w strukturze przedsiębiorstwa z uwzględnieniem (oraz bez) controllingu należności, w tym pokazanie różnych wariantów struktur organizacyjnych, np. proces kredytowania zortganizownay sztabowo, liniow.

2. W zakresie rozdziału II. Analiza należności:

Rozdział ten prezentuje bogaty zestaw metod analizowania należności z różnych punktów widzenia. Mianowicie są to metody do określania uproszczonego czasu trwania inkasa oraz tworzenia struktur wiekowych należności. Omówione są wzorce stosowane w analizie należności oraz controllingowe systemy analizy w tym dla potrzeb budżetowania oraz tworzenia portfeli klientów. Ponadto wyjaśnia się zalety i sposoby tworzenia klas ryzyka kredytowego klientów.

W szczególności rozdział ten odpowiada na pytania:

 • Jak dokonywać pomiaru należności i struktury wiekowej należności (w tym obliczanie cyklu należności w różnych branżach i wg różnych założeń obliczeniowych),
 • Jakie wykorzystać metody DSO do uzyskania jak najbardziej doskonałego pomiaru, rzeczywistego cyklu inkasa należności,
 • Jaka jest procedura sporządzania struktury wiekowej należności (z uwzględnieniem różnych terminów płatności, czy macierzowej struktury czasowej),
 • Jakie są zależności między wskaźnikami cząstkowymi pomiaru inkasa należności,
 • Jakie są wzorce w systemach wskaźników należności (wzorce międzyzakładowe, branżowe, najsilniejszy konkurent itd.),
 • Jak dokonać pomiaru wariancji należności (w tym: odchylenie bezwzględnej wartości, CEV - wariancja sprawności inkasa, SPV - wariancja zmienności sprzedaży),
 • Jak poprawnie dokonać analizy portfelowej należności (w tym wyodrębnienie portfela klientów przedsiębiorstwa,  podejście według szablonu wynikającego z reguły Pareto, tworzenie grup kontrolnych ABC na podstawie krzywej Lorenza, maksymilizacja różnicy sąsiednich skumulowanych obrotów do wyznaczenia grup kontrolnych, analiza ABC na podstawie należności poszczególnych klientów itd.),
 • Jak tworzyć portfolio kluczowych klientów (w tym tworzenie grup kontrolnych utworzonych na podstawie obrotów, tworzenie macierzy portfolio, wykorzystanie analizy XYZ),
 • Jak opracować portfolio jakości inkasa (w tym parametry do wyliczenia stopnia przeterminowania inkasa oraz poziomu zmienności inkasa klienta),
 • Jak wykorzystać zalety stratyfikacji klientów według grup ABC oraz XYZ,
 • Jakie są zależności między miernikami a metodami portfelowymi,
 • Jakie są zasady tworzenia klas ryzyka kredytowego,
 • Jakie są metody oceny zachowań płatniczych klientów,
 • Jakie są metody oceny ryzyka upadłości klientów,
 • Jak dokonać segmentacji klientów na podstawie ich zachowa płatniczych,
 • Jak dokonać analizy jakości należności (w tym wskaźnik wysokiej jakości należności, wskaźnik złej jakości należności, wskaźnik należności dochodzonej na drodze sądowej, wskaźnik należności dochodzonej na drodze sądowej, wskaźnik należności przedterminowej, wskaźnik kredytu handlowego dla jednostek powiązanych,
 • Jakich wskaźników użyć, aby ocenić charakter stosowanej polityki kredytowej (wskaźnik polityki kredytowej, wskaźnik sezonowości kredytowania, wskaźnik pozycji kredytowej, cykl zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wskaźnik tempa zmian sprzedaży oraz należności).

3. W zakresie rozdziału III. Zarządzanie należnościami:

Rozdział  ten opisuje technik kształtowania należności. Są to narzędzia polityki kredytowej (takie jak upusty cenowe, odsetki karne, limity kredytu). Przedsiębiorstwo może korzystać ze wsparcia firm i instytucji finansowych takich jak faktorzy, ubezpieczyciele, firmy windykacyjne, kancelarie prawne. Opisuje się sposób integracji polityki kredytowej w ramach płynności finansowej. Kolejna część dotyczy kalkulacji stóp upustów cenowych oraz ich wzajemnych relacji a także integracji z limitem kredytu. Ostatnia część rozdziału pokazuje jak analizować umowy finansowe dotyczące faktoringu, forfaitingu, ubezpieczenia należności, windykacji.

W szczególności rozdział ten odpowiada na pytania:

 • Jak wykorzystywać instrumenty finansowe do kształtowania polityki kredytowej (terminy płatności, odsetki karne, upusty cenowe, prawne zabezpieczenia należności, różne poziomy kredytu handlowego itd.),
 • Jakie są mierniki efektywności poszczególnych instrumentów finansowych (np. mierniki efektywności weksli i hipoteki),
 • Jakie są powiązanie między instrumentami polityki kredytowej a formą polityki kredytowej,
 • Jak poszeregować instrumenty polityki kredytowej według klas ryzyka kredytowego,
 • Jakie są źródła informacji kredytowej (biura informacji gospodarczej, biuro informacji kredytowej, rejestr dłużników niewypłacalnych, rejestr przedsiębiorców, centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej, rejestry branżowe, giełdy wierzytelności, wywiadownie gospodarcze, serwisy informacyjne, biura maklerskie, firmy doradcze i konsultingowe itd.),
 • Jakie są zalety i wady usług wykonywanych przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne, które mają na celu wspieranie procesu kredytowania oraz jak obliczyć opłacalność tych usług (dotyczy to: czynności związanych z prawnym zabezpieczeniem należności, ubezpieczenia należności od ryzyka kredytowego, factoring, forfaiting, windykacja należności przeterminowanych, sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi, sekurytyzacja wierzytelności, restrukturyzacja należności przeterminowanych i nieściągalnych),
 • Jak dokonać optymalizacji polityki kredytowej w ramach strategii kapitału obrotowego (w tym wpływ upustów cenowych na przychody ze sprzedaży; możliwe kombinacje kredytu i upustów cenowych, wskaźniki udziału sprzedaży gotówkowej i sprzedaży stymulowanej polityką kredytową oraz innymi upustami,
 • Kiedy i jak dokonać rewizji obecnej polityki kredytowej oraz jak dokonać wyboru nowej polityki kredytowej (czyli dobrać inny zestaw instrumentów polityki kredytowej lub ich wartości),
 • Jakie są kryteria wyboru optymalnej polityki kredytowej (w tym przedstawienie parametrów różnych rodzajów polityki kredytowej),
 • Jak uzgodnić wartości poszczególnych elementów polityki kredytowej (np. wartość skonta kasowego z upustem hurtowym),
 • Jakie są modele diagnozowania ryzyka kredytowego (autarkiczny, outsourcingowy, mieszany),
 • Jak wygląda proces podejmowania decyzji kredytowej,
 • Jakiemu kontrahentowi z danej klasy ryzyka należy udzielić kredytu handlowego, jakie obliczenia należy poczynić w tym względzie.

4. W zakresie rozdziału IV. Prognozowanie należności:

Rozdział ten zawiera opis metod prognozowania należności wg różnych kryteriów takich jak data płatności, struktura wiekowa należności, prawdopodobieństwo zapłaty. Metody dzieli się na proste oraz ilościowe w tym statystyczne na różnym poziomie trudności od najprostszych po bardziej zaawansowane.

W szczególności rozdział ten odpowiada na pytania:

 • Jakie są metody prognozowania należności (metoda cyklu należności, metoda DSO, metoda procentu od sprzedaży, metoda bilansowej struktury należności,
 • Jakie są metody prognozowania terminu inkasa i struktury wiekowej należności (m.in. metoda funkcji przeżycia Kaplana-Meiera, metoda trwania inkasa, metoda łańcuchów Markowa.

Książka będzie użyteczna dla kontrolerów, dyrektorów finansowych, menedżerów kredytowych, analityków, konsultantów finansowych, doradców restrukturyzacyjnych i wszystkich innych zainteresowanych zarządzaniem kredytem handlowym.

Polecamy także:

Cena Profit24: 141,70 zł Cena katalogowa: 188,00 zł
Cena Profit24: 154,98 zł Cena katalogowa: 189,00 zł
Cena Profit24: 156,04 zł Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena Profit24: 150,24 zł Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena Profit24: 155,00 zł Cena katalogowa: 189,00 zł
Cena Profit24: 286,18 zł Cena katalogowa: 349,00 zł
Cena Profit24: 105,75 zł Cena katalogowa: 129,00 zł
Wietoszka Dominika
Cena Profit24: 132,46 zł Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena Profit24: 204,85 zł Cena katalogowa: 260,00 zł

Polecamy:

Cena Profit24: 29,97 zł Cena katalogowa: 49,00 zł
Cena Profit24: 22,66 zł Cena katalogowa: 37,00 zł
Wnuk-Pel Tomasz
Cena Profit24: 61,77 zł Cena katalogowa: 89,00 zł
Wnuk-Pel Tomasz
Cena Profit24: 71,26 zł Cena katalogowa: 89,00 zł
Cena Profit24: 47,00 zł Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena Profit24: 31,38 zł Cena katalogowa: 44,00 zł
Cena Profit24: 33,78 zł Cena katalogowa: 38,00 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

English Class A1+ Student's Book
Cena Profit24: 32,15 zł Cena katalogowa: 39,00 zł
Organizer ósmoklasisty Język niemiecki Repetytorium
Cena Profit24: 37,53 zł Cena katalogowa: 42,29 zł
Speakout 2ED Intermediate Plus Workbook with key
Cena Profit24: 42,59 zł Cena katalogowa: 47,90 zł

Nowości działu ogólnego

Posłuszna żona
Fisher Kerry
Cena Profit24: 29,66 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Kora Kora. A planety szaleją
Cena Profit24: 24,20 zł Cena katalogowa: 34,99 zł
Żeby umarło przede mną
Cena Profit24: 22,23 zł Cena katalogowa: 34,90 zł

Profit24.pl

Profit24.pl to księgarnia posiadająca najszerszą ofertę na rynku wśród księgarń prawniczych, ekonomicznych i naukowych. Nasza księgarnia istnieje już 18 lat. Przez ten czas zdobyliśmy zaufanie setek tysięcy klientów, którzy docenili szeroki wybór publikacji, niskie ceny, szybką dostawę i profesjonalną obsługę.

Zapewniamy usługi na najwyższym poziomie, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucji publicznych i prywatnych. Realizujemy zamówienia na książki naukowe, prawnicze, ekonomiczne i medyczne.

W sposób indywidualny podchodzimy do obsługi klientów instytucjonalnych. Na stałe współpracujemy z bibliotekami, zarówno ogólnymi, jak i specjalistycznymi - zapewniając im najlepsze ceny, sprawną realizację i szeroką dostępność tytułów.

Nasza strona jest podzielona na trzy działy, w których nasi Klienci mogą znaleźć interesujące ich pozycje: Dział Naukowy, Dział Językowy i Dział Ogólny. Takie ułożenie pozwala na przejrzystą prezentację tytułów, dzięki czemu kupujący mogą swobodnie zapoznać się z naszą ofertą.

Dział naukowy zawiera w sobie kategorie takie jak: prawo, podatki i rachunkowość nieruchomości, ubezpieczenia, Unia Europejska, ekonomia, zarządzanie, marketing, finanse bankowość, geografia, turystyka, nauki społeczne i humanistyczne, nauki ścisłe i przyrodnicze, informatyka, technika, medycyna.

W swojej ofercie posiadamy szeroki wybór książek prawniczych wydawnictw takich jak: C.H. Beck, Wolters Kluwer, OD.Nowa i wielu innych.

 

 

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Księgarnia Profit24.pl powinna być także pierwszym wyborem dla aplikantów, którzy przygotowują się do zdania egzaminu. Znajdą oni na naszej stronie testy, komentarze, opracowania, egzaminy prawnicze i wiele innych pomocy naukowych, dzięki którym pytanie: jak zdać egzamin aplikancki, będzie jedynie wspomnieniem.

Jesteśmy także dumni z tego, że wielu prawników i kancelarii jest naszymi klientami. W swojej ofercie posiadamy zawsze aktualne wydania kodeksów, komentarzy i przepisów od najlepszych wydawców.

Także studenci znajdą u nas podręczniki i skrypty, które są wymagane na studiach, zarówno tych humanistycznych, jak i ścisłych. Z nami przygotowanie do sesji będzie dużo łatwiejsze.

Nasz dział medycyny posiada najlepsze książki medyczne na rynku, które zostały wydane przez wydawnictwa Edra Urban & Partner, Medycyna Praktyczna i PZWL. W swojej ofercie mamy zarówno profesjonalne opracowania cenionych profesorów, ale także mogą Państwo u nas znaleźć pozycje popularnonaukowe i ogólne, które dotyczą zdrowia i diety.

Profit24.pl to także wybór wydawnictw niszowych i pozycji niedostępnych w żadnej innej księgarni. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą, a jesteśmy pewni, że zostaną Państwo z nami już na stałe!

 

Pozdrawiamy serdecznie, zespół Profit24.pl