Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Dynamika zmian w prawie

Dynamika zmian w prawie

Język: polski
Rok wydania: 2017
Wydanie: 1
ISBN: 9788380854123
Wydawnictwo: DIFIN Spółka Akcyjna
Dodatkowe informacje:
Oprawa: miękka
Wymiary: B5
Liczba stron: 228
Język oryginalny: polski
Miasto: Warszawa
Dostępność:24h
38.16 PLN Cena Profit24: 38,16 zł
Cena katalogowa: 52,00 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 6,95 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 7,95 zł
Paczkomaty InPost od 8,95 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 9,95 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 10,95 zł

Słowa kluczowe

Intensywne zmiany zachodzące w systemie prawnym przyczyniają się do podważenia zaufania obywateli do państwa, którego działania powinny mieć zawsze racjonalne uzasadnienie, stanowiące odpowiedź na oczekiwania społeczne i potrzeby obrotu gospodarczego. Powinny także uwzględniać wartości uznawane powszechnie za istotne i godne ochrony przez system prawny. Zakres i tempo zachodzących ostatnimi czasy zmian w prawie może rodzić pytanie, czy ustawodawca tworząc lub modyfikując normy poszczególnych dyscyplin prawnych, rzeczywiście kieruje się wspomnianymi wyżej wymogami. Sformułowane w ten sposób pytanie stało się asumptem do podjęcia badań przez pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego reprezentujących różne specjalności prawne. Autorzy podjęli niełatwe zadanie przybliżenia racji przemawiających za wprowadzeniem kolejnych nowelizacji przepisów, nierzadko dokonując ich krytycznej oceny. Omówione w opracowaniu zagadnienia stanowią odbicie aktualnych problemów prawodawczych, występujących na gruncie prawa materialnego, jak i procesowego. Spectrum tematyczne poszczególnych rozdziałów jest bardzo szerokie, toteż niniejsza monografia ma charakter interdyscyplinarny i wielowątkowy. W konsekwencji skierowana jest ona do szerokiego grona odbiorców, zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyki prawniczej.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Słowo wstępne
Słowo od redaktorów

Część I. Dynamika zmian w prawie z perspektywy filozofii i teorii prawa

Rozdział 1. O prawie, polityce, biurokracji i wartościach
Michał Peno

1.1. Dwa pojęcia polityki prawa?
1.2. Podstawy naukowej polityki prawa i ich krytycy
1.3. Prawodawca, administracja publiczna i wartości

Rozdział 2. Kryterium oceny i fundament autorytetu: prawo naturalne wobec prawa pozytywnego
Maciej Sławiński

2.1. Wprowadzenie
2.2. Czym jest sprawiedliwość?
2.3. Prawa przysługujące z natury
2.4. Dobra podstawowe
2.5. Dobro jednostki, nakaz moralności, przepis prawa
2.6. Prawo naturalne a prawo stanowione
2.7. Obywatelskie nieposłuszeństwo
2.8. Zarzuty wobec tradycji prawa naturalnego
2.9. Złożony związek prawa i moralności

Część II. Dynamika zmian w prawie karnym

Rozdział 3. Dowody uzyskane w toku kontroli operacyjnej
Konrad Burdziak

3.1. Wprowadzenie
3.2. Postanowienia ustawy o Policji a art. 168b k.p.k.
3.3. Podsumowanie

Rozdział 4. Wpływ zmian w k.p.k. na sposób pojmowania przestępstwa
Kamil Dąbrowski

4.1. Wprowadzenie
4.2. Zakaz dowodowy z art. 168a k.p.k. - ogólna charakterystyka według stanu po nowelizacji lipcowej
4.3. Wykładnia art. 168a k.p.k. - uwagi na tle pierwotnego pojęcia „czyn zabroniony"
4.4. Rozumienie pojęcia „czyn zabroniony" na gruncie pierwotnego brzemienia art. 168a k.p.k. a teoria negatywnych znamion czynu zabronionego
4.5. Wpływ k.p.k. na treści k.k.
4.6. Podsumowanie

Rozdział 5. Przegląd zmian w zakresie trybów konsensualnych zakończenia postępowania karnego na gruncie kodeksu postępowania karnego z 1997 roku
Marta Jasińska

5.1. Wprowadzenie
5.2. Wniosek o skazanie bez rozprawy (art. 335 k.p.k.)
5.3. Wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego (art. 338a k.p.k.)
5.4. Dobrowolne poddanie się karze  (art. 387 k.p.k.
5.5. Podsumowanie

Rozdział 6. Kara ograniczenia wolności w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu karnego
Magdalena Kowalewska-Łukuć

6.1. Wprowadzenie
6.2. Kara ograniczenia wolności w polskim prawie karnym do 2015 roku
6.3. Kara ograniczenia wolności w świetle nowelizacji z 2015 roku
6.4. Kara ograniczenia wolności w świetle nowelizacji z 2016 roku
6.5. Ocena dokonanych zmian

Rozdział 7. Dynamika zmian w prawie na przykładzie instytucji przedawnienia karalności
Mariusz Nawrocki

7.1. Wprowadzenie
7.2. Charakterystyka zmian terminów przedawnienia w Kodeksie karnym z 1997 roku
7.3. Reguły prawa międzyczasowego wobec konstrukcji przedawnienia
7.4. Reguły prawa międzyczasowego a wydłużenie okresów przedawnienia
7.5. Charakter przepisów wydłużających okresy przedawnienia
7.6. Podsumowanie

Część III. Dynamika zmian w prawie administracyjnym

Rozdział 8. O problemie wpływu zmian legislacyjnych na gminne akty planowania przestrzennego
Łukasz Dubiński

8.1. Wprowadzenie
8.2. O problemie samodzielności gminnych władz planistycznych
8.3. Problem ciągłości planowania
8.4. Problem skutków prywatnoprawnych
8.5. Konsekwencje prawno-finansowe
8.6. Podsumowanie

Rozdział 9. Rozwój polskich regulacji prawnych dotyczących postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi
Adrianna Ogonowska

9.1. Wprowadzenie
9.2. Pojęcie odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych
9.3. Gospodarowanie odpadami medycznymi i weterynaryjnymi
9.4. Podsumowanie

Rozdział 10. Przekształcenia w ustawie - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi na przykładzie przepisów o skardze na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania
Przemysław Zdyb

10.1. Wprowadzenie
10.2. Pojęcie skargi
10.3. Skarga na bezczynność
10.4. Skarga na przewlekłość
10.5. Zasady wnoszenia skargi
10.6. Konsekwencje wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenia postępowania
10.7. Podsumowanie

Część IV. Dynamika zmian w prawie pracy

Rozdział 11. Wybrane aspekty ewolucji przepisów o czasie pracy w Kodeksie pracy w latach transformacji ustrojowej 1997-2016. Uwagi de lege lata i de lege ferenda
Sławomir Driczinski

11.1. Wprowadzenie
11.2. Sposób ustalania czasu pracy
11.3. Pojęcie czasu pracy
11.4. Okresy rozliczeniowe
11.5. Limity godzin pracy
11.6. Godziny nadliczbowe
11.7. Przerwy w pracy
11.8. Czas pracy określony wymiarem zadań
11.9. Zdefiniowanie pojęć „technicznych"
11.10. Zmiany dotyczące dni wolnych
11.11. Propozycje de lege ferenda
11.12. Podsumowanie

Rozdział 12. Umowa o pracę na zastępstwo w znowelizowanym Kodeksie pracy
Mikołaj Rylski

12.1. Wprowadzenie
12.2. Krótki rys historyczny regulacji prawnej
12.3. Charakter prawny umowy o pracę na zastępstwo
12.4. Zawieranie i zmiana umów o pracę na zastępstwo
12.5. Rozwiązanie umów o pracę na zastępstwo
12.6. Przepisy intertemporalne
12.7. Podsumowanie

Część V. Dynamika zmian w innych gałęziach prawa

Rozdział 13. Wpływ wartości relacji kwoty państwowego długu publicznego i deficytu publicznego  do produktu krajowego brutto na zmiany przepisów finansowo-prawnych ze szczególnym uwzględnieniem art. 86 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Wojciech Bożek, Paweł Mańczyk

13.1. Wprowadzenie
13.2. Limit konstytucyjny zadłużenia publicznego
13.3. Zagadnienia ogólne dotyczące progów ostrożnościowych
13.4. Likwidacja pierwszego progu ostrożnościowego
13.5. Analiza dynamiki relacji PDP do PKB w latach 2001-2015
13.6. Podsumowanie

Rozdział 14. Transakcje giełdowe z fizyczną dostawą towaru giełdowego oraz sposób ich wykonania na przykładzie Towarowej Giełdy Energii
Szymon Słotwiński

14.1. Wprowadzenie
14.2. Sposób obrotu towarami giełdowymi
14.3. Charakterystyka prawna transakcji giełdowej w obrocie towarowym
14.4. Sposób zawarcia transakcji giełdowej
14.5. Kodeksowa umowa sprzedaży a transakcja giełdowa
14.6. Zasady wykonywania transakcji giełdowych

Rozdział 15. Nowelizacje polskich regulacji prawnych odnoszących się do elekcji (wybrane przykłady z lat 2003-2015)
Radosław Zych

15.1. Wprowadzenie
15.2. Pojęcie oraz potrzeba nowelizacji
15.3. Zmiana Kodeksu karnego
15.4. Zmiany w Kodeksie wyborczym
15.5. Podsumowanie

Bibliografia 

Inni klienci kupili również:

Zbiór cywilny PLUS. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe.
Cena Profit24: 58,47 zł Cena katalogowa: 79,00 zł
Prawo cywilne - część ogólna
Cena Profit24: 49,85 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Prawo cywilne. Zbiór przepisów
Cena Profit24: 50,27 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
BHP w praktyce
Rączkowski Bogdan
Cena Profit24: 145,04 zł Cena katalogowa: 199,50 zł
Zobowiązania - część ogólna
Radwański Zbigniew
Cena Profit24: 47,54 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Zbiór karny PLUS. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny
Cena Profit24: 58,47 zł Cena katalogowa: 79,00 zł
Prawo karne. Zbiór przepisów
Cena Profit24: 52,03 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
Zobowiązania - część szczegółowa
Cena Profit24: 47,16 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz i orzecznictwo
Cena Profit24: 102,67 zł Cena katalogowa: 139,00 zł
Kadry i płace 2019 obowiązki pracodawców rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa
Cena Profit24: 145,04 zł Cena katalogowa: 199,50 zł
Obrona w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe
Cena Profit24: 59,59 zł Cena katalogowa: 60,00 zł
Prawo i psychologia w ochronie zdrowia
Cena Profit24: 37,36 zł Cena katalogowa: 49,00 zł
Krakauer augsburger rechtsstudien
Cena Profit24: 45,30 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Leksykon prawa morskiego
Cena Profit24: 70,76 zł Cena katalogowa: 89,00 zł
Publicznoprawne przesłanki derogacyjne w swobodnym przepływie towarów w Unii Europejskiej
Cena Profit24: 42,85 zł Cena katalogowa: 43,00 zł
Sankcje w polskim prawie antymonopolowym
Cena Profit24: 76,47 zł Cena katalogowa: 88,00 zł

Polecamy także:

Michalska-Warias Aneta
Cena Profit24: 170,96 zł Cena katalogowa: 249,00 zł
Cena Profit24: 27,08 zł Cena katalogowa: 31,50 zł
Cena Profit24: 122,16 zł Cena katalogowa: 159,00 zł
Cena Profit24: 78,20 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena Profit24: 49,32 zł Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena Profit24: 59,96 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
Bosak-Sojka Maria
Cena Profit24: 57,96 zł Cena katalogowa: 63,00 zł
Cena Profit24: 43,37 zł Cena katalogowa: 49,90 zł
Cena Profit24: 24,94 zł Cena katalogowa: 29,00 zł

Polecamy:

Cena Profit24: 86,03 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena Profit24: 97,30 zł Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena Profit24: 168,17 zł Cena katalogowa: 219,00 zł
Cena Profit24: 100,55 zł Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena Profit24: 195,39 zł Cena katalogowa: 259,00 zł
Barczak-Oplustil Agnieszka
Cena Profit24: 171,00 zł Cena katalogowa: 180,00 zł
Cena Profit24: 30,06 zł Cena katalogowa: 39,90 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

English File 3E Advanced Multipack A OXFORD
Cena Profit24: 76,99 zł Cena katalogowa: 88,60 zł
Gry i zabawy językowe 2
Iwona Stempek
Cena Profit24: 64,99 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Call me by your name
Aciman Andre
Cena Profit24: 34,10 zł Cena katalogowa: 39,00 zł

Nowości działu ogólnego

Kolory pawich piór
Moyes Jojo
Cena Profit24: 29,55 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Sharon Tate Życie
Ed Sanders
Cena Profit24: 25,94 zł Cena katalogowa: 42,90 zł
Diabelska działka
Cena Profit24: 25,03 zł Cena katalogowa: 39,90 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.