Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Historia filozofii. Od szkoły jońskiej do postmodernizmu.

Historia filozofii. Od szkoły jońskiej do postmodernizmu.

Podręcznik akademicki dla niefilozofów.
Język: polski
Rok wydania: 2009
Wydanie: 1
ISBN: 9788375831122
Dodatkowe informacje:
Oprawa: miękka
Wymiary: B5
Liczba stron: 371
Miasto: Warszawa
44.59 PLN Cena Profit24: 44,59 zł
Cena katalogowa: 49,00 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 5,99 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 9,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 10,99 zł
InPost Paczkomaty 24/7 od 11,99 zł
InPost - przesyłka kurierska od 12,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 12,99 zł

Słowa kluczowe

SPIS TREŚCI

Przedmowa ... 3

I. Przedmiot filozofii i ogólne zagadnienia historii filozofii ... 7
1. Problem początku filozofii ... 7
2. Co to jest filozofia? ... 11
3. Filozofia a historia filozofii ... 13
4. Ogólnie o historii filozofii ... 14

II. Grecka filozofia przyrody ... 16
1. Szkoła jońska ... 16
2. Szkoła Pitagorasa ... 19
3. Szkoła eleatów ... 20
4. Empedokles i Anaksagoras ... 23
5. Szkoła atomistów ... 26

III. Przełom humanistyczny w filozofii greckiej: sofiści i Sokrates ... 29
1. Okres „oświecenia” starożytnego ... 29
2. Działalność i poglądy sofistów ... 30
a. Wprowadzenie ... 30
b. Protagoras ... 31
3. Poglądy i działalność Sokratesa ... 33
a. Wprowadzenie ... 33
b. Koncepcja duszy ... 35
c. Poglądy etyczne ... 37
d. Poglądy logiczne – czyli metoda Sokratesa ... 39
4. Etyka normatywna po Sokratesie ... 42
a. Wprowadzenie ... 42
b. Szkoła cyników ... 42
c. Szkoła cyranaików ... 43

IV. Systemy filozoficzne Platona i Arystotelesa ... 45
1. Okres systemów filozoficznych ... 45
2. Idealizm obiektywny Platona ... 45
a. Wprowadzenie ... 45
b. Pisma Platona ... 46
c. Teoria idei ... 47
d. Teoria poznania ... 50
e. Koncepcja człowieka ... 50
f. Etyka ... 51
g. Poglądy na społeczeństwo i państwo ... 52
3. System realizmu fi lozofi cznego Arystotelesa ... 54
a. Wprowadzenie ... 54
b. Pisma Arystotelesa ... 54
c. Stosunek do Platona ... 55
d. Metafizyka ... 55
e. Koncepcja człowieka i teoria poznania ... 57
f. Etyka ... 58
g. Znaczenie Arystotelesa ... 59

V. Szkoły etyczne w okresie hellenistycznym i rzymski neoplatonizm ... 61
1. Wiadomości ogólne ... 61
2. Filozofia hellenistyczna ... 61
3. Etyka stoików ... 62
4. Etyka Epikura ... 64
5. Poglądy etyczne sceptyków ... 67
6. Filozofia neoplatonizmu ... 69

VI. Powstanie i rozwój filozofii chrześcijańskiej ... 73
1. Historyczne losy religii chrześcijańskiej w okresie Cesarstwa Rzymskiego ... 73
2. Początki filozofii chrześcijańskiej i dwa pierwsze okresy jej rozwoju ... 76
a. Religia chrześcijańska a filozofia chrześcijańska ... 76
b. Filozofia chrześcijańska a filozofia grecko-rzymska ... 77
c. Dwa okresy rozwoju ... 77
3. Wczesne doktryny filozoficzne chrześcijaństwa ... 80
a. Wprowadzenie ... 80
b. Orygenes ... 81
c. Tertulian ... 83
4. System filozoficzny Aureliusza Augustyna ... 84
a. Wprowadzenie ... 84
b. Teoria poznania ... 84
c. Teoria bytu (teocentryczna metafizyka) ... 86
d. Koncepcja człowieka ... 87
e. Etyka ... 88
f. Podsumowanie poglądów Świętego Augustyna ... 90
5. Formowanie się średniowiecznej scholastyki ... 90
a. Wprowadzenie ... 90
b. Anzelm z Canterbury ... 90
c. Abelard ... 92
6. System filozoficzny Świętego Tomasza z Akwinu ... 93
a. Wprowadzenie ... 93
b. Zagadnienie wiary i wiedzy ... 93
c. Teoria bytu ... 94
d. Dowody na istnienie Boga ... 95
e. Koncepcja człowieka ... 96
f. Nauka o poznaniu ... 96
g. Etyka tomistyczna ... 97
h. Znaczenie Świętego Tomasza z Akwinu ... 98

VII. Racjonalizm Kartezjusza i koncepcje postkartezjańskie ... 99
1. Filozofia nowożytna i pojęcie racjonalizmu ... 99
a. Wprowadzenie ... 99
b. Filozofia Odrodzenia ... 99
c. Okres systemów filozoficznych – filozofia XVII wieku ... 100
d. Pojęcie racjonalizmu ... 101
2. Racjonalizm Kartezjusza ... 102
a. Wprowadzenie ... 102
b. Problem metody ... 102
c. Sceptycyzm metodyczny i cogito, ergo sum ... 103
d. Dualizm myślenia i bytu ... 104
3. Zawiedziony racjonalizm Pascala ... 107
a. Wprowadzenie ... 107
b. Odkrycie „porządku” serca ... 107
c. Zakład w sprawie Boga ... 108
d. Koncepcja człowieka ... 110
4. Postkartezjańskie interpretacje zagadnienia substancji ... 110
a. Okazjonalizm Malebranche’a ... 110
b. Panteizm Spinozy ... 112
c. Materializm Hobbesa ... 113
d. Monadologia Leibniza ... 114

VIII. Nowożytny empiryzm ... 117
1. Pojęcie empiryzmu ... 117
2. Empiryzm metodologiczny Franciszka Bacona ... 118
a. Wprowadzenie ... 118
b. Praktyczny stosunek do nauki ... 118
c. Empiryczna metoda nauki ... 119
d. Teoria złudzeń ... 120
3. Empiryzm genetyczny Johna Locke’a ... 121
a. Wprowadzenie ... 121
b. Empiryczne pochodzenie wiedzy ... 122
c. Dwa rodzaje doświadczenia ... 123
d. Pierwotne i wtórne własności rzeczy ... 124
4. Idealizm subiektywny George’a Berkeleya ... 125
a. Wprowadzenie ... 125
b. Skrajny sensualizm i subiektywizm ... 126
c. Immaterializm ... 126
d. Spirytualizm ... 127
5. Sceptycyzm Davida Hume’a ... 129
a. Wprowadzenie ... 129
b. Impresje i idee ... 129
c. Wiedza o związkach pomiędzy ideami i wiedza o faktach ... 130
d. Krytyka przyczynowości i substancji ... 131

IX. Filozofia Kanta ... 134
1. Sylwetka i rozwój poglądów Kanta ... 134
2. Synteza empiryzmu i racjonalizmu ... 136
3. Transcendentalizm i przewrót kopernikański ... 137
4. Formy zmysłowości, kategorie intelektu, idee rozumu ... 140
5. Rzeczy w sobie i zjawiska ... 144
6. Etyka ... 146

X. Filozofia Hegla ... 151
1. Postać Hegla i znaczenie jego filozofii ... 151
2. Obiektywny i dialektyczny idealizm ... 152
3. Etapy rozwoju Absolutu ... 157
4. Filozofia ducha ... 159
5. Filozofia niemiecka po śmierci Hegla ... 165
a. Rozłam w szkole heglowskiej (prawica heglowska i lewica heglowska) ... 165
b. Nowa koncepcja filozofii ... 166

XI. Filozofia Marksa ... 169
1. Pojęcie marksizmu i filozofii marksistowskiej ... 169
2. Marks jako twórca filozofii marksistowskiej. Rola Engelsa ... 171
3. Dialektyczna teoria społeczeństwa ... 172
4. Koncepcja człowieka i problematyka alienacji ... 177

XII. Początki filozofii współczesnej i filozofia pozytywizmu ... 180
1. Pojęcie filozofii współczesnej ... 180
2. Pozytywizm jako kierunek filozofii współczesnej ... 181
a. Wprowadzenie ... 181
b. Reguły naukowości ... 182
c. Odmiany pozytywizmu ... 184
3. Wkład Comte’a do pozytywizmu ... 185
a. Program pozytywizmu ... 185
b. Prawo trzech stadiów ... 186
c. Ideał nauki pozytywnej ... 188
d. Klasyfikacja nauk ... 189
4. Utylitaryzm i koncepcja wolności u Johna Stuarta Milla ... 190
a. Wprowadzenie ... 190
b. Utylitaryzm ... 191
c. Klasyk liberalizmu ... 192

XIII. Początki filozofii życia: poglądy Schopenhauera i Nietzschego ... 194
1. Filozofia życia i epoka modernizmu ... 194
2. Woluntaryzm i pesymizm Schopenhauera ... 195
a. Wprowadzenie ... 195
b. Poglądy ... 197
3. Immoralizm i koncepcja nadczłowieka w filozofii Nietzschego ... 202
a. Fryderyk Nietzsche i pojęcie immoralizmu ... 202
b. Poglądy ... 204

XIV. Filozofia Bergsona ... 210
1. Wiadomości ogólne ... 210
2. Krytyka intelektu ... 211
3. Ewolucja twórcza i pęd życia (élan vital) ... 212
4. Intuicja ... 214
5. Pojęcie trwania (durée) ... 216
6. Koncepcja człowieka ... 217
7. Zagadnienie wolności ... 219

XV. Psychoanaliza ... 220
1. Ogólna charakterystyka psychoanalizy i postać Freuda ... 220
2. Struktura psychiki i koncepcja człowieka ... 223
3. Funkcje kultury ... 224
4. Wkład Adlera i Junga do psychoanalizy ... 226

XVI. Fenomenologia ... 229
1. Ogólna charakterystyka fenomenologii ... 229
2. Husserl i jego metoda fenomenologiczna ... 230
3. Krytyka nauki i filozofii ... 231
4. Pozytywny program fenomenologii ... 233
5. Redukcje fenomenologiczne ... 236
6. Idealizm transcendentalny ... 238
7. Fenomenologiczna estetyka Ingardena ... 239

XVII. Egzystencjalizm i ontologia fundamentalna Heideggera ... 245
1. Ogólna charakterystyka egzystencjalizmu ... 245
2. Egzystencjalizm Kierkegaarda ... 246
3. Ontologia i antropologia Heideggera ... 248
4. Egzystencjalizm Sartre’a ... 253
5. Filozofia egzystencji Jaspersa ... 256
6. Tragiczny heroizm Camusa ... 259

XVIII. Hermeneutyka ... 261
1. Ukształtowanie się współczesnej hermeneutyki ... 261
2. Ogólne założenia hermeneutyki pofenomenologicznej ... 265
3. Krąg hermeneutyczny ... 267
4. Stapianie się horyzontów ... 269
5. Rola języka ... 272
6. Problem prawdy ... 275

XIX. Współczesna filozofia katolicka: neotomizm i personalizm ... 277
1. Narodziny neotomizmu ... 277
2. Neotomistyczna koncepcja człowieka i ukształtowanie się personalizmu ... 282
3. Personalizm Maritaina ... 283
a. Wprowadzenie ... 283
b. Koncepcja człowieka jako osoby ... 284
4. Personalizm Mouniera ... 286
a. Wprowadzenie ... 286
b. Personalizm otwarty ... 286
c. Dwie alienacje ... 288

XX. Krytyczna teoria szkoły frankfurckiej ... 290
1. Ogólna charakterystyka szkoły frankfurckiej ... 290
2. Krytyczna teoria społeczeństwa ... 293
3. Teoria komunikacyjnego działania Habermasa ... 297

XXI. Psychoanaliza humanistyczna Fromma ... 300
1. Pojęcie psychoanalizy humanistycznej i postać Fromma ... 300
2. Koncepcja człowieka ... 301
3. Zagadnienie wolności ... 304
4. Sztuka miłości ... 306

XXII. Neopozytywizm i szkoła lwowsko-warszawska ... 310
1. Początki neopozytywizmu i jego przedstawiciele ... 310
2. Nowa koncepcja filozofii ... 310
3. Zasada sprawdzalności jako kryterium znaczenia ... 312
4. Program fizykalizmu ... 313
5. Szkoła lwowsko-warszawska ... 313
a. Twardowski i powstanie szkoły ... 313
b. Tarski i logika ... 315
c. Tatarkiewicz i historia filozofii ... 316
d. Kotarbiński i filozofia „ścisła” ... 317

XXIII. Krytyczny racjonalizm Poppera ... 320
1. Wiadomości ogólne ... 320
2. Epistemologia bez podmiotu i koncepcja trzech światów ... 321
3. Antyindukcjonizm i metoda hipotetyczno-dedukcyjna ... 323
4. Istota krytycznego racjonalizmu ... 325
5. Pojęcie społeczeństwa otwartego i społeczeństwa zamkniętego ... 326
6. Krytyka historycyzmu i koncepcja inżynierii społecznej ... 328

XXIV. Strukturalizm ... 332
1. Ogólnie o strukturalizmie ... 332
2. Podstawowe założenie metodologii strukturalnej ... 333
3. Osiągnięcia językoznawstwa strukturalistycznego (fonologii) ... 334
4. Strukturalizm antropologiczny (etnologiczny) ... 335
5. Pojęcie struktury w kontekście pojęcia systemu ... 336
6. Prymat całości wobec części (holizm) ... 337
7. Wykrywanie struktur jako konstruowanie modeli ... 338
8. Diachronia i synchronia ... 338
9. Antyhumanizm strukturalizmu (człowiek = struktury) ... 339
10. Antropologia strukturalna i myśl nieoswojona (Claude Levi-Strauss) ... 341

XXV. Postmodernizm jako zwieńczenie filozofii XX wieku ... 346
1. Wiadomości ogólne ... 346
2. Ogólna charakterystyka postmodernizmu ... 346
3. Postmodernistyczna dekonstrukcja metafizyki obecności (Jacques Derrida) ... 350
4. Antyracjonalizm ... 354
5. Kryzys humanizmu (antyhumanizm) ... 356

Inni klienci kupili również:

Dlaczego zachód rządzi – na razie
Cena Profit24: 41,33 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Pierwsze ćwierćwiecze harcerstwa żeńskiego
Cena Profit24: 21,45 zł Cena katalogowa: 24,80 zł
Solina Tam tak było...
Zbigniew Kozicki
Cena Profit24: 37,39 zł Cena katalogowa: 49,90 zł
Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP Tom 5
Cena Profit24: 27,37 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Opole przełomu wieków XIX/XX + plan miasta
Cena Profit24: 54,84 zł Cena katalogowa: 79,90 zł
My, reakcja
Piotr Semka
Cena Profit24: 40,89 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Dominium Wyszyna Fałkowska Kopiał majątkowy i prywatny
Cena Profit24: 29,95 zł Cena katalogowa: 40,00 zł
Ilustrowane dzieje polski
zbiorowa Praca
Cena Profit24: 66,24 zł Cena katalogowa: 79,99 zł
Kapitan Jan Dubaniowski Salwa
Cena Profit24: 28,38 zł Cena katalogowa: 38,20 zł
Janek herbu pół krowy
Krupa Michał
Cena Profit24: 15,56 zł Cena katalogowa: 32,00 zł
Wojsko polskie w Iraku 2003-2011
Grzegorz Ciechanowski
Cena Profit24: 55,21 zł Cena katalogowa: 70,00 zł
Książęta warszawskich ulic
Zieliński Andrzej
Cena Profit24: 16,75 zł Cena katalogowa: 18,90 zł
Anders, Korboński, Sieniewicz...
Cena Profit24: 27,09 zł Cena katalogowa: 39,50 zł
Afganistan
KALICIAK GRZEGORZ
Cena Profit24: 21,69 zł Cena katalogowa: 25,02 zł
Związek Harcerstwa Polskiego 1956-1963
Cena Profit24: 33,22 zł Cena katalogowa: 49,90 zł
Czuj duch!
Zawada Jan
Cena Profit24: 22,02 zł Cena katalogowa: 24,00 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

Do What You Love, Love  What You Do
Cena Profit24: 68,06 zł Cena katalogowa: 75,00 zł
F**k, I think I"m Dying
Eastham Claire
Cena Profit24: 58,99 zł Cena katalogowa: 65,00 zł
What Have I Done?
Dockrill Laura
Cena Profit24: 40,84 zł Cena katalogowa: 45,00 zł

Nowości działu ogólnego

Ewangelia Filipa
Leloup Jean-Yves
Cena Profit24: 27,22 zł Cena katalogowa: 39,99 zł
Bez końca
Winters Willow
Cena Profit24: 28,49 zł Cena katalogowa: 36,90 zł
Zimorodek i inne dialogi
Pseudo-Platon
Cena Profit24: 25,75 zł Cena katalogowa: 36,00 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.