Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Integralność religijna sędziego oraz argumentacja religijna w amerykańskim procesie orzeczniczym

Integralność religijna sędziego oraz argumentacja religijna w amerykańskim procesie orzeczniczym

Język: polski
Rok wydania: 2018
Wydanie: 1
ISBN: 9788379965342
Dodatkowe informacje:
Oprawa: miekka
Wymiary: B5
Liczba stron: 556
Język oryginalny: polski
Miasto: Rzeszów
Dostępność:dostępne od ręki
59.00 PLN Cena Profit24: 59,00 zł
Cena katalogowa: 59,00 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 5,99 zł
InPost - przesyłka kurierska od 10,99 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 10,99 zł
Paczkomaty InPost od 11,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 11,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 12,99 zł

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

Część I

DOKTRYNA EKSKLUZYWIZMU I TEZA PRYWATYZACJI RELIGII

A INTEGRALNOŚĆ RELIGIJNA CZŁOWIEKA

  

ROZDZIAŁ 1

Pojęcie religii, religijnych argumentów i integralności religijnej

1.1. Rozumienie religii w orzecznictwie i jurysprudencji

1.2. Argumenty religijne i ich typologia

1.3. Integralność religijna jako integralność osobista człowieka

 

ROZDZIAŁ 2

Stosunek współczesnego liberalizmu do religii i jej miejsca w dyskursie politycznym

2.1. Liberalizm uzasadniający (justificatory liberalism)

2.2. Rawlsowska idea rozumu publicznego i jej zastosowanie do sądów

2.3. Doktryna ekskluzywizmu i zasada świeckiego uzasadnienia decyzji politycznych

2.4. Doktryna inkluzywizmu i obrona dopuszczalności argumentów religijnych w dyskursie politycznym

2.5. Teza prywatyzacji religii

 

ROZDZIAŁ 3

Wpływ doktryny ekskluzywizmu i tezy prywatyzacji religii na postrzeganie osoby sędziego

3.1. Sędziowskie dezawuowanie roli przekonań religijnych w sprawowaniu urzędu sędziego

3.2. Mit zdepersonalizowanego sędziego

3.3. Rola religii w powoływaniu sędziów federalnych

3.3.1. Konstytucyjny zakaz religijnego testu

3.3.2. Przekonania religijne kandydata na sędziego w praktyce zatwierdzania jego kandydatury przez Senat

3.4. Religijna afiliacja sędziego oraz jego religijne przekonania i praktyki jako podstawa wniosku strony o wyłączenie go z rozpoznania sprawy

3.4.1. Instytucja wyłączenia sędziego w porządku prawnym USA

3.4.2. Przynależność wyznaniowa sędziego i jego religijny światopogląd jako pozorne przeszkody w bezstronnym rozpoznawaniu spraw sądowych

3.5. Wpływ przynależności wyznaniowej sędziów na praktykę orzeczniczą w świetle badań empirycznych

3.6. Pojęcie sędziowskiej bezstronności

 

Część II

INTEGRALNOŚĆ RELIGIJNA SĘDZIEGO

 

ROZDZIAŁ 4

Integralność religijna sędziego w wykonywaniu czynności zawodowych

4.1. Rola religijnych przekonań w sprawowaniu urzędu sędziego w opinii sędziów

4.2. Klauzula sumienia jako narzędzie ochrony integralności osobistej sędziego w działalności orzeczniczej

4.2.1. Pojęcie i uzasadnienie klauzuli sumienia

4.2.2. Sędziowska klauzula sumienia

4.2.3. Rezygnacja z urzędu lub sędziowskie nieposłuszeństwo jako alternatywy sędziowskiej klauzuli sumienia

4.2.4. Katolicka doktryna o współdziałaniu w złu jako jeden z wyznaczników skali zastosowania sędziowskiej klauzuli sumienia

4.3. Uzasadnienie orzeczenia jako forum komunikowania religijnego (moralnego) sprzeciwu sędziego wobec prawa i opartego na nim rozstrzygnięcia sądu

4.4. Integralność religijna sędziego przy wykonywaniu pozaorzeczniczych czynności urzędu sędziowskiego na przykładzie udzielania małżeństw

4.5. Granice religijnej ekspresji sędziego podczas sprawowania czynności urzędowych w świetle postępowań dyscyplinarnych

4.5.1. Wpływ religijnego światopoglądu sędziego na jego zachowania w trakcie prowadzenia procesu

4.5.2. Wpływ religijnego światopoglądu sędziego na jego pozaorzecznicze czynności urzędowe lub inne czynności podejmowane w budynku sądu

 

ROZDZIAŁ 5

Integralność religijna sędziego w ramach jego aktywności pozazawodowej

5.1. Normy etyki sędziowskiej (postępowania sędziowskiego) jako podstawa reglamentacji konstytucyjnych praw i wolności sędziów w działalności pozazawodowej

5.2. Ramy wolności religii sędziego w świetle opinii komisji ds. etyki sędziowskiej

5.3. Religijnie determinowana wolność słowa sędziego w świetle opinii komisji ds. etyki sędziowskiej i postępowań dyscyplinarnych

5.3.1. Wolność słowa sędziego podczas sędziowskiej kampanii wyborczej

5.3.2. Wolność słowa sędziego poza kontekstem kampanii wyborczej

5.4. Poszanowanie konstytucyjnych wolności sędziego wobec absolutyzacji norm postępowania sędziowskiego

 

Część III

ARGUMENTY RELIGIJNE W ORZECZNICTWIE

 

ROZDZIAŁ 6

Argumenty religijne w procesie orzeczniczym

6.1. Ogólna charakterystyka miejsca religii w procesie orzeczniczym

6.2. Separacjonistyczny, separacjonistyczno-religijny, religijno-separacjonistyczny i religijny model orzeczniczy jako rezultat zastosowania doktryny ekskluzywizmu i inkluzywizmu do sędziów

6.3. Relewantność religijnych przekonań sędziego w procesie orzeczniczym

6.4. Argumenty religijne jako legitymowana podstawa/współpodstawa rozstrzygnięcia sprawy trudnej (hard case)

6.5. Ograniczenia w posługiwaniu się argumentami religijnymi w procesie orzeczniczym

6.6. Uzasadnienie wyłączenia racji religijnych z procesu orzeczniczego w świetle doktrynymekskluzywizmu

6.7. Szczerość argumentacji sędziowskiej

6.7.1. Uzasadnienie orzeczenia jako szczera relacja przebiegu fazy deliberacyjnej versus racjonalizacja rozstrzygnięcia

6.7.2. Pojęcie sędziowskiej szczerości

6.7.3. Argumenty za i przeciwko sędziowskiej szczerości

6.7.4. Ujawnianie racji religijnych w uzasadnieniu orzeczenia

6.7.5. Sędziowska szczerość jako wypadkowa racji etycznych i pragmatycznych

6.8. Funkcja klaryfikacyjna, perswazyjna i epideiktyczna argumentów religijnych

6.9. Stanowisko sądów w przedmiocie uwzględniania argumentów religijnych w orzecznictwie

6.10. Zakaz sądowego rozstrzygania religijnych kontrowersji (Religious Question Doctrine)

 

ROZDZIAŁ 7

Argumenty odwołujące się do Pisma Świętego w praktyce orzeczniczej

7.1. Ogólna charakterystyka argumentacji biblijnej w orzecznictwie

7.2. Postrzeganie Pisma Świętego przez sądy

7.3. Typologia Argumentum ad Scripturam w świetle studium case law

7.3.1. Argumenty biblijne przedstawiające genezę, ratio legis i ewolucję poszczególnych instytucji prawnych

7.3.2. Argumenty biblijne jako źródło wiedzy powszechnej

7.3.3. Argumenty biblijne o celach ilustracyjnych

7.3.4. Argumenty biblijne uzasadniające czy krytykujące postać praktyki tworzenia, interpretowania i stosowania prawa

7.3.5. Argumenty biblijne jako językowa wskazówka interpretacyjna przy wykładni różnych terminów i zwrotów

7.3.6. Argumenty biblijne wyrażające tzw. ludową mądrość

7.3.7. Argumenty biblijne komunikujące i ewentualnie też afirmujące społeczne przekonania moralne

7.3.8. Argumenty biblijne wyjaśniające religijne twierdzenia strony postępowania

7.3.9. Argumenty biblijne jako forma polemiki z argumentacją religijną strony postępowania lub jej pełnomocnika

7.3.10. Argumenty biblijne wzmacniające społeczną legitymizację poszczególnych zasad ustrojowych, instytucji prawnych czy partykularnych postanowień prawa

7.4. Argumentacja biblijna (religijna) sędziego jako przedmiot zarzutu apelacyjnego według praktyki jurysdykcyjnej sądów odwoławczych

 

Podsumowanie

 

Bibliografia

 

1. Literatura naukowa

 

2. Akty urzędowe

 

Akty normatywne

 

Chronologiczny wykaz orzeczeń federalnych i stanowych sądów amerykańskich

 

Orzeczenia innych sądów

 

Opinie komisji ds. etyki sędziowskiej

 

Decyzje komisji ds. postępowania sędziowskiego w sprawach dyscyplinarnych

 

Stenogramy z przesłuchań kandydatów na sędziów federalnych przed Senacką Komisją ds. Sądownictwa oraz stenogramy z posiedzeń Senatu w przedmiocie zatwierdzania kandydatów na sędziów federalnych

 

Inne dokumenty urzędowe

 

3. Artykuły prasowe i źródła internetowe

 

Artykuły prasowe

 

Źródła internetowe

 

Dokumenty kościelne

Inni klienci kupili również:

Fundamental rights protection in the european union
Cena Profit24: 88,84 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Koordynacja polityk unijnych w polsce
Mieńkowska-Norkiene Renata
Cena Profit24: 37,44 zł Cena katalogowa: 44,00 zł
Europejska polityka sąsiedztwa unii europejskiej wobec państw europy wschodniej
Cena Profit24: 34,65 zł Cena katalogowa: 42,00 zł
Wpływ funduszy unijnych na rozwój sektora msp w polsce w latach 2007-2013
Cena Profit24: 76,09 zł Cena katalogowa: 89,00 zł
Polski wpływ na kształtowanie polityki energetycznej ue 2004-2015
Cena Profit24: 49,63 zł Cena katalogowa: 50,00 zł
Wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski
Cena Profit24: 46,66 zł Cena katalogowa: 52,00 zł
Zarządzanie funduszami europejskimi w Polsce
Cena Profit24: 57,47 zł Cena katalogowa: 62,00 zł
Unia europejska w przededniu Brexitu
Cena Profit24: 166,70 zł Cena katalogowa: 179,00 zł
Europejskie prawo pracy
Florek Ludwik
Cena Profit24: 26,02 zł Cena katalogowa: 29,00 zł
Państwa naddunajskie a Unia Europejska
Cena Profit24: 42,80 zł Cena katalogowa: 49,00 zł
Działania unii europejskiej na rzecz rozwoju turystyki z uwzględnieniem traktatu z lizbony
Cena Profit24: 33,60 zł Cena katalogowa: 35,00 zł
Procedury decyzyjne unii europejskiej
Cena Profit24: 57,17 zł Cena katalogowa: 68,00 zł
Polityka zagarniczna Unii Europejskiej. Prawo i praktyka
Cena Profit24: 55,64 zł Cena katalogowa: 62,00 zł
Dyrektywa 2014/23/UE w sprawie udzielania koncesji. Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Dyrektywa 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych
Cena Profit24: 189,00 zł Cena katalogowa: 189,00 zł
Organizacje biznesu w Unii Europejskiej
Cena Profit24: 45,40 zł Cena katalogowa: 50,00 zł
Aktorzy i interesy w politykach publicznych w Unii Europejskiej
Cena Profit24: 44,49 zł Cena katalogowa: 49,00 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu ogólnego

Co robić przed końcem świata
Stawiszyński Tomasz
Cena Profit24: 35,72 zł Cena katalogowa: 44,99 zł
Syn mafii Walka o dziedzica Tom 2
Cena Profit24: 33,07 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
8000 zimą. Walka o najwyższe szczyty świata w najokrutniejszej porze roku
Cena Profit24: 32,89 zł Cena katalogowa: 44,99 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.