Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Język: polski
Rok wydania: 2018
Wydanie: 2
ISBN: 9788365611819
Wydawnictwo: Presscom
Seria wydawnicza: Biblioteka Przetargi Publiczne
Dodatkowe informacje:
Oprawa: twarda
Wymiary: A5
Liczba stron: 391
Miasto: Wrocław
Dostępność:dostępne od ręki
116.22 PLN Cena Profit24: 116,22 zł
Cena katalogowa: 128,00 zł
Koszt dostawy:
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 9,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 10,99 zł
InPost Paczkomaty 24/7 od 11,99 zł
InPost - przesyłka kurierska od 12,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 12,99 zł

Wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia miało ułatwić zamawiającym wstępną weryfikację wykonawców w postępowaniu, a przedsiębiorcom umożliwić tańsze i prostsze ubieganie się o zamówienie publiczne. W praktyce prawidłowe korzystanie z JEDZ sprawia jednak uczestnikom postępowań wiele trudności i wymaga od nich gruntownej znajomości nie tylko pzp, ale także dyrektyw unijnych.

 

Książka jest kompleksowym opracowaniem na temat stosowania JEDZ w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zawiera przydatne wskazówki dotyczące m.in. terminu i formy złożenia tego dokumentu, elementów, które muszą się w nim znaleźć oraz zasad jego uzupełniania. Autorzy przekazują niezbędne informacje, jak przygotować i wypełnić formularz JEDZ, aby uniknąć najczęstszych błędów i uchybień mogących się w nim pojawić. Szczegółowo odpowiadają na wiele trudnych pytań:

 

  • Jak złożyć JEDZ przy wykorzystaniu serwisu eESPD?
  • W jaki sposób zamawiający może zweryfikować oświadczenia złożone w JEDZ?
  • Jak wypełnić JEDZ w zakresie self-cleaning?
  • Jakie są skutki niezłożenia JEDZ przez wykonawcę lub podania w dokumencie nieprawdziwych informacji?
  • Na jakich zasadach JEDZ jest składany przez konsorcja, podwykonawców i podmioty, na zasobach których polega wykonawca?
  • Jak wykazać w formularzu, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji?

 

Drugie wydanie zostało uzupełnione o najnowsze doświadczenia uczestników systemu zamówień publicznych związane z przygotowaniem i składaniem JEDZ. Uwzględniono w nim nowelizację przesuwającą termin obowiązkowej elektronizacji zamówień publicznych, a także aktualne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądów krajowych.

 

erzy Pieróg – adwokat, założyciel i właściciel Kancelarii Prawnej PIERÓG & Partnerzy. Od ponad 20 lat zarządza zespołem ekspertów w dziedzinie zamówień publicznych. Niekwestionowany autorytet w obszarze prawa zamówień publicznych, autor komentarzy, książek i publikacji prasowych. Pierwszy dyrektor biura wdrażającego i nadzorującego arbitraż w UZP, wieloletni arbiter z listy Prezesa UZP, ekspert sejmowych komisji w pracach nad przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.


Joanna Presz-Król – radca prawny, partner zarządzający Kancelarii Prawnej Pieróg & Partnerzy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze zamówień publicznych zdobyte m.in. w trakcie pracy w Departamencie Kontroli Urzędu Zamówień Publicznych oraz w ramach kancelarii prawnych. Ceniony wykładowca oraz trener szkoleń z dziedziny prawa zamówień publicznych. Autorka i współautorka komentarzy, książek i publikacji prasowych.

 

Spis treści


Wykaz skrótów
Wprowadzenie   


Rozdział 1
Geneza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia


Rozdział 2
Zasady dotyczące funkcjonowania JEDZ

 

2.1. Definicja i zadania JEDZ
2.2. Podmioty zobowiązane do składania JEDZ

2.2.1. Wykonawca
2.2.2. Konsorcjum
2.2.3. Podmioty trzecie udostępniające potencjał
2.2.4. Podwykonawcy

2.3. Termin złożenia JEDZ

2.3.1. Podział terminów ze względu na tryb zamówienia
2.3.2. Terminy w postępowaniach o udzielenie zamówienia

2.4. Zasady i zakres uzupełniania JEDZ

2.4.1. Podstawa uzupełniania JEDZ
2.4.2. Sposób uzupełnienia JEDZ przez wykonawcę
2.4.3. Zasada jednokrotnego uzupełniania
2.4.4. Nieprawdziwe informacje a uzupełnianie
2.4.5. Skutki nieuzupełnienia dokumentów

2.5. Forma JEDZ
2.6. Podsumowanie


Rozdział 3
Tworzenie JEDZ

 

3.1. Obowiązki zamawiającego związane z tworzeniem JEDZ
3.2. Wypełnianie JEDZ przez zamawiającego
3.3. Wypełnianie JEDZ w zakresie części II

3.3.1. Informacje o wykonawcy
3.3.2. Informacje o przedstawicielach wykonawcy
3.3.3. Informacje o poleganiu na zdolnościach innych podmiotów
3.3.4. Informacje dotyczące podwykonawców

3.4. Wypełnianie JEDZ przez konsorcjantów i podmioty udostępniające potencjał

3.4.1. Wypełnianie JEDZ przez konsorcjantów
3.4.2. Wypełnianie JEDZ przez podmioty udostępniające potencjał


Rozdział 4
Weryfikacja oświadczeń złożonych w JEDZ


4.1. Zasady ogólne
4.2. Weryfikacja na podstawie dokumentów składanych przez wykonawców
4.3. Weryfikacja na podstawie dokumentów publicznie dostępnych
4.4. e-Certis
4.5. Weryfikacja na podstawie dokumentów, w których posiadaniu znajduje się już zamawiający
4.6. Procedura self-cleaning

4.6.1. Przesłanki obligatoryjne i fakultatywne
4.6.2. Procedura sanacyjna
4.6.3. Self-cleaning w dotychczasowej praktyce
4.6.4. Wypełnianie JEDZ w zakresie self-cleaning


Rozdział 5
Podstawy wykluczenia wykonawcy oraz sposób ich dokumentacji w JEDZ


5.1. Ogólne informacje dotyczące przesłanek wykluczenia
5.2. Brak wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
5.3. Prawomocne skazanie

5.3.1. Zakres przestępstw
5.3.2. Zakres osób
5.3.3. Termin
5.3.4. Wypełnianie JEDZ
5.3.5. Procedura sanacyjna
5.3.6. Dokumentowanie

5.4. Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

5.4.1. Oświadczenie ogólne
5.4.2. Obligatoryjna a fakultatywna przesłanka wykluczenia
5.4.3. Zakres przedmiotowy przepisów
5.4.4. Wypełnianie JEDZ
5.4.5. Procedura sanacyjna
5.4.6. Dokumentowanie

5.5. Wprowadzenie zamawiającego w błąd

5.5.1. Uwagi ogólne na temat sekcji C części III formularza JEDZ
5.5.2. Wprowadzenie w błąd
5.5.3. Wypełnianie JEDZ i samooczyszczenie

5.6. Bezprawne wpływanie na prowadzone postępowanie

5.6.1. Analiza przepisów
5.6.2. Okres obowiązywania przesłanki i samooczyszczenie

5.7. Udział w przygotowaniu postępowania

5.7.1. Analiza przepisu
5.7.2. Wypełnianie JEDZ i samooczyszczenie

5.8. Porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji

5.8.1. Analiza przepisu
5.8.2. Wypełnienie JEDZ i samooczyszczenie

5.9. Zakaz ubiegania się o zamówienie przez podmiot zbiorowy

5.9.1. Analiza przepisów
5.9.2. Samooczyszczenie i wypełnienie JEDZ

5.10. Środek zapobiegawczy w postaci zakazu ubiegania się o zamówienie
5.11. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej
5.12. Upadłość lub likwidacja

5.12.1. Okoliczności skutkujące wykluczeniem
5.12.2. Omówienie pojęć
5.12.3. Wypełnianie JEDZ, samooczyszczenie i dokumentowanie

5.13. Poważne naruszenie obowiązków zawodowych

5.13.1. Analiza przepisu
5.13.2. Wypełnianie JEDZ i samooczyszczenie

5.14. Konflikt interesów

5.14.1. Omówienie przepisu
5.14.2. Wypełnianie JEDZ i wykluczenie

5.15. Niewykonanie wcześniejszej umowy o zamówienie publiczne

5.15.1. Przesłanki zastosowania przepisu
5.15.2. Wypełnianie JEDZ i samooczyszczenie

5.16. Prawa pracownika i ochrona środowiska

5.16.1. Omówienie przepisów
5.16.2. Wypełnianie JEDZ, dokumentowanie i samooczyszczenie

5.17. Kara pieniężna
5.18. Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne


Rozdział 6
Jak wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w JEDZ


6.1. Podział kryteriów kwalifikacji i zasady ich określania przez zamawiającego
6.2. Możliwość korzystania z potencjału podmiotów trzecich podczas wykazywania kryteriów kwalifikacji
6.3. Wypełnianie JEDZ oraz dokumentowanie
6.4. Wykazywanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum)
6.5. Dokumentowanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez konsorcjum
6.6. Oświadczenie generalne
6.7. Uprawnienia i kompetencje

6.7.1. Zakres warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień
6.7.2. Wypełnienie JEDZ

6.8. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

6.8.1. Zakres warunków dotyczących potencjału ekonomicznego i finansowego
6.8.2. Wypełnienie JEDZ w zakresie rocznych obrotów finansowych
6.8.3. Wypełnienie JEDZ w zakresie warunku osiągnięcia odpowiednich wskaźników finansowych
6.8.4. Wypełnienie JEDZ w zakresie warunku posiadania ubezpieczenia
6.8.5. Wypełnianie JEDZ w zakresie warunków dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej niewymienionych wprost w pzp

6.9. Zdolność techniczna i zawodowa

6.9.1. Informacje ogólne
6.9.2. Wypełnianie JEDZ w zakresie warunków doświadczenia oraz wykształcenia i kwalifikacji wykonawcy
6.9.3. Potencjał techniczny i organizacyjny
6.9.4. Wypełnianie JEDZ w zakresie warunków dotyczących zasobów kadrowych wykonawcy
6.9.5. Informacje oraz dokumenty odnoszące się do przedmiotu zamówienia

6.10. Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego


Rozdział 7
Jak wykazać kryteria selekcji w JEDZ


7.1. Charakterystyka kryteriów selekcji
7.2. Wykazanie kryteriów selekcji za pomocą potencjału podmiotu trzeciego
7.3. Sposób opisania kryteriów selekcji w JEDZ


Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Wykaz orzecznictwa
Skorowidz

Inni klienci kupili również:

Finanse publiczne 2010. Tekst nowej ustawy o finansach publicznych z praktycznym omówieniem.
Cena Profit24: 102,47 zł Cena katalogowa: 135,45 zł
Podstawy finansów publicznych Ćwiczenia
Cena Profit24: 14,51 zł Cena katalogowa: 16,80 zł
Toksyczny dług XXI wieku
Cena Profit24: 36,75 zł Cena katalogowa: 42,00 zł
Kierunki zmian finansów państwa w Polsce
Cena Profit24: 57,22 zł Cena katalogowa: 75,00 zł
Centra offshore na globalnych rynkach finansowych
Cena Profit24: 50,09 zł Cena katalogowa: 60,90 zł
Zrównoważony rozwój miast
Cena Profit24: 38,06 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych
Cena Profit24: 41,81 zł Cena katalogowa: 55,00 zł
Instytucja wpłat korekcyjno-wyrównawczych jednostek samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa
Cena Profit24: 21,16 zł Cena katalogowa: 24,00 zł
Wpływ polityki gmin na rozwój lokalny
Cena Profit24: 52,36 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
Zarządzanie finansowe bankiem w erze cyfrowej
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata
Cena Profit24: 43,52 zł Cena katalogowa: 59,90 zł
Budżetowanie w ochronie środowiska
Cena Profit24: 24,10 zł Cena katalogowa: 32,00 zł
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów  publicznych
Cena Profit24: 35,30 zł Cena katalogowa: 50,00 zł
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w unii europejskiej
Cena Profit24: 51,73 zł Cena katalogowa: 89,00 zł
Współczesne finanse publiczne
Cena Profit24: 65,64 zł Cena katalogowa: 75,00 zł
Polityka rachunkowości 2021 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych
Cena Profit24: 96,27 zł Cena katalogowa: 128,00 zł
Finanse. zarys wykładu.
Szczęsny Wiesław
Cena Profit24: 43,94 zł Cena katalogowa: 49,00 zł

Polecamy także:

Cichoń-Sosnowska Maria
Cena Profit24: 49,94 zł Cena katalogowa: 55,00 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

Prepare Level 7 Student's Book with eBook
Cena Profit24: 77,62 zł Cena katalogowa: 84,00 zł
Prepare Level 6 Student's Book with eBook
Cena Profit24: 77,62 zł Cena katalogowa: 84,00 zł
Prepare Level 2 Workbook with Digital Pack
Cena Profit24: 65,60 zł Cena katalogowa: 71,00 zł

Nowości działu ogólnego

Chodzić i uśmiechać się wolno każdemu
Cena Profit24: 37,87 zł Cena katalogowa: 54,90 zł
Lenny Kravitz. Let Love Rule. Autobiografia
Cena Profit24: 31,06 zł Cena katalogowa: 42,99 zł
Ziemniak. Proste i niebanalne przepisy z ziemniakiem w roli głównej
Cena Profit24: 32,69 zł Cena katalogowa: 49,99 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.