Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Konkurencja na rynku oszczędności w polsce

Konkurencja na rynku oszczędności w polsce

Język: polski
Rok wydania: 2014
Wydanie: 1
ISBN: 9788375566253
Wydawnictwo: CeDeWu
Autor: Wójcik Ewa
Dodatkowe informacje:
Oprawa: miękka
Wymiary: B5
Liczba stron: 274
Miasto: Warszawa
Dostępność:dostępne od ręki
62.65 PLN Cena Profit24: 62,65 zł
Cena katalogowa: 69,00 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 9,99 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 9,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 10,99 zł
InPost Paczkomaty 24/7 od 11,99 zł
InPost - przesyłka kurierska od 12,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 12,99 zł

Książ­ka sta­no­wi stu­dium przed­sta­wia­ją­ce sy­tu­ację podmio­tów na ryn­ku oszczęd­no­ści in­dy­wi­du­al­nych w Pol­sce – za­rów­no go­spo­darstw do­mo­wych re­pre­zen­tu­ją­cych po­daż środ­ków fi­nan­so­wych, jak i in­sty­tu­cji fi­nan­so­wych zgła­sza­ją­cych po­pyt na te środ­ki. 

Część ana­li­zy do­ty­czą­ca go­spo­darstw do­mo­wych obej­mu­je po­dej­mo­wa­ne przez nie de­cy­zje fi­nan­so­we, ce­le i mo­ty­wy dzia­ła­nia na tle teo­rii do­ty­czą­cych kon­sump­cji i oszczę­dza­nia. Przed­sta­wio­ne zmia­ny w sy­tu­acji do­cho­do­wej go­spo­darstw do­mo­wych w Pol­sce oraz ich po­sta­wach i skłon­no­ści do oszczę­dza­nia znaj­du­ją odzwier­cie­dle­nie w zmie­nia­ją­cej się wiel­ko­ści i struk­tu­rze oszczę­dza­nia. In­te­re­su­ją­ce wnio­ski pły­ną z po­rów­na­nia skłon­no­ści do oszczę­dza­nia go­spo­darstw do­mo­wych w róż­nych kra­jach. 

Książ­ka za­wie­ra rów­nież ana­li­zę sy­tu­acji in­sty­tu­cji ry­wa­li­zu­ją­cych o oszczęd­no­ści, tj. ban­ków, to­wa­rzystw ubez­pie­cze­nio­wych, to­wa­rzystw fun­du­szy in­we­sty­cyj­nych, podmio­tów ma­kler­skich i to­wa­rzystw eme­ry­tal­nych oraz oce­nę i po­rów­na­nie ich si­ły i po­zy­cji kon­ku­ren­cyj­nej. Po­nad­to prze­pro­wa­dzo­no roz­wa­ża­nia do­ty­czą­ce spo­so­bu i za­kre­su, w ja­ki in­sty­tu­cje fi­nan­so­we wy­ko­rzy­stu­ją po­szcze­gól­ne na­rzę­dzia kon­ku­ro­wa­nia, tj. dy­wer­sy­fi­ka­cję ofer­ty, ce­nę, dys­try­bu­cję, pro­mo­cję i czyn­ni­ki nie­ma­te­rial­ne – per­so­nel i wi­ze­ru­nek. 

Oce­nę sku­tecz­no­ści in­stru­men­tów sto­so­wa­nych przez kon­ku­ru­ją­ce na ryn­ku oszczęd­no­ści in­sty­tu­cje prze­pro­wa­dzo­no na pod­sta­wie ana­li­zy wy­ni­ków ba­da­nia an­kie­to­we­go, któ­re­go ce­lem by­ła m.in. iden­ty­fi­ka­cja czyn­ni­ków wpły­wa­ją­cych na de­cy­zje i za­cho­wa­nia klien­tów do­ty­czą­ce oszczę­dza­nia, w tym de­ter­mi­nant wy­bo­ru po­szcze­gól­nych form lo­ko­wa­nia nadwy­żek fi­nan­so­wych. 

Książ­ka mo­że sta­no­wić war­to­ścio­we źró­dło in­for­ma­cji za­rów­no dla stu­den­tów uczel­ni eko­no­micz­nych pra­gną­cych po­sze­rzyć swo­ją wie­dzę z za­kre­su kon­ku­ren­cji i ryn­ku oszczęd­no­ści, jak też dla pra­cow­ni­ków na­uko­wych wyż­szych uczel­ni. Po­win­na rów­nież za­in­te­re­so­wać pra­cow­ni­ków in­sty­tu­cji fi­nan­so­wych dą­żą­cych do zwięk­sze­nia efek­tyw­no­ści dzia­łań kon­ku­ren­cyj­nych w za­kre­sie przy­cią­ga­nia oszczęd­no­ści.

Inni klienci kupili również:

Rynek papierów wartościowych
Banaszczak-Soroka Urszula
49,00 zł Cena katalogowa: 49,00 zł
Kryptowaluty od zera
Wójcik Piotr
Cena Profit24: 16,68 zł Cena katalogowa: 26,99 zł
Rachunkowość 8/2015
Cena Profit24: 43,58 zł Cena katalogowa: 48,00 zł
Współczesna strategia polityki pieniężnej w warunkach deflacji
Cena Profit24: 53,00 zł Cena katalogowa: 53,00 zł
Instrumenty finansowe i ich zastosowanie
Cena Profit24: 20,17 zł Cena katalogowa: 26,25 zł
GLOBALIZACJA I REGIONALIZACJA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
Cena Profit24: 40,86 zł Cena katalogowa: 45,00 zł
Prywatyzacja emerytur
Oręziak Leokadia
Cena Profit24: 43,49 zł Cena katalogowa: 49,00 zł
Audyt kontroli wewnętrznej rachunkowości w środowisku informatycznym
Cena Profit24: 90,22 zł Cena katalogowa: 95,00 zł
Bankructwo przedsiębiorstwa a wynagrodzenie firmy audytorskiej
Cena Profit24: 48,12 zł Cena katalogowa: 53,00 zł
Ceny transferowe. Narzędzie optymalizacji podatkowej grupy kapitałowej
Cena Profit24: 41,77 zł Cena katalogowa: 46,00 zł
Alternatywne instrumenty inwestycyjne
Pruchnicka-Grabias Izabela
Cena Profit24: 49,15 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania.
55,00 zł Cena katalogowa: 55,00 zł
Rachunkowość 12/2016
Cena Profit24: 43,58 zł Cena katalogowa: 48,00 zł
Zmiany w podatkach i księgowości 2019
Cena Profit24: 157,39 zł Cena katalogowa: 169,00 zł
Instrumenty finansowe i ich zastosowania
Cena Profit24: 36,79 zł Cena katalogowa: 48,30 zł
Bitcoin  - płatnicze i inwestycyjne zastosowania kryptowaluty
Cena Profit24: 45,40 zł Cena katalogowa: 59,00 zł

Polecamy:

Cena Profit24: 31,18 zł Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena Profit24: 31,18 zł Cena katalogowa: 47,00 zł
Cena Profit24: 36,88 zł Cena katalogowa: 46,00 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

Neue Expedition Deutsch 3 Podręcznik
Cena Profit24: 53,07 zł Cena katalogowa: 56,87 zł
Maximal 2 A1 AB
Praca zbiorowa
Cena Profit24: 23,10 zł Cena katalogowa: 25,00 zł
Cambridge Global English Workbook 1
Cena Profit24: 47,00 zł Cena katalogowa: 47,00 zł

Nowości działu ogólnego

Nie dla mnie
Vi Keeland
Cena Profit24: 24,49 zł Cena katalogowa: 36,90 zł
Świat według pszczół
Cena Profit24: 23,90 zł Cena katalogowa: 36,90 zł
Krewniacy
Wragg-Sykes Rebecca
Cena Profit24: 40,44 zł Cena katalogowa: 45,68 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.