Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych

Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych

Dodatkowe informacje:
Oprawa: miękka
Wymiary: B5
Liczba stron: 700
Język oryginalny: polski
Miasto: Warszawa
Dostępność:24h
131.32 PLN Cena Profit24: 131,32 zł
Cena katalogowa: 159,00 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 6,95 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 7,95 zł
Paczkomaty InPost od 8,95 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 9,95 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 10,95 zł

Pracownicy służb finansowo-księgowych na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym mogą być schematy księgowe opisane w publikacji:

Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych

Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w podziale na problemy ewidencyjne występujące w tych jednostkach, z uwzględnieniem zmian jakie wprowadziło nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 r. poz. 1911). Zmiany te dotyczą zasad funkcjonowania poszczególnych kont (co przekłada się na zmiany w schematach księgowań przedstawionych w poprzednich wydaniach książki) oraz zmian we wzorach poszczególnych elementów sprawozdania finansowego. Ponadto, sprawozdanie finansowe zostało rozszerzone o „Informację dodatkową".

W książce przedstawiamy:

 • Ponad 200 schematów księgowań z zakresu aktywów trwałych, dochodów, wydatków, przychodów, kosztów, działań finansowych, funduszy, rozrachunków i roszczeń oraz innych księgowań.
 • Przykłady liczbowe z wykorzystaniem schematów księgowań,
 • Opisy kont (np. w zakresie zaangażowania),
 • Leksykon pojęć,
 • Metody wyceny (w zakresie zdarzeń dotyczących aktywów trwałych, ale również darowizna, kredyty i pożyczki, wycena udziałów i akcji, ) - w tym zakresie różnic kursowych,
 • Opis danego zdarzenia gospodarczego na gruncie różnych ustaw (np. aktywa niskocenne (problemy związane z podniesieniem kwoty na aktywa niskocenne do 10 000 zł), zasady udzielania dotacji, nowe regulacje w zakresie subwencji, rodzaje i wysokości dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz JST, wysokość opłat pobieranych przez JST z tytułu realizacji zadań zleconych, regulacje w zakresie kart płatniczych, zasady ustalania wydatków niewygasających, opis wydatków majątkowych i inwestycyjnych, moment ujęcia odsetek w księgach, zasady zaciągania kredytów, wnoszenie aportów do spółek, rodzaje weksli, warunki emisji obligacji),
 • Sposoby udokumentowania danego zdarzenia gospodarczego (jakie dowody księgowe użyć jako podstawę ewidencji),
 • Jak prowadzić analitykę do danego zdarzenia,
 • Powiązania ze sprawozdaniami budżetowymi i finansowymi oraz klasyfikacją budżetową.

Oprócz licznych księgowań książka zawiera również powiązania poszczególnych zdarzeń gospodarczych ze sprawozdawczością finansową oraz budżetową, jak również z klasyfikacją budżetową, uwzględniając ostatnie zmiany w przepisach w tych obszarach. Szczególnie istotne jest przedstawienie powiązania z nowym elementem sprawozdania finansowego „Informacja dodatkowa".

Książka uwzględnia ostatnie zmiany w przepisach regulujących zasady prowadzenia rachunkowości tych jednostek, czyli:

 1. nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 r. poz. 1911),
 2. nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9.1.2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 109),
 3. liczne zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej wprowadzone przez nowelizację z 18.4.2018 r. oraz nowelizację z 18.7.2018 r. (w tym te wchodzące w życie od 1.1.2019 r.)
 4. ustawa z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U z 2017 r. poz. 2175) - ustawa ta wprowadza m.in. zmianę limitu niskocenności środkow trwałych (z 3500 zł na 10 000 zł), jak również limitów świadczeń wypłacanych z ZFŚS zwolnionych z podatku dochodowego.
 5. nowy Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe". W dniu 29.5.2017 r. wszedł w życie Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe" (Dz.Urz.MRiF z 2017 r. poz. 105). Ma on zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1.1.2017 r. Ponadto należy pamiętać, że od 28.7.2016 r. obowiązuje stanowisko KSR w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów.
 6. nowa klasyfikacja środków trwałych. Od 1.1.2018 r. weszła w życie nowa klasyfikacja środków trwałych. Zmiany w KŚT były spowodowane m.in. zmianami w PKWiU. Nowe przepisy różnią się od poprzednio obowiązującej KŚT w obszarze tytułów grupowania oraz zakresu grup, zmian kodów grup czy też rozszerzenia opisu poszczególnych grup. Jak wskazuje GUS, zmiany dotyczą 16% spośród wszystkich pozycji zawartych w KŚT, jednak w dużej mierze odnoszą się do środków trwałych często występujących w jednostkach (np. zmiany dotyczące numeracji rodzaju „Zespoły komputerowe"). W praktyce jednostek sektora finansów publicznych zmiany więc mogą dotyczyć ok. 80% liczby obiektów inwentarzowych zważywszy na strukturę przedmiotową środków trwałych, w których z reguły przeważają meble (zmiana kodu rodzaju z 808 na 809 oraz zespoły komputerowe - zmiana kodu rodzaju 491 na 487).

Książka ta będzie pomocna przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2018 r., oraz podczas prowadzeniu ewidencji księgowej w 2019 r.

Warto pamiętać, że za nieprawidłowo prowadzoną ewidencję zdarzeń gospodarczych grozi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Wyjaśnienia do poszczególnych problemów ewidencyjnych zostały podzielone na VII grup tematycznych w zakresie:

I. Aktów trwałych

 • Pierwszego wyposażenia obiektów budowlanych,
 • Nabycia samochodu,
 • Zespołów komputerów,
 • Niskocennych środków trwałych,
 • Pozabilansowej ewidencji środka trwałego,
 • Wartości niematerialnych i prawnych (w tym licencji)

II. Dochodów

 • Dotacje z budżetu,
 • Subwencje,
 • Udziałów JST we wpływach dochodów pobieranych przez US,
 • Zadań zleconych,
 • Dochodów z tytułu opłat w szkołach i przedszkolach,
 • Wydzielonych rachunków dochodów,
 • Podatków i opłat lokalnych,

III. Wydatków

 • Refundacji wydatków,
 • Kart płatniczych,
 • Niewygasające wydatki,
 • Zaangażowania,
 • Inwestycji,

IV. Przychodów i kosztów

 • Darowizn,
 • Odsetek za zwłokę w zapłacie,
 • Kosztów upomnień,
 • Różnic kursowych,
 • Przychody i koszty na przełomie lat budżetowych,

V. Działań finansowych

 • Kredytów i pożyczek,
 • Tworzenia spółek przez JST,
 • Weksli,
 • Obligacji,

VI. Funduszy

 • Fundusz pracy,
 • ZFŚS,

VII. Rozrachunków i roszczeń

 • Rozrachunków z tytułu wynagrodzeń,
 • Trzynastki,
 • Księgowanie VAT (w tym Split payment),

VIII. Innych księgowań specyficznych

 • Środków europejskich,
 • Partnerstwa publiczno-prawnego,
 • Opłat za gospodarowanie odpadami,
 • Księgowanie rezerw,
 • Nadwyżka środków obrotowych.

Należy zauważyć, że w książce zostały zaprezentowane schematy księgowe z którymi księgowe z budżetu i jednostek organizacyjnych mają najwięcej problemów. Przykładowo w zakresie potrąceń z należności (potrącenia komornicze, kary umowne od wykonawców).
Zamierzeniem autorów było podanie praktycznych rozwiązań ewidencyjnych, tak by stanowiły pomoc przy zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych i w codziennej pracy pracowników służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

Inni klienci kupili również:

Debudżetyzacja finansów państwa
Cena Profit24: 50,04 zł Cena katalogowa: 54,00 zł
Zarządzanie ryzykiem w sektorze finansów publicznych
Cena Profit24: 157,50 zł Cena katalogowa: 157,50 zł
Sprawozdawczość budżetowa oraz w zakresie operacji finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych
Cena Profit24: 137,02 zł Cena katalogowa: 157,50 zł
Prawo finansowe. Finanse publiczne
Chojna-Duch Elżbieta
Cena Profit24: 58,45 zł Cena katalogowa: 79,00 zł
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej
Cena Profit24: 68,52 zł Cena katalogowa: 89,00 zł
Dotacje oświatowe + płyta CD
Lachiewicz Wojciech
Cena Profit24: 143,03 zł Cena katalogowa: 149,00 zł
Otwarte fundusze emerytalne w polsce
Cena Profit24: 49,00 zł Cena katalogowa: 49,00 zł
Formy finansowania przedsiębiorców w świetle prawa pomocy publicznej
Cena Profit24: 70,00 zł Cena katalogowa: 70,00 zł
Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. problemy praktyczne
Cena Profit24: 73,59 zł Cena katalogowa: 98,00 zł
Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w usługach budowlanych
Cena Profit24: 95,40 zł Cena katalogowa: 129,00 zł
Prawo finansów samorządowych
Cena Profit24: 43,60 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Jak przetrwać kontrolę RIO Praktyczny poradnik
Cena Profit24: 80,48 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
Cena Profit24: 164,22 zł Cena katalogowa: 189,00 zł
Finanse publiczne. Komentarz praktyczny
Cena Profit24: 262,50 zł Cena katalogowa: 262,50 zł
Narzędzia wsparcia internacjonalizacji sektora małych i średnich przedsiębiorstw
Cena Profit24: 26,14 zł Cena katalogowa: 29,40 zł
Fundusz alimentacyjny
Cabaj Leszek
Cena Profit24: 123,57 zł Cena katalogowa: 139,00 zł

Polecamy także:

Cena Profit24: 71,44 zł Cena katalogowa: 76,00 zł

Polecamy:

Cellary Mieczysława
Cena Profit24: 132,46 zł Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena Profit24: 145,75 zł Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena Profit24: 128,88 zł Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena Profit24: 141,35 zł Cena katalogowa: 159,00 zł
Mikos-Sitek Agnieszka
Cena Profit24: 51,03 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena Profit24: 164,41 zł Cena katalogowa: 189,00 zł
Cena Profit24: 149,31 zł Cena katalogowa: 189,00 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

Business Partner A2+ Coursebook
Cena Profit24: 87,32 zł Cena katalogowa: 92,90 zł
Business Partner A2+ Workbook
Williamson Madeleine
Cena Profit24: 44,37 zł Cena katalogowa: 49,90 zł
Wojna światów/The War of the Worlds - Angielski z ćwiczeniami
Cena Profit24: 22,50 zł Cena katalogowa: 34,90 zł

Nowości działu ogólnego

Opiekunka
Browne Sheryl
Cena Profit24: 27,11 zł Cena katalogowa: 39,99 zł
Nietoperz i suszone cytryny
Cena Profit24: 26,54 zł Cena katalogowa: 39,99 zł
Lato w Pensjonacie pod Bukami
Gąsiorowska Dorota
Cena Profit24: 30,51 zł Cena katalogowa: 44,90 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.