Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Legislatywa, egzekutywa, judykatywa.

Legislatywa, egzekutywa, judykatywa.

Konstytucyjne instytucje i mechanizmy służące równowadze władz w polskim systemie trójpodziału.
Język: polski
Rok wydania: 2010
Wydanie: 1
ISBN: 9788371518829
Wydawnictwo: ELIPSA Dom wydawniczy
Dodatkowe informacje:
Oprawa: miękka
Wymiary: B5
Liczba stron: 406
Miasto: Warszawa
33.83 PLN Cena Profit24: 33,83 zł
Cena katalogowa: 40,00 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 5,99 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 9,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 10,99 zł
InPost Paczkomaty 24/7 od 11,99 zł
InPost - przesyłka kurierska od 12,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 12,99 zł
Legislatywa, egzekutywa, judykatywa. Konstytucyjne instytucje i mechanizmy służące równowadze władz w polskim systemie trójpodziału


Problemy będące przedmiotem zainteresowania w pracy mogą być - z założenia
- analizowane na trzech płaszczyznach:
1) doktrynalnej (ustrojowej),
2) normatywnej (dogmatycznej),
3) politycznej (praktyki ustrojowej).
W pracy koncentrowano się głównie na rozważaniach dotyczących płaszczyzny ustrojowej i na analizie praktyki politycznej, jaka miała miejsce w okresie obowiązywania Konstytucji RP, tj. od 17 października 1997 r. Egzegezy tekstów konstytucyjno-prawnych dokonywano w pracy jedynie w zupełnie niezbędnym zakresie, mając świadomość,że rozważane przez autora instytucje i mechanizmy służące równowadze władz zostały już poddane wnikliwej analizie dogmatycznoprawnej przez polskich znawców prawa konstytucyjnego.

Autor starał się w pracy odpowiedzieć szczególnie na następujące pytania:

- jakie jest ustrojowe uzasadnienie oraz znaczenie istnienia instytucji i mechanizmów służących równowadze władz?;
- jaką rangę mają konstytucyjne instytucje i mechanizmy służące równowadze władz w polskim systemie trójpodziału?;
- na ile rozwiązania normatywne dotyczące tych instytucji i mechanizmów są funkcjonalne wobec "stojących" przed nimi zadań równoważenia władz?;
- jak w praktyce ustrojowej funkcjonują konstytucyjne instytucje i mechanizmy służące równowadze władz?;
- w jakim stopniu dzięki funkcjonowaniu tych instytucji i mechanizmów zapewniona jest równowaga władz w polskim systemie trójpodziału?
Jedynie sami Szanowni Czytelnicy są w stanie rozstrzygnąć - w jakim stopniu w pracy zostały udzielone odpowiedzi na te pytania.Spis treści:


Wstęp

Rozdział I. Zasada podziału władzy i równowagi władz w Konstytucji RP z 1997 r.
1.Normatywna regulacja zasady podziału władzy i równowagi władz oraz jej ustrojowe znaczenie
1.1. Konstytucyjne określenie zasady podziału władzy i równowagi władz
1.2. Znaczenie ustrojowe zasady podziału władzy i równowagi władz
2. Zasada podziału władzy
2.1. Cel i istota podziału władzy
2.2. Funkcjonalny podział władzy
2.3. Organizacyjny podział władzy
3. Zasada równowagi władz
3.1. Cel i istota równowagi władz
3.2. Współdziałanie władz i wzajemne powściąganie się władz jako konstytucyjne sposoby zapewniania ich równowagi
3.3. Konstytucyjne instytucje i mechanizmy służące równowadze władz
4. Konkluzje

Rozdział II. Instytucje i mechanizmy służące współdziałaniu władz przez wpływ legislatywy na "byt" lub kompetencje egzekutywy albo legislatywy

1.Uchwalanie ustaw regulujących zagadnienia ustrojowe organów władzy wykonawczej lub sądowniczej
1.1. Kompetencje parlamentu do uchwalania ustaw regulujących zagadnienia ustrojowe organów władzy wykonawczej lub sądowniczej
1.2. Ustawy regulujące zagadnienia ustrojowe organów władzy wykonawczej lub sądowniczej
2.Upoważnianie w ustawach organów władzy wykonawczej do wydawania aktów normatywnych
2.1. Wymogi konstytucyjne dotyczące udzielania ustawowych upoważnień organom władzy wykonawczej do wydawania aktów normatywnych
2.2. Praktyka wydawania przez organy władzy wykonawczej aktów normatywnych na podstawie upoważnień zawartych w ustawach
3.Udział Sejmu w procesie powoływania Rady Ministrów
3.1. Przesłanki ustrojowe i konstytucyjne podstawy udziału Sejmu w procesie powoływania Rady Ministrów
3.2.Udział Sejmu w procesie powoływania Rady Ministrów w podstawowym wariancie tworzenia rządu
3.3. Wybór przez Sejm Rady Ministrów w pierwszym "rezerwowym" wariancie powoływania rządu
3.4. Udział Sejmu w procesie powoływania Rady Ministrów w drugim "rezerwowym" wariancie tworzenia rządu
4. Wybór przez Sejm składów osobowych trybunałów
4.1. Prawnoustrojowe aspekty kreacji przez Sejm składów osobowych trybunałów
4.2. Wybór przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego
4.3. Wybór przez Sejm zastępców przewodniczącego i członków Trybunału Stanu
5. Konkluzje

Rozdział III. Instytucje i mechanizmy służące współdziałaniu władz przez wpływ egzekutywy na realizację kompetencji legislatywy oraz na skład osobowy organów legislatywy
1.Inicjowanie parlamentarnego postępowania ustawodawczego przez organy władzy wykonawczej
1.1. Przesłanki ustrojowe i konstytucyjne podstawy prawa inicjatywy ustawodawczej organów władzy wykonawczej
1.2. Inicjowanie postępowań ustawodawczych przez Prezydenta
1.3. Inicjowanie postępowań ustawodawczych przez Radę Ministrów
2.Realizacja przez Prezydenta kompetencji kreacyjnych w stosunku do organów władzy sądowniczej
2.1. Znaczenie prawnoustrojowe wykonywania przez Prezydenta kompetencji kreacyjnych w stosunku do organów władzy sądowniczej
2.2. Powoływanie przez Prezydenta sędziów wszystkich sądów
2.3. Powoływanie przez Prezydenta na kierownicze stanowiska w naczelnych organach władzy sądowniczej
3. Konkluzje

Rozdział IV. Instytucje i mechanizmy służące współdziałaniu władz przez wpływ legislatywy na "byt" lub funkcjonowanie legislatywy albo egzekutywy
1.Weryfikacja przez Sąd Najwyższy ważności wyborów do Sejmu, do Senatu i na urząd Prezydenta
1.1. Prawnoustrojowe aspekty kompetencji Sądu Najwyższego do weryfikacji ważności wyborów
1.2. Praktyka weryfikacji przez Sąd Najwyższy ważności wyborów
2. Rozstrzyganie przez Trybunał Konstytucyjny sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państw
2.1. Prawnoustrojowe aspekty kompetencji Trybunału Konstytucyjnego do rozstrzygania sporów kompetencyjnych
2.2. Praktyka rozstrzygania sporów kompetencyjnych przez Trybunał Konstytucyjny
3. Konkluzje

Rozdział V. Instytucje i mechanizmy służące powściąganiu egzekutywy przez legislatywę
1.Sejmowa kontrola działalności Rady Ministrów
1.1.Znaczenie ustrojowe i konstytucyjne podstawy kompetencji Sejmu do kontroli działalności Rady Ministrów
1.2. Problemy terminologiczne związane z sejmową kontrolą działalności Rady Ministrów
1.3. Rozpatrywanie przez Sejm i komisje sejmowe sprawozdań Rady Ministrów z wykonania ustaw budżetowych
1.4. Rozpatrywanie przez Sejm i komisje sejmowe istotnych zagadnień polityki rządu w ramach tzw. kontroli problemowych
1.5. Procedury interpelacji, zapytań i pytań poselskich
1.6. Działalność kontrolna sejmowych komisji śledczych
2.Odpowiedzialność parlamentarna Rady Ministrów i jej członków przed Sejmem
2.1. Przesłanki ustrojowe i konstytucyjne podstawy odpowiedzialności parlamentarnej rządu przed Sejmem
2.2. Formy egzekwowania przez Sejm odpowiedzialności parlamentarnej rządu i ich prawne konsekwencje
3. Zgoda Senatu na zarządzenie przez Prezydenta referendum ogólnokrajowego
3.1. Polskie rozwiązania konstytucyjne i ich ustrojowe znaczenie
3.2. Prezydenckie próby zarządzenia referendum ogólnokrajowego i stanowisko Senatu
4. Konkluzje

Rozdział VI. Instytucje i mechanizmy służące powściąganiu legislatywy przez egzekutywę
1. Odmowa Prezydenta podpisania ustawy uchwalonej przez parlament
1.1.Racje ustrojowe i konstytucyjne podstawy prawa Prezydenta do odmowy podpisania ustawy
1.2.Formy odmowy podpisania ustawy przez Prezydenta
2. Skracanie przez Prezydenta kadencji parlamentu
2.1. Rozwiązania konstytucyjne dotyczące skracania przez Prezydenta kadencji Sejmu i ich ustrojowe znaczenie
2.2. Rzeczywistość ustrojowa skracania przez Prezydenta kadencji Sejmu
3. Konkluzje

Rozdział VII. Instytucje i mechanizmy służące powściąganiu legislatywy i egzekutywy przez legislatywę
1. Kontrola konstytucyjności prawa sprawowana przez Trybunat Konstytucyjny
1.1. Znaczenie ustrojowe i konstytucyjne podstawy kontroli konstytucyjności prawa
1.2. Zasadnicze rozstrzygnięcia normatywne dotyczące realizacji przez Trybunał Konstytucyjny funkcji kontroli konstytucyjności prawa
1.3.Kontrola konstytucyjności prawa w działalności Trybunału Konstytucyjnego i jej skuteczność
2.Orzekanie przez Trybunał Stanu o odpowiedzialności konstytucyjnej Prezydenta lub członka Rady Ministrów
2.1. Znaczenie ustrojowe i konstytucyjne podstawy kompetencji Trybunału Stanu do orzekania o odpowiedzialności konstytucyjnej
2.2. Tryb pociągania Prezydenta i członków Rady Ministrów do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu
2.3. Praktyka pociągania Prezydenta i członków Rady Ministrów do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunatem Stanu
3. Konkluzje

Zakończenie

Inni klienci kupili również:

Balkan Express
Ćosić Dominika
Cena Profit24: 27,47 zł Cena katalogowa: 40,00 zł
Międzynarodowe stosunki kulturalne
Zenderowski Radosław
Cena Profit24: 60,53 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
Historia nagości
Carr-Gomm Philip
Cena Profit24: 41,06 zł Cena katalogowa: 47,00 zł
1939-2009
Cena Profit24: 15,72 zł Cena katalogowa: 21,00 zł
O sztuce wojny
Machiavelli Niccolo
Cena Profit24: 27,36 zł Cena katalogowa: 40,00 zł
List z Polski
Dmochowski Artur
Cena Profit24: 26,45 zł Cena katalogowa: 34,90 zł
Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących
Cena Profit24: 34,28 zł Cena katalogowa: 39,00 zł
Cień poety
Wydżga Krystyna
Cena Profit24: 35,83 zł Cena katalogowa: 44,00 zł
Niezłomni ludzie Kościoła
(red.) Jan Żaryn
Cena Profit24: 21,60 zł Cena katalogowa: 32,00 zł
Strefa entuzjazmu
Banas Jozef
Cena Profit24: 39,86 zł Cena katalogowa: 49,90 zł
Generalissimus
Wilczak Dariusz
Cena Profit24: 20,09 zł Cena katalogowa: 26,99 zł
Walka z monopolem czy z konkurencją?
Cena Profit24: 20,98 zł Cena katalogowa: 28,00 zł
Teologia polityczna i inne pisma
Cena Profit24: 35,56 zł Cena katalogowa: 52,00 zł
Legitymizacja procesów integracji europejskiej
Cena Profit24: 24,02 zł Cena katalogowa: 28,00 zł
Podstawy gerontologii społecznej
Szatur-Jaworska Barbara
Cena Profit24: 40,54 zł Cena katalogowa: 49,00 zł
Rządy w państwach Europy Tom 2
Zieliński Eugeniusz
Cena Profit24: 33,48 zł Cena katalogowa: 39,00 zł

Polecamy także:

Szymowski Leszek
Cena Profit24: 32,05 zł Cena katalogowa: 40,01 zł
Cena Profit24: 46,10 zł Cena katalogowa: 50,40 zł
Cena Profit24: 29,61 zł Cena katalogowa: 39,00 zł
Brophy David
Cena Profit24: 46,07 zł Cena katalogowa: 53,13 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu naukowego

Nowotwory narządu wzroku
Kański Jacek J.
Cena Profit24: 91,15 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Terapia laserowa w jaskrze
Szelepin Łukasz
Cena Profit24: 91,15 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Komentarz do Konstytucji RP Art. 112, 113, 114
Cena Profit24: 43,58 zł Cena katalogowa: 48,00 zł

Nowości działu językowego

Język angielski w weterynarii
Cena Profit24: 49,70 zł Cena katalogowa: 60,00 zł
Język angielski w fotografii
Cena Profit24: 49,70 zł Cena katalogowa: 60,00 zł
A Cure for Darkness
Riley Alex
Cena Profit24: 95,00 zł Cena katalogowa: 95,00 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.