Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Leksykon Opłat i kar pieniężnych związanych z korzystaniem ze środowiska.

Leksykon Opłat i kar pieniężnych związanych z korzystaniem ze środowiska.

Język: polski
Rok wydania: 2010
Wydanie: 1
ISBN: 978-83-61792-33-8
Dodatkowe informacje:
Oprawa: miękka
Wymiary: B5
Liczba stron: 534
Miasto: Wrocław
67.33 PLN Cena Profit24: 67,33 zł
Cena katalogowa: 74,00 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 5,99 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 9,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 10,99 zł
InPost Paczkomaty 24/7 od 11,99 zł
InPost - przesyłka kurierska od 12,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 12,99 zł
WPROWADZENIE

DZIAŁ I - Opłaty i kary pieniężne przewidziane w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska

ROZDZIAŁ 1. Opłaty i administracyjne kary pieniężne związane z wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza

ROZDZIAŁ 2. Opłaty i administracyjne kary pieniężne związane z poborem wód oraz wprowadzaniem ścieków do wód lub do ziemi

ROZDZIAŁ 3. Opłaty i administracyjne kary pieniężne związane ze składowaniem i magazynowaniem odpadów

ROZDZIAŁ 4. Administracyjne kary pieniężne związane z emitowaniem hałasu do środowiska

DZIAŁ II - Opłaty i kary związane z korzystaniem ze środowiska przewidziane w innych ustawach

ROZDZIAŁ 5. Opłaty przewidziane w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze

ROZDZIAŁ 6. Opłaty i kary pieniężne przewidziane w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

ROZDZIAŁ 7. Opłata sankcyjna i kary pieniężne przewidziane w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

ROZDZIAŁ 8. Kary pieniężne przewidziane w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

ROZDZIAŁ 9. Opłata produktowa przewidziana w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

ROZDZIAŁ 10. Opłaty i kary przewidziane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

ROZDZIAŁ 11. Opłaty i kary pieniężne przewidziane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

ROZDZIAŁ 12. Opłaty i kary pieniężne przewidziane w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

ROZDZIAŁ 13. Opłaty i kary pieniężne przewidziane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową

ROZDZIAŁ 14. Opłaty i kary pieniężne przewidziane w ustawie z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji

ROZDZIAŁ 15. Opłaty zastępcze oraz związane z nimi kary pieniężne przewidziane w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

ROZDZIAŁ 16. Kary pieniężne przewidziane w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

DZIAŁ III - Zbiór aktów normatywnych

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) - wyciąg

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu (Dz.U. Nr 120, poz. 1285)

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi (Dz.U. Nr 260, poz. 2177 ze zm.)

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. Nr 196, poz. 1217 ze zm.)

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U. Nr 97, poz. 816)

6. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r., Nr 228, poz. 1947 ze zm.) - wyciąg

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych (Dz.U. Nr 215, poz. 1357)

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża (Dz.U. Nr 153, poz. 1773)

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów (Dz.U. Nr 116, poz. 980)

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) - wyciąg

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. Nr 228, poz. 2306)

12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) - wyciąg 13. Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz.U. Nr 124, poz. 859) - wyciąg

14. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607) - wyciąg

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. Nr 109, poz. 752)

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych (Dz.U. Nr 247, poz. 1840)

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz.U. Nr 226, poz. 1654).

18. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180, poz. 1495) - wyciąg

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu (Dz.U. Nr 235, poz. 1615)

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie sposobów obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu (Dz.U. Nr 99, poz. 837)

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu (Dz.U. Nr 19, poz. 152)

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu (Dz.U. Nr 94, poz. 784)

23. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, poz. 666) - wyciąg 444

24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz.U. Nr 160, poz. 1274)

25. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202) - wyciąg

26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów (Dz.U. Nr 109, poz. 917) 451

27. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. Nr 121, poz. 1263) - wyciąg

28. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości stawki opłaty za substancje kontrolowane (Dz.U. Nr 13, poz. 107)

29. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za substancje kontrolowane (Dz.U. Nr 17, poz. 157)

30. Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 281, poz.2784 ze zm.) - wyciąg

31. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) - wyciąg

32. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz.U. Nr 156, poz. 969)

33. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej
w wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. Nr 185, poz. 1314)

34. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. Nr 169, poz. 1199 ze zm.) - wyciąg

35. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - wyciąg

Inni klienci kupili również:

Ekologistyka. Teoria i praktyka
Cena Profit24: 35,02 zł Cena katalogowa: 40,00 zł
Przygody psa i sowy
Jankowska-Figaj Agnieszka
Cena Profit24: 29,95 zł Cena katalogowa: 47,00 zł
Reforma prawa karnego propozycje i komentarze
Cena Profit24: 54,88 zł Cena katalogowa: 67,20 zł
Polska bibliografia penitencjarna lata 1970–2009
Cena Profit24: 117,13 zł Cena katalogowa: 129,00 zł
Reformy prawa karnego
zbiorowe Opracowanie
Cena Profit24: 23,26 zł Cena katalogowa: 32,00 zł
Leksykon kryminalistyki
Bartnik Monika
89,00 zł Cena katalogowa: 89,00 zł
Sąd zaangażowany społecznie – pożądany kierunek zmian
Cena Profit24: 128,06 zł Cena katalogowa: 129,00 zł
Problemy teorii kryminalizacji
Cena Profit24: 63,06 zł Cena katalogowa: 64,90 zł
The Penalty of Life Imprisonment The Killer, His Crime and the Punishment
Cena Profit24: 157,39 zł Cena katalogowa: 169,00 zł
Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2019. Tom 3. Wzory pism z komentarzami. Etyka zawodowa
Cena Profit24: 135,29 zł Cena katalogowa: 149,00 zł
System Oznaczeń Kodeksowych czyli jak pracować z kodeksami i pisać pisma procesowe
Cena Profit24: 80,81 zł Cena katalogowa: 89,00 zł
Zapobieganie błędom medycznym w praktyce
Cena Profit24: 114,67 zł Cena katalogowa: 129,00 zł
Błąd jako znamię typu czynu zabronionego w polskim prawie karnym
Cena Profit24: 55,00 zł Cena katalogowa: 55,00 zł
Z problematyki zakazów dowodowych w postępowaniu karnym
Cena Profit24: 127,00 zł Cena katalogowa: 139,00 zł
EDYCJA KARNA. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. 13 innych aktów prawnych
Cena Profit24: 61,88 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Edycja Prokuratorska Wyd. 38
Cena Profit24: 22,32 zł Cena katalogowa: 24,90 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

Clean
Hamblin James
Cena Profit24: 46,60 zł Cena katalogowa: 50,00 zł
The Sandpit
Shakespeare Nicholas
Cena Profit24: 42,66 zł Cena katalogowa: 45,00 zł
Submarino 1 Lectura 2 - En el fondo del mar
Cena Profit24: 33,26 zł Cena katalogowa: 36,00 zł

Nowości działu ogólnego

Anonimowy kolarz. Prawdziwe życie w zawodowym peletonie
Cena Profit24: 32,03 zł Cena katalogowa: 42,99 zł
Samotny Dom
Christie Agatha
Cena Profit24: 28,29 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Krewniacy
Wragg-Sykes Rebecca
Cena Profit24: 40,44 zł Cena katalogowa: 45,68 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.