Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania.

Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania.

Język: polski
Rok wydania: 2010
Wydanie: 1
ISBN: 9788320818789
Autor: Blaik Piotr
Dodatkowe informacje:
Oprawa: miękka
Wymiary: B5
Liczba stron: 476
Miasto: Warszawa
46.16 PLN Cena Profit24: 46,16 zł
Cena katalogowa: 66,90 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 5,99 zł
InPost - przesyłka kurierska od 10,99 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 10,99 zł
Paczkomaty InPost od 11,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 11,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 11,99 zł

W praktyce w zarządzaniu przedsiębiorstwami w krajach wysoko rozwiniętych koncepcja logistyki jest wykorzystywana na coraz większą skalę i z coraz lepszymi efektami. Najnowsza literatura światowa wskazuje wyraźnie na rosnącą potrzebę i na coraz liczniejsze przejawy systemowego traktowania oraz kształtowania funkcji i procesów logistycznych w aspektach integracyjnych i strategicznych, co znajduje wyraz w rozwoju logistyki w kierunku koncepcji zintegrowanego zarządzania.

Obecne, trzecie wydanie książki zawiera próbę pogłębionej — w stosunku do poprzedniego wydania — interpretacji i reinterpretacji oraz identyfikacji, a w miarę możliwości także kwantyfikacji, podstawowych odniesień i przewartościowań zarządczych logistyki, zorientowanych na nową jakość zarządzania przedsiębiorstwem, na integrację procesów i efektywność gospodarowania, na sukces rynkowy przedsiębiorstwa itp.
Główną intencją i uzasadnieniem dokonanych zmian w strukturze i w treści poszczególnych rozdziałów jest dążenie do ich wzbogacenia o zagadnienia zarządczego, integracyjnego i procesowego wymiaru współczesnej logistyki w skali przedsiębiorstwa i rynku, co podnosi walory tego wydania.
Uaktualnione i uzupełnione zostały także w poszczególnych rozdziałach przykłady ilustrujące stan rozwoju oraz przejawy i korzyści wdrożenia zarządzania logistycznego na podstawie możliwie najnowszych wyników badań i doświadczeń przedsiębiorstw w krajach zachodnich (m.in. badania empiryczne w zakresie kształtowania i oceny determinant określających popyt i możliwości podaży w sferze logistyki, wdrażania orientacji przepływowej w strukturę systemu zarządzania przedsiębiorstwem, rachunku kosztów logistyki, potencjałów i korzyści związanych z rozwojem koncepcji SCM).
Zawartość książki jest przedstawiona w dwunastu rozdziałach.

Książka, ze względu na podejmowane w niej aspekty poznawcze i pragmatyczne zarządzania logistycznego, będzie przydatna przy realizacji unowocześnianych programów kształcenia w polskich uczelniach, jak i dla dalszego rozwijania badań naukowych i sensownie realizowanej praktyki gospodarczej.
O znacznym w ostatnich latach ożywieniu zainteresowania logistyką świadczy niemal powszechne uruchamianie i rozwój studiów na kierunku logistyki. Logistyka jest obecnie jakby symbolem unowocześniania systemu i oferty kształcenia na wydziałach ekonomii i zarządzania w polskich uczelniach różnych typów. Pociąga to za sobą szersze zapotrzebowanie na nowe podręczniki obejmujące różne obszary współczesnej logistyki, rozpatrywane z różnych punktów widzenia.

Spis treści
 
Od Autora

Rozdział 1. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki
1.1. Przegląd i interpretacja znaczących definicji logistyki
1.2. Ewolucja i przewartościowania przedmiotu, celów i instrumentów logistyki jako podstawowych wyznaczników pojęcia logistyki
1.3. Logistyka jako kategoria zintegrowanego zarządzania
1.4. Teoretyczne koncepcje logistyki


Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce
2.1. Geneza oraz fazy i kierunki rozwoju logistyki
2.2. Czynniki determinujące rozwój logistyki — próba klasyfikacji i hierarchizacji
2.3. Czynniki kształtujące zmiany w logistyce w świetle badań w krajach zachodnich
2.4. Megatrendy i determinanty określające popyt i możliwości podaży w sferze/zakresie logistyki i usług logistycznych w świetle badań w Europie Zachodniej
2.5. Czynniki stymulujące i ograniczające rozwój logistyki w Polsce
2.6. Wizja rozwoju logistyki
2.6.1. Podstawy oraz przejawy diagnozowania i projektowania wizji rozwoju logistyki
2.6.2. Scenariusze wizji logistyki w 2015 roku
2.6.3. Scenariusze wizji przyszłości mobilności i transportu w Niemczech w 2025 roku

Rozdział 3. Podstawowe wymiary nowoczesnej koncepcji logistyki
3.1. Relacje i właściwości nowoczesnej koncepcji logistyki
3.2. Podstawowe zasady kształtowania nowoczesnej koncepcji logistyki
3.3. Podstawowe aspekty i orientacje nowoczesnej koncepcji logistyki
3.3.1. Logistyka jako system i koncepcja zarządzania przepływami towarów i informacji oraz podsystem przepływowo zorientowanego zarządzania przedsiębiorstwem
3.3.2. Logistyka jako sieć (struktura) kluczowych procesów zarządzania i transformacji w systemie przepływów w skali przedsiębiorstwa
3.3.3. Logistyka jako koncepcja zorientowana na wymogi rynku, wspomagająca i wzbogacająca marketingowy proces tworzenia wartości
3.3.4. Logistyka jako systemowa orientacja i determinanta efektywności w skali przedsiębiorstwa i rynku
3.3.5. Logistyka jako koncepcja i determinanta zorientowanej na przepływy organizacji i transformacji modelowej przedsiębiorstwa

Rozdział 4. Identyfikacja i kształtowanie systemów logistycznych
4.1. Podejście systemowe jako podstawa interpretacji i kształtowania orientacji i struktur współczesnej logistyki
4.2. Podstawowe kryteria i przekroje klasyfikacji systemów logistycznych
4.3. Powiązania między systemami logistycznymi — wstępna identyfikacja
4.4. Kształtowanie i wdrażanie systemów logistycznych
4.5. System logistyczny przedsiębiorstwa jako przejaw rozwoju i pełnej integracji w skali mikroekonomicznej

Rozdział 5. Struktura procesów logistycznych i problemy jej kształtowania
5.1. Istota i znaczenie orientacji na procesy w zintegrowanym zarządzaniu
5.2. Pojęcie i podstawowe właściwości procesu
5.3. Kryteria i przekroje klasyfikacji procesów
5.4. Klasyfikacja i strukturyzacja procesów logistycznych w aspekcie zarządzania i tworzenia wartości
5.5. Modelowanie kluczowych procesów logistycznych w przedsiębiorstwie
5.6. Poziomy oraz sposoby analizy i oceny procesów logistycznych
5.7. System i procesy transformacji logistycznej w aspekcie tworzenia wartości
5.8. Proces cyrkulacji logistycznej

Rozdział 6. Identyfikacja struktury i przejawów wdrażania procesu zarządzania logistycznego
6.1. Istota i funkcje procesu zarządzania logistycznego
6.2. Kompleksowość logistycznych sytuacji decyzyjnych
6.3. Podstawowe orientacje procesu zarządzania logistycznego — próba systematyki
6.4. Założenia koncepcji zintegrowanego zarządzania logistycznego
6.5. Koncepcja „nawigatora” zarządzania logistycznego jako przykład całościowej orientacji logistycznej w badaniach i w praktyce zarządzania w przedsiębiorstwach

Rozdział 7. Koncepcja logistycznie zorientowanego zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem
7.1. Tendencje integracyjne w logistyce i przewartościowania strategicznych funkcji zarządzania logistycznego
7.2. Założenia i struktura koncepcji logistycznie zorientowanego zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem
7.3. Zakres i możliwości oddziaływania koncepcji zarządzania logistycznego na podstawowe sfery zarządzania w przedsiębiorstwie
7.4. Opcje strategiczne logistyki
7.5. Proces logistycznie zorientowanego zarządzania strategicznego
7.6. Proces logistycznie zorientowanego zarządzania operacyjnego
7.6.1. Ogólna charakterystyka systemów zarządzania operacyjnego
7.6.2. Ogólna ocena systemów wspomagania logistycznie zorientowanego zarządzania operacyjnego w aspekcie realizacji funkcji planowania oraz sterowania produkcją i procesami logistycznymi

Rozdział 8. Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) jako przejaw integracji zarządzania logistycznego między przedsiębiorstwami
8.1. Istota i rozwój koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw (SCM)
8.2. Modele integracji zarządzania łańcuchem dostaw
8.3. Potencjały efektów związane z rozwojem koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw
8.4. Korzyści wdrażania koncepcji SCM w świetle badań w przedsiębiorstwach w krajach zachodnich
8.5. Przesłanki i przejawy integracji zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) i zarządzania relacjami z klientami (CRM)

Rozdział 9. Logistyka a inne przekrojowe koncepcje zarządzania
9.1. Ogólne założenia integracji logistyki z innymi współczesnymi koncepcjami zarządzania w zintegrowanym zarządzaniu przedsiębiorstwem
9.2. Koncepcja zarządzania logistyczno-marketingowego jako przejaw rozwoju i integracji logistyki i marketingu
9.2.1. Przesłanki integracji logistyki i marketingu
9.2.2. Założenia i struktura koncepcji zarządzania logistyczno-marketingowego
9.2.3. Cele i efekty logistyczno-marketingowe oraz podstawy ich realizacji w aspekcie strategicznym
9.3. Logistyka a zarządzanie wyszczuplające (LM)
9.4. Logistyka a kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)
9.5. Logistyka a zarządzanie kategorią czasu (TBM)
9.6. Logistyka a efektywna obsługa klienta (ECR)
9.7. Logistyka a zarządzanie innowacjami (IM)
9.8. Przejawy wpływu wdrażania przekrojowo zorientowanych koncepcji zarządzania na oczekiwane efekty i sukces przedsiębiorstwa

Rozdział 10. Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie
10.1. Podstawowe koncepcje i zasady kształtowania organizacji logistyki w przedsiębiorstwie
10.2. Czynniki wpływające na organizację logistyki w przedsiębiorstwie
10.3. Formy organizacyjne logistyki w przedsiębiorstwie
10.3.1. Logistyka w funkcjonalnej strukturze organizacyjnej
10.3.2. Logistyka w dywizjonalnej strukturze organizacyjnej
10.3.3. Logistyka w macierzowej strukturze organizacyjnej
10.4. Logistyka w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa w świetle badań i doświadczeń w krajach zachodnich

Rozdział 11. Problemy identyfikacji i racjonalizacji struktury kosztów logistyki
11.1. Istota i kierunki racjonalizacji kosztów logistyki
11.2. Zagadnienie wyodrębnienia i identyfikacji kosztów logistyki
11.3. Zadania, zakres i przekroje rachunku kosztów logistyki
11.4. System rachunku kosztów procesów
11.5. Target costing jako instrument rynkowo zorientowanego zarządzania kosztami logistyki
11.6. Tendencje rozwojowe i struktura kosztów logistyki w świetle badań w krajach zachodnich
11.6.1. Zmiany poziomu kosztów logistycznych i ich uwarunkowania
11.6.2. Zróżnicowanie poziomu kosztów logistycznych w układzie funkcjonalnym i branżowym

Rozdział 12. Podstawy systemowej koncepcji efektywności logistyki w aspekcie zarządczym oraz logistyczne potencjały efektów i tworzenia wartości
12.1. Założenia systemowej koncepcji efektywności logistyki w aspekcie zarządzania
12.1.1. Kategoria efektywności — problemy interpretacji
12.1.2. Istota i przewartościowania w strukturze koncepcji efektywności logistyki w aspekcie systemowym i zarządczym
12.1.3. Proces kształtowania efektywności w systemie logistyki
12.1.4. Logistics Performance Measurement jako koncepcja systemowej analizy i pomiaru wyników osiąganych w logistyce
12.2. Efektywność potencjalna logistyki w aspekcie zarządczym
12.3. Identyfikacja logistycznych potencjałów oczekiwanych efektów
12.3.1. Istota i strategiczne znaczenie potencjałów efektów i tworzenia wartości
12.3.2. Klasyfikacja i strukturyzacja logistycznych potencjałów efektów i tworzenia wartości
12.3.3. Koncepcja trójwymiarowego efektu i potencjału strategicznego logistyki
12.3.4. Model korzyści przedsiębiorstwa z tytułu przewagi konkurencyjnej
12.4. Zakres wdrożenia koncepcji logistyki w przedsiębiorstwie a poziom efektywności w świetle badań w krajach zachodnich

Bibliografia

Indeks

Inni klienci kupili również:

Poczta Polska Jak to się zaczęło
Cena Profit24: 13,18 zł Cena katalogowa: 18,00 zł
Współczesna ekonomika usług
Flejterski Stanisław
Cena Profit24: 63,47 zł Cena katalogowa: 69,90 zł
Organizacja i monitorowanie procesów magazyn. ILIM
Cena Profit24: 55,05 zł Cena katalogowa: 65,00 zł
Informatyka dla potrzeb logistyka(i)
Cena Profit24: 40,54 zł Cena katalogowa: 45,00 zł
Logistyka w polsce raport 2015
Cena Profit24: 34,01 zł Cena katalogowa: 52,50 zł
Logistyczne aspekty transportu w Unii Europeskiej
Cena Profit24: 63,01 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
Obsługa magazynów, część 2. Kwalifikacja AU.22
Cena Profit24: 54,12 zł Cena katalogowa: 56,60 zł
Sektor kolejowy w polityce transportowej Unii Europejskiej
Cena Profit24: 54,68 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
Efektywne zarządzanie wynikami w projektach inwestycyjnych operatorów systemu dystrybucyjnego
25,20 zł Cena katalogowa: 25,20 zł
Bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie morskim - IMDG Code (Kodeks IMDG)
189,00 zł Cena katalogowa: 189,00 zł
Systemy informatyczne zarządzania wojskowym oddziałem gospodarczym
Cena Profit24: 115,36 zł Cena katalogowa: 139,00 zł
Uber
Isaac Mike
Cena Profit24: 30,13 zł Cena katalogowa: 35,20 zł
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Cena Profit24: 42,11 zł Cena katalogowa: 52,00 zł
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Witkowski Jarosław
Cena Profit24: 47,41 zł Cena katalogowa: 61,90 zł
Logistyka w przedsiębiorstwie
Cena Profit24: 48,87 zł Cena katalogowa: 64,90 zł
Środki transportu
Kacperczyk Radosław
Cena Profit24: 35,76 zł Cena katalogowa: 39,00 zł

Polecamy także:

Cena Profit24: 24,15 zł Cena katalogowa: 29,90 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

The Complete Hitchhikers Guide Box Set
Cena Profit24: 154,24 zł Cena katalogowa: 160,00 zł
Nuovissimo Progetto italiano 2B Libro dello studente e Quaderno degli esercizi
Cena Profit24: 79,76 zł Cena katalogowa: 86,00 zł
Nuovissimo Progetto italiano 2A Libro dello studente e Quaderno degli esercizi
Cena Profit24: 77,91 zł Cena katalogowa: 84,00 zł

Nowości działu ogólnego

Historia terroryzmu Od starożytności do Da’isz
Cena Profit24: 47,87 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
Historia seksualności. Tom 1-2
Cena Profit24: 60,65 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
W paszczy Lwa
Bel Melisa
Cena Profit24: 33,14 zł Cena katalogowa: 39,90 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.