Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Podręcznik samodzielnej nauki księgowania

Podręcznik samodzielnej nauki księgowania

Język: polski
Rok wydania: 2018
ISBN: 9788378046479
Dodatkowe informacje:
Oprawa: miekka
Wymiary: A5
Liczba stron: 540
Język oryginalny: polski
Miasto: Gdańsk
Dostępność:24h
34.44 PLN Cena Profit24: 34,44 zł
Cena katalogowa: 47,25 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 6,95 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 7,95 zł
Paczkomaty InPost od 8,95 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 9,95 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 10,95 zł
Najczęściej wybierany podręcznik do nauki księgowości.
Podręcznik obejmuje podstawy rachunkowości rozszerzone o wybrane zagadnienia szczegółowe wchodzące w zakres rachunkowości finansowej.

Część pierwsza przeznaczona jest dla osób studiujących rachunkowość po raz pierwszy - wprowadza w sam przedmiot (zakres) rachunkowości, omawia fundamentalne zasady księgowości, zapoznaje z podstawowymi zasadami ewidencji księgowej.

części drugiej omówiono wybrane problemy rachunkowości jednostek gospodarczych.

Zalety Podręcznika... wyróżniające go spośród innych, podobnych publikacji, to:
  • szczegółowy komentarz do danego zagadnienia poparty licznymi przykładami i schematami księgowań;
  • przejrzysty układ omawianych zagadnień, prosty i klarowny język;
  • wielość przykładów ułatwiających zrozumienie danego zagadnienia; bogaty wybór zadań wraz z rozwiązaniami.

Wszystko to sprawia, że walory dydaktyczne tego podręcznika zostały docenione przez wielu wykładowców, nauczycieli i studentów.

Podręcznik uwzględnia stan prawny na czerwiec 2018 r.

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach do nauczania zawodu technik ekonomista i technik rachunkowości na poziomie technikum i szkoły policealnej na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Barbary Bedlińskiej, mgr Małgorzaty Krzyżaniak, mgr Grażyny Jarosz i mgr Michała Ratajczaka. Numer dopuszczenia: 05/2007.

Z recenzji Małgorzaty Krzyżaniak (opinia merytoryczna):
  • W ramach jednego podręcznika ujęto wszystkie treści kształcenia z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw; zawarty materiał przekazany jest w sposób przystępny, zrozumiały.
  • Każdy omawiany dział kończy się przykładami zastosowania wiedzy teoretycznej w sytuacjach praktycznych.
  • Zaletą podręcznika jest odwoływanie się przy zdarzeniach gospodarczych do właściwych dokumentów księgowych.
  • Zagadnienia są ilustrowane schematami, tabelami, co umożliwia uczniom zrozumienie poszczególnych treści i wyrobienie niezbędnych umiejętności.
Z recenzji Grażyny Jarosz (opinia dydaktyczna):
  • Książka (...) jest przeze mnie wielokrotnie sprawdzona w praktyce zarówno w szkole jak i na kursach.
  • Treści podane są w sposób przejrzysty, w postaci zróżnicowanego zestawu schematów, tabel, punktów i podpunktów, ważniejsze pojęcia są wytłuszczone, łatwo można znaleźć potrzebne informacje. Można ją określić jako przyjazną dla ucznia i nauczyciela. Opinię taką potwierdzają również uczniowie, słuchacze i uczestnicy kursów, którzy mieli okazję już zetknąć się z tym podręcznikiem

 

Spis treści:

 

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Część I
Podstawy rachunkowości
1. Rachunkowość jako część systemu informacyjnego przedsiębiorstwa . . . . . . . 11
2. Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.1. Charakterystyka zasobów majątkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.2. Źródła finansowania zasobów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3. Bilans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.1. Pojęcie, wymogi formalne i wzór bilansu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.2. Charakterystyka aktywów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.3. Charakterystyka pasywów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.4. Zasady sporządzania bilansu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4. Zdarzenia gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu. . . . . . . . . . . . . 52
4.1. Pojęcie i cechy zdarzeń będących operacjami . . . . . . . . . . . . . . . 52
4.2. Klasyfikacja zdarzeń gospodarczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.3. Typy zdarzeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4.4. Dokumentacja operacji gospodarczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5. Konto księgowe i jego rola w ewidencji operacji gospodarczych . . . . . . . . 64
5.1. Istota konta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5.2. Formy i elementy konta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5.3. Otwieranie i funkcjonowanie kont bilansowych . . . . . . . . . . . . . . 69
5.4. Zasada podwójnego zapisu i jej konsekwencje . . . . . . . . . . . . . . . 73
5.5. Zestawienie obrotów i sald oraz zamykanie kont księgowych . . . . . . 75
6. Dzielenie i łączenie kont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
6.1. Przyczyny dzielenia i łączenia kont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
6.2. Poziomy podział kont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
6.3. Podział pionowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
6.4. Pionowy podział konta „Wynik finansowy" - funkcjonowanie kont
wynikowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
6.5. Pionowy podział konta „Środki trwałe" - funkcjonowanie konta
„Umorzenie środków trwałych" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
6.6. Łączenie kont. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
7. Wynik finansowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
7.1. Kategorie kształtujące wynik działalności gospodarczej . . . . . . . . 109
7.2. Rachunek zysków i strat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
7.3. Wynik netto (działalność handlowa, usługowa, produkcyjna) . . . . . 123
8. Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości . . . . . . . . . . . . . . . . 138
8.1. Zakres rachunkowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
8.2. Opis przyjętych zasad rachunkowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
8.3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
8.4. Wycena aktywów i pasywów oraz ich inwentaryzacja . . . . . . . . . . 144
8.5. Ochrona danych i archiwizowanie ksiąg rachunkowych. . . . . . . . . 152
Część II
Wybrane problemy rachunkowości finansowej
1. Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa
finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
1.1. Rozliczenia gotówkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
1.2. Rozliczenia bezgotówkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
1.3. Inne środki pieniężne i inne aktywa pieniężne . . . . . . . . . . . . . . 166
1.4. Kredyty bankowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
1.5. Weksle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
1.6. Krótkoterminowe papiery wartościowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
2. Rozrachunki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
2.1. Klasyfikacja i zasady ewidencji rozrachunków . . . . . . . . . . . . . 186
2.2. Rozrachunki publicznoprawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
2.3. Rozrachunki z tytułu VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
2.4. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
2.5. Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych . . . . . . . . . . 197
2.6. Odpisy aktualizujące należności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
4 Spis treści
3. Obrót materiałowy i towarowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
3.1. Pojęcie i klasyfikacja materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
3.2. Przekroje ewidencji zapasów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
3.3. Poziomy cen stosowanych do wyceny bilansowej oraz ewidencji
obrotu materiałowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
3.4. Rodzaje cen ewidencyjnych materiałów. . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
3.5. Zakup materiałów i jego rozliczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
3.6. Ewidencja rozchodu materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
3.7. Obrót towarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
4. Aktywa trwałe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
4.1. Środki trwałe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
4.2. Środki trwałe w budowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
4.3. Wartości niematerialne i prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
4.4. Długoterminowe aktywa finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
5. Wynagrodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
5.1. Pojęcie wynagrodzeń i ich rodzaje oraz dokumentacja . . . . . . . . . . 282
5.2. Ewidencja wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia. . . . . . . . . . 286
6. Ewidencja i rozliczanie kosztów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
6.1. Pojęcie kosztów i ich klasyfikacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
6.2. Układy ewidencyjne kosztów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
6.3. Warianty ewidencji kosztów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
6.4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
6.5. Ewidencja i rozliczanie kosztów - wariant I . . . . . . . . . . . . . . . 314
6.6. Ewidencja i rozliczanie kosztów - wariant II . . . . . . . . . . . . . . . 325
6.7. Ewidencja i rozliczanie kosztów - wariant III . . . . . . . . . . . . . . 341
7. Ogólne zasady kalkulacji oraz wycena produkcji niezakończonej . . . . . . . 347
8. Ewidencja produktów pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
9. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem . . . . . . . . . . . . . . . . 360
9.1. Przedmiot i rodzaje sprzedaży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
9.2. Ewidencja sprzedaży wyrobów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
9.3. Ewidencja sprzedaży towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
9.4. Sprzedaż materiałów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
9.5. Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne . . . . 372
9.6. Przychody finansowe i koszty finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
9.7. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów . . . . . . . . . . 380
10. Podatek dochodowy wpływający na wynik finansowy . . . . . . . . . . . . . 384
Spis treści 5
11. Wynik finansowy i jego podział . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
11.1. Ustalenie wyniku finansowego w sposób zgodny
z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat . . . . . . . . . . . . . . . 392
11.2. Ustalenie wyniku finansowego w sposób zgodny
z porównawczym rachunkiem zysków i strat . . . . . . . . . . . . . . 396
11.3. Rozliczenie wyniku finansowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
12. Kapitały (fundusze) zasadnicze i specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
13. Sprawozdanie finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
14. Zasady ewidencji księgowej podatku od towarów i usług . . . . . . . . . . . 422
14.1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres opodatkowania.
Moment powstania obowiązku podatkowego. . . . . . . . . . . . . . . 422
14.2. Podstawa i stawki podatku VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
14.3. Dokumentacja i ewidencja obrotu (faktura, rejestr zakupu,
rejestr sprzedaży) w obrocie krajowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
14.4. Ewidencja zakupu i sprzedaży w jednostkach dokonujących
wyłącznie czynności zwolnionych, wyłącznie czynności
opodatkowanych, zarówno zwolnionych,
jak i opodatkowanych VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
Rozwiązania zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
Załączniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
Wykaz kont syntetycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534
6 Spis treści

Inni klienci kupili również:

Marketing Kotlera
Kotler Philip
Cena Profit24: 59,02 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Zbiór rozwiązań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania
Cena Profit24: 14,54 zł Cena katalogowa: 19,95 zł
Zbiór zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania
Cena Profit24: 19,13 zł Cena katalogowa: 26,25 zł
Rachunkowość finansowa
Gmytrasiewicz M.
Cena Profit24: 115,00 zł Cena katalogowa: 115,00 zł
Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej
Cena Profit24: 58,00 zł Cena katalogowa: 58,00 zł
Rachunkowość przedsiębiorcy. Podręcznik
Cena Profit24: 40,47 zł Cena katalogowa: 48,80 zł
Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF
Cena Profit24: 58,28 zł Cena katalogowa: 69,90 zł
Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarządcza podmiotów leczniczych
Cena Profit24: 78,58 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Wybrane prace z dorobku 60-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego 1948-2008
Cena Profit24: 26,12 zł Cena katalogowa: 29,40 zł
Wycena wartości przedsiębiorstwa w warunkach destabilizacji rynków finansowych
Cena Profit24: 55,00 zł Cena katalogowa: 55,00 zł
Środki unijne w rachunkowości podmiotów leczniczych
Cena Profit24: 43,65 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Zamknięcie ksiąg na koniec roku
Cena Profit24: 123,16 zł Cena katalogowa: 178,50 zł
Współczesna rachunkowość w świetle badań empirycznych
Cena Profit24: 40,00 zł Cena katalogowa: 40,00 zł
Informator kadrowo-księgowy 2015
Cena Profit24: 23,77 zł Cena katalogowa: 29,00 zł
Sprawozdawczość budżetowa 2015
Cena Profit24: 130,68 zł Cena katalogowa: 147,00 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

Roadmap B1+ SB + DigitalResources + App PEARSON
Cena Profit24: 77,31 zł Cena katalogowa: 95,11 zł
English File 4E Intermediate WB without key OXFORD
Cena Profit24: 51,84 zł Cena katalogowa: 58,32 zł
English File 4E Elementary WB + key OXFORD
Cena Profit24: 51,84 zł Cena katalogowa: 58,32 zł

Nowości działu ogólnego

Złota klatka
Lackberg Camilla
Cena Profit24: 25,97 zł Cena katalogowa: 39,99 zł
Proroctwo które można wypełnić
Opracowanie zbiorowe
Cena Profit24: 23,00 zł Cena katalogowa: 34,90 zł
Do Gwiazd
Sanderson Brandon
Cena Profit24: 28,58 zł Cena katalogowa: 39,90 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.