Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości oraz procedury ewidencyjne

Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości oraz procedury ewidencyjne

Język: polski
Rok wydania: 2016
Wydanie: 3
ISBN: 9788325588816
Seria wydawnicza: Nieruchomości
Dodatkowe informacje:
Oprawa: miękka
Wymiary: A5
Liczba stron: 980
Język oryginalny: polski
Miasto: Warszawa
163.48 PLN Cena Profit24: 163,48 zł
Cena katalogowa: 189,00 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 5,99 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 9,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 10,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 11,99 zł

Trzecie wydanie publikacji Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości oraz procedury ewidencyjne, wzbogacone o najnowsze orzecznictwo SN i NSA stanowi bogate omówienie reguły wykładni przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), a także zagadnień w zakresie scalania nieruchomości o niekorzystnych warunkach zagospodarowania i ponownego ich podziału na działki gruntu nadające się do zabudowy.

Prezentowana publikacja zawiera omówienie dotyczące m.in.:

Pojęcie nieruchomości (definicje w Kodeksie cywilnym, ustawie o księgach wieczystych i hipotece oraz w ustawie o gospodarce nieruchomościami),
Pojęcie działki gruntu (definicje w Prawie geodezyjnym i kartograficznym, ustawie o planowaniu przestrzennym, a także w ustawie o gospodarce nieruchomościami),
Pojęcie działki budowlanej (definicje w ustawie o planowaniu przestrzennym, w Prawie budowlanym, ustawie o gospodarce nieruchomościami, oraz w Prawie geodezyjnym i kartograficznym),

Podziału nieruchomości:

 • rodzaje i cel podziałów nieruchomości (podział: cywilny, do korzystania, rolny, ewidencyjno-geodezyjny),
 • podział nieruchomości rolnych i leśnych (pojęcie nieruchomości rolnych i leśnych),
 • podział bez decyzji administracyjnej,
 • zasady i warunki zatwierdzania podziału decyzją administracyjną  (wydzielanie: niezbędnych dróg, działek gruntu o powierzchni poniżej 0,3000 ha,  działek o powierzchni poniżej 0,3000 ha pod drogi wewnętrzne, działek gruntu dla powiększenia sąsiedniej nieruchomości,  działek gruntu dla regulacji granic między nieruchomościami, działek gruntu na cele określone w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami, działek gruntu w celu podziału gospodarstwa rolnego, warunek zatwierdzenia podziału w postaci zbycia wydzielonych działek gruntu w określonym terminie;

Podziału nieruchomości na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

 • warunki zgodności podziału z mpzp (przedmiot podziału, cel, charakter i skutki ustaleń planu miejscowego, zakres ustaleń mpzp, pojęcie zgodności podziału z mpzp, planistyczne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości wobec podziału, planistyczne kryteria podziału nieruchomości),
 • warunek dostępności wydzielonych działek gruntu do drogi publicznej (cel i charakter dostępu do drogi publicznej, bezpośredni dostęp do drogi publicznej, pośredni dostęp do drogi publicznej, proceduralne określanie dostępności do drogi publicznej w dokumentach podziałowych, zapewnianie dostępności do drogi publicznej po zatwierdzeniu podziału, zapewnianie dostępności do drogi publicznej w chwili dokonywania podziału, wyłączenie obowiązku zapewniania dostępności do drogi publicznej, podział po podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp),
 • podziału nieruchomości na terenach objętych obowiązkiem sporządzenia mpzp (przypadki obowiązku sporządzenia mpzp, warunki zawieszenia postępowania podziałowego, podział niezależnie od ustaleń mpzp),
 • podziału nieruchomości na terenach nieobjętych mpzp (zgodność podziału z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, rodzaje i charakter prawny decyzji planistycznych, planistyczne kryteria podziału w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, alternatywność kryteriów podziału, skutki zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, niesprzeczność podziału z przepisami odrębnymi, cel i zakres dopuszczalności dokonywania podziału, pojęcie przepisów odrębnych, warunek dostępności wydzielonych działek gruntu do drogi publicznej),
 • podział nieruchomości niezależnie od ustaleń mpzp (poszczególne cele wydzielenia działek gruntu, zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej, podział nieruchomości w spółdzielni mieszkaniowej),
 • podział budynków i nieruchomości zabytkowych (pojęcie nieruchomości zabytkowych i formy ich ochrony, procedury podziałowe wymagające zgody konserwatorskiej, wyłączenia obowiązku uzyskiwania zgody konserwatorskiej, proceduralne warunki uzyskiwania zgody konserwatorskiej),
 • postępowanie administracyjne o podział nieruchomości na wniosek (właściwość organów administracji i sądu cywilnego, podmioty uprawnione do wnioskowania o podział, strony postępowania podziałowego,     wniosek o podział nieruchomości i jego załączniki, opiniowanie proponowanego podziału nieruchomości, pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, dokumentacja podziałowa oraz inne czynności dokonywane w toku postępowania podziałowego, decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości, warunkowe zatwierdzenie podziału nieruchomości, koszty postępowania podziałowego, opłata adiacencka przy wzroście wartości nieruchomości w wyniku jej ewidencyjnego podziału),
 • postępowanie administracyjne o podział nieruchomości z urzędu (przypadki wszczęcia postępowania z urzędu, strony postępowania podziałowego, dokumentacja postępowania podziałowego, decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości i jej skutki prawne, koszty postępowania podziałowego),
 • podział nieruchomości bez decyzji podziałowej,
 • wydzielanie działek gruntu pod drogi publiczne,
 • połączenie nieruchomości w celu ponownego ich wydzielenia (warunki połączenia nieruchomości i ponownego ich wydzielenia, czynności w postępowaniu o połączenie nieruchomości i ponowne ich wydzielenie, decyzja o zatwierdzeniu połączenia nieruchomości i ponownego ich wydzielenia);

Scalenia i podziały nieruchomości:

 • przedmiot scalenia i podziału nieruchomości (cel i charakter scalenia i podziału nieruchomości, nieruchomości rolne i leśne, nieruchomości o innym przeznaczeniu),
 • warunki scalenia i podziału nieruchomości (dopuszczalność scalenia i podziału nieruchomości , kryteria scalenia i podziału nieruchomości),
 • postępowanie scaleniowo-podziałowe (wszczęcie postępowania scaleniowo-podziałowego na wniosek, wszczęcie postępowania scaleniowo-podziałowego z urzędu, uchwała o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości, uczestnicy postępowania scaleniowo-podziałowego, Rada uczestników scalenia, uchwała o scaleniu i podziale nieruchomości),
 • uchwała o scaleniu i podziale nieruchomości (charakter prawny uchwały o scaleniu i podziale, zakres treści uchwały o scaleniu i podziale, skutki prawne uchwały o scaleniu i podziale, opłata adiacencka),
 • wydzielanie działek gruntu pod drogi (sposób wydzielania działek gruntu, skutki prawne scalenia i podziału wobec działek gruntu wydzielonych pod drogi, uprawnienia odszkodowawcze);

Rozgraniczania nieruchomości:

 • pojęcie granicy nieruchomości i jej rodzaje,
 • przedmiot, cel i rodzaje rozgraniczenia nieruchomości (rodzaje rozgraniczenia nieruchomości: administracyjne, sądowe,    w ramach scalenia i wymiany gruntów rolnych i leśnych; wznowienie znaków granicznych; przyjmowanie granicy przy podziale nieruchomości, przyjmowanie granic przy scaleniu i podziale nieruchomości),
 • rozgraniczenie administracyjne (przedmiot i cel rozgraniczenia, sposoby wszczęcia postępowania,    strony postępowania rozgraniczeniowego, upoważnienie geodety do wykonywania czynności rozgraniczenia),
 • ugoda rozgraniczeniowa (przedmiot i charakter prawny ugody, przesłanki zawarcia ugody przed geodetą, przesłanki zawarcia ugody przed sądem, czynności geodety po zawarciu ugody przez strony, koszty postępowania zakończonego ugoda przed geodetą),
 • rozgraniczenie sądowe (przedmiot postępowania, właściwość sądu, cywilnoprawne przesłanki rozgraniczenia),
 • wznowienie znaków granicznych (przedmiot i cel wznowienia znaków granicznych, przesłanki wznowienia znaków granicznych, czynności wznowienia znaków granicznych, koszty czynności wznowienia znaków granicznych);

Ewidencji gruntów i budynków - podstawy prawne prowadzenia i aktualizacji danych:

 • pojęcie granicy nieruchomości i jej rodzaje,
 • przedmiot, cel i rodzaje rozgraniczenia nieruchomości,
 • inne procedury wznawiania, przyjmowania i ustalenia przebiegu granicy,
 • rozgraniczenie administracyjne,
 • ugoda rozgraniczeniowa,
 • rozgraniczenie sądowe,
 • wznowienie znaków granicznych.

Niniejsza publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla prawników, urzędników, geodetów i urbanistów zajmujących się problematyką gospodarki nieruchomościami, w tym tworzenia działek gruntu dla przedsięwzięć inwestycyjnych.

Inni klienci kupili również:

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Cena Profit24: 62,72 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym
Cena Profit24: 28,79 zł Cena katalogowa: 30,00 zł
Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi przez spółdzielnie mieszkaniowe wspólnoty mieszkaniowe i właścicieli lokali
Cena Profit24: 65,29 zł Cena katalogowa: 71,90 zł
Reprywatyzacja na przykładzie gruntów warszawskich
Cena Profit24: 81,52 zł Cena katalogowa: 90,09 zł
Własność lokali. Komentarz
Cena Profit24: 135,88 zł Cena katalogowa: 144,69 zł
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz
Cena Profit24: 149,06 zł Cena katalogowa: 169,00 zł
Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości
Cena Profit24: 107,42 zł Cena katalogowa: 126,49 zł
Szkoły doktorskie. Komentarz do art. 198-216 i 259-264 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Cena Profit24: 31,91 zł Cena katalogowa: 38,00 zł
Ćwiczenia z mieszkania Praktyki, polityki, estetyki
Cena Profit24: 18,79 zł Cena katalogowa: 22,00 zł
Użytkowanie wieczyste
Ciepła Helena
Cena Profit24: 156,19 zł Cena katalogowa: 181,09 zł
Specustawa mieszkaniowa
Bursztynowicz Michał
Cena Profit24: 76,50 zł Cena katalogowa: 90,09 zł
Plany zarządzania nieruchomościami
Cena Profit24: 26,25 zł Cena katalogowa: 44,90 zł
Budownictwo ekologiczne
Belniak Stanisław
Cena Profit24: 39,92 zł Cena katalogowa: 49,00 zł
Procesy gentryfikacji Część 2
Cena Profit24: 26,75 zł Cena katalogowa: 29,40 zł
Własność lokali Komentarz
Strzelczyk Ryszard
Cena Profit24: 242,53 zł Cena katalogowa: 249,00 zł
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane. Komentarz
Cena Profit24: 252,86 zł Cena katalogowa: 269,00 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

Cambridge Little Steps Level 1 Teacher's Edition American English
Cena Profit24: 96,72 zł Cena katalogowa: 100,00 zł
Exam Booster for A2 Key and A2 Key for Schools without Answer Key with Audio for the Revised 2020 Exams
Cena Profit24: 89,95 zł Cena katalogowa: 93,00 zł
Criss Cross
Patterson James
Cena Profit24: 35,42 zł Cena katalogowa: 38,00 zł

Nowości działu ogólnego

W Polsce, czyli wszędzie
Cena Profit24: 28,18 zł Cena katalogowa: 39,99 zł
Antykruchość
Taleb Nassim Nicholas
Cena Profit24: 36,36 zł Cena katalogowa: 49,90 zł
Totentanz
GORZKA MIECZYSŁAW
Cena Profit24: 35,94 zł Cena katalogowa: 44,90 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.