Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Postępowania reprywatyzacyjne

Postępowania reprywatyzacyjne

Dodatkowe informacje:
Oprawa: miękka
Wymiary: A5
Liczba stron: 528
Język oryginalny: polski
Miasto: Warszawa
Stan prawny na: 2018-03-01
Dostępność:24h
125.28 PLN Cena Profit24: 125,28 zł
Cena katalogowa: 159,00 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 6,95 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 7,95 zł
Paczkomaty InPost od 8,95 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 9,95 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 10,95 zł

Książka przygotowana przez pełnomocników z kancelarii Wardyński i Wspólnicy ukazuje realne historie i problemy z jakimi zetknęli się dawni właściciele nieruchomości (bądź ich spadkobiercy) oraz prawnicy ich reprezentujący.

W publikacji znajdziesz przebieg różnego rodzaju postępowań reprywatyzacyjnych od momentu ich zainicjowania do chwili ostatecznego zakończenia. Autorzy przedstawili prowadzone procesy od strony dochodzących swych praw dawnych właścicieli (lub ich spadkobierców) przejmowanych po wojnie nieruchomości oraz reprezentujących ich pełnomocników z kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Prawnicy omówili rzeczywiste postępowania i rozstrzygnięcia, z którymi spotkali się w swojej dwudziestopięcioletniej praktyce w sprawach reprywatyzacyjnych.

Ico_Gray_17.gif [486 B]   Z opracowania dowiesz się o:

 • przesłankach zwrotu nieruchomości,
 • roszczeniach przysługujących właścicielom zreprywatyzowanej nieruchomości,
 • tzw. postępowaniach zwrotowych,
 • rozliczeniach po wydaniu reprywatyzowanej nieruchomości (w tym roszczeniach przysługujących podmiotom publicznym i właścicielom),
 • dobrej lub złej wierze posiadacza nieruchomości,
 • przedawnieniach roszczeń,
 • metodach szacowania roszczeń,
 • przyczynach, dla których aktualni właściciele i użytkownicy wieczyści znacjonalizowanych nieruchomości nie powinni być traktowani jako strony postępowań reprywatyzacyjnych,
 • przebiegu postępowania odszkodowawczego,
 • obronie przed zasiedzeniem nieruchomości,
 • odzyskaniu nieruchomości budynkowej przejętej w trybie dekretu z 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy,
 • roszczeniach przysługujących podmiotom publicznym posiadającym nieruchomość bez tytułu prawnego,
 • praktycznych aspektach konstruowania i dochodzenia roszczeń w ramach dokonywanych rozliczeń,
 • odszkodowaniach za sprzedane lokale w budynku dekretowym,
 • odszkodowaniach z tytułu zaniechania administracyjnego.

W książce przyjęto formę opisu poszczególnych spraw dotyczących danego rodzaju ekspropriacji i związanych z nią możliwych do dochodzenia roszczeń. W ten sposób zdefiniowano główne podstawy powojennego przejmowania nieruchomości w Polsce, a także właściwe im instrumenty prawne oraz wypracowane strategie procesowe służące wykazaniu bezprawności danej ekspropriacji i dochodzeniu związanych z nią roszczeń restytucyjnych. Opis następujących po sobie kroków procesowych w każdej sprawie obrazuje mechanizmy dochodzenia roszczeń reprywatyzacyjnych wykreowane w dużej mierze przez judykaturę i doktrynę na bazie ogólnych zasad i instytucji prawa cywilnego oraz administracyjnego. W efekcie autorzy pokazali, w jak dużym stopniu działania stron oraz sądów i organów w sprawach reprywatyzacyjnych są determinowane wnioskami wynikającymi z orzecznictwa i literatury, które na gruncie każdej z opisanych spraw zostały przywołane i opatrzone praktycznym komentarzem. To wszystko pozwala dostrzec, z jakim ogromem trudności faktycznych i prawnych musieli i wciąż muszą mierzyć się dawni właściciele lub ich spadkobiercy w celu m.in. częściowego naprawienia swojej szkody.

Ico_Gray_6.gif [752 B]   Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników, aplikantów tych zawodów prawniczych, a także sędziów, prokuratorów oraz doradców podatkowych i pracowników organów administracji rządowej i samorządowej. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli nauki oraz studentów wydziałów prawa i administracji. Zainteresuje również dziennikarzy poprzez ukazanie procesu reprywatyzacji w przeciwieństwie do wykreowanego i przeważającego obecnie w mediach opisu reprywatyzacji jako patologii.

 

Rozdział I. Odzyskanie nieruchomości przejętej w trybie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej ................ 29
1. Dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej - uwagi ogólne 29
1.1. Skutki wejścia w życie dekretu o reformie rolnej ......... 29
1.2. Definicja nieruchomości ziemskiej ................................. 32
1.3. Właściwość i tryb orzekania o niepodpadaniu nieruchomości pod przepisy dekretu o reformie rolnej ............... 34
1.4. Restrykcyjny charakter przepisów dekretu o reformie rolnej ................................................................ 38
2. Przejmowanie zespołów dworkowo-parkowych w trybie dekretu o reformie rolnej ........................................ 40
3. Sytuacja prawna i faktyczna klientów kancelarii ................. 41
4. Przebieg postępowania w przedmiocie niepodpadania zespołu dworkowo-parkowego pod przepisy dekretu 
o reformie rolnej ....................................................................... 42
4.1. Decyzja Wojewody Łódzkiego ........................................ 46
4.2. Postępowanie odwoławcze ............................................... 46
4.2.1. Ocena istnienia związku funkcjonalnego pomiędzy zespołem dworkowo-parkowym a resztą majątku 
ziemskiego .................................. 49
4.2.1.1. Mieszkalno-rekreacyjny, a nie rolniczy charakter dworku i jego otoczenia .......... 50
4.2.1.2. Brak powiązań o charakterze organizacyjnym.......................................... 51
4.2.1.3. Brak powiązań o charakterze terytorialnym ............................................. 53
4.2.1.4. Brak powiązań o charakterze finansowym ................................................ 55
4.2.1.5. Naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy ........................... 55
4.2.2. Rozstrzygnięcie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi .......................................................... 58
5. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za szkodę poniesioną wskutek bezprawnego zbycia nieruchomości 
przejętej w trybie dekretu o reformie rolnej ......................... 60
6. Podsumowanie .......................................................................... 61
Bibliografia ..................................................................................... 62

Rozdział II. Dochodzenie roszczeń w związku z nacjonalizacją przemysłu ............................ 63
1. Stan faktyczny i prawny ........................................................... 63
2. Przesłanki wznowienia postępowania administracyjnego oraz zasady oceny zdolności produkcji i zatrudnienia 
w nacjonalizowanym przedsiębiorstwie ............................... 70
3. Główne postępowanie nacjonalizacyjne (1946-1947) - niespełnienie wymogów dotyczących zdolności 
produkcji i zatrudnienia w Cegielni według stanu na 5.02.1946 r. ................................................ 74
4. Odbudowa Cegielni i uruchomienie produkcji przez właścicieli - brak podstaw do wznowienia postępowania nacjonalizacyjnego w 1950 r. ......................... 77
5. Odbudowa Cegielni i uruchomienie produkcji przez właścicieli - brak podstaw do ustanowienia przymusowego zarządu państwowego w 1950 r. ................. 86
6. Podsumowanie .......................................................................... 92

Rozdział III. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości ........................................... 97
1. Stan faktyczny ........................................................................... 97
2. Wywłaszczenie - pojęcie i jego przesłanki ........................... 99
3. Żądanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości .................. 101
3.1. Żądanie zwrotu i jego przedmiot .................................... 101
3.2. Podmioty uprawnione do żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości ........................................ 108
3.3. Przesłanki pozytywne zwrotu nieruchomości ............. 110
3.4. Przesłanka negatywna zwrotu nieruchomości - prawa osób trzecich ....................................................... 112
4. Postępowanie w sprawie zwrotu nieruchomości - tzw. postępowanie zwrotowe ............................................... 121
4.1. Organ właściwy w sprawie postępowania zwrotowego......................................................................... 121
4.2. Strony postępowania zwrotowego .................................. 123
4.3. Badanie przesłanki zbędności nieruchomości na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu ............................ 125
5. Zasady zwrotu nieruchomości i odszkodowania otrzymanego z tytułu wywłaszczenia nieruchomości ........ 130
6. Skutki wydania decyzji o zwrocie nieruchomości .............. 133
6.1. Wygaśnięcie niektórych praw obciążających nieruchomość ..................................................................... 133
6.2. Przejście własności na dotychczasowego właściciela ............................... 135
7. Skarga do sądu administracyjnego na decyzję o zwrocie nieruchomości ......................................................... 137
7.1. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi ................. 137
7.2. Skutki wniesienia skargi ................................................... 138
8. Wydanie nieruchomości i wpis prawa własności do księgi wieczystej ......................................................... 142
9. Podsumowanie .......................................................................... 143
Bibliografia ..................................................................................... 144

Rozdział IV. Odzyskanie nieruchomości budynkowej przejętej w trybie dekretu z 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy ........................................................... 145
1. Wprowadzenie .......................................................................... 145
2. Nieruchomość ........................................................................... 146
3. Wniosek dekretowy .................................................................. 147
4. Decyzja dekretowa.................................................................... 150
5. Decyzja komunalizacyjna ....................................................... 152
6. Postępowanie nadzorcze o stwierdzenie nieważności decyzji dekretowej ................................................ 153
7. Postępowanie dekretowe ......................................................... 160
8. Decyzje o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste ......... 166
8.1. Decyzja Burmistrza Gminy Warszawa Centrum z lipca 2002 r. .................................................. 167
8.1.1. Pozbawienie mocy decyzji komunalizacyjnej w części ..................................................................... 169
8.1.2. Przejęcie budynku przez właścicielkę .................. 169
8.1.3. Umowa notarialna i wpis do księgi wieczystej ... 170
8.2. Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy z listopada 2002 r. i jej uchylenie ..................................... 171
8.3. Ponowna decyzja Prezydenta m.st. Warszawy ze stycznia 2006 r. .............................................................. 172
8.4. Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy z września 2010 r. i sprzedaż powojennego budynku .. 175
9. Podsumowanie .......................................................................... 177

Rozdział V. Rozliczenia po wydaniu reprywatyzowanej nieruchomości warszawskiej .................... 181
1. Stan historyczny i faktyczny sprawy ...................................... 181
2. Roszczenia, których dochodzenie było możliwe w ramach dokonywanych rozliczeń ....................................... 185
2.1. Roszczenia przysługujące podmiotom publicznym posiadającym nieruchomość bez tytułu prawnego ...... 186
2.1.1. Roszczenie o zwrot nakładów koniecznych na nieruchomość ..................................................... 187
2.1.2. Roszczenie o zwrot innych nakładów na nieruchomość ..................................................... 187
2.2. Roszczenia przysługujące właścicielom zreprywatyzowanej nieruchomości ................................ 188
2.2.1. Roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości ..... 190
2.2.2. Roszczenie o zwrot pożytków z nieruchomości ............................ 190
2.2.3. Roszczenie o zapłatę odszkodowania za pogorszenie nieruchomości .............................. 191
3. Elementy determinujące byt prawny, zakres oraz wysokość dochodzonych roszczeń ................................ 192
3.1. Charakter posiadania nieruchomości przez podmiot publiczny .................................................. 193
3.2. Dobra lub zła wiara posiadacza nieruchomości bez tytułu prawnego ......................................................... 196
3.3. Przedawnienie roszczeń dochodzonych w ramach dokonywanych rozliczeń .................................................. 204
3.4. Legitymacja procesowa przy roszczeniach dochodzonych w ramach dokonywanych rozliczeń .... 207
4. Praktyczne aspekty konstruowania i dochodzenia roszczeń w ramach dokonywanych rozliczeń ...................... 212
4.1. Metody szacowania roszczeń rozliczeniowych ............. 212
4.1.1. Szacowanie wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości ...................................................... 213
4.1.2. Szacowanie wysokości pożytków należnych z nieruchomości ...................................................... 217
4.1.3. Szacowanie wysokości odszkodowania za pogorszenie nieruchomości .............................. 219
4.1.4. Szacowanie roszczenia o zwrot nakładów na nieruchomość ..................................................... 221
4.2. Jednoczesne dochodzenie roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie 
z nieruchomości oraz roszczenia o zwrot pożytków pobranych z nieruchomości ............................................. 224
4.3. Jednoczesne dochodzenie przez podmiot publiczny roszczenia o zwrot nakładów oraz dążenie do obniżenia wysokości dochodzonych przez właściciela roszczeń uzupełniających o wartość poczynionych nakładów .................... 229
4.4. Istotne środki dowodowe przy dochodzeniu roszczeń w ramach dokonywanych rozliczeń oraz sposoby 
ich oceny ............................................................................. 232
4.4.1. Dokumentacja księgowa nieruchomości ............. 233
4.4.2. Opinie biegłych ....................................................... 236
5. Wnioski ...................................................................................... 244
Bibliografia ..................................................................................... 251

Rozdział VI. Odszkodowanie za nieruchomość przejętą w trybie dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze 
m.st. Warszawy
.................................................................................. 253
1. Wprowadzenie .......................................................................... 253
2. Dochodzenie roszczeń z dekretu warszawskiego - zasady ogólne .......................................... 255
2.1. Ustanowienie prawa użytkowania wieczystego - zwrot w naturze .............................................................. 255
2.1.1. Przesłanki dekretowe i postępowanie nadzorcze ................................................................. 256
2.1.2. Ponowne rozpoznanie wniosku dekretowego ........................ 258
2.2. Roszczenie odszkodowawcze ........................................... 259
3. Stan faktyczny i prawny ........................................................... 264
3.1. Opis nieruchomości .......................................................... 264
3.2. Przebieg postępowania dekretowego .............................. 265
3.3. Przebieg postępowania nadzorczego .............................. 267
3.3.1. Wadliwość orzeczenia dekretowego .................... 268
3.3.2. Przeznaczenie nieruchomości na cele użyteczności publicznej ......................................... 270
3.3.3. Ustalenie obowiązującego planu zabudowania ................................... 273
3.3.4. Zaistnienie nieodwracalnych skutków prawnych .................................................................. 275
3.4. Ponowne rozpoznanie wniosku dekretowego ............... 276
3.5. Postępowanie nadzorcze wobec decyzji przekazującej grunt w użytkowanie wieczyste spółdzielni budowlano-mieszkaniowej .......................... 278
4. Przebieg postępowania odszkodowawczego......................... 278
4.1. Przebieg postępowania przed sądem pierwszej instancji ............................................................. 279
4.1.1. Podstawa prawna dochodzonego roszczenia ...... 279
4.1.2. Legitymacja bierna pozwanego ............................ 279
4.1.3. Spełnienie przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanego Skarbu Państwa ................ 280
4.1.3.1. Zdarzenie wywołujące szkodę ................. 281
4.1.3.2. Szkoda ......................................................... 281
4.1.3.3. Adekwatny związek przyczynowy pomiędzy szkodą i zdarzeniem ją wywołującym .......................... 283
4.1.4. Wysokość poniesionej szkody ............................... 287
4.1.5. Stan faktyczny nieruchomości w momencie wydania orzeczenia dekretowego ......................... 287
4.1.6. Stanowisko pozwanego Skarbu Państwa ............ 287
4.1.6.1. Nieuchronność wywłaszczenia ................ 288
4.1.6.2. Obowiązywanie ustawy wywłaszczeniowej ...................................... 289
4.1.6.3. Związanie sądów decyzją administracyjną ......................................... 294
4.1.6.4. Skuteczność powoływania się na zarzut nieuchronności wywłaszczenia ............... 296
4.1.6.5. Nieuchronność wywłaszczenia a wysokość odszkodowania ...................... 297
4.1.6.6. Brak związku przyczynowego między orzeczeniem dekretowym a spadkiem wartości zwróconej części 
nieruchomości ............. 300
4.1.6.7. Koszty rozbiórki budynków i odgruzowywania nieruchomości .......... 301
4.1.7. Ustalenie wysokości szkody .................................. 304
4.1.8. Wyrok sądu pierwszej instancji ............................ 305
5. Przebieg postępowania odszkodowawczego przed sądem drugiej instancji ................................................ 308
5.1. Apelacja i odpowiedź na apelację .................................... 308
5.2. Ustalenie wysokości szkody poniesionej przez klientów .................................................................... 313
5.3. Wyrok sądu drugiej instancji .......................................... 316
6. Podsumowanie .......................................................................... 321
Bibliografia ..................................................................................... 323

Rozdział VII. Odszkodowanie za sprzedane lokale w budynku dekretowym ...................................... 325
1. Stan faktyczny sprawy ............................................................. 325
1.1. Wniosek dekretowy ........................................................... 325
1.2. Decyzja dekretowa ............................................................ 327
1.3. Decyzja o sprzedaży lokalu w budynku dekretowym ..................... 328
1.4. Postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dekretowej ............... 328
1.5. Ponowne rozpatrzenie wniosku dekretowego ............... 329
1.6. Komunalizacja i postępowanie dekomunalizacyjne .... 329
1.7. Postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, że decyzja o sprzedaży lokalu w budynku dekretowym jest niezgodna z prawem ...... 331
1.8. Pozew w sprawie odszkodowania za sprzedany lokal w budynku dekretowym................................................... 332
2. Dochodzenie roszczenia o odszkodowanie za szkodę podniesioną wskutek sprzedaży lokalu w budynku 
dekretowym ............................................................................... 333
2.1. Podstawa prawna roszczenia odszkodowawczego ........ 333
2.2. Legitymacja czynna w postępowaniu przed sądem w sprawie odszkodowania za sprzedany lokal w budynku dekretowym................................................... 335
2.3. Legitymacja bierna w postępowaniu przed sądem w sprawie odszkodowania za sprzedany lokal w budynku dekretowym................................................... 337
2.4. Źródło szkody .................................................................... 339
2.5. Szkoda i wysokość szkody ................................................ 345
2.6. Związek przyczynowy ....................................................... 349
2.7. Przedawnienie roszczenia odszkodowawczego ............ 354
3. Podsumowanie .......................................................................... 356
Bibliografia ..................................................................................... 357

Rozdział VIII. Odszkodowanie z tytułu zaniechania administracyjnego ....... 359
1. Stan faktyczny ........................................................................... 359
2. Postępowanie sądowe ............................................................... 365
2.1. Pozew ................................................................................... 366
2.1.1. Legitymacja bierna Skarbu Państwa i m.st. Warszawy ............................................................ 366
2.1.2. Szkoda ....................................................................... 367
2.1.3. Podstawa prawna roszczenia - art. 417 § 1 k.c. .. 368
2.1.3.1. Niezgodność z prawem ............................. 370
2.1.3.2. Związek przyczynowy pomiędzy szkodą a wadliwym działaniem lub zaniechaniem organów władzy 
publicznej .................................................... 373
2.1.4. Pozostałe kwestie procesowe (wnioski dowodowe, wysokość szkody) .............. 377
2.2. Odpowiedzi na pozew ....................................................... 378
2.2.1. Zarzuty odnośnie do wadliwej podstawy prawnej roszczenia oraz braku winy i bezprawności ......................... 379
2.2.2. Zarzuty braku związku przyczynowego między szkodą a zdarzeniami szkodzącymi ....... 381
2.2.3. Zarzuty przyczynienia się do szkody ................... 382
2.2.4. Zarzuty przedawnienia roszczeń .......................... 383
2.3. Repliki na odpowiedzi Skarbu Państwa i m.st. Warszawy na pozew ..................................................... 383
2.3.1. Zarzuty odnośnie do wadliwej podstawy prawnej roszczenia oraz braku winy i bezprawności ..................... 383
2.3.2. Zarzuty odnośnie do braku związku przyczynowego między szkodą a zdarzeniami wywołującymi 
szkodę ............................................ 386
2.3.3. Zarzuty przyczynienia się do szkody ................... 388
2.3.4. Zarzuty przedawnienia roszczeń .......................... 391
2.4. Rozprawa i oddalenie wniosków dowodowych ............ 393
3. Wyrok sądu pierwszej instancji .............................................. 394
4. Apelacja i odpowiedzi na apelację .......................................... 395
5. Wyrok sądu drugiej instancji .................................................. 398
6. Skarga kasacyjna ....................................................................... 400
7. Odmowa przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania ........ 405
8. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji ................... 405
8.1. Postępowanie dowodowe ................................................. 406
8.2. Wycena przez rzeczoznawcę majątkowego .................... 406
8.3. Wyrok sądu pierwszej instancji ....................................... 407
9. Apelacja ...................................................................................... 408
10. Podsumowanie ....................................................................... 408
Bibliografia ..................................................................................... 410

Rozdział IX. Odszkodowanie na podstawie art. 215 u.g.n. za niektóre nieruchomości przejęte w trybie dekretu warszawskiego ........ 411
1. Wprowadzenie .......................................................................... 411
2. Geneza odszkodowania za niektóre nieruchomości przejęte w trybie dekretu warszawskiego .............................. 413
3. Kategorie nieruchomości warszawskich podlegających kompensacji oraz kryteria jej przyznania ............................. 420
3.1. Odszkodowanie za gospodarstwo rolne ........................ 421
3.2. Odszkodowanie za domy jednorodzinne i działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną ................ 423
4. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dotyczące 
art. 215 u.g.n. ............................................................................. 427
4.1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13.06.2011 r. w sprawie SK 41/09 ............................................................ 427
4.2. Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 28.10.2015 r. w sprawie P 6/13 ....................................... 428
5. Tryb przyznawania odszkodowania - uwagi ogólne .......... 431
6. Stan faktyczny i prawny ........................................................... 434
7. Przebieg postępowania administracyjnego w sprawie ....... 436
7.1. Opis procedury odszkodowawczej .................................. 436
7.2. Ustalenie, czy nieruchomość spełnia przesłanki do przyznania odszkodowania ........................................ 443
7.2.1. Ustalenie daty zajęcia nieruchomości pod inwestycje oraz daty utraty możliwości faktycznego władania nieruchomością................ 443
7.2.2. Przeznaczenie nieruchomości w planie zabudowania w 1945 r. ........................................... 444
7.3. Zlecenie wyceny gruntu ................................................... 445
8. Podsumowanie .......................................................................... 446
Bibliografia ..................................................................................... 447

Rozdział X. Obrona przed zasiedzeniem nieruchomości reprywatyzowanej ............................... 449
1. Zarys stanu faktycznego sprawy ............................................ 449
2. Wniosek o stwierdzenie nabycia przez podmioty publiczne prawa własności nieruchomości ziemskiej w drodze 
zasiedzenia ............................................................... 453
2.1. Posiadanie samoistne ........................................................ 456
2.2. Upływ czasu ....................................................................... 457
2.3. Dobra i zła wiara ................................................................ 458
3. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji i stwierdzenie zasiedzenia ....................................................... 459
4. Postępowanie apelacyjne ......................................................... 461
5. Postępowanie kasacyjne .......................................................... 464
6. Ponowne rozpoznanie sprawy przez sąd drugiej instancji ... 467
7. Ponowne rozpoznanie sprawy przez sąd pierwszej instancji .................................................................... 469
8. Apelacja i postępowanie apelacyjne ....................................... 475
9. Rozmowy ugodowe, założenie księgi wieczystej i sprzedaż nieruchomości ........................................................ 479
10. Podsumowanie ....................................................................... 483
Bibliografia ..................................................................................... 484

Rozdział XI. Aktualni właściciele i użytkownicy wieczyści znacjonalizowanych nieruchomości jako strony postępowań reprywatyzacyjnych .................................................. 485
1. Stan faktyczny i prawny ........................................................... 485
2. Strona postępowania administracyjnego i interes prawny 490
3. Prawo refleksowe przysługujące osobie trzeciej ................... 493
4. Rozbieżności dotyczące określenia stron postępowania w sprawach reprywatyzacyjnych .......................... 498
4.1. Stanowisko nieuznające za strony postępowań nadzorczych podmiotów trzecich posiadających tytuł prawnorzeczowy do nieruchomości ............................... 498
4.2. Stanowisko uznające za strony postępowań nadzorczych podmioty trzecie posiadające tytuł prawnorzeczowy do nieruchomości ............................... 502
5. Przyczyny, dla których aktualni właściciele i użytkownicy wieczyści znacjonalizowanych nieruchomości nie powinni być traktowani jako strony postępowań reprywatyzacyjnych ........................................... 507
6. Rozwiązania prawne w innych jurysdykcjach ..................... 517
7. Podsumowanie .......................................................................... 519
Bibliografia ..................................................................................... 521

Autorzy................................................................................................ 523 

 

Inni klienci kupili również:

Prawo administracyjne. Zbiór przepisów. Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Cena Profit24: 48,74 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
Kodeks cywilny
Cena Profit24: 8,01 zł Cena katalogowa: 9,90 zł
Prawo rzeczowe
Gniewek Edward
Cena Profit24: 47,38 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Prawo Administracyjne Przepisy 2019
Cena Profit24: 28,20 zł Cena katalogowa: 44,90 zł
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Koszty sądowe cywilne oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa
Cena Profit24: 52,22 zł Cena katalogowa: 54,60 zł
Prawo handlowe. Zbiór przepisów. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo przedsiębiorców. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych
Cena Profit24: 54,11 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
Kodeks Postępowania Administracyjnego
Cena Profit24: 6,20 zł Cena katalogowa: 9,90 zł
Prawo Gospodarcze Przepisy 2019
Cena Profit24: 26,92 zł Cena katalogowa: 44,90 zł
Kodeks spółek handlowych. Komentarz
Cena Profit24: 236,72 zł Cena katalogowa: 299,00 zł
Prawo rzeczowe. Zarys wykładu
Cena Profit24: 54,84 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
Kodeks cywilny. Komentarz
Gniewek Edward
Cena Profit24: 298,43 zł Cena katalogowa: 349,00 zł
Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Akty wykonawcze. Edycja Sądowa
Cena Profit24: 50,97 zł Cena katalogowa: 54,60 zł
Zobowiązania - część szczegółowa
Cena Profit24: 48,34 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu
Cena Profit24: 59,37 zł Cena katalogowa: 75,00 zł
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Orzecznictwo Aplikanta
Cena Profit24: 105,79 zł Cena katalogowa: 119,00 zł

Polecamy także:

Cena Profit24: 42,49 zł Cena katalogowa: 45,20 zł
Ludwikowski Rett R.
Cena Profit24: 61,91 zł Cena katalogowa: 66,36 zł
Cena Profit24: 101,42 zł Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena Profit24: 155,75 zł Cena katalogowa: 166,95 zł
Cena Profit24: 135,55 zł Cena katalogowa: 159,00 zł
Cena Profit24: 194,93 zł Cena katalogowa: 208,95 zł
Opracowanie zbiorowe
Cena Profit24: 24,01 zł Cena katalogowa: 25,13 zł
Opracowanie zbiorowe
Cena Profit24: 24,01 zł Cena katalogowa: 25,13 zł
Cena Profit24: 39,37 zł Cena katalogowa: 41,16 zł

Polecamy:

Cena Profit24: 88,01 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena Profit24: 79,69 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena Profit24: 30,71 zł Cena katalogowa: 44,99 zł
Siemieniako Beata
Cena Profit24: 24,71 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Cena Profit24: 27,12 zł Cena katalogowa: 44,90 zł
Jarosz-Nojszewska Anna
Cena Profit24: 37,34 zł Cena katalogowa: 42,00 zł
Cena Profit24: 135,72 zł Cena katalogowa: 179,00 zł
Cena Profit24: 116,04 zł Cena katalogowa: 129,00 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

Sentence Building B2. Układanie fragmentów zdań B2
Cena Profit24: 27,34 zł Cena katalogowa: 39,00 zł
Angielski Lubię to!
zbiorowa Praca
Cena Profit24: 25,00 zł Cena katalogowa: 39,99 zł
Vogue Essentials: Heels
Cena Profit24: 62,91 zł Cena katalogowa: 70,88 zł

Nowości działu ogólnego

Umorzenie
Mróz Remigiusz
Cena Profit24: 26,54 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Kołysanka z Auschwitz
Escobar Mario
Cena Profit24: 25,80 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Serce w obłokach
Kordel Magdalena
Cena Profit24: 27,26 zł Cena katalogowa: 37,90 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.