Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Prawo łowieckie. Komentarz. Wydanie 6

Prawo łowieckie. Komentarz. Wydanie 6

Język: polski
Rok wydania: 2019
Wydanie: 6
ISBN: 9788380858084
Wydawnictwo: DIFIN Spółka Akcyjna
Dodatkowe informacje:
Oprawa: miękka
Wymiary: B5
Liczba stron: 488
Miasto: Warszawa
Stan prawny na: 2019-01-01
Dostępność:24h
85.46 PLN Cena Profit24: 85,46 zł
Cena katalogowa: 110,00 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 6,95 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 7,95 zł
Paczkomaty InPost od 8,95 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 9,95 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 10,95 zł

Szóste wydanie ukazuje się po pięciu latach od poprzedniego. Ustawa Prawo łowieckie była w tym czasie wielokrotnie nowelizowana. Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany dokonane ustawą o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 marca 2018 r., która zmieniła aż 23 artykuły oraz ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o takim samym tytule, która zmieniła przepisy o szkodach łowieckich.

 

Najistotniejsze zmiany wprowadzone ustawą z 22 marca 2018 r. można ująć następująco:

 

- doprecyzowanie odstrzałów redukcyjnych zwierzyny w parkach narodowych i rezerwatach przyrody,

- znaczne rozbudowanie przepisów ustawowych o planowaniu łowieckim,

- dopuszczenie możliwości zakazania przez osoby fizyczne polowania na własnych gruntach,

- zdecydowane osłabienie elementu samorządności w działaniach Polskiego Związku Łowieckiego oraz jego scentralizowanie,

- zakazanie udziału dzieci w polowaniach wraz z uznaniem naruszenia tego zakazu za przestępstwo.

 

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2019 r.

 

Patronat: Polski Związek Łowiecki, Brać Łowiecka.

 

 

Wojciech Radecki - profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, emerytowany profesor Instytutu Nauk Prawnych PAN. Specjalizuje się w problematyce prawa ochrony środowiska, z ukierunkowaniem na ochronę przyrody, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Autor prawie 200 książek i ponad 2400 publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim, w tym wznawianych i aktualizowanych komentarzy do ustaw: o ochronie przyrody, tzw. leśnej, łowieckiej, rybackiej oraz o ochronie zwierząt, publikowanych w wydawnictwie Difin.

 

Daria Danecka - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN. W kręgu jej zainteresowań pozostaje ochrona środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przyrody i zasobów naturalnych oraz odpowiedzialność prawna. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego oraz teorii prawa.

 

 

Spis treści:

 

Przedmowa

Od autorów    

Objaśnienie ważniejszych skrótów

Wprowadzenie do problematyki prawa łowieckiego

       

1. Rozwój przepisów łowieckich

 

A. Początki regulacji prawnej w systemie regaliów

B. Przepisy łowieckie od połowy XIV wieku do końca I Rzeczypospolitej

C. Przepisy łowieckie w autonomicznej Galicji

D. Prawo łowieckie w II Rzeczypospolitej

E. Prawo łowieckie w Polsce Ludowej

F. Przemiany prawa łowieckiego w III Rzeczypospolitej

2. Prawo łowieckie w systemie prawa polskiego

 

Ustawa z 13 października 1995 r. Prawo łowieckie z komentarzem

 

Rozdział 1. Przepisy ogólne

 

Art. 1. [Istota łowiectwa]

Art. 2. [Własność zwierzyny]

Art. 3. [Cele łowiectwa]

Art. 4. [Gospodarka łowiecka]

Art. 5. [Lista gatunków zwierząt łownych]

 

Rozdział 2. Organy administracji w zakresie łowiectwa

 

Art. 6. [Minister właściwy do spraw środowiska]

Art. 7. [Samorząd województwa]

 

Rozdział 3. Zasady gospodarki łowieckiej

 

Art. 8. [Odstrzały redukcyjne zwierząt łownych]

Art. 8a. [Roczny plan łowiecki]

Art. 8b. [Pierwszy roczny plan łowiecki]

Art. 8c. [Wieloletni łowiecki plan hodowlany]

Art. 8d. [Niestosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego]

Art. 8e. [Wzory formularzy]

Art. 9. [Ochrona zwierzyny]

Art. 9a. [Odstępstwa od zakazu płoszenia]

Art. 10. [Charty i ich mieszańce]

Art. 11. [Gospodarowanie populacjami zwierzyny]

Art. 12. [Wznoszenie urządzeń łowieckich]

Art. 13. [Dokarmianie zwierzyny]

Art. 14. [Zawiadamianie o chorobach]

Art. 15. [Własność pozyskanej zwierzyny]

Art. 16. [Hodowla zwierzyny]

 

Rozdział 4. Działalność gospodarcza w zakresie łowiectwa

 

Art. 17. (uchylony)

Art. 18. [Usługi turystyczne]

Art. 19. (uchylony)

Art. 20. (uchylony)

Art. 21. [Egzamin]

Art. 22. [Obrót zwierzyną, tuszami i ich częściami]

Art. 22a. [Interwencja marszałka województwa]

Art. 22b. [Odesłanie do przepisów o działalności gospodarczej]

 

Rozdział 5. Obwody łowieckie

 

Art. 23. [Istota obwodu łowieckiego]

Art. 24. [Obwody łowieckie leśne i polne]

Art. 25. [Zasady tworzenia obwodów łowieckich]

Art. 26. [Tereny niewchodzące w skład obwodów łowieckich]

Art. 26a. [Kategoryzacja obwodów łowieckich]

Art. 27. [Podział na obwody łowieckie]

Art. 27a. [Roszczenie odszkodowawcze]

Art. 27b. [Zakaz polowania na nieruchomości osoby fizycznej]

Art. 28. [Oddawanie w zarząd obwodów łowieckich]

Art. 29. [Dzierżawa obwodów łowieckich]

Art. 29a. [Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego]

Art. 30. [Czynsz dzierżawny]

Art. 31. [Rozliczenie czynszu]

 

Rozdział 6. Polski Związek Łowiecki

 

Art. 32. [Istota Polskiego Związku Łowieckiego]

Art. 32a. [Organy Polskiego Związku Łowieckiego]

Art. 33. [Koła łowieckie]

Art. 33a. [Członkostwo w kole łowieckim]

Art. 33b. [Organy koła łowieckiego]

Art. 33c. [Osoby wchodzące w skład organów]

Art. 33d. [Wyłączenie osób związanych z dawnym aparatem bezpieczeństwa]

Art. 34. [Zadania Polskiego Związku Łowieckiego]

Art. 35. [Finanse Polskiego Związku Łowieckiego]

Art. 35a. [Nadzór nad Polskim Związkiem Łowieckim]

 

Rozdział 6a. Odpowiedzialność dyscyplinarna

 

Art. 35b. [Przewinienia łowieckie]

Art. 35c. [Kary dyscyplinarne]

Art. 35d. [Postępowanie dyscyplinarne a postępowanie karne]

Art. 35e. [Etapy postępowania dyscyplinarnego]

Art. 35f. [Strony postępowania dyscyplinarnego]

Art. 35g. [Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego]

Art. 35h. [Tok postępowania dyscyplinarnego]

Art. 35i. [Przedawnienie]

Art. 35j. [Postępowanie przed sądami łowieckimi]

Art. 35k. [Właściwość sądów łowieckich]

Art. 35l. [Skład sądu łowieckiego]

Art. 35m. [Odwołania]

Art. 35n. [Niezawisłość sędziów sądów łowieckich]

Art. 35o. [Powoływanie sędziów i rzeczników dyscyplinarnych]

Art. 35p. [Koszty postępowania]

Art. 35r. [Zatarcie ukarania]

Art. 35s. [Szczegółowe zasady postępowania]

Art. 35t. [Objaśnienie pojęć]

 

Rozdział 7.  Straż łowiecka

 

Art. 36. [Istota straży łowieckiej]

Art. 37. [Zadania Państwowej Straży Łowieckiej]

Art. 38. [Wymagania stawiane przed strażnikami]

Art. 38a. [Umundurowanie, odznaki i oznaki]

Art. 39. [Kompetencje strażników Państwowej Straży Łowieckiej]

Art. 40. [Kompetencje strażników łowieckich]

Art. 41. [Delegacje do wydania przepisów wykonawczych]

 

Rozdział 8. Wykonywanie polowania

 

Art. 42. [Uprawnienia do polowania]

Art. 42a. [Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej]

Art. 42aa. [Zakazy]

Art. 42ab. [Polowanie zbiorowe]

Art. 42b. [Wykonywanie polowania indywidualnego]

Art. 42c. [Obowiązki prowadzącego punkt skupu]

Art. 42d. [Ocena odstrzału]

Art. 42da. [Kary porządkowe za naruszenia zasad selekcji]

Art. 42e. [Trofea łowieckie]

Art. 43. [Delegacje do wydania przepisów wykonawczych]

Art. 44. [Okresy polowań]

Art. 44a. [Pułapki żywołowne]

Art. 45. [Odstrzały redukcyjne i zastępcze]

 

Rozdział 9. Szkody łowieckie

 

Art. 46. [Odpowiedzialność za szkody łowieckie]

Art. 46a. [Oględziny]

Art. 46b. (uchylony)

Art. 46c. [Szacowanie ostateczne]

Art. 46d. [Odwołanie do nadleśniczego PGLLP]

Art. 46e. [Odszkodowanie]

Art. 46f. [Właściwość dyrektora regionalnej dyrekcji PGLLP]

Art. 46g. [Szkolenia w zakresie szacowania szkód łowieckich]

Art. 47. [Współdziałanie]

Art. 48. [Wyłączenie odpowiedzialności]

Art. 49. [Delegacja do wydania przepisów wykonawczych]

Art. 49a. [Zastosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego]

Art. 50. [Odpowiedzialność Skarbu Państwa]

 

Rozdział 10. Przepisy karne

 

Art. 51. [Wykroczenia]

Art. 52. [Przestępstwa]

Art. 53. [Najpoważniejsze przestępstwa]

Art. 54. [Przepadek]

 

Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

 

Art. 55.‒57. (pominięte)

Art. 58. [Działalność gospodarcza]

Art. 59. [Polski Związek Łowiecki i koła łowieckie]

Art. 60. [Obwody łowieckie]

Art. 61. (pominięty)

Art. 62. (pominięty)

Art. 63. [Utrata mocy przez poprzednią ustawę]

Art. 64. [Wejście w życie]

 

Literatura wybrana

Inni klienci kupili również:

Prawo cywilne. Zbiór przepisów
Cena Profit24: 54,35 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
Policjanci. Bez munduru
Puzyńska Katarzyna
Cena Profit24: 25,19 zł Cena katalogowa: 39,99 zł
Kadry i płace 2019 obowiązki pracodawców rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa
Cena Profit24: 173,56 zł Cena katalogowa: 199,50 zł
Powiesić wybebeszyć i poćwiartować czyli historia egzekucji
Cena Profit24: 39,39 zł Cena katalogowa: 49,90 zł
Prawo karne. Zbiór przepisów
Cena Profit24: 54,49 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
Dzieci nie płakały
BUDZYŃSKA NATALIA
Cena Profit24: 24,98 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
Cena Profit24: 57,78 zł Cena katalogowa: 65,00 zł
Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego
Cena Profit24: 74,95 zł Cena katalogowa: 79,00 zł
System wynagradzania nauczycieli
Cena Profit24: 32,07 zł Cena katalogowa: 39,00 zł
Zadania organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie ochrony przyrody, gospodarki leśnej, łowieckiej oraz ochrony środowiska
Cena Profit24: 29,40 zł Cena katalogowa: 34,00 zł
Kontrola zarządcza w szkole lub placówce oświatowej
Cena Profit24: 143,70 zł Cena katalogowa: 157,50 zł
Prawa lekarza
Poździoch Stefan
Cena Profit24: 40,29 zł Cena katalogowa: 49,00 zł
Kryminologia repetytorium
Iwański Mikołaj
Cena Profit24: 29,85 zł Cena katalogowa: 39,00 zł
Zanim będę kierowcą 1
Krassowska Dorota
Cena Profit24: 3,85 zł Cena katalogowa: 5,90 zł
Prawo badań klinicznych
Śliwka Marcin
Cena Profit24: 76,45 zł Cena katalogowa: 86,00 zł
Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję
Cena Profit24: 52,45 zł Cena katalogowa: 59,00 zł

Polecamy także:

Cena Profit24: 83,15 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena Profit24: 95,38 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena Profit24: 93,66 zł Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena Profit24: 41,26 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena Profit24: 101,54 zł Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena Profit24: 52,45 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena Profit24: 102,23 zł Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena Profit24: 150,24 zł Cena katalogowa: 169,00 zł
Cena Profit24: 70,23 zł Cena katalogowa: 79,00 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

Hiszpański w tłumaczeniach Sytuacje
Cena Profit24: 35,51 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Tiger 3 SB NPP MACMILLAN
Cena Profit24: 27,18 zł Cena katalogowa: 32,60 zł
Bugs Team 3 Książka ucznia MACMILLAN
Cena Profit24: 27,18 zł Cena katalogowa: 32,60 zł

Nowości działu ogólnego

Listy zza grobu
Mróz Remigiusz
Cena Profit24: 27,46 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
AlaAntkowe BLW Rośniemy!
Cena Profit24: 26,50 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Emigracja
XD MALCOLM
Cena Profit24: 24,46 zł Cena katalogowa: 35,00 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.