Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Prawo podatkowe w Polsce. Podręcznik akademicki

Prawo podatkowe w Polsce. Podręcznik akademicki

Język: polski
Rok wydania: 2018
Wydanie: 1
ISBN: 9788380856523
Wydawnictwo: DIFIN Spółka Akcyjna
Redakcja naukowa: Nykiel Włodzimierz
Dodatkowe informacje:
Oprawa: miękka
Wymiary: B5
Liczba stron: 432
Język oryginalny: polski
Miasto: Warszawa
Stan prawny na: 2018-03-01
Dostępność:36h
66.70 PLN Cena Profit24: 66,70 zł
Cena katalogowa: 69,00 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 5,99 zł
InPost - przesyłka kurierska od 10,99 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 10,99 zł
Paczkomaty InPost od 11,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 11,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 12,99 zł
Podręcznik adresowany jest głównie do studentów prawa i administracji, ale także do innych osób zainteresowanych prawem podatkowym (studentów innych kierunków, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego, aplikantów adwokackich i radcowskich, kandydatów na doradców podatkowych i pracowników administracji podatkowej). Materiał prezentowany w podręczniku, obok pełnego wykładu polskiego prawa podatkowego (prawa materialnego oraz procedury podatkowej, z uwzględnieniem nowo uchwalonych w ostatnich latach podatków), obejmuje również podstawowe informacje z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego i prawa podatkowego Unii Europejskiej. Autorzy przedstawili także tendencje rozwojowe prawa podatkowego w najbliższej przyszłości. Zamysłem autorów było zwięzłe i klarowne przedstawienie problematyki polskiego prawa podatkowego wraz z jego otoczeniem międzynarodowym, a obszerna literatura, do której odsyłają, umożliwia poszerzenie wiedzy z interesującego zakresu.

Autorzy uwzględnili stan prawny na dzień 1 marca 2018 r.

Spis treści:

Rozdział 1. Podatek - zagadnienia ogólne

1.1. Pojęcie podatku
1.2. Elementy konstrukcji podatku
1.3. Klasyfikacja podatków
1.4. Zasady podatkowe
Bibliografia

Rozdział 2. Prawo podatkowe

2.1. Prawo podatkowe w systemie prawa
2.2. Źródła prawa podatkowego
Bibliografia

Rozdział 3. Zobowiązania podatkowe

3.1. Zagadnienia ogólne
3.2. Podmioty stosunków podatkowoprawnych
3.3. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe
3.4. Powstawanie zobowiązań podatkowych
3.5. Urzędowe informacje o wykładni i stosowaniu  przepisów prawa podatkowego
3.6. Wygasanie zobowiązań podatkowych
3.6.1. Zapłata
3.6.2. Pobranie podatku przez płatnika lub inkasenta
3.6.3. Potrącenie
3.6.4. Zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku
3.6.5. Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych
3.6.6. Przejęcie własności nieruchomości lub prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym
3.6.7. Zaniechanie poboru podatku
3.6.8. Umorzenie zaległości podatkowej
3.6.9. Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w przypadku zastosowania się do interpretacji indywidualnej lub ogólnej
3.6.10. Przedawnienie zobowiązania podatkowego
3.7. Nadpłata
3.8. Zabezpieczenie wykonywania zobowiązań podatkowych
3.8.1. Ogólna charakterystyka instytucji zabezpieczenia wykonywania zobowiązań podatkowych
3.8.2. Hipoteka przymusowa
3.8.3. Zastaw skarbowy
3.8.4. Szczególne formy zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych
3.9. Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta
3.9.1. Pojęcie i zakres odpowiedzialności za zobowiązanie podatkowe
3.9.2. Odpowiedzialność podatnika za zobowiązanie podatkowe
3.9.3. Odpowiedzialność płatnika oraz inkasenta za zobowiązanie podatkowe
3.10. Odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe
3.10.1. Ogólne zasady odpowiedzialności osób trzecich
3.10.2. Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka podatnika
3.10.3. Odpowiedzialność członków rodziny podatnika
3.10.4. Odpowiedzialność nabywcy określonych składników majątku podatnika
3.10.5. Odpowiedzialność jednoosobowej spółki kapitałowej
3.10.6. Odpowiedzialność firmującego
3.10.7. Odpowiedzialność właściciela, samoistnego posiadacza i użytkownika wieczystego rzeczy lub prawa majątkowego
3.10.8. Odpowiedzialność dzierżawcy i użytkownika nieruchomości podatnika
3.10.9. Odpowiedzialność wspólników spółek niemających osobowości prawnej
3.10.10. Odpowiedzialność członków zarządów spółek kapitałowych, członków zarządów (wspólników) spółek kapitałowych w organizacji oraz członków organów zarządzających innych osób prawnych
3.10.11. Odpowiedzialność likwidatorów
3.10.12. Odpowiedzialność osób prawnych przejmujących lub powstałych w wyniku podziału innej osoby prawnej
3.10.13. Odpowiedzialność gwaranta i poręczyciela
3.10.14. Odpowiedzialność podatnika podatku od towarów i usług
3.10.15. Odpowiedzialność pełnomocnika podatnika podatku od towarów i usług
3.11. Następstwo prawne
Bibliografia

Rozdział 4. Postępowanie podatkowe

4.1. Zasady ogólne
4.2. Podmioty postępowania podatkowego
4.2.1. Organy podatkowe jako organy prowadzące postępowanie
4.2.2. Właściwość organu
4.2.3. Spory o właściwość
4.2.4. Wyłączenie pracownika i organu podatkowego od załatwienia sprawy
4.2.5. Strona
4.2.6. Uczestnicy postępowania na prawach strony
4.2.7. Inni uczestnicy postępowania
4.3. Przepisy porządkowe i środki oddziałujące na przebieg postępowania
4.3.1. Doręczenia
4.3.2. Wezwania
4.3.3. Metryka sprawy
4.3.4. Protokoły i adnotacje
4.3.5. Udostępnianie akt postępowania
4.3.6. Terminy
4.3.6.1. Rodzaje terminów i ich obliczanie
4.3.6.2. Przywracanie terminów
4.3.6.3. Terminy załatwiania spraw
4.4. Postępowanie przed organem pierwszej instancji
4.4.1. Wszczęcie postępowania
4.4.2. Postępowanie wyjaśniające
4.4.2.1. Zasady postępowania wyjaśniającego
4.4.2.2. Środki dowodowe
4.4.3. Zajęcie stanowiska w sprawie przez inny organ
4.4.4. Zawieszenie postępowania
4.4.5. Umorzenie postępowania
4.5. Akty kończące postępowanie
4.5.1. Decyzja
4.5.1.1. Elementy decyzji
4.5.1.2. Uzupełnienie, sprostowanie i wykładnia decyzji
4.5.2. Postanowienie
4.6. Postępowanie przed organem II instancji
4.6.1. Odwołanie
4.6.2. Postępowanie odwoławcze
4.6.2.1. Przebieg postępowania odwoławczego
4.6.2.2. Zakres uprawnień decyzyjnych organu odwoławczego
4.6.2.3. Zakaz orzekania na niekorzyść odwołującego (zakaz reformationis in peius)
4.6.2.4. Zażalenie
4.7. Weryfikacja ostatecznych decyzji i postanowień
4.7.1. Uwagi wstępne
4.7.2. Wznowienie postępowania
4.7.3. Stwierdzenie nieważności decyzji
4.7.4. Uchylenie lub zmiana decyzji
4.7.5. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji
4.8. Czynności sprawdzające
4.9. Kontrola podatkowa
4.10. Wydawanie zaświadczeń
Bibliografia

Rozdział 5. Opodatkowanie dochodu

5.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych
5.1.1. Podstawy prawne i rola podatku dochodowego od osób fizycznych w polskim systemie podatkowym
5.1.2. Zakres opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
5.1.2.1. Podmiotowy zakres opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
5.1.2.1.1. Zasada powszechności podmiotowej
5.1.2.1.2. Zasada rezydencji
5.1.2.1.3. Zasada osobistego charakteru podatku
5.1.2.2. Przedmiot podatku dochodowego od osób fizycznych
5.1.2.2.1. Otwarty katalog źródeł przychodów (zasada powszechności przedmiotowej)
5.1.2.2.2. Wyłączenia spod opodatkowania
5.1.2.2.3. Zwolnienia podatkowe
5.1.2.2.4. Pojęcie przychodu z poszczególnych źródeł
5.1.2.2.5. Koszty uzyskania przychodu
5.1.3. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
5.1.3.1.  Dochód a podstawa opodatkowania
5.1.3.2.  Ustalanie wysokości podatku
5.1.4. Podstawowe zasady poboru podatku
5.1.5. Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
5.2. Podatek dochodowy od osób prawnych
5.2.1. Podstawy prawne podatku dochodowego  od osób prawnych
5.2.2. Zakres opodatkowania podatkiem dochodowym  od osób prawnych
5.2.3. Przychód i koszty jego uzyskania
5.2.4. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
5.2.5. Podstawowe zasady poboru podatku
Bibliografia

Rozdział 6. Opodatkowanie konsumpcji

6.1. Podatek od towarów i usług
6.1.1. Podstawy prawne
6.1.2. Charakter
6.1.3. Zakres przedmiotowy
6.1.4. Zakres podmiotowy
6.1.5. Miejsce powstania obowiązku podatkowego
6.1.6. Moment powstania obowiązku podatkowego
6.1.7. Podstawa opodatkowania
6.1.8. Metoda kasowa u tzw. małego podatnika
6.1.9. Stawki
6.1.10. Pomniejszanie podatku należnego o podatek naliczony
6.1.11. Deklaracje. Zapłata podatku albo rozliczenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
6.1.12. Solidarna odpowiedzialność nabywcy tzw. towarów wrażliwych oraz pełnomocnika, który złożył zgłoszenie rejestracyjne podatnika VAT czynnego
6.1.13. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług
6.1.14. Mechanizm podzielonej płatności
6.1.15. Rejestracja podatników
6.1.16. Dokumentacja: ewidencje, kasy rejestrujące, faktury
6.1.17. Opodatkowanie rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa
6.2. Podatek akcyzowy
Bibliografia

Rozdział 7. Opodatkowanie majątku

7.1. System opodatkowania nieruchomości
7.1.1. Pojęcie nieruchomości i ogólne zasady ich opodatkowania
7.1.2. Podatek rolny
7.1.2.1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres opodatkowania podatkiem rolnym
7.1.2.2. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku rolnego
7.1.2.3. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe w podatku rolnym
7.1.2.4. Cechy podatku rolnego
7.1.3. Podatek leśny
7.1.4. Podatek od nieruchomości
7.1.4.1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości
7.1.4.2. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
7.1.4.3. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe
7.1.4.4. Cechy podatku od nieruchomości
Bibliografia

Rozdział 8. Inne podatki

8.1. Podatek od czynności cywilnoprawnych
8.1.1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres opodatkowania
8.1.2. Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe
8.1.3. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe
8.1.4. Cechy podatku od czynności cywilnoprawnych
8.2. Podatek od spadków i darowizn
8.2.1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres opodatkowania
8.2.2. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
8.2.3. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe
8.2.4. Cechy podatku od spadków i darowizn
8.3. Podatek od środków transportowych
8.4. Podatek od gier
8.5. Podatek od wydobycia niektórych kopalin
8.6. Podatek od niektórych instytucji finansowych
8.7. Podatek tonażowy
Bibliografia

Rozdział 9. Międzynarodowe prawo podatkowe

Bibliografia

Rozdział 10. Prawo podatkowe Unii Europejskiej

10.1. Prawo pierwotne
10.2. Prawo wtórne
Bibliografia

Rozdział 11. Tendencje rozwojowe prawa podatkowego

11.1. Uwagi wstępne
11.2. Struktura współczesnych systemów podatkowych
11.3. Skomplikowanie współczesnych systemów podatkowych
11.4. Wpływ kryzysu finansowego na przeobrażenia systemów podatkowych
11.5. Koncepcja wspólnego rynku głównym czynnikiem podatkowej integracji w Unii Europejskiej
11.5.1. Koncepcja CCCTB
11.5.2. Reforma systemu podatku od wartości dodanej
11.5.3. Podatki ekologiczne
11.6. Walka z unikaniem opodatkowania, oszustwami podatkowymi, wymiana informacji, współpraca w poborze podatków
11.7. Administracja podatkowa
11.8. Podsumowanie
Bibliografia

 

Włodzimierz Nykiel

prof. zw. dr hab., dr h.c., kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ, prezes Fundacji CDiSP. W latach 2008-2016 rektor UŁ, w latach 2005-2011 członek zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA), członek Rady Powierniczej Międzynarodowego Biura Dokumentacji Podatkowej (IBFD) w Amsterdamie, członek Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego(EATLP).

Inni klienci kupili również:

Certyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych z przykładami
Cena Profit24: 35,34 zł Cena katalogowa: 40,00 zł
Aplikacja adwokacka, radcowska, notarialna [STARSZE WYDANIE]
Cena Profit24: 48,03 zł Cena katalogowa: 59,90 zł
Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym
Cena Profit24: 70,00 zł Cena katalogowa: 70,00 zł
Nieruchomości w prawie cywilnym administracyjnym i podatkowym. Tom I
Cena Profit24: 186,35 zł Cena katalogowa: 219,00 zł
Sąd zaangażowany społecznie – pożądany kierunek zmian
Cena Profit24: 120,14 zł Cena katalogowa: 129,00 zł
Prawo celne
Gwardzińska Ewa
Cena Profit24: 126,78 zł Cena katalogowa: 149,00 zł
Aksjologia prawa administracyjnego. Tom I
Cena Profit24: 169,63 zł Cena katalogowa: 199,00 zł
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz
Cena Profit24: 157,39 zł Cena katalogowa: 169,00 zł
Aplikacje prawnicze. Testy i komentarze
Cena Profit24: 124,74 zł Cena katalogowa: 139,00 zł
Porównanie stanów prawnych KPA 2016-2018
Cena Profit24: 26,02 zł Cena katalogowa: 29,00 zł
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego (re-use). Komentarz do ustawy
Cena Profit24: 64,12 zł Cena katalogowa: 75,00 zł
Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz do nowelizacji
Cena Profit24: 133,71 zł Cena katalogowa: 149,00 zł
Prawne aspekty wykonywania zawodu nauczyciela
Cena Profit24: 47,89 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta + płyta CD
Cena Profit24: 138,76 zł Cena katalogowa: 149,00 zł
Zagadnienia europeizacji postępowania oddłużeniowego osób fizycznych
Cena Profit24: 142,69 zł Cena katalogowa: 159,00 zł
Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom I
Cena Profit24: 133,71 zł Cena katalogowa: 149,00 zł

Polecamy:

Mastalski Ryszard
Cena Profit24: 92,19 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Oktaba Robert
Cena Profit24: 50,95 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Cena Profit24: 214,71 zł Cena katalogowa: 253,89 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

The Last Days of John Lennon
Cena Profit24: 65,97 zł Cena katalogowa: 72,00 zł

Nowości działu ogólnego

Dlaczego król elfów nie znosił baśni
Cena Profit24: 40,19 zł Cena katalogowa: 42,90 zł
Złamana lojalność. Tom 1
Cena Profit24: 28,07 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Syn mafii Walka o dziedzica Tom 2
Cena Profit24: 31,90 zł Cena katalogowa: 39,90 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.