Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle

Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle

Język: polski
Rok wydania: 2017
Wydanie: 1
ISBN: 9788325594855
Seria wydawnicza: Księgi pamiątkowe
Dodatkowe informacje:
Oprawa: twarda
Wymiary: B5
Liczba stron: 480
Język oryginalny: polski
Miasto: Warszawa
Dostępność:36h
247.21 PLN Cena Profit24: 247,21 zł
Cena katalogowa: 249,00 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 5,99 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 9,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 10,99 zł
InPost Paczkomaty 24/7 od 11,99 zł
InPost - przesyłka kurierska od 12,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 12,99 zł

Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności to Księga jubileuszowa dedykowana Panu Profesorowi Leszkowi Ogiegle z okazji 70 urodzin. Jubilat to wybitny specjalista z dziedziny prawa cywilnego, którego kilkudziesięcioletni dorobek w znaczny sposób przyczynił się w rozwoju polskiej nauki.

Księga składa się z kilkudziesięciu artykułów o tematyce związanej z zainteresowaniami Pana Profesora, takimi jak: prawo umów, prawo papierów wartościowych, prawo medyczne, prawo farmaceutyczne, prawo handlowe i międzynarodowe prywatne. Autorami są wybitni przedstawiciele rozmaitych gałęzi prawa.

 

Publikacja w niniejszej publikacji oprócz nawiązania do dorobku Jubilata autorzy w swoich artykułach poruszają także problemy praktyczne wynikające z omawianych rozwiązań.

Niniejsze dzieło skierowane jest do bardzo szerokiego kręgu osób. Będzie ono przydatne dla wszystkich zainteresowanych szeroko pojętym prawem prywatnym.

 

Spis treści

Biogram ................................................................................................................ VII

Słowo wstępne ....................................................................................................... IX

Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej ....................................................... XI

Przedmowa ............................................................................................................ XXV

Wykaz skrótów ...................................................................................................... XXXVII

dr Michał Barański Obowiązki oraz odpowiedzialność kontraktowa stron umowy o pośrednictwo zwykłe 1

prof. UŁ dr hab. Szymon Byczko Świadczenie pieniężne ubezpieczyciela na tle pojęcia odpowiedzialności cywilnoprawnej .......................................................................................................... 17

prof. UG dr hab. Jerzy Ciszewski, Mateusz Hapka Skarga pauliańska wierzycieli przyszłych ..................................................................... 25

prof. UMK dr hab. Maria Dragun-Gertner Przyszłość konosamentowych klauzul jurysdykcyjnych w reżimie międzynarodowym . 45

dr hab. Mariusz Fras O współczesnych tendencjach normatywnych w ujęciu istoty i typologii umów ubezpieczenia ............................................................................................................. 55

prof. dr hab. Bernadetta Fuchs Znaczenie Międzynarodowej Izby Handlowej dla praktyki międzynarodowego obrotu handlowego na przykładzie reguł INCOTERMS ............................................ 71

Martyna Fusy Rodzaje małżeńskich umów majątkowych w polskim prawie prywatnym .................. 79

dr Jacek Gęsiak Zabezpieczenie roszczenia a uchwała o rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ..................................................................................................... 89

prof. dr hab. Bogusława Gnela Problem systemowej regulacji umów konsumenckich w polskim prawie .................... 95

prof. dr hab. Jacek Gołaczyński Zastaw na przedmiotach wirtualnych ......................................................................... 103

prof. UŚ dr hab. Katarzyna Grzybczyk Reklama wirusowa w świetle regulacji prawnych ......................................................... 113

XXII Spis treści

dr Paulina Gwoździewicz-Matan Umowne modyfikacje odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunkach między muzeami ................................................................................................................... 123

dr hab. Magdalena Habdas Wybrane wyzwania związane ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości .................. 135

Mateusz Imioł Pozasądowy system kompensacji szkód z tytułu wypadków medycznych. Ocena projektowanych rozwiązań prawnych ............................................................... 149

prof. UŚ dr hab. Monika Jagielska, dr Anna Wojtczyk Pacjent jako słabsza strona obrotu. Autonomia czy ukryty paternalizm? ...................... 159

dr Sylwia Kaczyńska Obowiązki zarządzającego portem lotniczym wobec pasażera oraz jego rola w procesie realizacji umowy pasażerskiego przewozu lotniczego .................................. 167

prof. dr hab. Stanisława Kalus Orzekanie o władzy rodzicielskiej i kontaktach z dzieckiem. Zagadnienia wybrane ..... 181

prof. UŚ dr hab. Wojciech Klyta Vis attractiva concurus europea - zarys pojęcia. Uwagi na marginesie art. 6 rozporządzenia Nr 2015/848 o postępowaniu upadłościowym ................................... 193

Sebastian Koczur, Błażej Mądrzycki Kodeks spółek handlowych jako źródło prawa pracy - absurd czy konieczność? .......... 205

dr Bartosz Kucia Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego .................. 219

dr Witold Kurowski Dopuszczalność zajęcia oraz przelewu wierzytelności o wynagrodzenie za pracę. Uwagi na tle wyroku TSUE w sprawie Sähköalojen ammattiliitto ry p. Elektrobudowa S.A. ..... 229

prof. dr hab. Piotr Machnikowski Wada produktu i szkoda w świetle wyroku TSUE w sprawie Boston Scientific Medizintechnik GmbH ................................................................................................ 245

prof. dr hab. Ryszard Markiewicz ABC czynności prawnych w prawie autorskim ........................................................... 253

dr Grzegorz Matusik Najem z elementem usługi na przykładzie Społecznej Agencji Najmu (SAN) .............. 267

dr Kinga Michałowska Charakter prawny i ochrona danych genetycznych w medycynie spersonalizowanej ... 277

prof. dr hab. Ryszard Mikosz Korzystanie z cudzej nieruchomości przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność uregulowaną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze .......................................................... 287

XXIII Spis treści

prof. dr hab. Jacek Napierała Refleksje na temat obowiązku zwrotu zaliczki oprocentowanej od dnia jej przekazania 299

prof. dr hab. Adam Olejniczak Odwołanie darowizny w formie pisemnej - uwagi de lege lata oraz de lege ferenda ....... 307

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki Regres między ubezpieczycielami w przypadku podwójnego ubezpieczenia OC .......... 319

Aneta Pająk-Kozub Testamenty wspólne w prawie polskim - uwagi de lege lata i de lege ferenda ................ 325

prof. UKSW dr hab. Jadwiga Pazdan Ochrona osób bliskich spadkodawcy na tle rozporządzenia spadkowego UE z 2012 r. 335

prof. dr hab. Maksymilian Pazdan Zasada jednolitości statutu spadkowego i odstępstwa od niej w  rozporządzeniu spadkowym UE z 2012 r. .......................................................................................... 343

prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski Obowiązki majątkowe spółdzielni mieszkaniowej związane z wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego ........................................ 351

prof. UŚ dr hab. Piotr Pinior Cywilnoprawne formy zatrudnienia członka zarządu spółki kapitałowej ..................... 365

Małgorzata Pohl Sytuacja prawna dotycząca świadczenia aliud na tle Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r. - wybrane zagadnienie .... 375

prof. dr hab. Wojciech Popiołek W sprawie „świadczeń ratujących życie" udzielanych w „stanach nagłych" .................. 385

prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk Dopuszczalność pozbawienia agenta prowizji od umów zawartych z pozyskanymi uprzednio klientami .................................................................................................. 399

Anita Strzebińczyk Fundacja pożytku publicznego według austriackiej ustawy z 28.12.2015 r. o fundacjach i funduszach ......................................................................................... 409

prof. dr hab. Janusz A. Strzępka Z problematyki umów o roboty remontowe i remontowo-montażowe ....................... 423

prof. UŚ dr hab. Maciej Szpunar Pozytywne i negatywne zastosowanie dyrektywy ......................................................... 433

prof. dr hab. Piotr Ślęzak Osiąganie korzyści materialnych jako negatywna przesłanka powoływania się na licencje ustawowe w zakresie dozwolonego użytku ................................................. 439

XXIV Spis treści

prof. dr hab. Andrzej Śmieja Z problematyki zbycia wierzytelności przyszłej oraz wierzytelności objętej pactum de non cedendo ................................................................................................ 449

prof. UŚ dr hab. Andrzej Torbus Skuteczność oświadczenia dłużnika zaspokojenia długu głównego zamiast odsetek (art. 451 § 1 KC) ....................................................................................................... 463

dr Urszula Torbus Doświadczenie zawodowe pracownika a działalność konkurencyjna wobec pracodawcy ................................................................................................................ 473

dr Paulina Twardoch  Stosowanie przepisów rozporządzenia Nr 2016/1103 w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych na podstawie polskich norm o odesłaniu ................................. 489

dr hab. Michał Warciński Miarkowanie odszkodowania (art. 440 KC) ................................................................ 503

prof. USz dr hab. Krzysztof Wesołowski Relacje prawne przy przewozach przesyłek wykonywanych z udziałem podwykonawców ........................................................................................................ 515

dr Anna Wilk Wybrane aspekty prawne reklamy suplementów diety ................................................ 527

prof. dr hab. Leszek Wilk Sankcje represyjne w Prawie farmaceutycznym ........................................................... 545

dr Ewa Zielińska Obowiązek wniesienia wkładu w spółkach z o.o. utworzonych na podstawie wzorca umownego ................................................................................................................. 555

 

 

Inni klienci kupili również:

Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz
Cena Profit24: 72,00 zł Cena katalogowa: 180,00 zł
Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno prakseologicznym
Cena Profit24: 29,09 zł Cena katalogowa: 35,00 zł
Aplikacje prawnicze 2013. porównanie procedury cywilnej i procedury karnej. repetytorium
Cena Profit24: 59,66 zł Cena katalogowa: 65,00 zł
Doręczenia w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus
Cena Profit24: 149,00 zł Cena katalogowa: 149,00 zł
Postępowanie w sprawach cywilnych
Cena Profit24: 40,05 zł Cena katalogowa: 89,00 zł
Przedkontraktowa odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu nieuczciwych negocjacji
Cena Profit24: 53,55 zł Cena katalogowa: 119,00 zł
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 1. Postępowanie rozpoznawcze
Cena Profit24: 71,17 zł Cena katalogowa: 219,00 zł
Kodeks postępowania cywilnego Zestaw nowelizujący nr 138
Cena Profit24: 82,61 zł Cena katalogowa: 92,00 zł
Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentu
Cena Profit24: 118,07 zł Cena katalogowa: 119,00 zł
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna Skorowidz Rok 2011
Cena Profit24: 81,72 zł Cena katalogowa: 90,00 zł
Suma przymusowa w polskim postępowaniu cywilnym
Cena Profit24: 126,63 zł Cena katalogowa: 129,00 zł
Prawo dla pielęgniarek
Paszkowska Małgorzata
Cena Profit24: 50,00 zł Cena katalogowa: 50,00 zł
Zagadnienia prawa medycznego
Cena Profit24: 53,36 zł Cena katalogowa: 60,00 zł
SPM Tom 2 Szczególne świadczenia zdrowotne. System Prawa Medycznego
Cena Profit24: 179,55 zł Cena katalogowa: 399,00 zł
Kodex (Kodeks) Napoleona
Opracowanie zbiorowe
Cena Profit24: 61,89 zł Cena katalogowa: 92,00 zł
Między pomocą społeczną, wsparciem a pieczą zastępczą
Cena Profit24: 27,24 zł Cena katalogowa: 30,00 zł

Polecamy także:

Cena Profit24: 17,07 zł Cena katalogowa: 24,90 zł

Polecamy:

Cena Profit24: 39,69 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena Profit24: 368,59 zł Cena katalogowa: 409,50 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

Complete First Workbook with Answers with Audio
Cena Profit24: 65,60 zł Cena katalogowa: 71,00 zł
Complete First Workbook without Answers with Audio
Cena Profit24: 65,60 zł Cena katalogowa: 71,00 zł
Complete First Student's Book without Answers
Cena Profit24: 116,42 zł Cena katalogowa: 126,00 zł

Nowości działu ogólnego

Siostry z Broniszewic. Czuły Kościół odważnych kobiet
Cena Profit24: 25,84 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Żegluj i odkrywaj Grecję Zeszyt 5 Sporady
Cena Profit24: 51,74 zł Cena katalogowa: 56,00 zł
Pewny start Moja codzienność Zima Karty pracy
Cena Profit24: 38,15 zł Cena katalogowa: 40,82 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.