Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Procedury podatkowe i administracyjne 2018 w jednostkach samorządu terytorialnego + płyta CD

Procedury podatkowe i administracyjne 2018 w jednostkach samorządu terytorialnego + płyta CD

Dodatkowe informacje:
Oprawa: miękka
Wymiary: B5
Liczba stron: 480
Język oryginalny: polski
Miasto: Warszawa
Stan prawny na: 2018-02-01
Dostępność:dostępne od ręki
76.05 PLN Cena Profit24: 76,05 zł
Cena katalogowa: 169,00 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 5,99 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 9,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 10,99 zł
InPost Paczkomaty 24/7 od 11,99 zł
InPost - przesyłka kurierska od 12,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 12,99 zł

PROCEDURY PODATKOWE I ADMINISTRACYJNE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU  2018 BECK

 

 1. Kompleksowe omówienie 35 instytucji występujących w postępowaniu podatkowym i KPA. Opisane instytucje Ordynacji podatkowej i Kodeksu postępowania administracyjnego obejmują w szczególności: zasady ogólne, właściwość organów, wydawanie interpretacji indywidualnych, pełnomocnictwa, terminy załatwiania spraw, doręczenia, wezwania, wszczęcie postępowania, postępowanie dowodowe, decyzje, odwołania, wykonanie decyzji, tryby nadzwyczajne, czynności sprawdzające, kontrolę podatkową, zaświadczenia, kary administracyjne, skargi i wnioski. Wszystkie instytucje są omówione z uwzględnieniem najnowszych zmian - aby zobaczyć przykład omówienia instytucji .

Książka uwzględnia ostatnie zmiany w przepisach w zakresie Ordynacji podatkowej i KPA. Ich krótki zapis zaprezentowano poniżej.

W 2016 r. kilkukrotnie nowelizowano Ordynacja podatkowa, m.in. wprowadzono obowiązujące od 1.1.2016 r., 1.7.2016 r. i 15.7.2016 r. zmiany w zakresie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, prowadzenia kontroli podatkowej, wydawania zaświadczeń oraz indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Całkowicie przebudowano również zasady udzielania pełnomocnictw. W 2017 r. i 2018 r. dokonano kolejnych zmian, wprowadzając m.in. nowe wzory pełnomocnictw czy dokumentów stosowanych w kontroli podatkowej.

Ponadto od 1 czerwca 2017 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz zmian, które weszły w 2017 i 2018 r. i dotyczą Ordynacji podatkowej i KPA:

 1. Ustawa z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2169). Ustawa weszła w życie 25.12.2017 r. Ustawa zakłada, że podatnicy będą mogli uzyskać zaświadczenie dotyczące niektórych informacji w zakresie sytuacji podatkowo-prawnej kontrahenta. Wystąpienie o zaświadczenie może być argumentem (w ewentualnym sporze z organem podatkowym), że podatnik podjął działania, które należy oceniać jako „dobra wiara" czy „należyta staranność", w celu uniknięcia udziału w transakcji stanowiącej nadużycie czy oszustwo podatkowe.
 2. W dniu 1.6.2017 r. weszła w życie ustawa z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935). Znowelizowała ona ustawę o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zmiana polega na likwidacji konieczności składania wezwania do usunięcia naruszenia prawa w celu skutecznego zaskarżenia interpretacji indywidualnej (chodzi o art. 14e w § 1a pkt 1 Ordynacji podatkowej).
 3. Ustawa z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1537). Weszła w życie 17.8.2017 r. Zmieniony nią przepis art. 14b § 5c Ordynacji podatkowej od 20.8.2017 r. nie zobowiązuje już do zwracania się do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o opinię w zakresie tego, czy elementy stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) opisanego we wniosku mogą stanowić nadużycie prawa.
 4. Ustawa z 7.4.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933), która dodała art. 18a-18u ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - wprowadza ona Rejestr Należności Publicznoprawnych. Weszła ona w życie 1.6.2017 r.
 5. Ustawa z 10.1.2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 183). Od 15.5.2018 r. mają obowiązywać zmiany, które wprowadzają informatyzację postępowania sądowo administracyjnego
 6. Ustawa z 13.5.2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 846). Weszła w życie 15.7.2017 r.

Książka łączy w sobie zagadnienia procedury podatkowej i administracyjnej. Praktyka pokazuje, że właśnie w JST powiązanie tych dwóch procedur jest największe, a przez to rozgraniczenie zakresów stosowania poszczególnych procedur - najbardziej skomplikowane.

Organy JST łączą w swoich rękach kompetencje realizowane w ramach procedury zarówno podatkowej, jak i administracyjnej. Procedury te są ze sobą ściśle powiązane. Organy jednostek samorządu terytorialnego występują bowiem jednocześnie jako organy administracji publicznej i jako organy podatkowe. Zdarzają się więc sytuacje, gdy wójt (burmistrz, prezydent miasta) w tej samej sprawie - ale na różnych etapach - raz występuje jako organ podatkowy, a innym razem - jako organ administracji. Przykładowo kwestie:

 1. doręczania upomnień w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), a także marszałek województwa czy wojewódzki inspektor ochrony środowiska, wystawiając upomnienie, działa w trybie przepisów KPA, które są odpowiednio stosowane do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 2. skarg i wniosków. Rozpatrując skargi i wnioski, organy podatkowe działają w trybie przewidzianym w KPA, ponieważ przepisy Ordynacji podatkowej nie przewidują procedury w tym zakresie;
 3. umarzanie kosztów upomnienia. W przypadku umorzenia na wniosek strony kwoty kosztów upomnienia - mimo że zostało ono doręczone w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przy odpowiednim stosowaniu przepisów dotyczących doręczenia, uregulowanych w KPA - organ podatkowy, występujący jako wierzyciel, stosuje przepisy Ordynacji podatkowej w zakresie ulg w spłacie zobowiązań.

Mogą również pojawić się wątpliwość, czy dana sprawa należy do właściwości wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako organu podatkowego, czy jako organu administracji publicznej. Decydujące znaczenie ma treść, a nie forma podania (zdarzają się sytuacje, gdy do wójta - burmistrza, prezydenta miasta - wpływa wniosek kierowany do organu podatkowego, a jest to sprawa rozstrzygana w trybie KPA). W związku z tym w sprawach należących do zakresu KPA wójt (burmistrz, prezydent miasta) działa jako organ administracji publicznej, a w sprawach należących do zakresu Ordynacji podatkowej ten sam organ działa jako organ podatkowy.

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

 1. kiedy organ podatkowy powinien rozstrzygnąć wątpliwości na korzyść podatnika,
 2. jak wyglądają nowe zasady wydawania interpretacji indywidualnej prawa podatkowego,
 3. jak zmienić indywidualną interpretację prawa podatkowego,
 4. kiedy można udzielić ulg w spłacie zobowiązań,
 5. kiedy można ustanowić pełnomocnika szczególnego, a kiedy ogólnego,
 6. czy organ podatkowy może odstąpić od obowiązku doręczania pism drogą elektroniczną profesjonalnemu pełnomocnikowi,
 7. jak prawidłowo sformułować wezwanie kierowane do podatnika, na jakiej podstawie prawnej powinno być oparte i czego organ może się domagać, aby nie narazić się na zarzut nadużycia swoich uprawnień,
 8. jak zmieniła się procedura czynności sprawdzających i kontroli podatkowej,
 9. na czym polegają nowe rodzaje zaświadczeń (w tym obowiązujące od 2018 r.),
 10. jak zmieniły się zasady procedury administracyjnej i jak wyglądają dotychczasowe zasady w świetle nowych regulacji,
 11. jak prawidłowo doręczać pisma stronom i uczestnikom postępowania oraz jakich błędów unikać,
 12. jak wygląda doręczenie pism drogą elektroniczną,
 13. jakie są nowe rozwiązania służące zachowaniu przez organy terminów załatwienia sprawy oraz możliwe następstwa bezczynności organu lub prowadzenia postępowania w sposób przewlekły,
 14. jakie są dopuszczalne ramy autoweryfikacji własnych decyzji/postanowień w ramach postępowania odwoławczego/zażaleniowego na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego,
 15. jak rozwiązać wiele problemów powstających w praktyce prowadzonych postępowań i dzięki temu uniknąć wad wydanych rozstrzygnięć, które mogą doprowadzić do ich podważenia.

Książka jest skierowana zarówno do pracowników JST, których codzienna praca opiera się na przepisach Ordynacji podatkowej, jak i tych którzy swoją pracę opierają o zasady zawarte w Kodeksie postępowania administracyjnego. Przydatne dla siebie informacje znajdą tu również pracownicy samorządowych organów egzekucyjnych, gdyż w sprawach nieuregulowanych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji odpowiednie zastosowanie mają jednak przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Inni klienci kupili również:

Studia Regionalne i Lokalne 2020/4
Cena Profit24: 16,77 zł Cena katalogowa: 21,00 zł
Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w polsce. partycypacja lokalna i kapitał społeczny
Cena Profit24: 33,37 zł Cena katalogowa: 40,95 zł
Potencjał rozwojowy wybranych gmin w Polsce
Cena Profit24: 24,61 zł Cena katalogowa: 28,00 zł
Ewaluacja w pracy socjalnej
Cena Profit24: 41,68 zł Cena katalogowa: 50,00 zł
Socjologia administracji in statu nascendi
Cena Profit24: 16,66 zł Cena katalogowa: 52,20 zł
Przegląd prawa i administracji Tom 92
Cena Profit24: 28,00 zł Cena katalogowa: 28,00 zł
Zarządzanie publiczne
Raczkowski Konrad
Cena Profit24: 51,76 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Czynniki sukcesu i poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce
Cena Profit24: 14,88 zł Cena katalogowa: 48,00 zł
Polska gmina 2015
Gorzelak Grzegorz
Cena Profit24: 35,02 zł Cena katalogowa: 43,05 zł
Studenci wobec wyborów samorządowych w latach 2002-2014
Cena Profit24: 39,15 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Związanie sądu administracyjnego wyrokiem interpretacyjnym trybunału konstytucyjnego
Cena Profit24: 47,84 zł Cena katalogowa: 119,00 zł
Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD
Cena Profit24: 80,00 zł Cena katalogowa: 199,00 zł
Zwrot środków przeznaczonych na realizację programów regionalnych finansowanych z udziałem środków europejskich – weryfikacja decyzji
Cena Profit24: 120,14 zł Cena katalogowa: 128,00 zł
System zarządzania kryzysowego. Diagnoza i kierunki doskonalenia
Cena Profit24: 69,00 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz
Celińska-Grzegorczyk Katarzyna
Cena Profit24: 138,20 zł Cena katalogowa: 349,00 zł
Postawy pracowników zawodów pomocowych wobec osób starszych
Cena Profit24: 36,84 zł Cena katalogowa: 42,00 zł

Polecamy także:

Cena Profit24: 35,37 zł Cena katalogowa: 39,00 zł
Bogucki Stanisław
Cena Profit24: 137,76 zł Cena katalogowa: 162,89 zł
Cena Profit24: 62,24 zł Cena katalogowa: 79,00 zł

Polecamy:

Cena Profit24: 207,02 zł Cena katalogowa: 244,79 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

Język angielski w weterynarii
Cena Profit24: 54,48 zł Cena katalogowa: 60,00 zł
Język angielski w fotografii
Cena Profit24: 55,44 zł Cena katalogowa: 60,00 zł
A Cure for Darkness
Riley Alex
Cena Profit24: 95,00 zł Cena katalogowa: 95,00 zł

Nowości działu ogólnego

Żywienie w zaburzeniach mikrobioty jelitowej
Cena Profit24: 141,68 zł Cena katalogowa: 149,00 zł
Przepustka do raju
Kaźmierczak Dariusz
Cena Profit24: 32,42 zł Cena katalogowa: 42,00 zł
Dekalog postępowania w najczęstszych samoistnych bólach głowy
Cena Profit24: 54,74 zł Cena katalogowa: 69,00 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.