Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Rachunkowość, finanse, bankowość. zainteresowania młodego pokolenia

Rachunkowość, finanse, bankowość. zainteresowania młodego pokolenia

Tom 2
Język: polski
Rok wydania: 2013
Wydanie: 1
ISBN: 9788375566222
Seria wydawnicza: Prace Naukowe
Redakcja: Uziębło Aldona
Dodatkowe informacje:
Oprawa: miękka
Wymiary: B5
Liczba stron: 214
Miasto: Gdańsk
Dostępność:24h
29.00 PLN Cena Profit24: 29,00 zł
Cena katalogowa: 42,00 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 5,99 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 9,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 10,99 zł
Paczkomaty InPost od 11,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 11,99 zł

Ko­lej­ny tom Prac Nau­ko­wych Mło­dych Eko­no­mi­stów to na­dal ob­szar na­uk spo­łecz­nych, tym ra­zem jed­nak ogra­ni­czo­ny do dzie­dzi­ny na­uk eko­no­micz­nych. Zmien­ność i dy­na­mi­ka współ­cze­snej go­spo­dar­ki są wy­jąt­ko­we w hi­sto­rii jej roz­wo­ju. Przy­czyn jest wie­le, głów­nie wy­mie­nia się co­raz bar­dziej swo­bod­ny prze­pływ lu­dzi, to­wa­rów, usług, tech­no­lo­gii. Ozna­cza to tak­że nie­ustan­ne zmia­ny w fi­nan­sach, ban­ko­wo­ści i ra­chun­ko­wo­ści, pró­by jak naj­lep­sze­go od­wzo­ro­wa­nia za­cho­dzą­cych prze­mian, szu­ka­nie no­wych roz­wią­zań w za­kre­sie moż­li­wo­ści pre­zen­ta­cji wy­ni­ków, do­sto­so­wy­wa­nie prze­pi­sów do in­no­wa­cyj­nych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych. Wła­śnie na tych trzech głów­nych ele­men­tach sku­pi­li się stu­den­ci z ca­łej Pol­ski w trak­cie ko­lej­nej kon­fe­ren­cji zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Ko­ło Nau­ko­we Fi­nan­sów i Ra­chun­ko­wo­ści „PROFIT”, dzia­ła­ją­ce w Wyż­szej Sz­ko­le Ban­ko­wej w Gdań­sku. 

Pre­zen­to­wa­ne opra­co­wa­nie jest re­zul­ta­tem in­dy­wi­du­al­nych oraz zbio­ro­wych ba­dań na­uko­wych; pra­ce są w więk­szo­ści opar­te na ba­da­niach wła­snych. Przed­sta­wio­ne roz­wa­ża­nia ma­ją na ce­lu pod­ję­cie dys­ku­sji na te­mat ak­tu­al­nych pro­ble­mów z za­kre­su ra­chun­ko­wo­ści, fi­nan­sów i ban­ko­wo­ści. 

Mo­no­gra­fia skie­ro­wa­na jest za­rów­no do teo­re­ty­ków, jak i prak­ty­ków ży­cia go­spo­dar­cze­go; teo­re­ty­cy do­strze­gą moż­li­wo­ści ba­dań w za­kre­sie swo­ich za­in­te­re­so­wań na­uko­wych, prak­ty­cy zaś za­po­zna­ją się z po­my­sła­mi, roz­wią­za­nia­mi, usłu­ga­mi czy wresz­cie in­ter­pre­ta­cja­mi ak­tów nor­ma­tyw­nych, moż­li­wy­mi do za­sto­so­wa­nia w za­rzą­dza­nych przez nich przed­się­bior­stwach.

Inni klienci kupili również:

Corporate Governance Banki na straży efektywności przedsiębiorstw
Cena Profit24: 42,28 zł Cena katalogowa: 55,00 zł
Organizacja kreatywna
Wachowiak Piotr
Cena Profit24: 32,72 zł Cena katalogowa: 36,00 zł
Rachunkowość zbiór zadań
Chodnicka Halina
Cena Profit24: 14,83 zł Cena katalogowa: 22,50 zł
Zaawansowana rachunkowość finansowa - od teorii do praktyki
Cena Profit24: 73,04 zł Cena katalogowa: 95,00 zł
Rachunkowość handlowa część 3
Cena Profit24: 28,79 zł Cena katalogowa: 30,00 zł
Technologiczne i społeczno ekonomiczne determinanty zatrudnienia w sektorze bankowym w Polsce
Cena Profit24: 48,67 zł Cena katalogowa: 62,00 zł
Europejski rynek usług bankowych
Cena Profit24: 49,92 zł Cena katalogowa: 52,00 zł
Dostosowanie sprawozdawczości finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach w polsce do międzynarodowych standardów rachunkowości
Cena Profit24: 41,52 zł Cena katalogowa: 54,00 zł
Zamknięcie Roku 2018
Cena Profit24: 171,80 zł Cena katalogowa: 189,00 zł
Wprowadzenie do finansów i rachunkowości
Cena Profit24: 49,00 zł Cena katalogowa: 49,00 zł
Portfele aktywów bankowych. analiza teoretyczno-empiryczna
Cena Profit24: 29,21 zł Cena katalogowa: 38,00 zł
Ochrona konsumenta na polskim i międzynarodowym rynku finansowym
Cena Profit24: 115,16 zł Cena katalogowa: 135,59 zł
Ustawa o rachunkowości
Cena Profit24: 27,27 zł Cena katalogowa: 30,00 zł
Rachunkowość cz.1 ćwiczenia cz.1 eMPi2
Cena Profit24: 7,82 zł Cena katalogowa: 9,00 zł
Leksykon Bankowo-Giełdowy
Cena Profit24: 67,27 zł Cena katalogowa: 74,00 zł

Polecamy:

Cena Profit24: 76,50 zł Cena katalogowa: 90,09 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

Kapitan Nauka. Magiczne koło Strachy!
Cena Profit24: 27,09 zł Cena katalogowa: 36,90 zł
Hello! Węgierski. Błyskawiczny kurs obrazkowy A1
Cena Profit24: 50,13 zł Cena katalogowa: 59,90 zł
Hello! Rosyjski. Błyskawiczny kurs obrazkowy A1
Cena Profit24: 54,70 zł Cena katalogowa: 59,90 zł

Nowości działu ogólnego

Kwestia ceny
Miłoszewski Zygmunt
Cena Profit24: 36,04 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Sobremesa Spotkajmy się w Hiszpanii
Cena Profit24: 25,72 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Przy naszej piosence
Bianek Klaudia
Cena Profit24: 27,08 zł Cena katalogowa: 39,90 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.