Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Rękojmia. Odpowiedzialność sprzedawcy

Rękojmia. Odpowiedzialność sprzedawcy

Język: polski
Rok wydania: 2018
Wydanie: 1
ISBN: 9788325568702
Seria wydawnicza: Instytucje Prawa Prywatnego
Autor: Zoll Fryderyk
Dodatkowe informacje:
Oprawa: twarda
Wymiary: B5
Liczba stron: 450
Język oryginalny: polski
Miasto: Warszawa
Dostępność:Od ręki
153.71 PLN Cena Profit24: 153,71 zł
Cena katalogowa: 199,00 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 4,95 zł
Paczkomaty InPost od 8,95 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 9,95 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 11,95 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 12,95 zł

Rękojmia. Odpowiedzialność sprzedawcy to publikacja, która ukazuje regulację prawną rękojmi po zmianach wynikających z ponownej implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1999/44/WE z 25.5.1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji (Dz.Urz. UE L Nr 171, s. 12). Niewątpliwym atutem książki jest szczegółowe omówienie przez Autora danych zagadnień z uwzględnieniem poglądów doktryny oraz z odwołaniem się do praktyki.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest przedstawiona w tej publikacji jako szczególny przypadek odpowiedzialności wynikającej z naruszenia zobowiązania. Pokazane są jednak konsekwencje przyjęcia szczególnego reżimu rękojmi, który nie tylko dostarcza dodatkowych narzędzi pozwalających na lepszą ochronę interesów kupującego, ale także ma na celu ochronę sprzedawcy, który odpowiadając surowo za wadę przedmiotu sprzedaży, powinien być także chroniony przed nadmierną odpowiedzialnością.

Publikacja zawiera omówienie dotyczące m.in. takich zagadnień jak:

 • przyczyny i założenia reformy (ujednolicenie uregulowania odpowiedzialności za wady; dyrektywa o prawach konsumenta - konieczność nowego spojrzenia na uregulowanie sprzedaży w prawie polskim; orzecznictwo TSUE w sprawie sprzedaży; prawo konsumenckie a Kodeks cywilny - korzyści i zagrożenia związane z ujednoliceniem prawa; próba pogodzenia pierwotnych założeń kodeksu cywilnego z systemem dyrektywy o sprzedaży konsumenckiej; dylematy implementacji - poziom uogólnienia reżimu odpowiedzialności i zasadność wyodrębnienia rękojmi z ogólnych zasad odpowiedzialności za naruszenie zobowiązania; pojęcie konsumenta; rozwój prawa europejskiego - projekt CESL a polska reforma; prace nad nowym Kodeksem cywilnym a problem uregulowania rękojmi);
 • pojęcie wady (wada rzeczy jako przypadek naruszenia zobowiązania; uzgodnienie cech rzeczy przez strony, zapewnienia sprzedawcy. sprzeczność ustaleń dotyczących cech rzeczy z innymi kryteriami niewadliwości; brak właściwości rzeczy ze względu na cel w umowie oznaczony lub cel, o którym kupujący poinformował sprzedawcę; brak właściwości rzeczy, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, łącznie z uwzględnieniem publicznych zapewnień sprzedawcy lub osób trzecich; wydanie rzeczy w stanie niezupełnym; świadczenie przedmiotu innego niż uzgodniony przedmiot świadczenia; świadczenie większej liczby rzeczy niż ustalono; wadliwy montaż i uruchomienie rzeczy przez sprzedawcę lub osoby, za które jest on odpowiedzialny; nieprawidłowe zamontowanie rzeczy przez kupującego stosującego się do nieprawidłowej instrukcji; chwila miarodajna do oceny wystąpienia wady fizycznej rzeczy; wady prawne);
 • uprawnienia z tytułu rękojmi a uprawnienia konkurujące (podstawowe systematyzacje dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi lub związanych z rękojmią; uprawnienia ściśle powiązane z rękojmią; ogólny reżim odszkodowawczy; odpowiedzialność za produkt niebezpieczny a odpowiedzialność z tytułu rękojmi; odmowa przyjęcia świadczenia wadliwego; wstrzymanie się ze spełnieniem świadczenia; wady oświadczenia woli a roszczenia z tytułu rękojmi; konsumenckie prawo odstąpienia a uprawnienia z tytułu rękojmi; uprawnienia z ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym a uprawnienia konsumenta);
 • odstąpienie od umowy sprzedaży z powodu wady rzeczy oraz wspólne zasady dla odstąpienia i obniżenia ceny (odstąpienie od umowy oraz obniżenie ceny jako zasadnicze uprawnienia w ramach systemu rękojmi; złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy z powodu wady lub o obniżeniu ceny; odstąpienie od umowy oraz obniżenie ceny a prawo sprzedawcy do usunięcia niezgodności rzeczy z umową);
 • zagadnienia odnoszące się jedynie do odstąpienia od umowy (negatywna przesłanka nieistotności wady; zakres odstąpienia od umowy; skutki odstąpienia przez kupującego od umowy);
 • szczególne zagadnienia uprawnienia do obniżenia ceny (kwalifikacja prawna uprawnienia do obniżenia ceny; sposób obniżenia ceny; problem obniżenia ceny „do zera"; zwrot nadwyżki uiszczonej ceny; obniżenie ceny po udanej naprawie rzeczy na nową);
 • roszczenia o wymianę rzeczy na wolną od wad i o usunięcie wady (roszczenia o przywrócenie zgodności z umową) (kwalifikacja roszczeń o przywrócenie zgodności z umową; zakres prawa wyboru kupującego; zmiana uprawnień - ius variandi; treść prawa wymiany lub naprawy; okoliczności wyłączające prawo sprzedawcy do domagania się naprawy lub wymiany; skutki naruszenia obowiązku naprawy lub wymiany rzeczy);
 • odpowiedzialność odszkodowawcza za wady rzeczy (roszczenia o naprawienie szkody powstałej w wyniku zawarcia umowy w zaufaniu do niewadliwości rzeczy; odpowiedzialność za szkodę wynikającą ze zmniejszonej wartości rzeczy; roszczenia odszkodowawcze dotyczące szkód w pozostałym majątku);
 • terminy dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi (struktura uregulowania terminów dotyczących uprawnień z rękojmi w prawie polskim; termin notyfikacyjny; termin do stwierdzenia wady; terminy przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy; termin ograniczający prawo odstąpienia od umowy i obniżenia ceny; terminy ograniczające wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne; okoliczności wpływające na bieg terminu do stwierdzenia wady; okoliczności wpływające na bieg terminów przedawnienia; okoliczności mające wpływ na bieg terminu do wykonania uprawnień prawo kształtujących);
 • granice dyspozytywności przepisów o rękojmi (wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi; podstępne zatajenie wady; ograniczenie skutków wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi w przypadku wad prawnych; szczególna reguła dotycząca sprzedaży komisowej; dyspozytywność przepisów regulujących terminy ograniczające rękojmię; kontrola wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi);
 • sprzedaż konsumencka - odstępstwa od reżimu ogólnego rękojmi (umowa sprzedaży konsumenckiej; publiczne oświadczenia kształtujące treść stosunku prawnego; projektowane uzupełnienie przepisów o przedawnieniu);
 • roszczenia zwrotne sprzedawcy odpowiadającego z tytułu rękojmi (przesłanki odpowiedzialności; zakres odpowiedzialności odszkodowawczej; przedawnienie; konkurencja z innymi uprawnieniami; zakaz ograniczania lub wyłączenia odpowiedzialności).

Publikacja zawiera także opis planowanych zmian wynikających z komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Druk sejmowy Nr 1912), które dotyczą wprowadzenia regulacji, która powoduje, że w przypadku wymiany towaru na wolny od wad z tytułu rękojmi termin odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi będzie biegł od początku z dniem wydania towaru wolnego od wad. Autor uwzględnia także toczące się prace unijne nad nowymi dyrektywami - o dostarczeniu treści cyfrowych oraz przede wszystkim nad nową dyrektywą o sprzedaży konsumenckiej, która ma zastąpić dyrektywę dotychczas obowiązującą.

ARGUMENTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

Autor opisuje problematykę, kształtowanie się rozwiązań prawnych, poszczególne teorie, np. dotyczące spełnienia świadczenia, wzajemne relacje pojęć takich jak: wykonanie, nienależyte wykonanie, częściowe niewykonanie i niewykonanie zobowiązania. Omawia także szczegółowo kwestie związane z ciężarem dowodu przy spełnieniu świadczenia, terminem jego spełnienia. Szczegółowo analizuje też kwestie skutków niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, niezwykle istotne z praktycznego punktu widzenia.

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO TEMATU

W obecnych warunkach społeczno-gospodarczych ta instytucja prawa cywilnego ma bardzo duże znaczenie praktyczne. Autor, dzięki bogatemu doświadczeniu, prezentowanej teorii i powoływanemu orzecznictwu oraz bogatej literaturze związanej z prezentowana tematyką dostarcza czytelnikom argumentów do obrony racji klientów.

WYBITNY AUTOR-PRAKTYK

Autorem jest wybitny cywilista: prof. dr hab. Fryderyk Zoll, prof. UJ i prof. Uniwersytetu w Osnabrück; dr h.c. Uniwersytetu w Tarnopolu; członek Komisji Kodyfikacyjnej ds. reformy prawa cywilnego w latach 2011-2015; członek stowarzyszony International Academy of the Comparative Law.

SZEROKIE GRONO ODBIORCÓW

Książka ma duże znaczenie praktyczne i powinna cieszyć się zainteresowaniem prawników-praktyków: radców prawnych obsługujących przedsiębiorców, adwokatów, ale także sędziów, którzy będą musieli podejmować decyzje w tych sprawach oraz samych przedsiębiorców.

Autor omawia dane zagadnienia z uwzględnieniem potrzeb teorii i praktyki, przez co książka stanowi nieocenioną pomoc dla aplikantów i studentów prawa.

Inni klienci kupili również:

Pięć lat kacetu / Boso ale w ostrogach / Na marginesie życia
Cena Profit24: 58,76 zł Cena katalogowa: 89,90 zł
SS Nowy początek
Wołoszański Bogusław
Cena Profit24: 38,28 zł Cena katalogowa: 54,00 zł
Prawo cywilne. Zbiór przepisów. Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych
Cena Profit24: 56,41 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
Teraz jesteście Niemcami
zbiorowa Praca
Cena Profit24: 23,92 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Profil mordercy
Britton Paul
Cena Profit24: 30,62 zł Cena katalogowa: 44,90 zł
Dziewczyny z Wołynia
Herbich Anna
Cena Profit24: 30,60 zł Cena katalogowa: 44,90 zł
Zobowiązania - część ogólna
Radwański Zbigniew
Cena Profit24: 45,63 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Wściekły pies
Tochman Wojciech
Cena Profit24: 22,06 zł Cena katalogowa: 34,90 zł
Komisarz pomiędzy niebem a piekłem
Cena Profit24: 28,70 zł Cena katalogowa: 44,90 zł
Człowiek Yakuzy
Adelstein Jake
Cena Profit24: 37,41 zł Cena katalogowa: 46,20 zł
Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu
Cena Profit24: 46,13 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Kodeks cywilny
Cena Profit24: 7,09 zł Cena katalogowa: 9,90 zł
Holokaust
Rees Laurence
Cena Profit24: 37,56 zł Cena katalogowa: 59,90 zł
Ostatni Prawdziwa historia żołnierza warszawskiej mafii
Cena Profit24: 22,02 zł Cena katalogowa: 34,40 zł
Byłam dziewczyną mafii
Janusz Szostak
Cena Profit24: 27,51 zł Cena katalogowa: 39,99 zł
Kodeks postępowania cywilnego
Cena Profit24: 12,44 zł Cena katalogowa: 17,90 zł

Polecamy także:

Tomańska Anna
Cena Profit24: 31,85 zł Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena Profit24: 28,70 zł Cena katalogowa: 44,90 zł
Hołyst Brunon
Cena Profit24: 115,52 zł Cena katalogowa: 139,00 zł
Cena Profit24: 186,85 zł Cena katalogowa: 239,00 zł
Cena Profit24: 35,69 zł Cena katalogowa: 52,50 zł
Cena Profit24: 98,54 zł Cena katalogowa: 139,00 zł
Cena Profit24: 9,93 zł Cena katalogowa: 14,90 zł
Tomańska Anna
Cena Profit24: 31,85 zł Cena katalogowa: 39,00 zł
Łyczywek Roman
Cena Profit24: 35,40 zł Cena katalogowa: 49,00 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

Gry i zabawy językowe. Język polski jako obcy. A0/A1
Cena Profit24: 80,87 zł Cena katalogowa: 89,00 zł
Organizacja inteligentna generacyjnie
Moczydłowska Joanna Maria
Cena Profit24: 37,91 zł Cena katalogowa: 48,00 zł
Szpital przemienienia
29,99 zł Cena katalogowa: 29,99 zł

Nowości działu ogólnego

Zabójcza biel (oprawa miękka)
Cena Profit24: 35,01 zł Cena katalogowa: 49,90 zł
Nie Ma
Szczygieł Mariusz
Cena Profit24: 33,68 zł Cena katalogowa: 46,00 zł
Brakująca połowa dziejów
Cena Profit24: 29,12 zł Cena katalogowa: 39,99 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.