Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
SPM Tom 1 Instytucje Prawa Medycznego. System Prawa Medycznego

SPM Tom 1 Instytucje Prawa Medycznego. System Prawa Medycznego

Dodatkowe informacje:
Oprawa: oprawa twarda
Wymiary: B5
Liczba stron: 1000
Język oryginalny: polski
Miasto: Warszawa
Dostępność:Od ręki
299.25 PLN Cena Profit24: 299,25 zł
Cena katalogowa: 399,00 zł
DARMOWA WYSYŁKA!
Książkę w tej cenie wyślemy do Ciebie za darmo za pomocą:
Koszt dostawy:
Poczta Polska doręczenie pod adres od 0,00 zł
Paczka w RUCHu od 0,00 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 0,00 zł
Paczkomaty InPost od 0,00 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 0,00 zł
Tom 1. Instytucje Prawa Medycznego poświęcony jest instytucjom prawa medycznego (elementom stosunku prawa medycznego). We wszystkich dziedzinach prawa medycznego wyzwania stawiane przez rozwój medycyny wymagają swoistego podejścia i analizy, w relacji pacjent-personel medyczny przede wszystkim z punktu widzenia zakresu autonomii pacjenta i granic dopuszczalnego ryzyka, w sferze organizacji służby zdrowia - z punktu widzenia dostępności, finansowania i dystrybucji nowoczesnych technologii, zważywszy przede wszystkim na wysokie koszty ich zastosowania, wreszcie w obszarze prawa farmaceutycznego - z punktu widzenia zasad przeprowadzania badań klinicznych oraz finansowania i dostępności leków najnowszych generacji.

Publikacja została podzielona na 6 działów.

 

W dziale 1. Podstawy prawa medycznego omówiono takie kwestie jak:

 • pojęcie i zakres prawa medycznego (m.in. relacje prawo medyczne-etyka, metody tworzenia prawa medycznego, orzecznictwo sądowe jako instrument tworzenia prawa medycznego);
 • historia prawa medycznego;
 • bioetyka a możliwości współczesnej medycyny (specyfika ludzkiego istnienia, status normatywny ludzkiego zarodka, terapia i jej granice, problemy moralne kresu życia, m.in. eutanazja, samobójstwo wspomagane, ratowanie skrajnie niedojrzałych noworodków).
W dziale 2. Źródła prawa medycznego omówiono poszczególne źródła prawa medycznego, takie jak:
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r.;
 • ustawy;
 • rozporządzenia;
 • akty prawa miejscowego;
 • umowy międzynarodowe;
 • prawo zwyczajowe;
 • prawo unijne;
 • specyficzne źródła prawa medycznego (uchwały samorządów zawodów medycznych, deontologia medyczna).
W dziale 3. Źródła stosunku prawno-medycznego Autorzy omawiają takie zagadnienia jak:
 • właściwość i elementy prywatnego stosunku prawa medycznego (m.in. pojęcie prawa medycznego, celowość analizy stosunków prawnomedycznych, istota i znaczenie prywatnoprawnego stosunku medycznego, elementy zobowiązaniowego stosunku medycznego, zdarzenia prawne kształtujące zobowiązaniowy stosunek medyczny);
 • zgoda na zabieg medyczny (m.in. ewolucja uregulowania prawnego zgody w prawie polskim, konstytucyjne uwarunkowania zgody na zabieg medyczny, strona podmiotowa zgody, charakter prawny zgody, forma zgody, zakres zgody);
 • czynność prawna jako podstawowe źródło stosunku pacjent-zakład opieki zdrowotnej lub lekarz (m.in. zawarcie umowy o leczenie, charakter prawny umowy o leczenie, zakres swobody umów w relacjach kontraktowych, status pacjenta jako konsumenta, ustawowa regulacja umowy o leczenie);
 • oświadczenie na wypadek utraty zdolności do wyrażenia zgody (m.in. pełnomocnictwo do spraw zdrowotnych, oświadczenia na wypadek utraty zdolności do wyrażenia zgody w świetle Konwencji o Biomedycynie oraz w świetle rekomendacji Rady Europy).
Dział 4. Podmioty stosunku prawno-medycznego zawiera omówienie takich kwestii jak: 
 • status pacjenta (pojęcie, początek ludzkiego życia i problem nasciturusa, koniec życia, cywilnoprawny status ciała ludzkiego);
 • formy prowadzenia działalności leczniczej (m.in. podmioty lecznicze sektora publicznego, niepubliczne podmioty lecznicze, wykonywanie zawodów medycznych, formy wykonywania wszystkich zawodów medycznych, indywidualne i wieloosobowe praktyki zawodowe lekarzy i pielęgniarek, wolontariat, rola i znaczenie Narodowego Funduszu Zdrowia dla działalności leczniczej).
Dział 5. Treść stosunku prawno-medycznego zawiera omówienie takich kwestii jak:
 • prawa pacjenta, takie jak konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia, prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta, zgoda jako emanacja wolności prawnie chronionej, prawo dostępu do dokumentacji medycznej, prawa proceduralne do dodatkowej opinii lub konsylium i do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii, prawo wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Praw Pacjenta, prawo pacjenta do przechowywania rzeczy w depozycie, prawo do świadczeń zdrowotnych, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej;
 • prawa podmiotów leczniczych i osób wykonujących zawody medyczne;
 • obowiązki pacjenta, takie jak obowiązek pacjenta w odpłatnych umowach o świadczenie usług medycznych, obowiązek pacjenta współdziałania z lekarzem, obowiązek dłużnika niepowiększania szkody;
 • obowiązki osób wykonujących zawody medyczne oraz obowiązki informacyjne lekarza.
Dział 6. Przedmiot stosunku prawno-medycznego dotyczy pojęcia świadczenia zdrowotnego.

 

Publikacja zawiera także opis planowanych zmian w zakresie prawa medycznego wynikających z:

 

 • rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Druk sejmowy Nr 1212) dotyczące przeniesienia przepisów dotyczących stwierdzenia zgonu wskutek trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu, jak również wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia, z ustawy z 1.7.2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 793 ze zm.) do ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.) oraz wprowadzenia zasady, iż trwałe nieodwracalne czynności mózgu oraz nieodwracalne zatrzymanie krążenia przed pobraniem narządów ma stwierdzić dwóch lekarzy, posiadających określone w ustawie specjalizacje;
 • rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 1218) dotyczące uregulowania zagadnień dotyczącego m.in. praw pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochrony zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia;
 • rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Druk sejmowy Nr 1098) dotyczące modyfikacji tzw. pakietu onkologicznego, w szczególności uproszczenia sprawozdawczości w zakresie prowadzenia list oczekujących w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DILO) oraz uproszczenia karty DILO z jednoczesnym uelastycznieniem możliwości jej wystawiania;
 • rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Druk sejmowy Nr 1332) dotyczące m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego (SEC) odnoszącego się do tkanek i komórek dystrybuowanych w Unii Europejskiej zawierającego informacje dotyczące głównych cech i właściwości tkanek i komórek oraz zapewnienia możliwości śledzenia od dostawcy do biorcy i na odwrót przez kodowanie tkanek i komórek oraz przez towarzyszącą dokumentację;
 • rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Druk sejmowy Nr 1322) dotyczącego wprowadzenia do systemu opieki zdrowotnej nowej instytucji prawnej w postaci systemu podstawowego, szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, który powinien być główną formą zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanej w przychodniach przyszpitalnych.

Publikacja skierowana jest do teoretyków i praktyków zajmujących się prawem medycznym, w szczególności obsługą podmiotów leczniczych, a także do środowisk medycznych, ekonomistów i szerokiego grona osób zainteresowanych prawem medycznym, a także studentów medycyny i prawa.


System Prawa Medycznego to sześciotomowe dzieło kompleksowo omawiające cały polski system prawa medycznego. Przygotowany z wielką starannością podział materii pozwala Autorom - najwybitniejszym znawcom prawa medycznego w Polsce - przeprowadzić dogłębną analizę wszystkich zagadnień tej nowej gałęzi prawa, nurtujących zarówno teoretyków, jak i praktyków.

Nad redakcją merytoryczną całego zbioru czuwają prof. Marek Safjan oraz prof. Leszek Bosek. Redaktorami Naukowymi poszczególnych tomów są wybitni specjaliści w danych dziedzinach.

System Prawa Medycznego to:

 

 • merytoryczna pomoc dla podmiotów zajmujących się obsługą prawną zarówno podmiotów leczniczych, jak i pacjentów;
 • szybsza i łatwiejsza obsługa prawna: w jednym miejscu wszystkie potrzebne informacje dotyczące poszczególnych zagadnień: instytucji, świadczeń zdrowotnych, odpowiedzialności i organizacji systemu ochrony zdrowia;
 • argumenty do obrony racji klienta:
 • teoretyczne - omówienia wybitnych specjalistów z danego tematu oraz poglądy doktryny w danej materii, do wykorzystania przy poparciu własnych racji;
 • praktyczne - wskazanie: konkretnych orzeczeń przydatnych w danej sytuacji oraz sposobów rozwiązywania problemów przy prowadzeniu spraw sądowych dotyczących zarówno bieżącej działalności podmiotów leczniczych, jak i odpowiedzialności za błędy medyczne i naruszenie praw pacjenta;
 • wybitni autorzy;
 • aktualny stan prawny;
 • łatwość korzystania z książki - czytelny układ graficzny, wewnętrzne spisy treści, numery brzegowe, indeks rzeczowy, w jednym tomie zebrane omówienia zagadnień z danego tematu.

 

 

 

Polecamy także:

Cena Profit24: 113,39 zł Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena Profit24: 76,63 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena Profit24: 3,99 zł Cena katalogowa: 6,90 zł
Cena Profit24: 185,01 zł Cena katalogowa: 239,00 zł
Cena Profit24: 60,44 zł Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena Profit24: 113,39 zł Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena Profit24: 41,93 zł Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena Profit24: 60,44 zł Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena Profit24: 325,22 zł Cena katalogowa: 399,00 zł

Polecamy:

Cena Profit24: 130,81 zł Cena katalogowa: 169,00 zł
Budzisz Rafał
Cena Profit24: 202,02 zł Cena katalogowa: 259,00 zł
Cena Profit24: 98,12 zł Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena Profit24: 92,11 zł Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena Profit24: 116,21 zł Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena Profit24: 126,73 zł Cena katalogowa: 169,00 zł
Nesterowicz Mirosław
Cena Profit24: 55,02 zł Cena katalogowa: 70,00 zł
Gacka-Asiewicz Aneta
Cena Profit24: 18,67 zł Cena katalogowa: 24,90 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

Żyrafa Ola. Zestaw przedszkolaka. Przygotowanie przedszkolne 6 latki
Cena Profit24: 89,97 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Lena O jedzeniu obowiązkach i koleżeństwie
Cena Profit24: 23,23 zł Cena katalogowa: 29,90 zł
Lena o samoświadomości, dumie
Cena Profit24: 23,24 zł Cena katalogowa: 29,90 zł

Nowości działu ogólnego

Rozmaryn i róże Podróż do samej siebie
Cena Profit24: 36,08 zł Cena katalogowa: 49,90 zł
Francuskie lato
Isaac Catherine
Cena Profit24: 25,93 zł Cena katalogowa: 36,90 zł
Adam
Czykierda-Grabowska Agata
Cena Profit24: 29,13 zł Cena katalogowa: 39,90 zł

Profit24.pl

Profit24.pl to księgarnia posiadająca najszerszą ofertę na rynku wśród księgarń prawniczych, ekonomicznych i naukowych. Nasza księgarnia istnieje już 18 lat. Przez ten czas zdobyliśmy zaufanie setek tysięcy klientów, którzy docenili szeroki wybór publikacji, niskie ceny, szybką dostawę i profesjonalną obsługę.

Zapewniamy usługi na najwyższym poziomie, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucji publicznych i prywatnych. Realizujemy zamówienia na książki naukowe, prawnicze, ekonomiczne i medyczne.

W sposób indywidualny podchodzimy do obsługi klientów instytucjonalnych. Na stałe współpracujemy z bibliotekami, zarówno ogólnymi, jak i specjalistycznymi - zapewniając im najlepsze ceny, sprawną realizację i szeroką dostępność tytułów.

Nasza strona jest podzielona na trzy działy, w których nasi Klienci mogą znaleźć interesujące ich pozycje: Dział Naukowy, Dział Językowy i Dział Ogólny. Takie ułożenie pozwala na przejrzystą prezentację tytułów, dzięki czemu kupujący mogą swobodnie zapoznać się z naszą ofertą.

Dział naukowy zawiera w sobie kategorie takie jak: prawo, podatki i rachunkowość nieruchomości, ubezpieczenia, Unia Europejska, ekonomia, zarządzanie, marketing, finanse bankowość, geografia, turystyka, nauki społeczne i humanistyczne, nauki ścisłe i przyrodnicze, informatyka, technika, medycyna.

W swojej ofercie posiadamy szeroki wybór książek prawniczych wydawnictw takich jak: C.H. Beck, Wolters Kluwer, OD.Nowa i wielu innych.

 

 

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Księgarnia Profit24.pl powinna być także pierwszym wyborem dla aplikantów, którzy przygotowują się do zdania egzaminu. Znajdą oni na naszej stronie testy, komentarze, opracowania, egzaminy prawnicze i wiele innych pomocy naukowych, dzięki którym pytanie: jak zdać egzamin aplikancki, będzie jedynie wspomnieniem.

Jesteśmy także dumni z tego, że wielu prawników i kancelarii jest naszymi klientami. W swojej ofercie posiadamy zawsze aktualne wydania kodeksów, komentarzy i przepisów od najlepszych wydawców.

Także studenci znajdą u nas podręczniki i skrypty, które są wymagane na studiach, zarówno tych humanistycznych, jak i ścisłych. Z nami przygotowanie do sesji będzie dużo łatwiejsze.

Nasz dział medycyny posiada najlepsze książki medyczne na rynku, które zostały wydane przez wydawnictwa Edra Urban & Partner, Medycyna Praktyczna i PZWL. W swojej ofercie mamy zarówno profesjonalne opracowania cenionych profesorów, ale także mogą Państwo u nas znaleźć pozycje popularnonaukowe i ogólne, które dotyczą zdrowia i diety.

Profit24.pl to także wybór wydawnictw niszowych i pozycji niedostępnych w żadnej innej księgarni. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą, a jesteśmy pewni, że zostaną Państwo z nami już na stałe!

 

Pozdrawiamy serdecznie, zespół Profit24.pl