Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
SPM Tom 1 Instytucje Prawa Medycznego. System Prawa Medycznego

SPM Tom 1 Instytucje Prawa Medycznego. System Prawa Medycznego

Dodatkowe informacje:
Oprawa: oprawa twarda
Wymiary: B5
Liczba stron: 1000
Język oryginalny: polski
Miasto: Warszawa
Dostępność:24h
371.59 PLN Cena Profit24: 371,59 zł
Cena katalogowa: 399,00 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 5,99 zł
InPost - przesyłka kurierska od 10,99 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 10,99 zł
Paczkomaty InPost od 11,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 11,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 12,99 zł
Tom 1. Instytucje Prawa Medycznego poświęcony jest instytucjom prawa medycznego (elementom stosunku prawa medycznego). We wszystkich dziedzinach prawa medycznego wyzwania stawiane przez rozwój medycyny wymagają swoistego podejścia i analizy, w relacji pacjent-personel medyczny przede wszystkim z punktu widzenia zakresu autonomii pacjenta i granic dopuszczalnego ryzyka, w sferze organizacji służby zdrowia - z punktu widzenia dostępności, finansowania i dystrybucji nowoczesnych technologii, zważywszy przede wszystkim na wysokie koszty ich zastosowania, wreszcie w obszarze prawa farmaceutycznego - z punktu widzenia zasad przeprowadzania badań klinicznych oraz finansowania i dostępności leków najnowszych generacji.

Publikacja została podzielona na 6 działów.

 

W dziale 1. Podstawy prawa medycznego omówiono takie kwestie jak:

 • pojęcie i zakres prawa medycznego (m.in. relacje prawo medyczne-etyka, metody tworzenia prawa medycznego, orzecznictwo sądowe jako instrument tworzenia prawa medycznego);
 • historia prawa medycznego;
 • bioetyka a możliwości współczesnej medycyny (specyfika ludzkiego istnienia, status normatywny ludzkiego zarodka, terapia i jej granice, problemy moralne kresu życia, m.in. eutanazja, samobójstwo wspomagane, ratowanie skrajnie niedojrzałych noworodków).
W dziale 2. Źródła prawa medycznego omówiono poszczególne źródła prawa medycznego, takie jak:
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r.;
 • ustawy;
 • rozporządzenia;
 • akty prawa miejscowego;
 • umowy międzynarodowe;
 • prawo zwyczajowe;
 • prawo unijne;
 • specyficzne źródła prawa medycznego (uchwały samorządów zawodów medycznych, deontologia medyczna).
W dziale 3. Źródła stosunku prawno-medycznego Autorzy omawiają takie zagadnienia jak:
 • właściwość i elementy prywatnego stosunku prawa medycznego (m.in. pojęcie prawa medycznego, celowość analizy stosunków prawnomedycznych, istota i znaczenie prywatnoprawnego stosunku medycznego, elementy zobowiązaniowego stosunku medycznego, zdarzenia prawne kształtujące zobowiązaniowy stosunek medyczny);
 • zgoda na zabieg medyczny (m.in. ewolucja uregulowania prawnego zgody w prawie polskim, konstytucyjne uwarunkowania zgody na zabieg medyczny, strona podmiotowa zgody, charakter prawny zgody, forma zgody, zakres zgody);
 • czynność prawna jako podstawowe źródło stosunku pacjent-zakład opieki zdrowotnej lub lekarz (m.in. zawarcie umowy o leczenie, charakter prawny umowy o leczenie, zakres swobody umów w relacjach kontraktowych, status pacjenta jako konsumenta, ustawowa regulacja umowy o leczenie);
 • oświadczenie na wypadek utraty zdolności do wyrażenia zgody (m.in. pełnomocnictwo do spraw zdrowotnych, oświadczenia na wypadek utraty zdolności do wyrażenia zgody w świetle Konwencji o Biomedycynie oraz w świetle rekomendacji Rady Europy).
Dział 4. Podmioty stosunku prawno-medycznego zawiera omówienie takich kwestii jak: 
 • status pacjenta (pojęcie, początek ludzkiego życia i problem nasciturusa, koniec życia, cywilnoprawny status ciała ludzkiego);
 • formy prowadzenia działalności leczniczej (m.in. podmioty lecznicze sektora publicznego, niepubliczne podmioty lecznicze, wykonywanie zawodów medycznych, formy wykonywania wszystkich zawodów medycznych, indywidualne i wieloosobowe praktyki zawodowe lekarzy i pielęgniarek, wolontariat, rola i znaczenie Narodowego Funduszu Zdrowia dla działalności leczniczej).
Dział 5. Treść stosunku prawno-medycznego zawiera omówienie takich kwestii jak:
 • prawa pacjenta, takie jak konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia, prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta, zgoda jako emanacja wolności prawnie chronionej, prawo dostępu do dokumentacji medycznej, prawa proceduralne do dodatkowej opinii lub konsylium i do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii, prawo wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Praw Pacjenta, prawo pacjenta do przechowywania rzeczy w depozycie, prawo do świadczeń zdrowotnych, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej;
 • prawa podmiotów leczniczych i osób wykonujących zawody medyczne;
 • obowiązki pacjenta, takie jak obowiązek pacjenta w odpłatnych umowach o świadczenie usług medycznych, obowiązek pacjenta współdziałania z lekarzem, obowiązek dłużnika niepowiększania szkody;
 • obowiązki osób wykonujących zawody medyczne oraz obowiązki informacyjne lekarza.
Dział 6. Przedmiot stosunku prawno-medycznego dotyczy pojęcia świadczenia zdrowotnego.

 

Publikacja zawiera także opis planowanych zmian w zakresie prawa medycznego wynikających z:

 

 • rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Druk sejmowy Nr 1212) dotyczące przeniesienia przepisów dotyczących stwierdzenia zgonu wskutek trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu, jak również wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia, z ustawy z 1.7.2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 793 ze zm.) do ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.) oraz wprowadzenia zasady, iż trwałe nieodwracalne czynności mózgu oraz nieodwracalne zatrzymanie krążenia przed pobraniem narządów ma stwierdzić dwóch lekarzy, posiadających określone w ustawie specjalizacje;
 • rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 1218) dotyczące uregulowania zagadnień dotyczącego m.in. praw pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochrony zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia;
 • rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Druk sejmowy Nr 1098) dotyczące modyfikacji tzw. pakietu onkologicznego, w szczególności uproszczenia sprawozdawczości w zakresie prowadzenia list oczekujących w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DILO) oraz uproszczenia karty DILO z jednoczesnym uelastycznieniem możliwości jej wystawiania;
 • rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Druk sejmowy Nr 1332) dotyczące m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego (SEC) odnoszącego się do tkanek i komórek dystrybuowanych w Unii Europejskiej zawierającego informacje dotyczące głównych cech i właściwości tkanek i komórek oraz zapewnienia możliwości śledzenia od dostawcy do biorcy i na odwrót przez kodowanie tkanek i komórek oraz przez towarzyszącą dokumentację;
 • rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Druk sejmowy Nr 1322) dotyczącego wprowadzenia do systemu opieki zdrowotnej nowej instytucji prawnej w postaci systemu podstawowego, szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, który powinien być główną formą zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanej w przychodniach przyszpitalnych.

Publikacja skierowana jest do teoretyków i praktyków zajmujących się prawem medycznym, w szczególności obsługą podmiotów leczniczych, a także do środowisk medycznych, ekonomistów i szerokiego grona osób zainteresowanych prawem medycznym, a także studentów medycyny i prawa.


System Prawa Medycznego to sześciotomowe dzieło kompleksowo omawiające cały polski system prawa medycznego. Przygotowany z wielką starannością podział materii pozwala Autorom - najwybitniejszym znawcom prawa medycznego w Polsce - przeprowadzić dogłębną analizę wszystkich zagadnień tej nowej gałęzi prawa, nurtujących zarówno teoretyków, jak i praktyków.

Nad redakcją merytoryczną całego zbioru czuwają prof. Marek Safjan oraz prof. Leszek Bosek. Redaktorami Naukowymi poszczególnych tomów są wybitni specjaliści w danych dziedzinach.

System Prawa Medycznego to:

 

 • merytoryczna pomoc dla podmiotów zajmujących się obsługą prawną zarówno podmiotów leczniczych, jak i pacjentów;
 • szybsza i łatwiejsza obsługa prawna: w jednym miejscu wszystkie potrzebne informacje dotyczące poszczególnych zagadnień: instytucji, świadczeń zdrowotnych, odpowiedzialności i organizacji systemu ochrony zdrowia;
 • argumenty do obrony racji klienta:
 • teoretyczne - omówienia wybitnych specjalistów z danego tematu oraz poglądy doktryny w danej materii, do wykorzystania przy poparciu własnych racji;
 • praktyczne - wskazanie: konkretnych orzeczeń przydatnych w danej sytuacji oraz sposobów rozwiązywania problemów przy prowadzeniu spraw sądowych dotyczących zarówno bieżącej działalności podmiotów leczniczych, jak i odpowiedzialności za błędy medyczne i naruszenie praw pacjenta;
 • wybitni autorzy;
 • aktualny stan prawny;
 • łatwość korzystania z książki - czytelny układ graficzny, wewnętrzne spisy treści, numery brzegowe, indeks rzeczowy, w jednym tomie zebrane omówienia zagadnień z danego tematu.

 

 

 

Inni klienci kupili również:

Złap i ukręć łeb
Farrow Ronan
Cena Profit24: 32,00 zł Cena katalogowa: 49,90 zł
Wstęp do prawoznawstwa
Bielska-Brodziak Agnieszka
Cena Profit24: 49,58 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
KC KPC Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego
Cena Profit24: 28,48 zł Cena katalogowa: 34,90 zł
Niezależna adwokatura a efektywna pomoc prawna z urzędu
Cena Profit24: 50,66 zł Cena katalogowa: 53,00 zł
Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym po 8 września 2016 r.
Cena Profit24: 35,41 zł Cena katalogowa: 41,16 zł
Prawo rynku kapitałowego
Chłopecki Aleksander
Cena Profit24: 51,68 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Jak zorganizować współpracę szkoły z policją by pomagać, a nie straszyć?
Cena Profit24: 25,38 zł Cena katalogowa: 29,90 zł
Bezpieczeństwo danych osobowych. Praktyczny przewodnik
Cena Profit24: 132,82 zł Cena katalogowa: 148,00 zł
Technika i taktyka jazdy samochodem
Cena Profit24: 34,16 zł Cena katalogowa: 50,00 zł
Losy wariata i głupka w państwie i społeczeństwie
Cena Profit24: 72,97 zł Cena katalogowa: 89,00 zł
Organizacja poszukiwań ludzi zaginionych
Cena Profit24: 17,08 zł Cena katalogowa: 25,00 zł
Świat 500 najpiękniejszych zabytków
Cena Profit24: 15,99 zł Cena katalogowa: 24,95 zł
Laleczki skazańców. Życie z karą śmierci
Cena Profit24: 25,58 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Szczury hotelowe
Kurnatowski Ludwik M.
Cena Profit24: 19,42 zł Cena katalogowa: 28,40 zł
Monitor Podatkowy 5/2018
Cena Profit24: 61,92 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
Ochrona grobów i cmentarzy wojennych w Polsce
Cena Profit24: 25,20 zł Cena katalogowa: 30,00 zł

Polecamy także:

Gray Drew
Cena Profit24: 110,80 zł Cena katalogowa: 120,00 zł
Cena Profit24: 52,95 zł Cena katalogowa: 59,00 zł

Polecamy:

Cena Profit24: 144,06 zł Cena katalogowa: 169,00 zł
Budzisz Rafał
Cena Profit24: 212,38 zł Cena katalogowa: 259,00 zł
Cena Profit24: 97,57 zł Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena Profit24: 97,57 zł Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena Profit24: 163,18 zł Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena Profit24: 122,17 zł Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena Profit24: 157,39 zł Cena katalogowa: 169,00 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

Imaginary Friend
Chbosky Stephen
Cena Profit24: 38,55 zł Cena katalogowa: 40,00 zł
Hurra!!! Po polsku 2 DVD Podręcznik studenta
Cena Profit24: 33,33 zł Cena katalogowa: 35,00 zł
The Ocean at the End of the Lane
Cena Profit24: 43,37 zł Cena katalogowa: 45,00 zł

Nowości działu ogólnego

Wroną po Stanach
Marcin Wrona
Cena Profit24: 30,31 zł Cena katalogowa: 44,90 zł
Wanna z kolumnadą
Springer Filip
Cena Profit24: 38,98 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Łowcy przygód w dalekich krainach Wielkie pionierskie podróże i wiedza antyku o świecie
Cena Profit24: 55,40 zł Cena katalogowa: 79,00 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.