Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Samorządowe centra usług wspólnych + Płyta CD

Samorządowe centra usług wspólnych + Płyta CD

Rok wydania: 2016
Wydanie: 1
ISBN: 9788325592134
Seria wydawnicza: Sektor publiczny
Dodatkowe informacje:
Liczba stron: 214
Dostępność:dostępne od ręki
129.45 PLN Cena Profit24: 129,45 zł
Cena katalogowa: 139,00 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 5,99 zł
InPost - przesyłka kurierska od 10,99 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 10,99 zł
Paczkomaty InPost od 11,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 11,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 12,99 zł

Stan prawny na 1 grudnia 2016 r.

Pierwszy na runku poradnik z zakresu tworzenia i funkcjonowania CUW. Zawiera 27 wzorów dokumentów na płycie CD oraz liczne odpowiedzi na naczęściej zadawane pytania.

Od 1.1.2016 r. weszły w życie zmiany w ustawach samorządowych, które pozwolą na zapewnienie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla podległych i nadzorowanych przez JST jednostek organizacyjnych. W nowo dodanych przepisach ustawodawca określając rodzaj działalności, jakim mogą zajmować się „centra usług wspólnych" użył słowa w „szczególności". Oznacza, to że JST i jej jednostki organizacyjne będą w sposób swobodny określały zakres wspólnej obsługi, w zależności od potrzeb. Zatem od 1.1.2016 r. jednostki organizacyjne JST tj. np. szkoły, OPS-y, instytucje kultury nie muszą mieć księgowej na etacie pod warunkiem, że rada gminy  (powiatu, województwa) podejmie uchwałę, że księgowość tych instytucji będzie prowadzona w ramach struktury gminy.Ustawodawca dał swobodę samorządom w zakresie kształtowania struktury organizacyjnej, a także umiejscowienia w gminie  (powiecie, województwie) „centrum usług wspólnych". Także zasady ich działania, zakres oraz obszar określa JST.

Ponadto tylko do końca 2016 r. mogą istnieć w obecnym kształcie tzw. GZEAS-y (czyli jednostki, które obecnie zajmują się wspólna obsługą w zakresie oświaty). Jeśli samorząd chce je utrzymać, musi dostosować je do obowiązujących obecnie przepisów. Może to uczynić w taki sposób, jaki uzna dla siebie za najlepszy. Pierwszy wariant to utworzenie nowych jednostek do wspólnej obsługi i likwidacja już istniejącej tego typu jednostki. Drugi wariant to utworzenie nowych jednostek obsługujących na bazie już istniejących przez dostosowanie prawno-organizacyjne (zmiana statutu, regulaminu organizacyjnego) np. zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół oraz placówek oświatowych do nowych przepisów. Trzeci wariant to możliwość prowadzenia wspólnej obsługi odpowiednio przez urząd gminy, starostwo powiatowe lub urząd marszałkowski.

We  wszystkich tych wariantach należy podjąć stosowne uchwały (których wzory zamieszczamy w książce). 

W związku z tym Wydawnictwo C.H. Beck przygotowało publikację:  Samorządowe centra usług wspólnych

W publikacji zostały przedstawione rewolucyjne zmiany jakie wprowadziła ustawa z 25.6.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045). Dodatkowo książka uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą Z 5.9.2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2016 r. poz. 1583 (zmiana ta reguluje m.in. kwestie tworzenia CUW w zakresie zadań z pomocy społecznej). Zmiany te weszły w życie 15 października 2016 r.

Na funkcjonowanie CUW ma również wpływ :

 1. nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych z 22.6.2016 r.  (Dz.U. poz. 1020), która wprowadziła m.in. możliwość dokonywaniua wspólnego postępowania o zamówienie publiczne;
 2. ustawa z 5.9.2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1454) - która wprowadza obowiązek dokonania w JST centralizacji rozliczeń VAT.

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

 1. Jakie są zasady tworzenia i funkcjonowania CUW w gminie, powiecie i województwie,
 2. Jakie są obowiązki i uprawnienia jednostki obsługiwanej (np. uzgadnienie z kierownikiem CUW zasady wymiany dokumentów i danych, delegowanie obowiązków, ustalenie osób upoważnionych do kontaktu z jednostką obsługującą, przeprowadzenie inwentaryzacji jednostki; obowiązki związane z kotrolą zarządczą; monitorowanie skuteczności poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej funkcjonujących w jednostce; stałe nadzorowanie współpracy z CUW),
 3. Jakie są obowiązki i uprawnienia jednostek obsługiwanych,
 4. Jaki jest podział kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych i obsługujących (np. kwestia odpowiedzialności za: przygotowanie planu finansowego i jego realizację; przejęcie prowadzania rachunkowość jednostki obsługiwanej; zaciąganie zobowiązania; dysponowanie środkami publicznymi; przeprowadzenie inwentaryzacji, rozliczenia VAT itd.),
 5. Kto będzie ponosił odpowiedzialność (w tym karnoskarbową) po wprowadzeniu centralizacji rozliczeń podatku VAT w przypadku utworzenia centrum usług wspólnych (dyrektor CUW, główny księgowy CUW czy dyrektorzy jednostek obsługiwanych)?
 6. Czy dyrektor powiatowego CUW może upoważnić dyrektorów jednostek obsługiwanych (np. szkół) do przeprowadzenia inwentaryzacji (w tym spisu z natury)?
 7. Jak powinno przebiegać przejęcia zadań i obowiązków głównego księgowego przez CUW,
 8. Jak przygotować urząd gminy/starostwo powiatowe do zmian organizacyjnych związanych z wdrożeniem wspólnej obsługi
 9. Jakie są możliwe rozwiązania/modele funkcjowania CUW - przedstawiamy przykłady różnych struktur organizacyjnych z tym związanych
 10. Jak dokonać przekształcenia GZEAS-ów w CUW-y,
 11. Jak CUW może dokonywać wspólnych zamówień publicznych (za wszystkie obsługiwane jednostki) - czy wtedy obowiązują go limity zapisane w ustawie o zamówieniach publicznych,
 12. Jakie czynności podjąć przed uruchomieniem wspólnej obsługi przez organ wykonawczy,
 13. Jak nadzorować czynności związane z wdrożeniem wspólnej obsługi,
 14. Jakie zmiany należy dokonać w przepisach wewnętrznych w przypadku wprowadzenia CUW,
 15. Jaka jest odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie działalności wykonywanej przez CUW,
 16. Jak planować budżet oraz realizować plan finansowy (oraz kontrolować jego realizację) w ramach CUW? Jaki jest w tym wszystkim udział kierowników jednostek obsługiwanych?
 17. Jak powinien wyglądać przepływ informacji między CUW a jednostką obsługiwaną,
 18. Jakie są uprawnienia i obowiązki centrum usług wspólnych dotyczące przetwarzania danych osobowych
 19. Jak wdrożyć procedury kontroli zarządczej w jednostce obsługującej i obsługiwanej - przedstawienie praktycznych wyjaśnień jak wdrożyć standardy kontroli zarządczej w poszczególnych jednostkach.

Do ksiązki dołaczono płytę CD z wzorami dokumentów. Plyta zawiera m.in.:

 1. Wzór uchwały rady gminy dotyczącej utworzenia jednostki obsługującej, na bazie istniejącego zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
 2. Wzór uchwały rady gminy dotyczącej wspólnej obsługi jednostek przez już istniejący zespół ekonomiczno-administracyjny szkół
 3. Wzór uchwały rady miasta dotyczącej wspólnej obsługi jednostek przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną w przypadku, gdy w samorządzie nie funkcjonowała wcześniej wspólna obsługa
 4. Wzór uchwały rady powiatu dotyczącej wspólnej obsługi jednostek przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną w przypadku, gdy w samorządzie nie funkcjonowała wcześniej wspólna obsługa
 5. Wzór uchwały sejmiku województwa dotyczącej wspólnej obsługi jednostek przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną
 6. Wzór porozumienia między instytucją kultury i centrum usług wspólnych
 7. Powierzenie obowiązków głównego księgowego CUW
 8. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej w CUW,
  1. Instrukcja kasowa w CUW,
  2. Oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie,
  3. Protokół z kontroli stanu kasy,
  4. Oświadczenie o ujęciu wszystkich dowodów źródłowych w raportach kasowych
 9. Zarządzenie w sprawie zasad korzystania z służbowych kart płatniczych
 10. Procedura wewnętrzna dla działu księgowości centrum usług wspólnych
 11. Wykaz ryzyk na stanowisku pracy
 12. Opis stanowisk pray
 13. Zakres czynności do opisu stanowiska pracy
 14. Zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi
 15. Procedury wewnętrzne w centrum usług wspólnych dotyczące rachunkowości
  1. Procedura wewnętrzna działu księgowości
  2. Schemat obiegu i kontroli dokumentów księgowych
  3. Zasady kontroli dokumentów księgowych
  4. Kontrola dowodów księgowych wpływających do Działu Księgowości
 16. Wzór zarządzenia w sprawie samooceny kontroli zarządczej dla samorządowych jednostek organizacyjnych, w których jest zatrudniony koordynator kontroli zarządczej
 17. Raport z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej
 18. Wzór zarządzenia w sprawie samooceny kontroli zarządczej dla samorządowych jednostek organizacyjnych
 19. Wzór zarządzenia w sprawie procedury zarządzania ryzykiem
 20. Wzór protokołu z przeprowadzonej analizy i oceny istotności ryzyka

W książce znajduje się ponadto wiele ciekawych odpowiedzi na pytania. 

Inni klienci kupili również:

Mikrobiologia środowisk
Błaszczyk Mieczysław K.
Cena Profit24: 49,93 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym
Cena Profit24: 97,72 zł Cena katalogowa: 104,00 zł
Oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia
Cena Profit24: 29,11 zł Cena katalogowa: 45,00 zł
Laboratorium chemii organicznej
Chmiel-Szukiewicz Elżbieta
Cena Profit24: 39,14 zł Cena katalogowa: 49,35 zł
Wstrzyknięcia domięśniowe
Cena Profit24: 35,81 zł Cena katalogowa: 39,00 zł
Pragmatyka
Levinson Stephen C.
Cena Profit24: 64,43 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
Wskazania do badań obrazowych
Cena Profit24: 123,39 zł Cena katalogowa: 129,00 zł
Skuteczna komunikacja w biznesie
Cena Profit24: 87,14 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie turystycznym
Cena Profit24: 42,57 zł Cena katalogowa: 49,00 zł
Arteterapia
Szulc Wita
Cena Profit24: 40,70 zł Cena katalogowa: 43,00 zł
Podstawy rehabilitacji dla studentów medycyny
Cena Profit24: 103,65 zł Cena katalogowa: 109,00 zł
Poszukiwanie człowieka w (nie)egalitarnym świecie horyzonty społeczno filozoficzne
Cena Profit24: 13,92 zł Cena katalogowa: 34,00 zł
Europejski rynek płatności detalicznych
Cena Profit24: 47,28 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Edytorstwo
Garbal Łukasz
Cena Profit24: 58,91 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
Dzieje gospodarcze Polski
Morawski Wojciech
Cena Profit24: 58,00 zł Cena katalogowa: 58,00 zł
Anatomia zwierząt Tom 2
Krysiak Kazimierz
Cena Profit24: 58,91 zł Cena katalogowa: 69,00 zł

Polecamy także:

Stambulski Michał
Cena Profit24: 35,51 zł Cena katalogowa: 42,00 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu naukowego

Zagrożenia infekcyjne w ciąży
Boroń-Kaczmarska Anna
Cena Profit24: 118,49 zł Cena katalogowa: 129,00 zł
Projektowanie głosowych interfejsów użytkownika.
Cena Profit24: 48,82 zł Cena katalogowa: 67,00 zł
Idee i ludzie
Walicki Andrzej
Cena Profit24: 56,83 zł Cena katalogowa: 69,00 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.