Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Technologie cyfrowe jako determinanta transformacji łańcuchów dostaw

Technologie cyfrowe jako determinanta transformacji łańcuchów dostaw

Język: polski
Rok wydania: 2019
Wydanie: 1
ISBN: 9788380302839
Dodatkowe informacje:
Oprawa: miękka
Wymiary: B5
Liczba stron: 294
Język oryginalny: polski
Miasto: Warszawa
45.79 PLN Cena Profit24: 45,79 zł
Cena katalogowa: 55,00 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 6,95 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 7,95 zł
Paczkomaty InPost od 8,95 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 9,95 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 10,95 zł

Słowa kluczowe

Współczesne otoczenie biznesu jest bardzo dynamiczne. Według P. Kotlera, J.A. Caslione'a, głównymi czynnikami turbulencji - coraz częściej wskazywanymi jako sytuacja normalna, a nie wyjątkowa - są postęp techniczny i rewolucja informatyczna, przełomowe technologie i innowacje, wschodzące gospodarki, hiperkonkurencja, środowisko oraz wzrost znaczenia roli klienta . Kluczowe zmiany w kształtowaniu współczesnych uwarunkowań gospodarowania, datowane na przełom XX i XXI wieku, związane są z szybkim rozwojem technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (Information and Communication Technologies, ICT) . Ze względu na postęp technologiczny mowa jest de facto o procesie transformacji prowadzenia działalności gospodarczej wynikającym z konfrontacji organizacji ze znaczącymi zmianami w otoczeniu. A. S Grove stwierdził, że zmiany wywoływane przez nowe technologie mogą stanowić dla przedsiębiorstw tzw. punkty strategicznego przełomu (strategie inflection points), czyli momenty decydujące o znaczących (i nieodwracalnych) przemianach w dotychczasowym funkcjonowaniu organizacji . Ich efekty mogą odgrywać jeszcze większą rolę wywierając szczególnie negatywny wpływ, gdy zachodzą bez pełniej świadomości i kontroli zarządzających . M. Goliński wskazuje nawet na cyfrową destrukcję (digital disruption) odpowiedzialną za upadek organizacji, branż czy całych gospodarek niepotrafiących dostosować się do aktualnie zachodzących zmian .

Obecne uwarunkowania zarządzania są tworzone przez gospodarkę cyfrową, której charakterystyka jest w głównej mierze kształtowana przez właściwości technologii cyfrowych i ich dynamiczną dyfuzję - coraz częściej w skali globalnej. W efekcie ich oddziaływania przemianom ulegają bowiem wszystkie segmenty makrootoczenia podmiotów gospodarczych, a trwałość osiągniętych przez podmioty przewag konkurencyjnych jest trudna do utrzymania w dłuższym okresie. Rewolucja cyfrowa, prowadząc do radykalnego obniżenia kosztów przechowywania, przetwarzania i przesyłania informacji, zmienia sposób funkcjonowania gospodarki . Dodatkowo, prowadzenie działalności przez przedsiębiorstwa stymulowanie jest wzrostem potrzeb łączności, orientacją na usługi, wykorzystywaniem zaawansowanych technologii w materiałach i procesach biznesowych, rozwojem zaawansowanych sieci współpracy oraz sieci połączonych urządzeń produkcyjnych sterowanych przez komputery. Według W Paprockiego, cyfryzacja, zapewnianie stałego porozumiewania się między sobą osób, osób z urządzeniami, urządzeń z osobami oraz urządzeń między sobą, a także wzrost wdrażanych innowacji o wywrotowymi charakterze pozwalających na skokowe zwiększanie efektywności funkcjonowania systemu społeczno-gospodarczego, jak i rozwój maszyn zdolnych do autonomicznego funkcjonowania dzięki wykorzystywaniu sztucznej inteligencji, stanowią bieżące warunki zarządzania . W konsekwencji, w zasadzie każda grupa interesariuszy przedsiębiorstwa podlega w większym lub mniejszym stopniu wpływom zmian wywoływanych przez właściwości technologii cyfrowych. Rezultatem tej sytuacji jest pewna sekwencyjności zdarzeń, tj. dyfuzja technologii cyfrowych stymuluje transformację modeli biznesu (sposobu prowadzenia działalności), która szybko upowszechniając się (również za sprawą technologii cyfrowych) kształtuje nowy etap w ewolucji organizacji.

Jednocześnie przedsiębiorstwa nieustannie poszukują źródeł konkurencyjności umożliwiających im osiąganie trwałej przewagi konkurencyjnej. W ujęciu teorii zasobowej wskazuje się na zasoby rzadkie, unikatowe i trudne do skopiowania przez konkurentów jako te, które są wyróżnikiem konkurencyjności . Przyjmując, że dobór źródeł stanowiących o przewagach konkurencyjnych przedsiębiorstwa jest dokonywany w relacji do potrzeb identyfikowanych na zewnątrz podmiotu , istotnym staje się poszukiwanie zasobów wspierających elastyczność  przedsiębiorstwa względem dynamiki zmian zachodzących w jego otoczeniu. E.I. Stańczyk-Hugiet stwierdza, że nowe środowisko konkurowania (ukształtowane przez rewolucję technologiczną i globalizację) wywołujące "strategiczne nieciągłości", wymaga nowych form zorganizowania i "strategicznej elastyczności" . Tym samym - w odpowiedzi na zachodzące zmiany - istotą jest zdolność do zbudowania organizacji efektywnie  wykorzystującej pojawiające się możliwości i szanse rynkowe w celu osiągania przewag konkurencyjnych.

Możliwość utrzymywania trwałej przewagi konkurencyjnej w takiej sytuacji zdaje się być oparta na elastyczności wynikającej z dynamicznych zdolności organizacji. Zdolności te są wskazywane przez niektórych badaczy jako szczególnie ważne w procesie konkurowania w turbulentnym otoczeniu - taki pogląd głosili m.in. D. Teece, G. Pisano, A. Shuen, I. Dietrickx, K. Colo, G. Dosi, R. Nelson, S. Winter, K.M. Eisenhardt, czy C.A. Martin, odwołując się do specyficznych rutynowych zachowań organizacji, które nie ograniczają jednak możliwości dokonywania zmian i pozwalają organizacjom adaptować się do nich szybciej i dokładniej .

Problem dynamiki zmian staje się szczególnie istotny w sytuacji analizy zarządzania łańcuchem dostaw, definiowanego przez M. Christophera jako sieć podmiotów zaangażowanych, poprzez powiązania z dostawcami i odbiorcami, w realizację różnych procesów oraz działań, które tworzą wartość w postaci towarów oraz usług dostarczanych konsumentom . Otoczenie bowiem w tym przypadku może dotyczyć kilku sektorów, a dobór zasobów - uwzględniać potrzeby kilku przedsiębiorstw. Dodatkowo, w przypadku zintegrowanych łańcuchów dostaw, w literaturze przedmiotu mowa o takich konstruktach, jak: współpraca, partnerstwo, zaufanie, wspólna strategia czy zintegrowane procesy, które również podlegają oddziaływaniu technologii cyfrowych wykorzystywanych w zarządzaniu łańcuchami dostaw.

W konsekwencji kumulacji powyższych egzo- i endogenicznych uwarunkowań zarządzania zwraca się uwagę, że współczesne łańcuchy dostaw konkurują w środowisku wielu paradoksów. J. Gattorna zalicza do nich, np. :

  • potrzebę doboru współcześnie znanych i dostępnych zasobów wobec nieznanych uwarunkowań otoczenia, w którym łańcuch będzie konkurował;
  • potrzebę podejmowania ryzyka wobec konieczności jego ograniczania;
  • potrzebę ograniczania kosztów wobec konieczności wzrostu oferowanej i dostarczanej wartości klientom;
  • potrzebę zarządzania w sposób efektywny kosztowo wobec konieczności inwestowania w rozwiązania niezbędne do konkurowania w przyszłości (np. innowacje);
  • potrzebę rozwijania współpracy grupowej w łańcuchu wobec konieczności indywidualizacji oferty;
  • potrzebę centralizacji zasobów umacniających łańcuch i jego stabilność wobec rozproszenia zróżnicowanych zasobów wspierających budowanie jego konkurencyjności;
  • potrzebę automatyzacji procesów wobec konieczności tworzenia (lub chociaż utrzymania poziomu) miejsc pracy;
  • potrzebę koncentracji na kluczowych kompetencjach wobec konieczności współpracy z partnerami na zewnątrz organizacji.

Próbą odpowiedzi na wymienione wyzwania zarządzania w gospodarce cyfrowej zdają się być cyfrowe łańcuchy dostaw, u podstaw których leżą technologie cyfrowe (wspierające zdolności dynamiczne łańcuchów dostaw). Technologie cyfrowe oddziałują bowiem na łańcuchy dostaw zmieniając sposób ich funkcjonowania, ingerując w ich konstrukty i inicjując ich cyfrową transformację. Wśród potencjalnych zmian wynikających z wdrażania technologii cyfrowych w literaturze przedmiotu wymienia się np. wzrost elastyczności i adaptacyjności , wzrost innowacyjności , czy też możliwość rekonfiguracji modelu biznesu . Istotność tej problematyki dostrzegły światowe ośrodki badawcze, tj. Massachusetts Institute of Technology, czy American Production and Inventory Control Society.

Jednakże przeprowadzony przegląd literatury krajowej i zagranicznej pozwala stwierdzić niedostateczne osadzenie problematyki oddziaływania technologii cyfrowych na łańcuchy dostaw w teorii nauk o zarządzaniu. Ponadto wybrany problem w niewystarczającym stopniu został zbadany wśród zarządzających łańcuchami dostaw. Brakuje badań, które w szerokiej perspektywie odpowiadałyby na pytanie o oddziaływanie technologii cyfrowych na łańcuchy dostaw diagnozując nie tylko rodzaj wykorzystywanych technologii, ale także efekty tego oddziaływania w takich obszarach, jak: współpraca i wymiana informacji, osiąganie założonych wyników bądź też wskazujących miejsce we wsparciu realizacji strategii łańcucha dostaw. Jest to zatem luka badawcza.

Wobec powyższego, głównym celem pracy jest próba identyfikacji oddziaływania technologii cyfrowych na zmiany w łańcuchach dostaw.

Ze względu na przyjęty cel, w pierwszej kolejności analizie poddano miejsce i rolę technologii cyfrowych w gospodarce cyfrowej oraz przedsiębiorstwie w kontekście czynników jego konkurencyjności. Następnie wyłoniono kluczowe konstrukty koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw, na które mogą oddziaływać technologie cyfrowe tj. strategia, konkurencyjność, współpraca i procesy. Dalej przeanalizowano proces cyfrowej transformacji łańcuchów dostaw i atrybuty cyfrowych łańcuchów dostaw. Najważniejszym obszarem realizującym cel pracy są jednak przeprowadzone badania empiryczne, diagnozujące oddziaływanie technologii cyfrowych na zarządzanie łańcuchami dostaw. Pozwalają one bowiem ocenić dystans pomiędzy potencjałem wyrażanym w podejściu teoretycznym opisującym cyfrowe łańcuchy dostaw a oddziaływaniem technologii cyfrowych na zarządzanie łańcuchem dostaw w praktyce.

Ze wstępu

Inni klienci kupili również:

Ostre cięcie
TRAMMER KAROL
Cena Profit24: 22,73 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka
Cena Profit24: 34,37 zł Cena katalogowa: 47,00 zł
Optymalizacja systemów i procesów logistycznych.
Cena Profit24: 36,06 zł Cena katalogowa: 49,00 zł
Egzamin zawodowy
Dąbek Andrzej
Cena Profit24: 21,88 zł Cena katalogowa: 29,90 zł
Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych kwalifikacja a.32.1 podręcznik do nauki zawodu
Cena Profit24: 29,56 zł Cena katalogowa: 36,90 zł
Logistyka miasta
Szołtysek Jacek
Cena Profit24: 38,10 zł Cena katalogowa: 59,90 zł
Zaufanie międzyorganizacyjne w łańcuchach dostaw w budownictwie
Cena Profit24: 37,66 zł Cena katalogowa: 49,00 zł
Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw
Cena Profit24: 53,03 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w wirtualnych łańcuchach dostaw
Cena Profit24: 58,41 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Współczesna logistyka
Szymonik Andrzej
Cena Profit24: 53,01 zł Cena katalogowa: 68,00 zł
Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów Kwalifikacja AU.31 Część 2 Podręcznik do nauki zawodu
Cena Profit24: 36,82 zł Cena katalogowa: 45,50 zł
Umowa przewozu osób
Ambożuk Dorota
Cena Profit24: 42,24 zł Cena katalogowa: 64,00 zł
Problemy transportowe miast
Cena Profit24: 45,35 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Organizacja ruchu kolejowego
Cena Profit24: 54,25 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
Technik logistyk - Język angielski dla logistyków
Cena Profit24: 24,93 zł Cena katalogowa: 32,00 zł
Logistyka dla inżynierów
Niziński Stanisław
Cena Profit24: 42,07 zł Cena katalogowa: 63,00 zł

Polecamy także:

Cena Profit24: 54,25 zł Cena katalogowa: 69,00 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

Password Reset B1+ WB MACMILLAN
Kotorowicz-Jasińska Karolina
Cena Profit24: 42,20 zł Cena katalogowa: 54,50 zł
Infos Aktuell 1 KB kurs wieloletni PEARSON
Cena Profit24: 37,70 zł Cena katalogowa: 45,90 zł
Vision 2 WB OXFORD
Cena Profit24: 54,55 zł Cena katalogowa: 60,00 zł

Nowości działu ogólnego

Rana
Chmielarz Wojciech
Cena Profit24: 25,16 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Oko w oko ze złem
Daynes Kerry
Cena Profit24: 26,33 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Rzeźnik
Czornyj Max
Cena Profit24: 25,68 zł Cena katalogowa: 39,90 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.