Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz

Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz

Język: polski
Rok wydania: 2019
Wydanie: 1
ISBN: 9788381580366
Seria wydawnicza: Duże Komentarze Becka
Dodatkowe informacje:
Oprawa: twarda
Wymiary: A5
Liczba stron: 1100
Język oryginalny: polski
Miasto: Warszawa
Dostępność:24h
251.46 PLN Cena Profit24: 251,46 zł
Cena katalogowa: 299,00 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 6,95 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 7,95 zł
Paczkomaty InPost od 8,95 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 9,95 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 10,95 zł

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie dwóch nowych ustaw: ustawy z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771) oraz ustawy z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770), które wchodzą w życie z dniem 1.1.2019 r. Akty te zastąpią ustawę z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1309). Zdecydowano, że problematyka ta będzie przedmiotem dwóch odrębnych ustaw, ponieważ przyjęto założenie, że nowe akty prawne będą porządkowały materię egzekucyjną na zagadnienia ustrojowe (ustawa o komornikach sądowych), kosztów egzekucji (ustawa o kosztach komorniczych) oraz przepisów dotyczących zasad prowadzenia egzekucji (nowelizowane przepisy Kodeksu postępowania cywilnego). W ten sposób regulacje prawne egzekucji sądowej będą tworzyć przejrzysty system.

 

Publikacja została podzielona na trzy części.

 

Część I to komentarz do ustawy o komornikach sądowych porusza m.in. następujące kwestie:

 • przepisy ogólne - obszar działania komornika , zakres zadań, pieczęć komornika, kancelaria komornicza, rewir działania komornika,
 • powoływanie i odwoływanie komorników - wymogi dotyczące kandydatów na stanowisko komornika, sposób powoływania, odmowa powołania na stanowisko komornika, niezbędne dokumenty dołączane do wniosku, rota ślubowania, zawieszenie komornika w czynnościach, dzień ustania zawieszenia w czynnościach, odwołanie ze stanowiska, rezygnacja z pełnienia obowiązków;
 • prawa i obowiązki komorników - obowiązek zachowania tajemnicy, czas pracy, obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego, zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia;
 • zastępstwo komornika - podmioty uprawnione do zastępowania oraz termin zastępstwa, zarządzenie o wyznaczeniu zastępcy, dochód komornika;
 • likwidacja kancelarii - przekazanie spraw prezesowi sądu apelacyjnego, sposób likwidacji;
 • aplikanci komorniczy - egzamin wstępny (nabór na aplikację, wymogi formalne ogłoszenia o egzaminie, termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu, sposób przeprowadzenia egzaminu, członkostwo w komisji kwalifikacyjnej); aplikacja (podmioty uprawnione do bycia aplikantem, termin rozpoczęcia aplikacji, obowiązki aplikanta, zawieszenie w czynnościach); egzamin komorniczy; asesorzy (podmioty uprawnione do zajmowania stanowiska, wniosek o powołanie, zawieszenie asesora, dzień wygaśnięcia powołania na stanowisko);
 • koszty działalności egzekucyjnej komornika i zasady prowadzenia kancelarii - opłata egzekucyjna, wynagrodzenie prowizyjne komornika, koszty działalności egzekucyjnej komornika;
 • nadzór nad komornikami - organy nadzoru, forma czynności nadzoru;
 • samorząd komorniczy - organy, zakres działań Krajowej Rady Komorniczej, lista komorników, zastępców komorników i aplikantów komorniczych;
 • odpowiedzialność dyscyplinarna - kary dyscyplinarne, wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

 

W części II publikacji dotyczącej ustawy o kosztach komorniczych poruszono kwestie dotyczące:

 • przepisów ogólnych - zakres przedmiotowy ustawy, zakres podmiotowy, treść postanowień dotyczących kosztów komorniczych;
 • wydatków - prawo do zwrotu poniesionych wydatków, katalog wydatków, zasady uiszczania przez wierzyciela zaliczek na koszty, diety za wykonywanie czynności poza rewirem komorniczym, postanowienie o przyznaniu należności, zaliczka na poczet należności kuratora, termin rozliczenia zaliczki;
 • opłat komorniczych - katalog opłat, podział opłat na stosunkowe i stałe, wezwanie do uiszczenia opłaty, wartość świadczenia;
 • opłat egzekucyjnych w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych - tryb pobierania opłaty stosunkowej, wysokość opłaty minimalnej;
 • opłat egzekucyjnych w sprawach o egzekucję świadczeń niepieniężnych - charakter stały opłat egzekucyjnych za egzekucję świadczeń niepieniężnych, wysokość opłaty za udział w usunięciu oporu dłużnika;
 • pozostałych opłat - wysokość opłaty od wniosku o wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku, za sporządzenie protokołu stanu faktycznego;
 • zwolnienie od kosztów komorniczych i obniżenie opłaty - przesłanki do zwolnienia od kosztów w postępowaniu egzekucyjnym, instytucja miarkowania opłaty egzekucyjnej.

 

W komentarzu omówiono także najnowsze zmiany do powyższych ustaw, które dotyczą:

 • doprecyzowania aktualnych przepisów ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych - wprowadzono poprawki do zmian, które miały być wprowadzone ustawa o komornikach sądowych, a także zmieniono termin ich wejścia w życie (ustawa z 20.7.2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1443, która weszła w życie 10.8.2018 r.);
 • zapewnienia sprawnego wejścia w życie przepisów dotyczących systemu szkolnictwa wyższego i nauki - zawiera zmiany dotyczące składu komisji kwalifikacyjnej na egzaminie wstępnym (ustawa z 3.7.2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, która weszła w życie 1.10.2018 r.);
 • poprawy warunków prowadzenia biznesu w Polsce - zmieniono opłatę stałą za udział w usunięciu oporu dłużnika oraz wykonanie polecenia sądu w sprawie osadzenia dłużnika w areszcie, a także wprowadzono zmiany w zakresie obowiązku zakończenia działalności gospodarczej przez Krajową Radę Komorniczą (ustawa z 9.11.2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 2244, która weszła w życie 1.1.2019 r.).

 

Natomiast w III części publikacji zamieszczone zostały wszystkie akty wykonawcze do ustawy o komornikach sądowych (25 rozporządzeń), Kodeksu postępowania cywilnego (3 rozporządzenia do artykułów KPC zmienianych KomSądU) oraz ustawy o kosztach komorniczych (2 rozporządzenia). Niniejsze akty wykonawcze dotyczą (biorąc pod uwagę ustawę):

 1. Ustawa o komornikach sądowych:
  • minimum szkoleniowego komorników i asesorów oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  • wzoru formularza oświadczenia o stanie majątkowym składanego przez komorników sądowych;
  • trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą;
  • ramowego programu aplikacji komorniczej oraz zakresu przedmiotowego szkolenia na aplikacji komorniczej;
  • organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej;
  • trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin komorniczy;
  • komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu komorniczego;
  • wzoru informacji składanej przez komornika sądowego do urzędu skarbowego o uzyskanych oraz podlegających przekazaniu opłatach egzekucyjnych;
  • prowadzenia i udostępniania przez komornika sądowego akt i urządzeń ewidencyjnych;
  • weryfikacji dokumentu w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika;
  • zakresu rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego;
  • określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych;
  • czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym;
 2. Kodeks postępowania cywilnego:
  • określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza skargi na czynności komornika;
  • określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o wszczęcie egzekucji kierowanego do komornika;
  • zapisu obrazu i dźwięku z przebiegu czynności komornika sądowego;
 3. Ustawa o kosztach komorniczych:
  • maksymalnej wysokości wynagrodzenia za udzielenie informacji komornikowi sądowemu;
  • pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych.

 

Warto zauważyć także, że niniejszy komentarz został przygotowany przez Autorów, którzy m.in. byli członkami powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Zespołu do opracowania projektu ustawy o komornikach sądowych oraz projektu ustawy o kosztach egzekucyjnych. Ponadto są to zarówno praktycy, jak i teoretycy prawa, którzy napisali już wiele publikacji z zakresu prawa egzekucyjnego.

 

Prezentowana publikacja skierowana jest przede wszystkim do komorników, a ponadto także dla sądów rejonowych i sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, a także aplikantów komorniczych oraz jednostek samorządu terytorialnego i administracji publicznych korzystających z usług komorników.

Inni klienci kupili również:

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz
Celińska-Grzegorczyk Katarzyna
Cena Profit24: 293,47 zł Cena katalogowa: 349,00 zł
Prawo cywilne. Zbiór przepisów
Cena Profit24: 50,23 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
Zbiór cywilny PLUS. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe.
Cena Profit24: 58,43 zł Cena katalogowa: 79,00 zł
Prawo cywilne - część ogólna
Cena Profit24: 49,85 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Zobowiązania - część szczegółowa
Cena Profit24: 47,16 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz i orzecznictwo
Cena Profit24: 102,62 zł Cena katalogowa: 139,00 zł
Kodeks postępowania cywilnego
Cena Profit24: 12,70 zł Cena katalogowa: 17,90 zł
Zobowiązania - część ogólna
Radwański Zbigniew
Cena Profit24: 47,54 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Terminy ustawowe cywilne i karne
Cena Profit24: 89,09 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Prawo cywilne i handlowe w zarysie
Cena Profit24: 46,60 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Tom IV A. Kodeks cywilny. Komentarz. Spadki
Cena Profit24: 278,04 zł Cena katalogowa: 329,00 zł
Orzekanie o kosztach postępowania cywilnego. Komentarz praktyczny z orzecznictwem
Cena Profit24: 117,45 zł Cena katalogowa: 139,00 zł
Nieważność czynności prawnej
Cena Profit24: 151,25 zł Cena katalogowa: 179,00 zł
Kodeks cywilny w orzecznictwie. Tom 1
Cena Profit24: 100,55 zł Cena katalogowa: 119,00 zł
Pisma, pisma sądowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z objaśnieniami i płytą CD
Cena Profit24: 151,25 zł Cena katalogowa: 179,00 zł
Postępowanie cywilne
Cioch Paweł
Cena Profit24: 60,44 zł Cena katalogowa: 75,00 zł

Polecamy także:

Cena Profit24: 36,52 zł Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena Profit24: 36,52 zł Cena katalogowa: 52,00 zł
Cena Profit24: 11,81 zł Cena katalogowa: 14,90 zł
Cena Profit24: 31,03 zł Cena katalogowa: 36,00 zł
Cena Profit24: 11,81 zł Cena katalogowa: 14,90 zł
Cena Profit24: 36,66 zł Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena Profit24: 39,08 zł Cena katalogowa: 55,00 zł
Cena Profit24: 36,66 zł Cena katalogowa: 50,00 zł
Cena Profit24: 122,08 zł Cena katalogowa: 159,00 zł

Polecamy:

Cena Profit24: 125,90 zł Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena Profit24: 16,51 zł Cena katalogowa: 25,00 zł
Cena Profit24: 65,96 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena Profit24: 196,71 zł Cena katalogowa: 249,00 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

English File 3E Advanced Multipack A OXFORD
Cena Profit24: 71,19 zł Cena katalogowa: 88,60 zł
Gry i zabawy językowe 2
Iwona Stempek
Cena Profit24: 65,96 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
The Shadow Sister
Riley Lucinda
Cena Profit24: 28,96 zł Cena katalogowa: 33,00 zł

Nowości działu ogólnego

Kolory pawich piór
Moyes Jojo
Cena Profit24: 29,55 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Sharon Tate Życie
Ed Sanders
Cena Profit24: 25,89 zł Cena katalogowa: 42,90 zł
Too late
Hoover Colleen
Cena Profit24: 29,13 zł Cena katalogowa: 39,90 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.