Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
VAT w budżecie 2013r Rewolucyjne zmiany w rozliczeniach sfery budżetowej [STARSZE WYDANIE]

VAT w budżecie 2013r Rewolucyjne zmiany w rozliczeniach sfery budżetowej [STARSZE WYDANIE]

Język: polski
Rok wydania: 2013
Wydanie: 1
ISBN: 9788362452323
Dodatkowe informacje:
Oprawa: miękka
Wymiary: A5
Liczba stron: 426
Język oryginalny: polski
Dostępność:dostępne od ręki
135.29 PLN Cena Profit24: 135,29 zł
Cena katalogowa: 149,00 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 5,99 zł
InPost - przesyłka kurierska od 10,99 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 10,99 zł
Paczkomaty InPost od 11,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 11,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 12,99 zł
STARSZE WYDANIE - 2013

I.Organy publiczne jako podatnicy podatku VAT. Definicja podatnika podatku VAT
1.Jednostki samorządu terytorialnego i urzędy je obsługujące jako organy władzy publicznej

II.Administracja samorządowa i jej status prawnopodatkowy w VAT w 2013 r.
1.Jednostki samorządu terytorialnego jako podatnicy
podatku VAT w 2013 r.
2.Gminy, powiaty, województwa i urzędy je obsługujące - dwa czy jeden podatnik podatku VAT w 2013 r.?

III.Gminy, powiaty, województwa i czynności przez nie realizowane - zasady ogólne rozliczania VAT należnego
1.Czynności opodatkowane w podatku VAT w 2013 r.
a.Dostawa towarów w 2013 r.
b.Odpłatność dostawy
c.Dostawy nieodpłatne w stanie prawnym w 2013 r.
d.Świadczenie usług na gruncie VAT w 2013 r.
e.Nieodpłatne świadczenie usług w 2013 r.
f.Wywłaszczenie a podatek VAT w 2013 r.
2.Czynności zwolnione w podatku VAT i ich skutek
w zakresie podatku naliczonego w 2013 r.
a.Usługi nauczania, usługi edukacyjne w VAT począwszy od 1 stycznia 2013 r.
c.Usługi i towary ściśle związane z usługami edukacyjnymi po nowelizacji ustawy w 2013 r.
d.Usługi związane z kulturą po nowelizacji ustawy na 2013 r.
e.Dodatkowe usługi świadczone przez instytucje
kultury w związku ze świadczeniem usług głównych kultury
f.Usługi świadczone przez biblioteki
g.usługi realizowane przez muzea w 2013 r.
h.Stawka VAT na usługi konserwatorskie w 2013 r.

IV.Czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT
a.zasady ogólne rozliczania czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT w 2013 r.

V.Gminy, powiaty, województwa i czynności przez nie realizowane. Poszczególne czynności opodatkowane VAT po zmianach w 2013 r.
1.Najem, dzierżawa po zmianach na 2013 r.
2.Usługi komunalne w 2013 r.
3.Przeniesienie własności nieruchomości na rzecz gminy w zamian za umorzenie zaległości podatkowych w 2013 r.
4.Bezumowne korzystanie z lokalu i zakres opodatkowania VAT w 2013 r. Przypadki wyłączenia z zakresu opodatkowania VAT w 2013 r.
5.Zamiana gruntu w związku z inwestycją prowadzoną przez gminę w 2013 r.
6.Sprzedaż nieruchomości zabudowanych w 2013 r.
7.Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w 2013 r.
a.Rola miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ustalaniu przeznaczenia gruntów niezabudowanych w 2013 r.
b.Rola decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w ustalaniu przeznaczenia gruntów niezabudowanych w 2013 r.
c.Grunty niezabudowane (grunty rolne, leśne, zadrzewione, nieużytki, pod akwenami wodnymi itp.) oraz ich dostawa w podatku VAT w 2013 r.
8.Sprzedaż nieruchomości zabudowanych z budynkiem przeznaczonym do rozbiórki w 2013 r.
9.Budowa, instalacja kolektorów słonecznych. Rozliczenie pobranej kaucji przez gminę od mieszkańca gminy (użytkownika) w 2013 r.
10.Odpłatne przekazanie zakończonej inwestycji (kanalizacji) samorządowemu zakładowi budżetowemu w 2013 r.
11.Ustanowienie użytkowania wieczystego oraz zbycie użytkowania wieczystego w podatku VAT w 2013 r.
12.Czynności zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z dostawą budynków, budowli trwale z gruntem związanych w 2013 r.
13.Zwolnienie z podatku od nieruchomości w zamian za przekazanie nieruchomości gruntowej pod cele publiczne oraz za zaległości podatkowe w 2013 r.
14.Wstęp na teren parków w 2013 r.
15.Bilety na krytych pływalniach w 2013 r.
16.Dotacje i dopłaty cenotwórcze w 2013 r.
a.Opodatkowanie dotacji cenotwórczych w VI Dyrektywie Rady oraz w Dyrektywie Rady 2006/112/WE.
b.Opodatkowanie dotacji i dopłat cenotwórczych
w ustawie VAT w 2013 r.
17.Nieodpłatne przekazania zrównane z odpłatnymi i opodatkowane VAT w 2013 r.
18.Aport nieruchomości dokonany przez gminę do spółki prawa handlowego, w której gmina posiada 100% udziałów w 2013 r.
19.Rozliczenie nakładów poczynionych na nieruchomości w przypadku zakończenia umowy najmu

VI.Czynności zwolnione z VAT w 2013 r. realizowane przez gminy, powiaty, województwa i ich jednostki organizacyjne
1.Dostawa nieruchomości zwolnionych z VAT w 2013 r.
a.Budynki starsze i młodsze niż 5-letnie
b.Budynki i budowle ulepszone
2.Usługi szkoleniowe finansowane ze środków publicznych oraz akredytacja dla podmiotów szkoleniowych w 2013 r.
a.Akredytacja w 2013 r.
b.Kto może ubiegać się o przyznanie akredytacji w 2013 r.
c.Wniosek o przyznanie akredytacji w 2013 r.
3.Usługi z zakresu opieki społecznej w 2013 r.
4.Usługi związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym w 2013 r.
a.Podmioty publiczne oraz inne podmioty uprawnione do stosowania zwolnienia w 2013 r.
b.Podmioty na rzecz których można świadczyć usługi zwolnione z VAT w 2013 r.
c.Zwolnienie w polskich przepisach w 2013 r.
5.Wynajem nieruchomości przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne na cele mieszkalne w 2013 r.
6.Dostawa towarów używanych (rzeczy ruchomych) w 2013 r.

VII.Czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT w 2013 r. świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
1.Opłaty pobierane według odrębnych regulacji prawnych w 2013 r.
a.Definicja opłat publicznoprawnych w 2013 r.
b.Opłaty publicznoprawne kontra opłaty cywilno prawne w 2013 r.
c.Opłaty publicznoprawne pobierane przez organy władzy publicznej i jednostki samorządu terytorialnego w 2013 r.
d.Usługi administracji publicznej czynnościami niepodlegającymi VAT czy zwolnionymi z VAT w 2013 r.?
e.Niektóre rodzaje opłat publicznoprawnych w 2013 r..
f.Opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w 2013 r.
g.Opłata za wydanie przez gminę wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2013 r.
h.Opłata planistyczna w 2013 r.
i.Opłata za zajęcie pasa drogi w 2013 r.
j.Opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w 2013 r.
k.Oplata za sporządzenie i wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego w 2013r.
- Specyfikacje w klasyfikacjach statystycznych
l.Opłata paliwowa w 2013 r.
m.Opłata za wydanie dziennika budowy w 2013 r.
n.Opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych w 2013 r.
o.Opłata za odbieranie odpadów komunalnych w 2013 r.
p.Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 r.
q.Opłata targowa w 2013 r.
r.Opłata za miejskie niestrzeżone parkowanie w 2013 r.
s.Opłata adiacencka w 2013 r.
t.Opłaty sankcyjne i kary administracyjne w 2013 r.
u.Dodatkowa opłata roczna od użytkownika wieczystego w 2013 r.
v.Sankcja ekonomiczna za wprowadzenie do obrotu wyrobów podlegających oznaczeniu znakiem bezpieczeństwa w 2013 r.
w.Opłata za samowolne wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej w 2013 r.
x.Przenoszenie opłat publicznoprawnych na osoby trzecie w 2013 r.
y.Sprzedaż części lub całości zakładu budżetowego w 2013 r.
z.Bilety i opłaty za bilety parkingowe - poza VAT (czynność niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT) w 2013 r.

VIII.Opodatkowanie VAT dostawy towarów lub świadczenia usług zależne od klasyfikacji PKWIU
1.Ogólnie o klasyfikacji PKWiU z 2008 r.
2.Dostawa wody w 2013 r.
3.Utrzymanie zieleni w 2013 r.
4.Sprzątanie w 2013 r.
5.Odbiór ścieków w 2013 r.

IX.Kasa fiskalna w gminach, powiatach, województwach i ich jednostkach organizacyjnych w 2013 r.
1.Ogólnie o kasach rejestrujących w gminie, powiecie, województwie i ich jednostkach organizacyjnych w 2013 r.
2.Tabela zwolnień od kas rejestrujących w 2013 r.

X.Rozliczenia podatku VAT przy świadczeniu usług przez samorządowy zakład budżetowy na rzecz macierzystej gminy, powiatu, województwa w 2013 r.
1.Samorządowy zakład budżetowy - regulacje prawne
z zakresu ustawy o finansach publicznych w 2013 r.
2.Zlecenie czynności objętych podatkiem VAT przez jednostkę macierzystą i zakres opodatkowania w 2013 r.

XI.Rozliczenia podatku VAT przy świadczeniu usług pomiędzy jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi w 2013 r.
1.Wynajem powierzchni użytkowych przez jednostkę
budżetową innej jednostce budżetowej w 2013 r.
2.Fakturowanie i refakturowanie usług medialnych przy umowach najmu, dzierżawy. Energia elektryczna jako specyficzny towar
przy w/w usługach w 2013 r.
3.Nieodpłatne użyczenie wolnych powierzchni magazynowych przez samorządowy zakład budżetowy innej jednostce budżetowej w 2013 r.
4.Usługi świadczone pomiędzy instytucjami gospodarki budżetowej na rzecz macierzystej jednostki w 2013 r.

XII.Ewidencja obrotu i kwot podatku należnego dla potrzeb
podatku VAT w 2013 r.
1.Ewidencja sprzedaży prowadzona przez jednostki
samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w 2013 r.
2.Ewidencja zakupów prowadzona przez jednostki
samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w 2013 r.
3.Ewidencje prowadzone przez podatników zwolnionych z VAT w 2013 r.

XIII.Faktury VAT
1.Zasady ogólne wystawiania faktur VAT w 2013 r.
(Dyrektywa Rady 2006/112/WE oraz ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)
2.Kopie faktur VAT w 2013 r.
3.Faktury wewnętrzne
4.Faktury korygujące, noty korygujące, duplikaty faktur VAT i zasady ich rozliczeń w 2013 r.
- Faktury korygujące
- Noty korygujące
- Duplikaty faktur VAT
a.Posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej po zmianach na 2013 r.

XIV.Podstawa opodatkowania podatkiem VAT, deklaracje podatkowe, zasady rozliczania podatku naliczonego, roczna korekta po zmianach w 2013 r.
1.Podstawa opodatkowania podatkiem VAT w 2013 r.
2.Zaliczki, przedpłaty, raty, wadia. Różne przypadki w jednostkach sektora finansów publicznych w 2013 r.
- Definicja zaliczki
- Faktura zaliczkowa
- Stawka VAT na zaliczkę
- Przyjęcie zaliczki na poczet dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze
- Podstawa opodatkowania VAT przyjętej i wpłaconej zaliczki
- Zwrot zaliczki, zadatku, przedpłaty, raty - skutki w podatku VAT
- Zaliczka a zadatek
- Zaliczka a wadium i kaucja
- Zaliczki nie objęte VAT
- Kiedy faktura zaliczkowa nie daje prawa do odliczenia VAT?
- Zaliczka/wadium wpłacone do depozytu
4.Zasady składania deklaracji podatkowych przez
podmioty sfery publicznej w 2013 r.
Zmiany w podstawie opodatkowani a obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.
Zmiany w zakresie powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.

XV.Podatek naliczony. Zasady rozliczeń, odliczanie częściowe w 2013 r.
1.VAT naliczony-zasady ogólne rozliczeń
2.Odliczanie proporcjonalne, struktura, sposób wyliczania wartości obrotu przez jednostki sektora finansów publicznych po zmianach na 2013 r.
b.Wzór na ustalenie wskaźnika proporcji w 2013 r.
c.Proporcja szacunkowa w 2013 r.
5.Korekta roczna w deklaracji podatkowej po zmianach na 2011-2013
a.Środek trwały a korekta podatku naliczonego
b.Korekta po sprzedaży środka trwałego (zbycie środka trwałego w okresie korekty) w 2013 r.

XVI.VAT od samorządowych projektów unijnych w 2013 r.
1.Uznawanie VAT za koszt niekwalifikowany. Podstawy prawne
a.Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady
b.Zasada nr 7 Rozporządzenia Komisji (WE)
2.VAT wliczany do ogólnego kosztu projektu
3.Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
4.Interpretacje Ministra Finansów w sprawie kwalifikowalności VAT
a.Budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w 2013 r.
b.Budowa świetlicy wiejskiej w 2013 r.
e.Rozbudowa sieci wodociągowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2013 r.
f.Przebudowa i rozbudowa drogi w 2013 r.
g.Termomodernizacja budynków szkolnych w 2013 r.
h.Wyposażenie dla biblioteki w 2013 r.
i.Dom strażaka i dom kultury w ramach PROW w 2013 r.
j.Budowa centrum rekreacji i sportu w ramach PROW w 2013 r.
8.VAT jako koszt niekwalifikowany dla jednostek samorządu terytorialnego
9.VAT jako koszt kwalifikowany/niekwalifikowany przy sprzedaży opodatkowanej, zwolnionej i niepodlegającej opodatkowaniu
10.Ponowna weryfikacja kwalifikowalności VAT w 2013 r.
a.Umowy odpłatne w 2013 r.
b.Umowy nieodpłatne w 2013 r.
11.VAT jako koszt kwalifikowany (brak prawa do odliczeń podatku VAT) w 2013 r.
12.Kontrole wydatkowania funduszy unijnych w 2013 r.
a.Weryfikacja wydatków w 2013 r.
b.Zakończenie projektu w 2013 r.
c.Nieprawidłowości w rozliczeniach środków wydatkowanych na cele inwestycji unijnych

TABELA ZMTAN 2012-2013/2014 r. obejmująca zmiany w zakresie obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania oraz fakturowania VAT
Obowiązek podatkowy
Zmian w zakresie podstawy opodatkowania - wejście w życie w dniu 1 stycznia 2014 r.
Stawki VAT obowiązujące od 1 kwietnia 2013 r.
Zwolnienia - obowiązujące od 1 kwietnia 2013 r.
Zestawienie projektowanych zmian dotyczących fakturowania - zasadniczo od 1 stycznia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Inni klienci kupili również:

Zakład podatkowy. Pytania i odpowiedzi
Cena Profit24: 72,91 zł Cena katalogowa: 89,00 zł
Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
231,00 zł Cena katalogowa: 231,00 zł
Przekształcanie spółek. Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym)
Cena Profit24: 178,50 zł Cena katalogowa: 178,50 zł
Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji
Cena Profit24: 141,44 zł Cena katalogowa: 169,00 zł
PIT. Komentarz do zmian
Ziółkowski Jarosław
Cena Profit24: 126,00 zł Cena katalogowa: 126,00 zł
Opodatkowanie wydobycia surowców naturalnych w Polsce
Cena Profit24: 29,70 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym
Cena Profit24: 142,42 zł Cena katalogowa: 169,00 zł
Podatek VAT w spółdzielniach mieszkaniowych po zmianach na 2018 rok. Tom II
Cena Profit24: 89,89 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Ustawa o rachunkowości
Cena Profit24: 27,24 zł Cena katalogowa: 30,00 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz
Cena Profit24: 346,49 zł Cena katalogowa: 349,00 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych
Cena Profit24: 5,97 zł Cena katalogowa: 19,90 zł
Koszty uzyskania przychodów 2009
Pietrasiewicz Wojciech
Cena Profit24: 70,64 zł Cena katalogowa: 79,00 zł
Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy przez zakłady pracy (płatników) w 2018 roku
53,99 zł Cena katalogowa: 53,99 zł
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Cena Profit24: 5,97 zł Cena katalogowa: 19,90 zł
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w wyjaśnieniach organów podatkowych. Komentarz. Linie interpretacyjne
Cena Profit24: 170,70 zł Cena katalogowa: 188,00 zł

Polecamy:

Cena Profit24: 101,67 zł Cena katalogowa: 119,00 zł
Cena Profit24: 171,61 zł Cena katalogowa: 189,00 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

Middle School Field Trip Fiasco
Cena Profit24: 32,23 zł Cena katalogowa: 34,00 zł
In Company 3.0 Starter digital SB Pack MACMILLAN
Cena Profit24: 107,18 zł Cena katalogowa: 116,00 zł
In Company 3.0 Pre-Intermediate digital SB Pack
Cena Profit24: 107,18 zł Cena katalogowa: 116,00 zł

Nowości działu ogólnego

Pucio w mieście. Zabawy językowe dla młodszych i starszych dzieci
Cena Profit24: 32,10 zł Cena katalogowa: 44,90 zł
Jak nie ranić własnego dziecka? O wychowaniu bez awantur
Cena Profit24: 34,68 zł Cena katalogowa: 44,99 zł
Dryfując do Betlejem
Didion Joan
Cena Profit24: 28,84 zł Cena katalogowa: 42,00 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.