Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Vademecum głównego księgowego jednostki samorządu terytorialnego + płyta CD

Vademecum głównego księgowego jednostki samorządu terytorialnego + płyta CD

Język: polski
Rok wydania: 2018
Wydanie: 2
ISBN: 9788381285810
Seria wydawnicza: Vademecum specjalisty
Dodatkowe informacje:
Oprawa: miękka
Wymiary: B5
Liczba stron: 900
Język oryginalny: polski
Miasto: Warszawa
Dostępność:24h
163.48 PLN Cena Profit24: 163,48 zł
Cena katalogowa: 189,00 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 6,95 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 7,95 zł
Paczkomaty InPost od 8,95 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 9,95 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 10,95 zł

Praktyczny poradnik omawiający najważniejsze obszary zadań głównego księgowego JSFP z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach.

Sektor finansów publicznych charakteryzuje się daleko idącą specyfiką w porównaniu z powszechnym obrotem gospodarczym. Przekłada się to bezpośrednio na obowiązki  głównego księgowego w sektorze  publicznym. Zasadniczym aktem prawnym regulującym prowadzenie gospodarki finansowej oraz zasady rachunkowości w JSFP jest ustawa o finansach publicznych i wydane na jej podstawie  rozporządzenia wykonawcze. Ustawa ta ma pierwszeństwo wobec regulacji zawartych w ustawie o rachunkowości. Pamiętać jednak należy, że uwzględniając zasady ustawy o finansach publicznych jednostki sektora publicznego prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Z uwagi na ogromny obszar zagadnień,  z którymi spotyka  się księgowy sfery budżetowej w swojej codziennej pracy, Wydawnictwo C.H. Beck przygotowało publikację Vademecum głównego księgowego jednostki samorządu terytorialnego.

W książce przedstawiamy „fundamenty" księgowe i finansowe, które pozwolą księgowym zrozumieć nawet najtrudniejsze zagadnienia oraz wyjaśnią specyficzne dla sektora publicznego zagadnienia i pojęcia  (np. plan finansowy, klasyfikacja budżetowa, przychody i rozchody itp.). Publikacja w sposób jasny i kompleksowy przedstawia sektor publiczny z perspektywy głównego księgowego, kładąc akcent na te kwestie, które określają status księgowego i jego obowiązki.Wyjaśnienia  prezentowane są w przystępny sposób, bazując na wielu praktycznych przykładach. Publikacja  pokazuje powiązania między planami finansowymi (w tym budżetem) - ewidencją księgową  - sprawozdawczością (budżetową i finansową) oraz  klasyfikacją budżetową. Sytuuje głównego księgowego, jako uczestnika szeregu procedur i mechanizmów, realizowanych 
w podmiotach sektora publicznego (np. tworzenie planów finansowych, dokonywanie w nich zmian, ustalanie polityki rachunkowości, inwentaryzacja majątku, tworzenie systemu kontroli zarządczej, kontrasygnata, wykonywanie kontroli wewnętrznej, centralizacja rozliczenia podatku VAT w JST).

Poprzez wskazaną powyżej perspektywę i zakres poruszanych zagadnień książka stanowi „swoistą" mapę drogową prowadzącą głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych przez często pogmatwane ścieżki wyznaczane przez rozbudowane regulacje prawne opisujące obowiązki podmiotów publicznych.

Książka stanowi swoistą „biblię" dla księgowych, dzięki której dowiedzą się m.in.:

 • jakie są różnice pomiędzy rachunkowością budżetową a rachunkowością jednostek gospodarczych;
 • czym są zasada kasowości i memoriału, oraz jakie są konsekwencje ich stosowania w jednostkach budżetowych i księgowości budżetu;   
 • jakie są różnice między księgowością budżetu a księgowością organu w JST;
 • jakie są zasady obsługi bankowej w jednostkach samorządowych;
 • jakie są zasady nabywania/przekazywania nieruchomości w jednostkach finansów publicznych (użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, darowizna,  użytkowanie, użyczenie, itd.), zasady wyceny tak przekazanych składników majątku oraz jak zaksięgować takie operacje gospodarcze;
 • jak przygotować pełną dokumentację polityki rachunkowości (uproszczenia w księgowości, metody wyceny itp.), która nie zostanie zakwestionowana przez organy kontroli - w tym uwzględniającą ostatnie zmiany w przepisach w zakresie niskocenności, sprawozdawczości finansowej i podzielonej płatności;
 • jak przeprowadzić procedurę inwentaryzacyjną w sektorze publicznym (specyficzne zasady wyceny, druki inwentaryzacyjne itd.);
 • jak księgować operacje VAT oraz operacje związane ze split paymentem;
 • jak zidentyfikować sytuację w której kwota podatku naliczonego podlega ustaleniu w oparciu  o prewspółczynnik oraz jak ustalić ten prewspółczynnik , tak aby najlepiej odpowiadał specyfice  prowadzonej przez podatnika działalności;
 • jak ustalić proporcję wg której odliczany jest podatek naliczony a także jak dokonać korekty rocznej w związku ze wstępnym odliczeniem podatku naliczonego w oparciu o proporcję, zwłaszcza w sytuacji,  w której korekta ta ma charakter wieloletni;
 • jakie kwalifikacje powinien mieć pracownik na stanowisku księgowego i głównego księgowego (czy też na innym stanowisku w dziale finansowo-księgowym);
 • jakie są zasady zatrudnienia, wynagradzania i premiowania pracy księgowego;
 • jaki jest zakres kompetencji i obowiązków głównego księgowego (również tych niestandardowych, czyli niezwiązanych bezpośrednio z księgowością np. w zakresie działań windykacyjnych, kontroli zarządczej, zawierania umów i przygotowywania uchwał);
 • za jakie czynności odpowiada księgowy, a za jakie kierownik jednostki w zakresie  naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
 • jak przeprowadzić procedurę planistyczną i budżetową (budżet, plan finansowy jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, zgodność budżetu z wieloletnią prognozą finansową);
 • jak gospodarować finansami publicznymi (lokaty bankowe, zaciąganie zobowiązań, ograniczenia w uchwalaniu budżetu);
 • jak przygotować zakładowy plan kont z odpowiednią analityką;
 • jak sporządzić sprawozdanie finansowe za 2018 r. oraz sprawozdania budżetowe;
 • jakie są powiązania pomiędzy klasyfikacją budżetową, ewidencją księgową a sprawozdawczością;
 • jak skutecznie powierzyć obowiązki za sprawy finansowo - księgowe głównemu  księgowemu.

Do publikacji dołączona jest płyta CD na której znajdują się wzory m.in.:

 • Sprawozdanie GUS RF-3,
 • Sprawozdanie finansowe w formie Excel,
 • Instrukcja w zakresie mechanizmu podzielonej płatności,
 • polityka rachunkowości wraz z zarządzeniami (np. alternatywne metody wyceny aktywów i pasywów; czy też opis systemu przetwarzania danych),
 • zakładowy plan kont z opisami wszystkich kont (ok. 200 stron),
 • zarządzenie w sprawie wytycznych do zakładowego planu kont w sprawie informacji objaśniającej zawierające 15 tabel z prezentacją danych w zakresie zwiększeń i zmniejszeń (czy też wykorzystania/rozwiązania) poszczególnych elementów aktywów i pasywów,
 • zestawienie informacji o stanie mienia JST,
 • instrukcja obiegu dokumentów,
 • instrukcja inwentaryzacyjna wraz z 15. dokumentami inwentaryzacyjnymi (harmonogram, protokoły, arkusze spisowe, oświadczenia, sprawozdania itd.),
 • zarządzenie w sprawie powierzenia obowiązków i odpowiedzialności głównemu księgowemu jednostki sektora finansów publicznych,
 • wzór powierzenia pracownikowi jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie gospodarki finansowej w formie odrębnego imiennego upoważnienia,
 • upoważnienia dla organu wykonawczego do dokonywania zmian w planie wydatków,
 • upoważnienia dla kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków.

Książka zawiera również:

 • Schematy księgowań w zakresie inwentaryzacji, VAT, Split paymentu, rezerw,
 • ok. 200 stronicowy szczegółowy komentarz do poszczególnych kont budżetu, jednostek organizacyjnych, jak również omówienie specyfiki planu kont dla placówek oświaty i samorządowych zakładów budżetowych,
 • Powiązania kont z poszczególnymi wierszami sprawozdania finansowego,
 • Przykłady sporządzania sprawozdań budżetowych na bazie relacji plan finansowy - klasyfikacja budżetowa - salda kont przypisane do poszczególnych wierszy sprawozdań budżetowych,
 • Zasady przygotowania  budżetu JST,
 • Wytyczne do planowania,
 • Zakres informacyjny materiałów planistycznych.

Książka uwzględnia zmiany w zakresie:

 1. Zasad rachunkowości oraz planów kont. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje  rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911).
 2. Sprawozdań finansowych. Wskazane  powyżej nowe rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont wprowadza zmiany w zasadach sporządzania sprawozdania finansowego. Wprowadza też nowy element sprawozdania „Informacja dodatkowa".
 3. Klasyfikacji budżetowej. W dniu 18.4.2018 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 767). Część zmian weszła już w życie, a część wejdzie w życie dopiero od 1.1.2019 r. Ponadto, w dniu 18.7.2018 r. Minister Finansów wydał kolejne rozporządzenie zmieniające klasyfikację budżetową (Dz.U. z 2018 r. poz. 1393). Nowelizacja dotyczy określenia sposobu grupowania paragrafów klasyfikacji budżetowej w JST w odniesieniu do przepisów art. 236 uofp. Wprowadzono następujące symbole grup: 1400, 1100, 1200, 1300, 1401, 1402, 1403, 1101, 1102, 1103, 1201, 1202, 1203, 1301, 1302, 1303, 1800, 1810, 1600, 1601, 1602, 1610, 1611, 1612, 1620, 1630. Zarządy JST mają możliwość decydowania o szczegółowości sporządzanych planów finansowych, w zakresie wydatków, swoich jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych). Zmiany mają charakter fakultatywny. Decyzja o szczegółowości planów finansowych będzie autonomiczną decyzją każdej JST.
 4. Sprawozdawczości budżetowej. Od 13.1.2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9.1.2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 109). Pierwsza jego nowelizacja została dokonana w dniu 18.7.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1395). Jest ona powiązana z wprowadzeniem grup paragrafów klasyfikacji budżetowej i odnosi się do szczegółowości prezentacji planowanych kwot wydatków w sprawozdaniu Rb-28S, jak i Rb-50.
 5. Planowaniu finansowym. W dniu 20 lipca 2018 r.  zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1394). Po zmianach projekty planów finansowych jednostek budżetowych są sporządzane:  w zakresie dochodów w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; w zakresie wydatków w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf albo  dział, rozdział, grupa paragrafów - określonej w przepisach o klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z dokonanym przez zarząd JST wyborem, poziomu szczegółowości projektów planów finansowych.
 6. Środkach trwałych. od 1.1.2018 r. obowiązuje ustawa z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175), która wprowadziła zmiany w zakresie granicy kwotowej poniżej której możliwe jest jednorazowe umorzenie środków trwałych  (z 3 500 zł na 10 000 zł).  Zmiana ta wpływa pośrednio na wskaźnik spłaty zobowiązań  i wprowadza wiele problemów  w jednostkach finansów publicznych. Ponadto z dniem 1.1.2018 r. zaczęła obowiązywać w pełnym zakresie nowa Klasyfikacja Środków Trwałych, wprowadzona przez rozporządzenie Rady Ministrów z 3.10.2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. z 2016 r. poz. 1864).
 7. Podzielonej płatności. W dniu 1.7.2018 r. weszła w życie ustawa z 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018 r. poz. 62). Ustawa ta wprowadza mechanizm podzielonej płatności (w tym nowy tryb zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni na konto VAT). Zmiana ta ma duży wpływ na organizację rachunków bankowych w JST, a w konsekwencji pojawia się wiele wątpliwości jak te operacje należy zaksięgować.

Publikacja ta została stworzona przez wybitnych specjalistów z finansów publicznych (Piotr Walczak, Wojciech Lachiewicz, Grzegorz Czarnocki, Damian Grzelka, Maciej Woźniak, Krzysztof Hudzik), rachunkowości (Lucyna Hanus, Mieczysława Cellary, Monika Kaczurak-Kozak, Dorota Adamek-Hyska, Bożena Rudnicka) oraz praktyków - skarbników, biegłych rewidentów (Gabriela Czech, Elżbieta Dworak, Sebastian Bach - skarbnicy gminy, Iwona Bobowska - biegły rewident, Jacek Kowalski - były naczelnik wydziału kontroli w RIO, Teresa Krawczyk - były naczelnik Urzędu skarbowego). Autorzy Ci pokazują jak w praktyce stworzyć dobrze funkcjonujący dział księgowy.

Inni klienci kupili również:

Narzędzia tytanów
Ferriss Timothy
Cena Profit24: 31,73 zł Cena katalogowa: 54,90 zł
Siła nawyku. Dlaczego robimy to, co robimy...
Cena Profit24: 27,78 zł Cena katalogowa: 44,90 zł
Bogaty ojciec biedny ojciec
Kiyosaki Robert T.
Cena Profit24: 20,93 zł Cena katalogowa: 34,00 zł
Marketing Kotlera
Kotler Philip
Cena Profit24: 59,02 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Liderzy jedzą na końcu
Cena Profit24: 24,71 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Podręcznik samodzielnej nauki księgowania
Cena Profit24: 34,44 zł Cena katalogowa: 47,25 zł
7 nawyków skutecznego działania
Cena Profit24: 25,56 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Od dobrego do wielkiego
Cena Profit24: 37,08 zł Cena katalogowa: 64,90 zł
Gotowi na start.
Flynn Pat
Cena Profit24: 28,16 zł Cena katalogowa: 49,90 zł
Mit chorób nieuleczalnych i wielki biznes
Cena Profit24: 36,06 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Myślenie pytaniami
Marilee Adams
Cena Profit24: 19,56 zł Cena katalogowa: 34,50 zł
Poza schematem Sekrety ludzi sukcesu
Cena Profit24: 32,54 zł Cena katalogowa: 49,90 zł
4 godzinny tydzień pracy
Ferriss Timothy
Cena Profit24: 31,85 zł Cena katalogowa: 49,90 zł
Bądź liderem!
Maxwell John C.
Cena Profit24: 26,45 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Teoria tłumu i chaosu w zarządzaniu organizacjami
Cena Profit24: 33,92 zł Cena katalogowa: 45,00 zł

Polecamy także:

Cena Profit24: 29,24 zł Cena katalogowa: 32,90 zł
Cena Profit24: 42,36 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Opracowanie zbiorowe
Cena Profit24: 81,75 zł Cena katalogowa: 91,96 zł
Chojnacki Łukasz
Cena Profit24: 36,43 zł Cena katalogowa: 45,21 zł
LeDuff Charlie
Cena Profit24: 28,17 zł Cena katalogowa: 44,90 zł
Cena Profit24: 67,20 zł Cena katalogowa: 75,60 zł
Cena Profit24: 47,98 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
Cena Profit24: 43,55 zł Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena Profit24: 84,09 zł Cena katalogowa: 94,59 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

Roadmap B1+ SB + DigitalResources + App PEARSON
Cena Profit24: 77,31 zł Cena katalogowa: 95,11 zł
English File 4E Intermediate WB without key OXFORD
Cena Profit24: 45,50 zł Cena katalogowa: 56,97 zł
English File 4E Elementary WB + key OXFORD
Cena Profit24: 45,50 zł Cena katalogowa: 56,97 zł

Nowości działu ogólnego

Złota klatka
Lackberg Camilla
Cena Profit24: 25,79 zł Cena katalogowa: 39,99 zł
Proroctwo które można wypełnić
Opracowanie zbiorowe
Cena Profit24: 23,45 zł Cena katalogowa: 34,90 zł
Nie bój się, misiu!
Smallman Steve
Cena Profit24: 22,76 zł Cena katalogowa: 24,40 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.