Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego

Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego

Dodatkowe informacje:
Oprawa: miękka
Wymiary: B5
Liczba stron: 300
Język oryginalny: polski
Miasto: Warszawa
Dostępność:24h
135.44 PLN Cena Profit24: 135,44 zł
Cena katalogowa: 149,00 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 5,99 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 9,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 10,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 11,99 zł

Publikacja powstała jako przewodnik dla osób pełniących funkcję radnego. Jej celem jest przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących działania samorządu terytorialnego, z którymi osoby sprawujące funkcje publiczne będą spotykały się podczas całego okresu wykonywania swojego mandatu. Obecna kadencja 2018-2023 jest szczególna, ponieważ będzie trwała pięć lat, co jest efektem zmian w ustawach samorządowych wprowadzonych ustawą z 11.1.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130). Większość zapisów tej nowelizacji wchodzi w życie z początkiem nowej kadencji i odnosi się przede wszystkim do działalności organów stanowiących gmin, powiatów i województw. Dotyczy to m.in. obowiązku transmitowania i nagrywania sesji rady, wysłuchania raportu o stanie jednostki, funkcjonowania klubów radnych czy powstania komisji skarg, wniosków i petycji.

W prezentowanej publikacji opisujemy wszystkie najważniejsze aspekty pracy radnego, poczynając od kwestii objęcia mandatu i określenia praw i obowiązków radnego, a także przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady i sejmiku, poprzez pracę radnego w komisjach, aż do przedstawienia zaplecza administracyjnego, którym dysponuje w ramach sprawowanego mandatu.

Dzięki naszej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

 • jak wygląda sesja rady i na czym polega praca radnego związana z działalnością prawotwórczą, ustanawiającą akty prawa lokalnego;
 • jak zapewnić odpowiednie finansowanie zadań publicznych, w ramach posiadanych dochodów własnych bądź dzięki wsparciu zewnętrznemu;
 • jak komunikować się z otoczeniem w ramach konsultacji i partycypacji społecznej;
 • w jakim zakresie organy samorządowe podlegają działaniom kontrolnym i nadzorczym;
 • jakie są konsekwencje naruszenia przepisów antykorupcyjnych w zakresie łączenia mandatu radnego z określonymi funkcjami lub podejmowania określonych działalności;
 • kiedy i jakie informacje radny powinien umieścić w oświadczeniu majątkowym oraz z czym wiąże się niezłożenie oświadczenia w terminie;
 • w jakich sytuacjach można mówić o naruszeniu dóbr osobistych radnego oraz jakie prawa ma radny jako osoba publiczna;
 • jak korzystać z prawa do informacji publicznej - w zależności od tego, czy radny jest adresatem wniosku o informację publiczną czy wnioskodawcą jej udostępnienia.

Każdy radny powinien poznać obszary swojej nowej działalności i znać zasady m.in.:  uchwalania statutu gminy, ustalania wynagrodzenia wójta (burmistrza prezydenta) oraz przyjmowania sprawozdań z jego działalności,  uchwalania  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. To do kompetencji rady gminy należy także powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy na wniosek wójta, uchwalanie budżetu gminy, a następnie rozpatrywanie  sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmuje uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu. Do istotnych obowiązków rady gminy  należy  określenie w danym roku wysokości  podatków i opłat lokalnych.  

Wiele miejsca w książce poświęcono ograniczeniom związanym z wykonywaniem mandatu radnego. Dotyczy to m.in. zakaz nawiązywania stosunku pracy w urzędzie gminy, powiatu i województwa samorządowego, w  którym uzyskał mandat. Mandatu radnego nie można także  łączyć z pełnieniem funkcji takich jak kierownik bądź zastępca kierownika samorządowej jednostki organizacyjnej, poseł, senator, wojewoda, wicewojewoda lub z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego. W takim przypadku konieczne jest złożenie przez radnego wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego,  niezłożenie tego wniosku skutkuje zrzeczeniem się mandatu. Ograniczenia dotycząc także zawierania z radnym umów cywilnoprawnych czy prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.

W naszej publikacji nie może zabraknąć informacji o zasadach, na jakich przysługują radnemu diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Ponieważ ten zakres aktywności radnego dostarcza wielu wątpliwości i jest często analizowany, przedstawiamy  w książce najnowsze orzecznictwo w tym zakresie. Należy pamiętać, że wysokość diet radnych samorządowych określona jest ustawowo i zależna od wielkości miejscowości  (nie może przekroczyć półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe).

Najważniejsze zalety prezentowanej książki, dzięki którym szybciej wykonają Państwo swoje obowiązki to:

 1. praktyczny charakter opisujący prawa i obowiązki radnych, uzupełnione przykładami i  gotowymi wzorami dokumentów,
 2. dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
 3. wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
 4. przykłady postępowań i opisy faktycznych sytuacji, w który znaleźli się radni minionej kadencji,
 5. gotowe projekty uchwał, pism, zaświadczeń  związanych w pełnieniem funkcji radnego, 
 6. uwzględnienie najnowszego orzecznictwa.

Konstrukcja książka została tak przygotowana, aby stanowiła podręczny przewodnik dla każdego radnego, niezależnie czy jest nowo-wybranym radnych, czy już  pełnił mandat.  Autorzy starali się w przystępnym językiem przekazać te informacje, które pomogą poznać specyfikę pracy radnego,  jego prawa i obowiązki.   

W książce znalazły się następujące wzory dokumentów:

 • Zaświadczenie o wyborze radnego gminy,
 • Zaświadczenie o wyborze radnego powiatu,
 • Zaświadczenie o wyborze radnego województwa,
 • Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego rady gminy,
 • Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru starosty,
 • Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego rady powiatu,
 • Uchwała w sprawie diet dla radnych rady gminy,
 • Uchwała w sprawie diet dla radnych rady powiatu,
 • Uchwała w sprawie diet dla radnych sejmiku województwa,
 • Uchwała w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym gminy,
 • Uchwała w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym powiatu,
 • Uchwała w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym województwa,
 • Uchwała w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym,
 • Regulamin Klubu Radnych,
 • Uchwała w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 • Uchwała Rady Gminy w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy,
 • Zarządzenie Starosty w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 • Wzór protokołu z posiedzenia komisji,
 • Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 • Wzór ewidencji obecności radnych na posiedzeniach komisji,
 • Uchwała z przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego z powodu naruszenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy,
 • Wzór wniosku radnego o udostępnienie informacji publicznej,
 • Wzór pisma informującego o nieposiadaniu wnioskowanej informacji publicznej,
 • Wzór pisma przewodniego przy udostępnieniu informacji publicznej,
 • Wzór powiadomienia o terminie udostępnienia informacji.

Inni klienci kupili również:

Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych. Wykaz najczęściej spotykanych nieprawidłowości i uchybień
Cena Profit24: 138,34 zł Cena katalogowa: 162,89 zł
Zagadnienia prawa medycznego
Cena Profit24: 51,98 zł Cena katalogowa: 60,00 zł
Postępowanie administracyjne
Federczyk Wojciech
Cena Profit24: 47,49 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Realizacja zadań publicznych przez spółkę komunalną w systemie zamówień publicznych
Cena Profit24: 131,40 zł Cena katalogowa: 149,00 zł
Ochrona danych medycznych. RODO w ochronie zdrowia
Cena Profit24: 91,96 zł Cena katalogowa: 108,28 zł
Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego + płyta CD
Cena Profit24: 108,93 zł Cena katalogowa: 129,00 zł
Wydatkowanie i rozliczanie środków unijnych w zamówieniach publicznych
Cena Profit24: 53,31 zł Cena katalogowa: 62,79 zł
Zarządzenie zastępcze wojewody
Cena Profit24: 76,50 zł Cena katalogowa: 90,09 zł
Prawo administracyjne materialne. Orzecznictwo Aplikanta
Cena Profit24: 121,25 zł Cena katalogowa: 129,00 zł
Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Pytania i odpowiedzi
Cena Profit24: 37,87 zł Cena katalogowa: 44,60 zł
Ochrona danych osobowych. Przewodnik po ustawie i RODO z wzorami
Cena Profit24: 99,69 zł Cena katalogowa: 117,39 zł
Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu
Cena Profit24: 45,59 zł Cena katalogowa: 53,69 zł
Prawo administracyjne materialne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy
Cena Profit24: 47,49 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Kodeks Postępowania Administracyjnego
Cena Profit24: 6,25 zł Cena katalogowa: 9,90 zł
Gwarancje procesowe zobowiązanego w egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym
Cena Profit24: 77,96 zł Cena katalogowa: 90,09 zł
Integrity of administrative law. Polish perspective
Cena Profit24: 101,53 zł Cena katalogowa: 117,39 zł

Polecamy także:

Cena Profit24: 118,02 zł Cena katalogowa: 149,00 zł
Cena Profit24: 91,91 zł Cena katalogowa: 108,28 zł
Wojdylak-Sputowska Zofia
Cena Profit24: 178,95 zł Cena katalogowa: 199,50 zł
Cena Profit24: 91,91 zł Cena katalogowa: 108,28 zł

Polecamy:

Cena Profit24: 48,29 zł Cena katalogowa: 53,69 zł
Cena Profit24: 138,34 zł Cena katalogowa: 162,89 zł
Cena Profit24: 25,57 zł Cena katalogowa: 38,90 zł
Cena Profit24: 91,96 zł Cena katalogowa: 108,28 zł
Augustyniak Monika
Cena Profit24: 91,66 zł Cena katalogowa: 108,28 zł
Cena Profit24: 113,77 zł Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena Profit24: 157,88 zł Cena katalogowa: 179,00 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

Cambridge Little Steps 1 Phonics Book
Garcia Pamela Bautista
63,00 zł Cena katalogowa: 63,00 zł
Cambridge Little Steps Level 3 Activity Book
47,00 zł Cena katalogowa: 47,00 zł
Cambridge Little Steps Level 2 Activity Book
Cena Profit24: 42,65 zł Cena katalogowa: 47,00 zł

Nowości działu ogólnego

Totentanz
GORZKA MIECZYSŁAW
Cena Profit24: 35,94 zł Cena katalogowa: 44,90 zł
Kobieta z blizną
Adler-Olsen Jussi
Cena Profit24: 28,87 zł Cena katalogowa: 42,90 zł
Biblia waginy
Gunter Dr Jen
Cena Profit24: 28,11 zł Cena katalogowa: 44,90 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.