Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Wartość luksusu

Wartość luksusu

Perspektywa konsumentów i przedsiębiorstw
Język: polski
Rok wydania: 2019
Wydanie: 1
ISBN: 9788320823479
Seria wydawnicza: EKONOMIA I ZARZĄDZANIE
Dodatkowe informacje:
Oprawa: miękka
Wymiary: B5
Liczba stron: 348
Miasto: Warszawa
Dostępność:24h
50.63 PLN Cena Profit24: 50,63 zł
Cena katalogowa: 64,90 zł
Koszt dostawy:
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 9,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 10,99 zł
InPost Paczkomaty 24/7 od 11,99 zł
InPost - przesyłka kurierska od 12,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 12,99 zł

Słowa kluczowe

Globalna fala demokratyzacji luksusu i dynamicznie rosnące grupy aspirujących konsumentów z szybko rozwijających się gospodarek skłaniają do pytań o to:

 

- jak współcześnie jest postrzegany  luksus, co obecnie stanowi o jego wartości?

- jakie cechy luksusu konsumenci z nowych rynków cenią najwyżej i dlaczego?

- jak zmienia się globalny biznes luksusu i dokąd zmierza?

 

Książka Wartość luksusu. Perspektywa konsumentów i przedsiębiorstw jest próbą odpowiedzi na te pytania. Ukazano w niej, jak konsumenci postrzegają i hierarchizują poszczególne składniki wartości dóbr uważanych za zbędne, a których sprzedaż od dekad dynamicznie rośnie.  Opisano też zawiłości pojmowania luksusu i rozwoju rynku dóbr luksusowych przez pryzmat stopniowych odstępstw od reguł, którym hołdowano przez wieki. W monografii podjęto też próbę empirycznego zbadania, jak postrzegają dobra luksusowe konsumenci na wschodzących rynkach luksusu (z Polski, Turcji, Arabii Saudyjskiej, Indii i Portugalii) i jakie czynniki różnicują to postrzeganie w kategoriach wartości, które symbolizują w porównaniu z konsumentami z tzw. starej kolebki luksusu. Wykazano, że to segmenty konsumentów skonstruowane na podstawie kryteriów psychograficznych najtrafniej przedstawiają zróżnicowane podejście do oceny wartości luksusu w skali międzynarodowej.

 

 

Beata Stępień, dr hab. prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doświadczony praktyk i teoretyk biznesu międzynarodowego. Autorka ponad 130 publikacji naukowych dotyczących działalności przedsiębiorstw międzynarodowych i zachowań konsumentów w skali międzynarodowej. Od ponad 20 lat wykłada na uczelniach polskich i europejskich; kształci młodych naukowców na studiach doktoranckich i praktyków biznesu międzynarodowego na studiach podyplomowych i MBA. Ostatnie lata badań poświęciła analizie zagadnienia wartości: jej percepcji i współtworzenia przez konsumentów, a także konstruowania propozycji wartości i jej komunikacji, dystrybucji i monetyzacji przez przedsiębiorstwa.

 

 

Spis treści

 

Wstęp

 

Podziękowania

 

1. Filozoficzna i społeczna natura wartości

1.1. Wartość jako kategoria filozoficzna

1.1.1. Klasyczne ujęcia wartości - od Demokryta do I. Kanta

1.1.2. W kierunku współczesnego ujęcia wartości w filozofii

1.1.3. Konsekwencje filozoficznej debaty o wartości dla rozumienia luksusu

1.2. Socjologiczne ujęcia wartości

1.2.1. Wartości jako konstrukty kształtowane społecznie 35

1.2.2. Wartości uniwersalne a społecznie zróżnicowane 37

1.2.3 Znaczenie socjologicznych badań dotyczących wartości w analizie luksusu

1.3. Psychologiczne ujęcia wartości i wartościowania

1.3.1. Znaczenie afektu w procesie kształtowania wartości i wartościowania

1.3.2. Przetwarzanie informacji w procesie wartościowania i podejmowania decyzji

1.3.3. Znaczenie dorobku psychologii w analizie luksusu

 

2. Pojmowanie i badanie wartości w naukach ekonomicznych

2.1. Rozumienie wartości w ekonomii

2.1.1. Wartość w rozważaniach ekonomicznych do momentu powstania ekonomii jako nauki

2.1.2. Poglądy na wartość w ekonomii - od D. Ricardo do ukształtowania ekonomii neoklasycznej

2.1.3. W kierunku rewolucji poglądów na temat wartości w ekonomii  - od J.R. Hicksa do dziś

2.1.4. Konsekwencje pojmowania wartości w ekonomii dla analizy wartości luksusu

2.2. Ujęcie wartości w badaniach z obszarów zarządzania i zachowań konsumentów

2.2.1. Definiowanie wartości postrzeganej przez klienta (WPK) w obszarze zarządzania i teorii zachowań konsumentów

2.2.2. Składowe wartości postrzeganej przez konsumenta

2.3. Narzędzia pomiarowe wartości postrzeganej przez konsumenta - dlaczego metody ilościowe przeważają w badaniach?

2.4. Wartość jako kategoria badawcza - podsumowanie

 

3. Cechy luksusu i historia rozwoju zjawiska

3.1. Definicja luksusu - co jest, a co nie jest luksusem?

3.2. Cechy dóbr luksusowych

3.2.1. Rzadkość występowania a wysoka cena

3.2.2. Artyzm a polisensualność

3.2.3. Wysoka jakość a funkcjonalność

3.2.4. Luksus jako symbol społecznego pragnienia i moralnego napiętnowania

3.3. Ewolucja konsumpcji i produkcji dóbr luksusowych - rys historyczny

3.3.1. Luksus przed powstaniem zjawiska masowego konsumpcjonizmu

3.3.2. Demokratyzacja luksusu - od rewolucji przemysłowej do dziś

 

4. Podaż luksusu; struktura, dynamika, strategie przedsiębiorstw

4.1. Globalny rynek luksusu - struktura i dynamika sprzedaży

4.1.1. Struktura i dynamika sprzedaży produktów luksusowych w podziale na rynki geograficzne

4.1.2. Kategorie dóbr i usług luksusowych i ich udział w globalnym rynku

4.2. Konkurenci na rynku dóbr luksusowych

4.3. Luksusowa marka

4.3.1. Cechy i odmiany marek dóbr luksusowych

4.3.2. Piramida luksusu a pozycja marek

4.3.3. Piramida czy gruszka? - konsekwencje demokratyzacji luksusu a migracje i rozciąganie marek

4.4. Modele biznesu na rynku dóbr luksusowych

4.4.1. Strategie związane z architekturą zaopatrzenia i produkcji

4.4.2. Strategie komunikacji

4.4.3. Strategie dystrybucji i sprzedaży

4.4.4. Strategie monetyzacji

4.5. Konfiguracje właścicielskie a modele biznesowe na rynku dóbr luksusowych

4.6. Konsekwencje zmian struktury i dynamiki rozwoju rynku luksusu dla propozycji wartości - podsumowanie

 

5. Zakres i metodyka badań luksusu - wartości a zachowania konsumentów

5.1. Potrzeby, preferencje i postawy a wartości związane z luksusem

5.2. Wartości a wybory i zachowania konsumentów

5.3. Zakres i metody badania luksusu - przegląd dotychczasowego dorobku naukowego

5.4. Zakres i metody badań obcych i własnych dotyczących luksusu, przedstawione w monografii

5.4.1. Zakres, metodyka, przebieg badań własnych

5.4.2. Opis i charakterystyka treści poszczególnych badań oraz prób badawczych

5.4.3. Metody analizy wyników badań

 

6. Zróżnicowanie percepcji wartości dóbr luksusowych wśród konsumentów na poszczególnych rynkach narodowych - wyniki badań obcych i własnych

6.1. Kraj zamieszkania a kultura narodowa i postrzeganie dóbr luksusowych

6.2. Wpływ kraju zamieszkania i kultury narodowej na postrzeganie dóbr luksusowych - przegląd badań obcych

6.3. Wpływ kraju zamieszkania na percepcję wartości dóbr luksusowych wśród konsumentów - wyniki badań własnych

6.3.1. Wymiary kulturowe i religia w analizowanych krajach

6.3.2. Społeczne i etyczne składniki WLPK

6.3.3. Hedoniczne, funkcjonalne i estetyczne składniki WLPK

6.3.4. Postrzeganie ceny dóbr luksusowych w relacji ze społecznymi i z funkcjonalnymi komponentami WLPK

6.4. Wnioski z badań dotyczących zróżnicowania WLPK na rynkach narodowych

 

7. Badania wpływu cech społeczno-demograficznych, ekonomicznych i psychograficznych na postrzeganie wartości dóbr luksusowych

7.1. Cechy społeczno-demograficzne i ekonomiczne a postrzeganie luksusu - uwagi wstępne

7.1.1. Wiek jako kryterium globalnej segmentacji konsumentów luksusu?

7.1.2. Płeć jako czynnik różnicujący podejście do luksusu

7.1.3. Wykształcenie a percepcja luksusu

7.1.4. Dochód czy materializm jako kategoria różnicująca postrzeganie luksusu?

7.2. Percepcja wartości dóbr luksusowych przez konsumentów a ich cechy socjodemograficzne i ekonomiczne - wyniki badań obcych

7.2.1. Percepcja luksusu a wiek

7.2.2. Percepcja luksusu a płeć

7.2.3. Percepcja luksusu a wykształcenie, dochód i stosunek do materializmu

7.3. Zróżnicowanie WLPK pod względem wieku, płci, wykształcenia i poziomu dochodu - wyniki badań własnych

7.3.1. Badanie WLPK pokoleń Y i X

7.3.2. Badania WLPK a wykształcenie, płeć i dochód

7.3.3. Wnioski

7.4. Percepcja wartości luksusu a cechy psychograficzne konsumentów

7.4.1. Międzynarodowa segmentacja konsumentów dóbr luksusowych, oparta na cechach psychograficznych - przegląd badań

7.4.2. Międzynarodowa segmentacja oparta na cechach psychograficznych - wyniki badań własnych

7.4.3. Wnioski

7.5. Konsumpcja zorientowana na status, inklinacje naśladowcze i skłonności snobistyczne w ocenie wartości luksusu

7.5.1. Status, konsumpcja na pokaz, pogoń za tłumem i skłonności snobistyczne - przegląd badań obcych, dotyczących dóbr luksusowych

7.5.2. Pomiędzy snobizmem a pogonią za tłumem w wartościowaniuluksusu - wyniki badań własnych

7.6. Indywidualne cechy konsumentów a ich percepcja luksusu - wnioski

 

8. Badanie udziału poszczególnych ogniw systemu wartości w tworzeniu propozycji wartości dla konsumenta dóbr luksusowych

8.1. Rola poszczególnych ogniw systemu wartości w kreowaniu propozycji wartości dla konsumenta - wprowadzenie

8.2. Ocena wkładu poszczególnych ogniw systemu wartości w tworzenie propozycji wartości dóbr luksusowych - wyniki badań własnych

8.2.1. Postrzeganie wkładu przedsiębiorstw w tworzenie propozycji wartości - wyniki międzynarodowej ankiety skierowanej do konsumentów

8.2.2. Analiza wywiadów z przedstawicielami przedsiębiorstw na temat ich wkładu w kreowanie propozycji wartości luksusu

8.3. Wkład sprzedawców w tworzenie i komunikowanie propozycji wartości - wyniki badań własnych w branży mody luksusowej

8.3.1. Komponenty propozycji wartości komunikowane przez sprzedawców luksusowej mody

8.3.2. Komunikowanie idei zrównoważonego rozwoju przez sprzedawców luksusowej mody

8.4. Wnioski z badań dotyczących wpływu przedsiębiorstw na kreowanie propozycji wartości dóbr luksusowych

 

Podsumowanie

 

Bibliografa

 

Spis tablic, rysunków i fotografii

Inni klienci kupili również:

Teoria i polityka wzrostu gospodarczego - osiągnięcia i doświadczenia
Cena Profit24: 42,42 zł Cena katalogowa: 52,00 zł
Potęga checklisty. Jak zrobić coś lepiej
Cena Profit24: 36,46 zł Cena katalogowa: 49,99 zł
Region w gospodarce opartej na wiedzy
Cena Profit24: 40,99 zł Cena katalogowa: 47,00 zł
Ekologizacja działalności produkcyjnej w strategiach rozwoju przedsiębiorstw w Polsce
Cena Profit24: 44,49 zł Cena katalogowa: 49,00 zł
Współczesna scena innowacji. Wyzwania dla przedsiębiorców i menedżerów
Cena Profit24: 48,03 zł Cena katalogowa: 59,90 zł
Transformacja postkomunistyczna. Studium przypadku zmian instytucjonalnych
54,00 zł Cena katalogowa: 54,00 zł
Alchemia Zaskakująca moc pomysłów, które pozornie nie mają sensu
Cena Profit24: 35,05 zł Cena katalogowa: 49,90 zł
Ekonomiści czytani, ale nie słuchani
Cena Profit24: 29,23 zł Cena katalogowa: 42,00 zł
Interdyscyplinarność w globalnym świecie konteksty literaturoznawcze, ekonomiczne oraz medyczne współczesnej nauki
Cena Profit24: 63,79 zł Cena katalogowa: 74,00 zł
Problemy badawcze we współczesnych finansach. Próba wyjścia poza schemat
Cena Profit24: 33,67 zł Cena katalogowa: 42,00 zł
Opieka zdrowotna
Rudawska Iga
Cena Profit24: 79,89 zł Cena katalogowa: 95,00 zł
Punkt odniesienia. Rzecz o motywacyjnych i poznawczych inklinacjach w ekonomii behawioralnej
Cena Profit24: 48,13 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Diagnostyka obiektów budowlanych. Część 2.
Cena Profit24: 82,96 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Problemy restrukturyzacji gospodarki polski
Cena Profit24: 13,00 zł Cena katalogowa: 13,00 zł
Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstw jako element marketingu wartości
Cena Profit24: 64,29 zł Cena katalogowa: 84,00 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

Give Me Five! 5 Activity Book + kod MACMILLAN
Cena Profit24: 40,56 zł Cena katalogowa: 43,90 zł
Give Me Five! 6 Activity Book + kod MACMILLAN
Cena Profit24: 40,56 zł Cena katalogowa: 43,90 zł
Give Me Five! 1 Activity Book + kod MACMILLAN
Cena Profit24: 40,56 zł Cena katalogowa: 43,90 zł

Nowości działu ogólnego

W poszukiwaniu tożsamości kulturowej Japonii
Cena Profit24: 61,20 zł Cena katalogowa: 68,00 zł
Japonia w perspektywie transkulturowej
Cena Profit24: 58,72 zł Cena katalogowa: 63,00 zł
Wbrew sobie
Bednarski Michał
Cena Profit24: 25,60 zł Cena katalogowa: 27,00 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.