Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Warunki techniczne budynków i procedury budowlane. Poradnik dla praktyków

Warunki techniczne budynków i procedury budowlane. Poradnik dla praktyków

Język: polski
Rok wydania: 2019
Wydanie: 1
ISBN: 9788381604864
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Seria wydawnicza: poradnik
Dodatkowe informacje:
Oprawa: miękka
Wymiary: A5
Liczba stron: 312
Język oryginalny: polski
Miasto: Warszawa
Stan prawny na: 2019-03-01
Dostępność:36h
93.66 PLN Cena Profit24: 93,66 zł
Cena katalogowa: 108,28 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 5,99 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 9,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 10,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 11,99 zł

Poradnik dla praktyków, w którym przeanalizowano proces uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

 

Publikacja nie jest teoretycznym omówieniem przepisów, a wskazaniem w jaki sposób korzystać z nich w praktyce.

 

W książce znajdziesz m.in.:

 

- przykłady stanów faktycznych, które były przedmiotem postępowań administracyjnych przed organami administracji architektoniczno-budowlanej na terenie całego kraju, częściowo zobrazowane na rysunkach;

- wzory pism dla inwestorów, projektantów i pełnomocników;

- wzory decyzji i postanowień dla urzędników.

 

Autorzy omawiają praktyczne znaczenie zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w tym:

 

- nowe definicje znanych uprzednio pojęć m.in. zabudowa śródmiejska, działka budowlana, kondygnacja, kondygnacja podziemna, parking, teren biologicznie czynny,

- różnice w postępowaniach w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę oraz przyjęcia zgłoszenia,

- postanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- tryby nadzwyczajne weryfikacji decyzji administracyjnych,

- nowe zasady lokalizacji parkingów

- bezpieczeństwo pożarowe budynków

- miejsce do gromadzenia odpadów stałych

 

W opracowaniu uwzględniono m.in.:

 

- problemy zgłaszane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej podczas szkoleń, a także

- trudności zgłaszane przez użytkowników Serwisu Budowlanego Systemu Informacji Prawnej LEX.

 

Książka została napisana przez praktyków, którzy posiadają doświadczenie zarówno w pracy w organie administracji architektoniczno-budowlanej, jak i w pomocy inwestorom w realizacjach inwestycji. Wszystkie omówione problemy oraz przedstawione przykłady zostały zaczerpnięte z sytuacji, z jakimi autorzy sami się zetknęli i które musieli rozwiązać.

 

Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji rządowej i samorządowej (urzędów wojewódzkich, starostw powiatowych, gmin). Będzie cennym źródłem wiedzy dla deweloperów, architektów oraz osób fizycznych planujących realizację inwestycji. Zainteresuje również pracowników wydziałów prawa, prowadzących zajęcia z postępowania administracyjnego oraz wydziałów budownictwa i architektury uczelni technicznych, zajmujących się kwestiami procesu inwestycyjnego, a także studentów prawa i budownictwa.

 

 

Michał Bursztynowicz - absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu; ekspert Serwisu Budowlanego w Systemie Informacji Prawnej LEX; posiada wieloletnie doświadczenie w organie administracji architektoniczno-budowlanej drugiej instancji; w pracy zawodowej zajmuje się także gospodarką nieruchomościami; prowadzi szkolenia z zakresu prawa budowlanego i postępowania administracyjnego w jednostkach samorządu terytorialnego; autor publikacji z zakresu prawa budowlanego.

 

Martyna Sługocka - doktor nauk prawnych; wykładowca na studiach podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Wrocławskim; ekspert Serwisu Budowlanego w Systemie Informacji Prawnej LEX, stały współpracownik magazynu „Murator"; posiada wieloletnie doświadczenie w organie administracji architektoniczno-budowlanej drugiej instancji; prowadzi szkolenia z zakresu prawa budowlanego i postępowania administracyjnego w jednostkach samorządu terytorialnego; autorka około 100 publikacji z zakresu prawa administracyjnego.

 

 

Spis treści

 

Wykaz skrótów 11

Wstęp 13

Rozdział 1. Warunki techniczne przed 1.01.2018 r. - potrzeba zmian 17

1.1. Uwagi wstępne 17

1.2. Zakres nowelizacji 19

Rozdział 2. Zmiany w warunkach technicznych w 2018 r. 29

2.1. Nowe definicje 29

2.1.1. Działka budowlana 30

2.1.2. Parking 34

2.1.3. Kondygnacja 38

2.1.4. Kondygnacja podziemna 39

2.1.5. Teren biologicznie czynny 41

2.2. Sytuowanie budynku na działce 44

2.2.1. Zasady ogólne 45

2.2.1.1. Okna i drzwi zamiast otworów okiennych i drzwiowych 45

2.2.1.2. Działka drogowa 48

2.2.1.3. Sposób pomiaru odległości 50

2.2.2. Sytuowanie budynku na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 51

2.2.3. Budynek przy granicy działki budowlanej 55

2.2.4. Sytuowanie budynków w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej 58

2.2.5. Budynek w pobliżu lasu 61

2.2.6. Odległości dla elementów budynku 69

2.2.7. Przesłanianie i nasłonecznienie 71

2.3. Parkingi i garaże dla samochodów 74

2.3.1. Zasady ogólne 74

2.3.2. Nowe zasady lokalizacji parkingów 77

2.3.3. Parkingi w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej 81

2.3.4. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne 84

2.3.5. Wymiary stanowisk postojowych 84

2.4. Zagospodarowanie działki budowlanej 85

2.4.1. Miejsce do gromadzenia odpadów stałych 86

2.4.2. Uzbrojenie działki budowlanej 87

2.5. Bezpieczeństwo pożarowe budynków 90

2.5.1. Odporność pożarowa budynków 92

2.5.2. Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowego 93

2.5.3. Drogi ewakuacyjne 93

2.5.4. Wymagania przeciwpożarowe dla garaży 96

Rozdział 3. Warunki techniczne a pozwolenie na budowę 99

3.1. Zakres oceny projektu budowlanego 102

3.2. Zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z warunkami technicznymi po nowelizacji 110

3.2.1. Naruszenia dotyczące sytuowania stanowisk postojowych 113

3.2.2. Problemy z obliczeniem powierzchni biologicznie czynnej 117

3.2.3. Sposób dokonywania pomiaru odległości przy sytuowaniu budynków 118

3.2.4. Jak wykorzystać sąsiedztwo działki drogowej 122

3.2.5. Problemy z sytuowaniem budynku przy granicy działki 125

3.3. Zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu w innymi przepisami 129

3.4. Wezwanie do usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym 130

3.4.1. Treść postanowienia nakładającego obowiązek 131

3.4.2. Termin na usunięcie nieprawidłowości 135

3.4.3. Obowiązek usunięcia nieprawidłowości a nowelizacja warunków technicznych 138

3.5. Uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych 141

3.6. Niezgodność projektu budowlanego z warunkami technicznymi  jako podstawa odwołania 144

Rozdział 4. Warunki techniczne a akty planistyczne 147

4.1. Ocena zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy 153

4.1.1. Budynek mieszkalny jednorodzinny 159

4.1.2. Zabudowa bliźniacza 161

4.1.3. Lokalizowanie inwestycji w strefach ochronnych 163

4.1.4. Autorskie definicje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 165

4.1.5. Niejasne przeznaczenie terenu 166

4.1.6. Geometria dachu 169

4.1.7. Kondygnacja z antresolą 170

4.2. Miejscowe plany wydane na podstawie warunków technicznych  sprzed 1.01.2018 r. 171

4.3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sprzeczny z warunkami technicznymi 172

4.3.1. Odległość budynku od lasu 175

4.3.2. Liczba stanowisk postojowych 177

4.3.3. Zabudowa bezpośrednio przy granicy działki 178

4.4. Decyzja o warunkach zabudowy sprzeczna z warunkami technicznymi 179

Rozdział 5. Znaczenie warunków technicznych w postępowaniu zgłoszeniowym 187

5.1. Roboty budowlane wymagające zgłoszenia 190

5.2. Praktyczne problemy w stosowaniu przepisów do zgłoszeń 196

5.2.1. Określenie rodzaju inwestycji 196

5.2.2. Trwałe związanie z gruntem 198

5.3. Przykładowe inwestycje realizowane na zgłoszenie i niepodlegające reglamentacji prawnobudowlanej 201

5.3.1. Wiata 201

5.3.2. Kontener (techniczny) 204

5.3.3. Reklama 206

5.3.4. Budynek gospodarczy 209

5.3.5. Oranżeria 210

5.3.6. Ganek 212

5.3.7. Kojec dla psa 213

5.3.8. Inwestycje na terenie rodzinnych ogrodów działkowych 214

5.4. Wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu 216

5.5. Roboty budowlane w budynkach istniejących 223

Rozdział 6. Naruszenie warunków technicznych jako podstawa wzruszenia decyzji 225

6.1. Naruszenie warunków technicznych jako przesłanka wznowienia postępowania 226

6.2. Naruszenie warunków technicznych jako przesłanka stwierdzenia nieważności decyzji 230

6.2.1. Sytuowanie budynku 231

6.2.2. Dostęp do drogi publicznej 233

6.2.3. Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych 234

6.2.4. Szerokość drogi dojazdowej 235

6.3. Zbieg trybów wznowienia postępowania i stwierdzenia nieważności decyzji 236

Rozdział 7. Wzory pism, postanowień i decyzji 239

Wzór 1. Odpowiedź na postanowienie wzywające do objęcia terenem inwestycji całej działki ewidencyjnej 239

Wzór 2. Odpowiedź na postanowienie wzywające do usunięcia nieprawidłowości w zakresie stanowisk postojowych 241

Wzór 3. Odpowiedź na postanowienie nakazujące doprowadzenie projektu budowlanego do zgodności z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 243

Wzór 4. Odpowiedź na postanowienie wzywające do usunięcia nieprawidłowości w zakresie odległości budynku od działki drogowej 245

Wzór 5. Wniosek o zastosowanie § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w brzmieniu sprzed 1.01.2018 r. 247

Wzór 6. Odpowiedź na postanowienie wzywające do usunięcia nieprawidłowości w zakresie zgodności z § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 248

Wzór 7. Postanowienie nakładające na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym w zakresie zgodności z § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 250

Wzór 8. Odpowiedź na postanowienie wzywające do przedłożenia analizy nasłonecznienia 253

Wzór 9. Postanowienie nakładające obowiązek przedłożenia analizy nasłonecznienia 255

Wzór 10. Odpowiedź na postanowienie wydane poza kompetencją organu administracji architektoniczno-budowlanej 258

Wzór 11. Postanowienie nakładające obowiązek doprowadzenia projektu budowlanego do zgodności z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 261

Wzór 12. Wyczerpujące postanowienie nakładające na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym 264

Wzór 13. Wniosek o wyjaśnienie treści postanowienia 270

Wzór 14. Wniosek o zmianę terminu usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym 271

Wzór 15. Odwołanie od decyzji w sprawie pozwolenia na budowę 272

Wzór 16. Fragment decyzji dotyczący interpretacji postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez organy gminy 274

Wzór 17. Fragment decyzji dotyczący stosowania sprzecznych z prawem postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 276

Wzór 18. Decyzja utrzymująca w mocy sprzeciw 278

Wzór 19. Fragment decyzji dotyczący trwałego związania z gruntem 284

Wzór 20. Odpowiedź na postanowienie nakazujące zmianę lokalizacji wiaty 285

Wzór 21. Odpowiedź na postanowienie dotyczące urządzenia reklamowego 287

Wzór 22. Fragment decyzji dotyczący określenia obszaru oddziaływania inwestycji przez projektanta i organ administracji

architektoniczno-budowlanej 289

Wzór 23. Decyzja umarzająca postępowanie odwoławcze 292

Wzór 24. Postanowienie zawieszające postępowanie wznowieniowe 298

Wzór 25. Decyzja umarzająca postępowanie wznowieniowe 301

Wykaz orzecznictwa 303

Wykaz rysunków 309

Inni klienci kupili również:

Rynek nieruchomości gminnych w czasie kryzysu i po kryzysie
Cena Profit24: 37,14 zł Cena katalogowa: 52,00 zł
Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w upadłości
Cena Profit24: 86,60 zł Cena katalogowa: 119,00 zł
Decyzje środowiskowe
Robaszewska Renata
Cena Profit24: 84,59 zł Cena katalogowa: 90,09 zł
Nieruchomości w prawie cywilnym administracyjnym i podatkowym. Tom I
Cena Profit24: 172,57 zł Cena katalogowa: 199,29 zł
Tryby negocjacyjne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Cena Profit24: 102,19 zł Cena katalogowa: 139,00 zł
Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych. Wykaz najczęściej spotykanych nieprawidłowości i uchybień
Cena Profit24: 141,03 zł Cena katalogowa: 162,89 zł
Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz
Cena Profit24: 147,15 zł Cena katalogowa: 171,99 zł
Gospodarka i obrót nieruchomościami. Wzory pism i umów z komentarzem
Cena Profit24: 176,26 zł Cena katalogowa: 200,20 zł
Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sądowych
Cena Profit24: 148,86 zł Cena katalogowa: 171,99 zł
Specustawa mieszkaniowa. Komentarz
Jakubowski Aleksander
Cena Profit24: 175,52 zł Cena katalogowa: 199,00 zł
Wzory umów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z praktycznymi komentarzami
Cena Profit24: 72,67 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Specustawa mieszkaniowa
Bursztynowicz Michał
Cena Profit24: 77,92 zł Cena katalogowa: 90,09 zł
Plany zarządzania nieruchomościami
Cena Profit24: 27,11 zł Cena katalogowa: 44,90 zł
Zarządzanie nieruchomościami
Bukowski Zbigniew
Cena Profit24: 77,89 zł Cena katalogowa: 90,09 zł
Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Art. 98-124 KPC. Komentarz
Cena Profit24: 199,55 zł Cena katalogowa: 249,00 zł
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia oraz inne dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Cena Profit24: 107,33 zł Cena katalogowa: 129,00 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

Cambridge Little Steps 1 Phonics Book
Garcia Pamela Bautista
Cena Profit24: 57,22 zł Cena katalogowa: 63,00 zł
Cambridge Little Steps Level 3 Activity Book
Cena Profit24: 42,65 zł Cena katalogowa: 47,00 zł
Cambridge Little Steps Level 2 Activity Book
Cena Profit24: 42,65 zł Cena katalogowa: 47,00 zł

Nowości działu ogólnego

Totentanz
GORZKA MIECZYSŁAW
Cena Profit24: 36,06 zł Cena katalogowa: 44,90 zł
Historia seksualności Tom 4 Wyznania ciała
Cena Profit24: 56,95 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
Fistaszki zebrane 1993-1994
Schulz Charles M.
Cena Profit24: 50,18 zł Cena katalogowa: 69,90 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.