Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Współczesne problemy prawa podatkowego. Teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu. Tom I i II

Współczesne problemy prawa podatkowego. Teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu. Tom I i II

Język: polski
Rok wydania: 2019
Wydanie: 1
ISBN: 9788381606738
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Dodatkowe informacje:
Oprawa: twarda
Wymiary: B5
Liczba stron: 928
Język oryginalny: polski
Miasto: Warszawa
Dostępność:36h
235.49 PLN Cena Profit24: 235,49 zł
Cena katalogowa: 272,08 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 5,99 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 9,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 10,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 11,99 zł

Słowa kluczowe

TOM I

Profesor Bogumił Brzeziński | str. 5

Bogumił Brzeziński - promotor prac doktorskich | str. 19

Bibliografia dorobku naukowego 1976-2018 | str. 21

Adres gratulacyjny z okazji jubileuszu | str. 63

In dubio pro tributario - przeszłość i teraźniejszość
Agnieszka Bielska-Brodziak | str. 65

Definicja legalna służąca ograniczeniu obszaru nieostrości w prawie podatkowym (założenia modelu)
Paweł Borszowski | str. 76

Justice Deficit in the EU Law
Dániel Deák | str. 86

Kilka uwag o znaczeniu zwrotów „określanie zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy", zawartych w art. 217 Konstytucji RP
Teresa Dębowska-Romanowska | str. 95

Przyczynek do dyskusji o solidarności w prawie podatkowym
Rafał Dowgier | str. 108

Niepoważne uwagi poważnych instytucji - polemika z uwagami krytycznymi do projektu nowej Ordynacji podatkowej
Leonard Etel | str. 118

Kilka uwag o zastosowaniu ekonomicznej analizy w prawie podatkowym
Agnieszka Franczak | str. 129

Geneza, treść i znaczenie duńskiej Księgi ziemskiej Waldemara... (Kong Valdemars Jordebog) z początku lat 30. XIII w.
Andrzej Gaca, Hubert Bąk | str. 138

Czy w Polsce potrzebny jest zawód doradcy podatkowego?
Jadwiga Glumińska-Pawlic | str. 146

Rodzaje „prejudykatu" w konstrukcji odpowiedzialności za szkodę spowodowaną niewydaniem decyzji podatkowej
Bogusława Gnela, Aneta Kaźmierczyk | str. 156

Should the Sky Inevitably be the Limit for International Tax Complexity?
Jan J.P. de Goede | str. 169

Ingerencyjny charakter prawa podatkowego
Andrzej Gomułowicz | str. 178

Granty polskich naukowców a zwolnienie od podatku
Marcin Jamroży | str. 190

O znaczeniu Ordynacji podatkowej z 1934 r. Uwagi w stulecie rozpoczęcia unifikacji prawa podatkowego w Polsce
Danuta Janicka | str. 199

Podatki a ochrona własności w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Tadeusz Jasudowicz | str. 209

Poglądy zagranicznej nauki prawa podatkowego na instytucję osoby trzeciej odpowiedzialnej za podatek
Marek Kalinowski | str. 218

Reklasyfikacja i pominięcie transakcji między podmiotami powiązanymi a ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
Piotr Karwat | str. 228

Antyabuzywne klauzule Konwencji wielostronnej - nowa rzeczywistość bilateralnych umów podatkowych zawartych przez Polskę
Ziemowit Kukulski | str. 237

Wytyczne OECD jako urojona podstawa prawna działań organów podatkowych w zakresie cen transferowych - uwagi w kontekście non-recognition i recharacterisation rules
Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski | str. 247

Pierwszeństwo prawa międzynarodowego przed prawem krajowym a problem stosowania norm krajowych do przeciwdziałania nadużywaniu umów
Hanna Litwińczuk | str. 263

Ochrona praw podatnika w procesach gromadzenia oraz analizy informacji podatkowych - próba oceny kierunku zmian legislacyjnych
Paweł Majka | str. 273

Zasady ogólne prawa podatkowego - teoria i praktyka
Adam Mariański | str. 283

Systemowe tworzenie prawa
Ryszard Mastalski | str. 293

Pozycja prawna zarządcy sukcesyjnego w postępowaniu podatkowym
Marian Masternak | str. 301

Karuzela podatkowa - oszustwo czy nadużycie podatkowe?
Dominik Mączyński | str. 311

Opodatkowanie kryptowalut
Wiesława Miemiec, Katarzyna Kopyściańska | str. 322

Procedury realizacji prawa daninowego
Petr Mrkývka | str. 336

Analogia w prawie podatkowym w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego
Artur Mudrecki | str. 350

Sądy zamkowe (grodzkie) w Prusach Królewskich wobec szlacheckich zobowiązań podatkowych w XVII w.
Zbigniew Naworski | str. 359

Problemy umarzającego oddziaływania upływu czasu w prawie podatkowym
Adam Nita | str. 372

Nowe przepisy dotyczące klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania - wybrane aspekty legislacyjne
Włodzimierz Nykiel | str. 382

Kilka refleksji o opodatkowaniu umowy depozytu nieprawidłowego podatkiem od czynności cywilnoprawnych
Zbigniew Ofiarski | str. 392

Cywilnoprawny wzorzec spadkobrania i możliwość jego implementacji w prawie podatkowym
Agnieszka Olesińska | str. 404

Zasada równości wobec prawa podatkowego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego
Janusz Orłowski | str. 415

Prawo podatkowe jako sądowa dziedzina prawa
Piotr Pietrasz | str. 426

Modele opodatkowania grup kapitałowych
Jowita Pustuł | str. 436

Can a Decision of the Constitutional Court be Illegal?
Michal Radvan | str. 445

Vereinfachung des Steuerrechts - Postulat des Rechts oder nur steuerpolitisches Lippenbekenntnis?
Roman Seer | str. 456

Specyficzne aspekty odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
Jerzy Serwacki | str. 475

Koszty uzyskania przychodów nauczycieli akademickich
Paweł Smoleń | str. 484

Wyrok uniewinniający w sprawie karnej skarbowej a wznowienia postępowania podatkowego
Dariusz Strzelec | str. 494

Kilka uwag o projektowanej nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego (wersja z grudnia 2018 r.)
Andrzej Światłowski | str. 506

Intencjonalizm w orzecznictwie podatkowym
Zygmunt Tobor | str. 516

Reguła in dubio pro libertate w dawnym prawie kanonicznym
Wacław Uruszczak | str. 526

O stosowaniu Ordynacji podatkowej do należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
Jacek Wantoch-Rekowski | str. 535

Bail-out lub bail-in?
Tadeusz Włudyka | str. 544

Nieadekwatność środków przeciwdziałania nadużyciom podatkowym (unikaniu opodatkowania) dla zapobiegania i zwalczania uchylania się od opodatkowania
Adam Zalasiński | str. 550

Sądowa kontrola decyzji organów podatkowych w sprawach ulg uznaniowych
Marek Zdebel | str. 559

Dogmatyka a wykładnia prawa
Maciej Zieliński | str. 567

TOM II

Wykładnia prawa podatkowego Unii Europejskiej w praktyce polskich organów podatkowych
Izabela Andrzejewska-Czernek | str. 5

Podatek od spadków i darowizn w Polsce i w Niemczech. Niektóre elementy konstrukcji podatku
Stefan Babiarz | str. 15

Kwalifikacja przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości a rola biegłego w postępowaniu podatkowym
Paweł Banasik | str. 26

Zgodność z Konstytucją RP niektórych przepisów o zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn
Adam Bartosiewicz | str. 36

Prawo podatnika do otrzymania oprocentowania zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych
Stanisław Bogucki | str. 48

Procedura cofnięcia skutków unikania opodatkowania
Bogusław Dauter | str. 58

Prawo do obrony w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w odniesieniu do spraw z zakresu VAT
Dagmara Dominik-Ogińska | str. 68

Czy gramy w tę samą grę? „Gry językowe" Wittgensteina a wykładnia prawa podatkowego
Hanna Filipczyk | str. 78

Koncepcja bezpodstawnego wzbogacenia w orzecznictwie podatkowym
Marek Gizicki | str. 87

Wpływ wad procesu legislacyjnego na stanowienie prawa podatkowego - refleksje wokół wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22.10.2018 r., II FSK 2983/17
Adam Kałążny | str. 94

Krajowa praktyka orzecznicza w zakresie prawa do odliczenia VAT naliczonego a orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Piotr Kołodziejczyk, Zbigniew Liptak, Aleksandra Rutkowska | str. 103

Granice optymalizacji podatkowej - uwagi de lege lata i de lege ferenda
Andrzej Ladziński | str. 113

Opodatkowanie przychodów z niektórych wartości niematerialnych i prawnych jako zysków kapitałowych w podatku dochodowym od osób prawnych
Michał Leconte | str. 123

Prawo podatnika do odliczenia podatku od wartości dodanej w świetle wybranych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Agnieszka Leszczyńska-Rydlewska | str. 132

O nadużywaniu prawa przez organy podatkowe w toku postępowania na kilku przykładach
Mariusz Marecki | str. 141

Demokratyczne państwo prawne czy państwo teoretyczne? Działania państwa polskiego wobec wyzwań związanych z masowymi wyłudzeniami VAT
Jerzy Martini | str. 150

Formalnie niezależny podmiot jako stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej innego podatnika na gruncie unijnego systemu podatku od wartości dodanej
Tomasz Michalik | str. 161

Wartość firmy jako przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych
Mirosław Michna | str. 172

Wykładnia gospodarcza na przykładzie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego VAT. Kontrybucja do dyskusji
Paweł Mikuła | str. 184

Zwrot podatku: realizacja zasady neutralności a funkcja fiskalna VAT
Roman Namysłowski | str. 194

Przeniesienie prawa do dysponowania towarem jak właściciel jako przesłanka oceny transakcji łańcuchowych, w których finalny nabywca dokonuje jednocześnie przewozu, na tle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29.06.2018 r., III SA/Wa 2303/17
Jarosław Ostrowski | str. 208

Odmowy wszczęcia postępowań interpretacyjnych odnośnie do wniosków dotyczących sposobu dokumentowania wydatków na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych
Michał Potyrała | str. 218

Tworzenie prawa podatkowego - wymogi a rzeczywistość na przykładzie opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości
Jan Rudowski | str. 228

Zasada obiektywizmu w prawie podatkowym. Wybrane zagadnienia
Marcin Rymaszewski | str. 241

Nadużycie prawa do wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe a zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego - uprawnienia sądów administracyjnych
Alicja Sarna | str. 250

Kilka uwag o związkach prawa podatkowego z zasadą samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe polegające na uszczupleniu podatkowej należności publicznoprawnej
Tomasz Siennicki, Maciej Zborowski | str. 260

Ulga w spłacie solidarnego zobowiązania podatkowego
Wojciech Stachurski | str. 270

Kilka uwag w sprawie polityki podatkowej w podatkach bezpośrednich
Filip Świtała | str. 279

Od interpretacji po Kodeks karny skarbowy. Prawo czy praktyka - co decyduje o sukcesie?
Agnieszka Tałasiewicz, Michał Goj | str. 292

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na przykładzie regulacji dotyczących podatku u źródła - czy urzędowe objaśnienia podatkowe mogą naprawiać błędy ustawodawcy?
Adam Wacławczyk | str. 303

Elektrownie wiatrowe - ciąg dalszy kontrowersji z opodatkowaniem budowli
Krzysztof Winiarski | str. 312

O jakości prawa podatkowego
Joanna Zawiejska-Rataj | str. 322    

Inni klienci kupili również:

Tragedia na Przełęczy Diatłowa
Cena Profit24: 25,37 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Król darknetu
Bilton Nick
Cena Profit24: 30,22 zł Cena katalogowa: 49,90 zł
Na posterunku
Grabowski Jan
Cena Profit24: 33,57 zł Cena katalogowa: 54,90 zł
Motyw ukryty
Bonda Katarzyna
Cena Profit24: 25,17 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Ciało nie kłamie
MELINEK JUDY
Cena Profit24: 25,17 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Rozmowy z psychopatami.
Berry-Dee Christopher
Cena Profit24: 22,99 zł Cena katalogowa: 34,99 zł
Supradyscyplinarna analiza praw człowieka
Cena Profit24: 24,14 zł Cena katalogowa: 27,30 zł
Beyond the Roma Holocaust From Resistance to Mobilisation
Cena Profit24: 27,79 zł Cena katalogowa: 39,00 zł
Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody klimatyczne z perspektywy prawa Unii Europejskiej
Cena Profit24: 46,43 zł Cena katalogowa: 52,50 zł
Podręczny kodeks drogowy 2018
Cena Profit24: 19,55 zł Cena katalogowa: 27,00 zł
Problem dowodów uzyskanych sprzecznie z prawem w procesie cywilnym
Cena Profit24: 32,78 zł Cena katalogowa: 34,00 zł
Przestępstwo i kara w myśli politycznej,prawnej i ekonomicznej
Cena Profit24: 20,87 zł Cena katalogowa: 32,50 zł
Nauka jazdy kat. A Podręcznik
Cena Profit24: 32,78 zł Cena katalogowa: 50,00 zł
Monitor Prawniczy 12/2018
Cena Profit24: 62,72 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
Tylko miłość trwa
AMIRANTE CHIARA
Cena Profit24: 17,58 zł Cena katalogowa: 29,90 zł
Efektywna ochrona prawna jednostek
Cena Profit24: 69,82 zł Cena katalogowa: 99,00 zł

Polecamy także:

Krasnowska Violetta
Cena Profit24: 21,82 zł Cena katalogowa: 34,90 zł
Cena Profit24: 66,00 zł Cena katalogowa: 89,90 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

Cambridge Little Steps 1 Phonics Book
Garcia Pamela Bautista
Cena Profit24: 55,75 zł Cena katalogowa: 63,00 zł
Cambridge Little Steps Level 3 Activity Book
Cena Profit24: 41,59 zł Cena katalogowa: 47,00 zł
Cambridge Little Steps Level 2 Activity Book
Cena Profit24: 41,59 zł Cena katalogowa: 47,00 zł

Nowości działu ogólnego

Totentanz
GORZKA MIECZYSŁAW
Cena Profit24: 34,16 zł Cena katalogowa: 44,90 zł
Kobieta z blizną
Adler-Olsen Jussi
Cena Profit24: 28,96 zł Cena katalogowa: 42,90 zł
Biblia waginy
Gunter Dr Jen
Cena Profit24: 28,54 zł Cena katalogowa: 44,90 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.