Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Wszystko o podatkach, rachunkowości i finansach w 2019 roku

Wszystko o podatkach, rachunkowości i finansach w 2019 roku

Język: polski
Rok wydania: 2019
ISBN: 9788366189201
Seria wydawnicza: Biblioteka Podatnika
Dodatkowe informacje:
Oprawa: miękka
Wymiary: B5
Liczba stron: 968
Miasto: Gorzów Wielkopolski
78.21 PLN Cena Profit24: 78,21 zł
Cena katalogowa: 79,00 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 5,99 zł
Paczkomaty InPost od 8,95 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 10,99 zł

Publikacja zawiera zbiór ujednoliconych aktów prawnych wraz z przepisami wykonawczymi. Jest podzielona na 3 części tematyczne:

 

Podatki i inne należności budżetowe

 

- Ordynacja podatkowa

- Podatek dochodowy od osób prawnych

- Podatek dochodowy od osób fizycznych

- Podatek od towarów i usług

- Podatek od czynności cywilnoprawnych

- Inne podatki i opłaty

- Wpłaty na PFRON

 

Rachunkowość

 

- Zasady prowadzenia rachunkowości

 

Finanse, fundusze, podróże służbowe

 

- Rozliczenia pieniężne

- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne

 

Książka stanowi nieocenioną pomoc w codziennej pracy osobom zajmującym się podatkami oraz szeroko pojętymi zagadnieniami księgowymi.

 

 

Spis treści

  

CZĘŚĆ I
PODATKI I INNE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE

Rozdział I
Ordynacja podatkowa

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
 2. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (wyciąg)
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych

Rozdział II
Podatek dochodowy od osób prawnych

 1. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
 2. Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (wyciąg)
 3. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (wyciąg)
 4. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (wyciąg)
 5. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (wyciąg)

Rozdział III
Podatek dochodowy od osób fizycznych

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 2. Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (wyciąg)
 3. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (wyciąg)
 4. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (wyciąg)
 5. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (wyciąg)

Rozdział IV
Podatek od towarów i usług

 1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 2. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (wyciąg)
 3. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (wyciąg)
 4. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (wyciąg)
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego
 13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących
 14. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące
 15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących
 16. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Rozdział V
Podatek od czynności cywilnoprawnych

 1. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych

Rozdział VI
Inne podatki i opłaty

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
 3. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

Rozdział VII
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

CZĘŚĆ II
RACHUNKOWOŚĆ

Rozdział VIII
Zasady prowadzenia rachunkowości

 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

CZĘŚĆ III
FINANSE, FUNDUSZE, PODRÓŻE SŁUŻBOWE

Rozdział IX
Rozliczenia pieniężne

 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 2. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Rozdział X
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (wyciąg)

Rozdział XI
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (wyciąg)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy

 

Inni klienci kupili również:

Gad Spowiedź klawisza
Kapusta Paweł
Cena Profit24: 24,12 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Ustawa o Policji
Cena Profit24: 15,91 zł Cena katalogowa: 19,90 zł
Aż do śmierci
Górka Daria
Cena Profit24: 22,70 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Czarownice
Chollet Mona
Cena Profit24: 27,18 zł Cena katalogowa: 45,00 zł
Ciało nie kłamie
MELINEK JUDY
Cena Profit24: 23,66 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Inna miłość szejka
Ligęska Artur
Cena Profit24: 25,50 zł Cena katalogowa: 44,90 zł
Stacja końcowa Auschwitz
Cena Profit24: 22,27 zł Cena katalogowa: 36,99 zł
Nieplanowane
Johnson Abby
Cena Profit24: 18,29 zł Cena katalogowa: 32,90 zł
Żony kartelu
FLORES OLIVIA
Cena Profit24: 23,17 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
W cieniu gigantów Pogromy w 1941 r. w byłej sowieckiej strefie okupacyjnej
Cena Profit24: 38,16 zł Cena katalogowa: 49,00 zł
Pytanie prawne sądu do Trybunału Konstytucyjnego
Cena Profit24: 30,69 zł Cena katalogowa: 45,00 zł
Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników
Cena Profit24: 41,73 zł Cena katalogowa: 55,00 zł
Własność zabytku a dyskrecjonalna władza konserwatorska
Cena Profit24: 34,11 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Ostatni Prawdziwa historia żołnierza warszawskiej mafii
Cena Profit24: 21,17 zł Cena katalogowa: 34,90 zł
Etyka radcowska – na egzamin. Komentarz wraz z orzecznictwem do Kodeksu etyki radców prawnych. Teksty przepisów
Cena Profit24: 128,57 zł Cena katalogowa: 139,00 zł
Monitor Prawa Handlowego Nr 2/2018
Cena Profit24: 60,65 zł Cena katalogowa: 69,00 zł

Polecamy także:

Cena Profit24: 78,80 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena Profit24: 47,56 zł Cena katalogowa: 69,99 zł
Cena Profit24: 102,80 zł Cena katalogowa: 129,00 zł
Cena Profit24: 190,07 zł Cena katalogowa: 220,50 zł
Pogożew Andriej
Cena Profit24: 24,01 zł Cena katalogowa: 34,90 zł
Cena Profit24: 113,39 zł Cena katalogowa: 129,00 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

Older but Better, but Older
de Maigret Caroline
Cena Profit24: 70,30 zł Cena katalogowa: 75,00 zł

Nowości działu ogólnego

Królowa niczego
Black Holly
Cena Profit24: 24,25 zł Cena katalogowa: 37,91 zł
Zadra
Małecki Robert
Cena Profit24: 30,27 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Przyszło nam tu żyć
Kostiuczenko Jelena
Cena Profit24: 27,66 zł Cena katalogowa: 44,90 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.