Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Wzory pism prokuratora w sprawach karnych

Wzory pism prokuratora w sprawach karnych

Język: polski
Rok wydania: 2018
Wydanie: 1
ISBN: 9788381246446
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Seria wydawnicza: Wzory pism
Dodatkowe informacje:
Oprawa: twarda
Wymiary: B5
Liczba stron: 480
Język oryginalny: polski
Miasto: Warszawa
Stan prawny na: 2018-05-01
Dostępność:36h
133.07 PLN Cena Profit24: 133,07 zł
Cena katalogowa: 159,00 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 5,99 zł
InPost - przesyłka kurierska od 10,99 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 10,99 zł
Paczkomaty InPost od 11,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 11,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 12,99 zł

Publikacja obejmuje szeroki zakres pism wykorzystywanych w toku śledztw lub dochodzeń, ale też w postępowaniach sprawdzających oraz w postępowaniu sądowym. Wybrane wzory są opatrzone zwięzłymi komentarzami odnoszącymi się do praktyki prokuratorskiej.

Szczególną uwagę czytelników powinny zwrócić wzory związane z nowymi instytucjami, które w ostatnich latach wprowadzono do procesu karnego, np. postanowienie o dozorze policji połączone z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami albo zakazem zbliżania się do określonych osób na wskazaną odległość, czy wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar.

 

Ico_Gray_6.gif [752 B]   Adresaci:
Książka jest skierowana przede wszystkim do prokuratorów, a także asesorów i aplikantów prokuratorskich.

 

Spis treści:

I Postępowanie sprawdzające 17

1. Przekazanie zawiadomienia do innej jednostki prokuratury 19
2. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego 21
3. Rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego 24
4. Wniosek o przekazanie sprawy innej niż właściwa miejscowo jednostce prokuratury 26
5. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia - brak czynu 28
6. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia - brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu 31
7. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia - brak znamion czynu zabronionego 34
8. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia - ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa 37
9. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia - znikoma społeczna szkodliwość czynu 40
10. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia - sprawca nie podlega karze 43
11. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia - śmierć oskarżonego 46
12. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia - przedawnienie karalności 50
13. Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa - postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone 53
14. Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa - toczy się postępowanie w tej samej sprawie 56
15. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia - sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych 59
16. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia - brak wniosku o ściganie 62
17. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia - inna okoliczność wyłączająca ściganie 65
18. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia przed wszczęciem 69
19. Postanowienie o podjęciu na nowo postępowania w sprawie, w której odmówiono wszczęcia śledztwa 74

II Śledztwo / dochodzenie 77

20. Postanowienie o wszczęciu śledztwa 79
21. Postanowienie o wszczęciu śledztwa (2) 82
22. Zarządzenie o powierzeniu śledztwa w całości 84
23. Postanowienie o wszczęciu dochodzenia 87
24. Postanowienie o wszczęciu dochodzenia (2) 89
25. Postanowienie o dokonaniu blokady środków zgromadzonych na rachunku bankowym 92
26. Postanowienie o objęciu ściganiem z urzędu czynu prywatnoskargowego 95
27. Postanowienie o przedłużeniu okresu trwania śledztwa 97
28. Postanowienie o przedłużeniu okresu trwania dochodzenia 99
29. Postanowienie o połączeniu postępowań przygotowawczych 101
30. Postanowienie o wyłączeniu materiałów do odrębnego postępowania przygotowawczego 104
31. Postanowienie o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka 108
32. Zarządzenie o ujawnieniu danych świadka 111
33. Postanowienie o nałożeniu kary pieniężnej (art. 285 § 1 k.p.k.) 114
34. Wniosek o przesłuchanie świadka przez sąd w toku śledztwa 116
35. Wniosek o przesłuchanie w charakterze świadka - pokrzywdzonego, który nie ukończył 15 lat 118
36. Wniosek o ustanowienie kuratora dla małoletniej pokrzywdzonej 120
37. Wniosek o przesłuchanie przez sąd pokrzywdzonego w charakterze świadka (art. 185c k.p.k.) 122
38. Postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego 124
39. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów 127
40. Uzasadnienie postanowienia o przedstawieniu zarzutów 130
41. Postanowienie o zmianie przedstawionych zarzutów 133
42. Uzasadnienie postanowienia o zmianie postanowienia o przedstawieniu zarzutów 136
43. Postanowienie o oddaniu pod dozór policji 138
44. Postanowienie o nakazie opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym 141
45. Postanowienie o zastosowaniu poręczenia majątkowego 143
46. Postanowienie o zastosowaniu poręczenia społecznego 145
47. Postanowienie o zastosowaniu zakazu opuszczania kraju 148
48. Postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia podejrzanego w czynnościach służbowych 151
49. Zarządzenie o przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego o podejrzanym 154
50. Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy 156
51. Postanowienie o zwrocie zatrzymanego prawa jazdy 158
52. Wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania 160
53. Zażalenie na odmowę uwzględnienia wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania 163
54. Zarządzenie o wyrażeniu zgody na jednorazowe widzenie 167
55. Zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na jednorazowe widzenie 170
56. Wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania 172
57. Postanowienie o odmowie uwzględnienia wniosku o uchylenie środka zapobiegawczego 175
58. Zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia na postanowienie w przedmiocie wniosku o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego 177
59. Postanowienie o odmowie uwzględnienia wniosku o uchylenie - zmianę środka zapobiegawczego 179
60. Postanowienie o uchyleniu - zmianie środka zapobiegawczego 182
61. Zarządzenie o udzieleniu zezwolenia na porozumiewanie się obrońcy z tymczasowo aresztowanym i o kontroli korespondencji 184
62. Zarządzenie o zatrzymaniu korespondencji podejrzanego 186
63. Zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na korzystanie z aparatu telefonicznego 188
64. Zarządzenie o zgodzie na korzystanie z aparatu telefonicznego 190
65. Zarządzenie o zebraniu informacji o używaniu przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych 192
66. Postanowienie o powołaniu biegłego 194
67. Postanowienie o powołaniu biegłego (2) 196
68. Postanowienie o przyznaniu należności biegłemu 199
69. Postanowienie o przyznaniu kosztów podróży i noclegu świadka 202
70. Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu 204
71. Wniosek o zwolnienie obrońcy z urzędu 206
72. Wniosek o przeprowadzenie dowodu badania psychiatrycznego połączonego z obserwacją w zakładzie leczniczym 207
73. Postanowienie o żądaniu wydania rzeczy - przeszukaniu 210
74. Postanowienie o zatwierdzeniu zatrzymania rzeczy i przeszukania 213
75. Postanowienie o odmowie zatwierdzenia zatrzymania rzeczy i przeszukania 216
76. Postanowienie o oddaniu na przechowanie przedmiotów wydanych - znalezionych w czasie przeszukania 218
77. Postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych - sprzedaż 220
78. Wniosek o zniszczenie dowodu rzeczowego złożony na podstawie art. 232a § 1 k.p.k. 222
79. Postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego - dowód niedopuszczalny 224
80. Postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego - okoliczność nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy 227
81. Postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego - okoliczność udowodniona zgodnie z wnioskiem 229
82. Postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego - dowód nieprzydatny 231
83. Postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego - dowód niemożliwy do przeprowadzenia 233
84. Postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego - dowód zmierza do przedłużenia postępowania 235
85. Postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w czynnościach śledztwa 237
86. Postanowienie o zażądaniu wydania korespondencji 241
87. Postanowienie o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej (SKOK ) 243
88. Postanowienie o zwolnieniu z tajemnicy telekomunikacyjnej 245
89. Wniosek prokuratora o zwolnienie z tajemnicy bankowej 247
90. Postanowienie prokuratora o zarządzeniu kontroli i utrwalania treści rozmów telefonicznych w wypadku niecierpiącym zwłoki 249
91. Wniosek prokuratora o zatwierdzenie przez sąd postanowienia o zarządzeniu kontroli i utrwalania treści rozmów telefonicznych oraz zarządzenie takiej kontroli na dalszy czas oznaczony 253
92. Postanowienie o wyrażeniu zgody na dokonanie oględzin pomieszczeń przez organ podatkowy 256
93. Postanowienie o zatwierdzeniu protokołu oględzin nieruchomości 258
94. Postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym 260
95. Postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym (2) 265
96. Zarządzenie o poszukiwaniu podejrzanego w celu ustalenia miejsca jego pobytu 268
97. Postanowienie o zawieszeniu śledztwa - art. 11 § 2 k.p.k. 270
98. Postanowienie o zawieszeniu dochodzenia - art. 22 § 1 k.p.k. 272
99. Postanowienie o zawieszeniu śledztwa - art. 72 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 275
100. Postanowienie o zawieszeniu śledztwa - art. 7 ustawy o świadku koronnym 277
101. Wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania w związku z koniecznością poszukiwania podejrzanego listem gończym 279
102. Postanowienie o poszukiwaniu podejrzanego listem gończym 281
103. List gończy 284
104. Wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania 286
105. Postanowienie o podjęciu zawieszonego śledztwa - art. 11 k.p.k. 288
106. Postanowienie o podjęciu zawieszonego śledztwa - art. 22 k.p.k. 291
107. Postanowienie o podjęciu zawieszonego dochodzenia - art. 72 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 294
108. Postanowienie o podjęciu zawieszonego śledztwa - art. 7 ustawy o świadku koronnym 296
109. Zarządzenie o zgodzie na udostępnienie akt 299
110. Zarządzenie o odmowie udostępnienia akt 300
111. Zarządzenie o częściowej odmowie udostępnienia akt 303
112. Postanowienie o zamknięciu śledztwa 305
113. Postanowienie o zamknięciu dochodzenia 307
114. Postanowienie o uzupełnieniu zakończonego dochodzenia i przedłużeniu okresu jego trwania 309
115. Postanowienie o uzupełnieniu zakończonego śledztwa i przedłużeniu okresu jego trwania 311
116. Postanowienie o przekazaniu sprawy do postępowania mediacyjnego 313
117. Postanowienie o oddaleniu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego 316
118. Zarządzenie o wyrażeniu zgody na cofnięcie wniosku o ściganie 318
119. Zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia 321
120. Postanowienie o przywróceniu terminu do wniesienia zażalenia 324
121. Postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia 326
122. Postanowienie o pozostawieniu bez rozpoznania przyjętego zażalenia 328
123. Pismo przekazujące zażalenie sądowi 331
124. Pismo - odpowiedź na wniosek o podjęcie prawomocnie zakończonego postępowania 334
125. Postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych po umorzeniu dochodzenia - zwrot osobie uprawnionej 337
126. Postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych po umorzeniu dochodzenia - powierzenie osobie godnej zaufania 339
127. Postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych po umorzeniu dochodzenia - dalsze przechowywanie 341
128. Akt oskarżenia 343
129. Wniosek prokuratora złożony na podstawie art. 335 § 1 k.p.k. 361
130. Wniosek prokuratora złożony na podstawie art. 335 § 2 k.p.k. 364
131. Akt oskarżenia wraz z wnioskiem złożonym na podstawie art. 335 § 2 k.p.k. 367
132. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego 370
133. Postanowienie o umorzeniu śledztwa - brak czynu 374
134. Postanowienie o umorzeniu śledztwa - brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu 378
135. Postanowienie o umorzeniu śledztwa - brak znamion czynu zabronionego 382
136. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia - sprawca nie popełnia przestępstwa 386
137. Wniosek prokuratora o umorzenie śledztwa złożony na podstawie art. 324 k.p.k. 390
138. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia - znikomy stopie społecznej szkodliwości czynu 395
139. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia - sprawca nie podlega karze 399
140. Postanowienie o umorzeniu śledztwa - oskarżony zmarł 403
141. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia - przedawnienie karalności 408
142. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia - res iudicata 411
143. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia - postępowanie wcześniej wszczęte toczy się 415
144. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia - sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych 418
145. Postanowienie o umorzeniu śledztwa - brak wymaganego zezwolenia na ściganie 421
146. Postanowienie o umorzeniu śledztwa - brak wniosku o ściganie 425
147. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia - inna okoliczność wyłączająca ściganie 429
148. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia - niewykrycie sprawcy 434
149. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia - podejrzany nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa 438
150. Postanowienie o umorzeniu śledztwa „absorpcyjne" (art. 11 § 1 k.p.k.) 444
151. Postanowienie prokuratora generalnego o uchyleniu prawomocnego postanowienia o umorzeniu śledztwa w trybie art. 328 § 1 k.p.k. 447

III Postępowanie sądowe 451

152. Zażalenie na zwrot sprawy do postępowania przygotowawczego 453
153. Sprzeciw od wyroku nakazowego 456
154. Apelacja - obraza przepisów prawa karnego materialnego 457
155. Apelacja - obraza przepisów prawa karnego procesowego 460
156. Apelacja - błąd w ustaleniach faktycznych 462
157. Apelacja - rażąca niewspółmierność kary 469
158. Kasacja 473
159. Kasacja Prokuratora Generalnego 479

Inni klienci kupili również:

Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych, szkoła, przedszkole. RODO 2018
68,00 zł Cena katalogowa: 68,00 zł
Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej
Cena Profit24: 50,35 zł Cena katalogowa: 60,90 zł
Kodeks postępowania karnego. Orzecznictwo. Tom I
Cena Profit24: 88,84 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Leksykon polskiej procedury karnej
Cena Profit24: 61,68 zł Cena katalogowa: 79,00 zł
Ustawa o policji. Komentarz
Opaliński Bartłomiej
Cena Profit24: 160,63 zł Cena katalogowa: 179,00 zł
Funkcja wykrywcza i dowodowa postępowania karnego
Cena Profit24: 89,58 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
SKT Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych. Komentarz do Działu XIII KPK. Sądowe Komentarze Tematyczne
Cena Profit24: 205,50 zł Cena katalogowa: 229,00 zł
Kodeks karny wykonawczy 2017
Kietschke Magdalena
Cena Profit24: 4,74 zł Cena katalogowa: 6,90 zł
Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów
Cena Profit24: 74,19 zł Cena katalogowa: 89,00 zł
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz
Cena Profit24: 250,37 zł Cena katalogowa: 279,00 zł
Aplikacje prawnicze. Testy i komentarze
Cena Profit24: 139,00 zł Cena katalogowa: 139,00 zł
Prawo prasowe. Komentarz
Drozdowicz Krzysztof
Cena Profit24: 169,61 zł Cena katalogowa: 199,00 zł
Postępowanie karne
Boratyńska Katarzyna T.
Cena Profit24: 88,84 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Kazusy dla aplikantów radcowskich i adwokackich. Prawo karne, cywilne, gospodarcze i administracyjne
Cena Profit24: 91,43 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Model dopuszczalnej ingerencji w prawa wolności jednostki w procesie karnym
Cena Profit24: 178,58 zł Cena katalogowa: 199,00 zł
Tajemnica lekarska i psychiatryczna a polski proces karny
Cena Profit24: 41,33 zł Cena katalogowa: 46,20 zł

Polecamy:

Cena Profit24: 205,50 zł Cena katalogowa: 229,00 zł
Cena Profit24: 168,43 zł Cena katalogowa: 199,00 zł
Cena Profit24: 183,93 zł Cena katalogowa: 217,49 zł
Cena Profit24: 168,43 zł Cena katalogowa: 199,00 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

Face2face Starter Student's Book
Cena Profit24: 86,75 zł Cena katalogowa: 95,00 zł
Ready Player Two
Cline Ernest
Cena Profit24: 85,80 zł Cena katalogowa: 89,00 zł
Minimediacje z dziećmi. O odwadze, smutku...
Cena Profit24: 26,81 zł Cena katalogowa: 34,00 zł

Nowości działu ogólnego

Łowcy przygód w dalekich krainach Wielkie pionierskie podróże i wiedza antyku o świecie
Cena Profit24: 56,58 zł Cena katalogowa: 79,00 zł
Anioły ciemności Piekielna miłość #1
Cena Profit24: 30,47 zł Cena katalogowa: 37,90 zł
Sztuka podglądania
Motyl Marta
Cena Profit24: 32,34 zł Cena katalogowa: 52,99 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.