Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a wzrost gospodarczy w Polsce i wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a wzrost gospodarczy w Polsce i wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Język: polski
Rok wydania: 2018
Wydanie: 1
ISBN: 9788381020107
Wydawnictwo: CeDeWu
Dodatkowe informacje:
Oprawa: miekka
Wymiary: B5
Liczba stron: 444
Miasto: Warszawa
Dostępność:24h
73.68 PLN Cena Profit24: 73,68 zł
Cena katalogowa: 90,00 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 9,99 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 9,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 10,99 zł
InPost Paczkomaty 24/7 od 11,99 zł
InPost - przesyłka kurierska od 12,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 12,99 zł

Słowa kluczowe

Kraje EŚW-10, w tym Polska zadają sobie liczne pytania związane z obecnością kapitału zagranicznego w ich gospodarkach. Wśród głównych są takie: Jak przyciągnąć ZIB? Czy ważniejszy jest wolumen czy struktura napływu ZIB? Czy może alokacja sektorowa ZIB w gospodarce? Kiedy ZIB stymulują wzrost gospodarczy a kiedy mogą być hamulcem rozwoju? Co zrobić, aby ZIB stymulowały wzrost gospodarczy?

W książce podjęto próbę zidentyfikowania istotnych czynników napływu ZIB do krajów EŚW-10 oraz weryfikację ich wpływu na wzrost gospodarczy w latach 1994-2015.

Analizę teoretyczną oparto na trzech kierunkach teorii handlu międzynarodowego, wzrostu gospodarczego oraz ZIB, eksponując współzależności zachodzące pomiędzy nimi. Tak kompleksowa analiza pozwoliła z jednej strony na identyfikację czynników decydujących o lokalizacji ZIB jak z drugiej strony na określenie i ich wpływu na gospodarki goszczące. Oprócz standardowych czynników lokalizacji, zwrócono uwagę na ich dotychczasową ewolucję oraz poziomy oceny klimatu inwestycyjnego. Podjęto kwestie optymalizacji podatkowej, oceny ekonomicznej ZIB oraz różnic w specyfice projektów greenfield i brownfield z sektorów niefinansowych oraz finansowych. Kompleksowa analiza empiryczna napływu ZIB dotyczyła wolumenu, struktury, rozmieszczenia geograficznego oraz realizacji projektów greenfied w ujęciu sektorowym gospodarek. Analiza ekonometryczna dotyczyła trzech obszarów: czynników lokalizacji ZIB, oddziaływania ZIB na wzrost gospodarczy oraz współzależności pomiędzy czynnikami produkcji a PKB w badanych krajach.
Wyniki badań pozwoliły na opracowanie mechanizmu współzależności pomiędzy istotnymi czynnikami napływu ZIB i wzrostem gospodarczym w krajach EŚW-10. Sformułowano rekomendacje ogólne dla polityki inwestycyjnej wobec ZIB dla krajów EŚW-10, jak szczegółowe dla Polski.

W książce przedstawiono:
- analizę teorii handlu międzynarodowego, wzrostu gospodarczego oraz ZIB,
- przegląd czynników lokalizacyjnych ZIB w krajach EŚW-10,
- analizę empiryczną napływu ZIB do krajów EŚW-10 w latach 1994-2015 w zakresie: wolumenu, struktury, rozmieszczenia geograficznego oraz realizacji projektów greenfied w ujęciu sektorowym gospodarek,
- analizę ekonometryczną dotyczącą trzech obszarów: modeli czynników lokalizacji ZIB, oddziaływania ZIB na wzrost gospodarczy oraz współzależności pomiędzy czynnikami produkcji a PKB,
- mechanizm współzależności pomiędzy istotnymi czynnikami napływu ZIB i wzrostem gospodarczym w krajach EŚW-10,
- rekomendacje ogólne dla polityki inwestycyjnej wobec ZIB dla krajów EŚW-10, jak szczegółowe dla Polski.


„Recenzowana książka jest dziełem oryginalnym i nowatorskim. Autorka dokonała w niej rozległej analizy teoretycznej i empirycznej zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ZIB) i ich wpływu na wzrost i rozwój gospodarczy. Zweryfikowała sformułowane w badaniach hipotezy stosując zaawansowane modele ekonometryczne. Na uwagę zasługują starannie, zgodnie ze sztuką i zasadami ekonometrii skonstruowane i estymowane oraz testowane modele ekonometryczne. Niewiele jest prac w literaturze polskiej, dotyczących problematyki podjętej w recenzowanej pracy, w których autorzy w tak rozległym zakresie stosują zaawansowane modele ekonometryczne. Książka stanowi istotny wkład w dyskusję naukową nad znaczeniem ZIB we wzroście i rozwoju gospodarczym".
Z recenzji Prof. zw. dr. hab. Sławomira Bukowskiego


„Wprawdzie problematyka wpływu ZIB na wzrost gospodarczy państw od wielu już dekad jest przedmiotem licznych analiz w literaturze światowej, także polskiej, ale ze względu na swoją złożoność, zmienność wewnętrznych i zewnętrznych determinant, a przede wszystkim brak możliwości przyjęcia założenia (kierując się zasadą naukowej rzetelności i uczciwości) jedynie o korzystnych lub wprost przeciwnie - niekorzystnych efektach obecności ZIB dla gospodarek państw goszczących wymaga każdorazowo podjęcia kompleksowych i żmudnych badań... Dr Aneta Kosztowniak w swojej pracy zmierzyła się z takim trudnym wyzwaniem, co więcej wpisała się tym samym w nurt ekonomii informacji, której istota polega na likwidacji luki informacyjnej - swoistej asymetrii informacji o gospodarce, występującej nawet w dojrzałych i ustabilizowanych demokracjach... Poprzez swoje wyniki badań... dostarczyła... rzetelnych informacji o procesach... wpływu ZIB na przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego... w analizowanych krajach EŚW10 w latach 1994-2015".
Z recenzji Prof. zw. dr. hab. Przemysława Deszczyńskiego

 

Spis treści:

Rozdział 1
Charakterystyka zagranicznych inwestycji bezpośrednich i przyczyny ich ekspansji 19
1.1. Pojęcie zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ZIB) 19
1.2. Formy ZIB i ich uwarunkowania 25
1.3. Sposoby wejścia na rynki zagraniczne i formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej przez inwestora 30
1.3.1. Różnice pomiędzy greenfield a brownfield i typy inwestorów 34
1.4. Teorie ZIB uwzględniające przewagi i motywy inwestorów zagranicznych 39
1.4.1. Teoria przewagi własnościowej przedsiębiorstwa 39
1.4.2. Teoria cyklu życia produktów, gałęzi i sektorów 42
1.4.3. Teoria reakcji oligopolistycznej 45
1.4.4. Teoria lokalizacji 47
1.4.5. Teoria względnych przesunięć kosztów siły roboczej i kapitału K. Kojimy 48
1.4.6. Teoria dynamicznych przewag komparatywnych (paradygmat rozwoju) i model czarnej skrzynki T. Ozawy 51
1.4.7. Teoria internalizacji 57
1.4.8. Eklektyczna teoria produkcji międzynarodowej J.H. Dunniga i jej reinterpretacje 59
1.4.9. Teoria kształtowania się pozycji inwestycyjnej na rynkach zagranicznych J.H. Dunninga 71
1.4.10. Ewolucyjny model umiędzynarodowienia przedsiębiorstw J.H. Dunninga i M.L. Lundama 76
1.5. Nowa geografia ekonomiczna (NGE) 78
1.6. Strategie integracji koncernów transnarodowych a rodzaje ZIB 86
1.7. Podsumowanie 90

Rozdział 2
Handel międzynarodowy, ZIB a wzrost i rozwój gospodarczy w ujęciu teoretyczno-empirycznym 99
2.1. Wybrane teorie handlu międzynarodowego a ZIB 99
2.1.1. Przedklasyczne, klasyczne i neoklasyczne teorie handlu międzynarodowego 99
2.1.2. Międzynarodowa wymiana czynników wytwórczych a wzrost gospodarczy 104
2.1.3. Nowy nurt nowej teorii handlu 113
2.1.4. Handel międzynarodowy i ZIB - wybory sposobu wejścia na rynki zagraniczne w ujęciu badań na poziomie firm w krajach Unii Europejskiej. 121
2.2. Wybrane modele neoklasyczne oraz endogenicznego wzrostu gospodarczego i ZIB 126
2.2.1. Neoklasyczne modele wzrostu gospodarczego 130
2.1.1.1. Model wzrostu gospodarczego R. Solowa 130
2.2.1.2. Model złotej reguły akumulacji E.S. Phelpsa 137
2.2.1.3. Model wzrostu gospodarczego G. Mankiwa, D. Romera oraz D. Weila 138
2.2.2. Modele endogenicznego wzrostu gospodarczego 140
2.2.2.1. Model funkcji produkcji stopy wzrostu technologii P.M. Romera 140
2.2.2.2. Model optymalnej ścieżki wzrostu R.E. Lucasa 144
2.3. Efekty wpływu ZIB na rozwój gospodarczy w krajach goszczących 146
2.3.1. Wpływ ZIB na akumulację kapitału i aktywność inwestycyjną 146
2.3.2. ZIB a budżet państwa 150
2.3.3. Wpływ ZIB na bilans płatniczy 152
2.3.4. Wpływ ZIB na zatrudnienie i rynek pracy 155
2.3.5. ZIB a transfer i dyfuzja technologii 161
2.4. Podsumowanie 167

Rozdział 3
Czynniki lokalizacji ZIB w ujęciu teoretyczno-empirycznym 173
3.1. Ewolucja koncepcji czynników napływu ZIB 173
3.2. Czynniki lokalizacyjne ZIB występujące po stronie inwestora zagranicznego 181
3.2.1. Czynniki zasobowo-kosztowe 181
3.2.2. Czynniki rynkowe 185
3.2.3. Czynniki efektywnościowe 187
3.2.4. Czynniki poszukiwania aktywów strategicznych lub zdolności 191
3.3. Czynniki lokalizacyjne wynikające z klimatu inwestycyjnego 193
3.3.1. Uwarunkowania makroekonomiczne 197
3.3.1.1. Uwarunkowania ekonomiczno-społeczne 197
3.3.1.2. Stabilizacja polityczna i ekonomiczna 199
3.3.1.3. Ryzyko inwestycyjne a ZIB 201
3.3.2. Instytucje, przepisy prawne oraz system zachęt i udogodnień dla ZIB 205
3.3.3. Uwarunkowania infrastrukturalne 207
3.4. Poziomy oceny klimatu inwestycyjnego 209
3.4.1. Poziom ugrupowania integracyjnego 209
3.4.2. Poziom grupy krajów EŚW - czynniki wspólne i indywidualne 211
3.4.3. Poziom krajowy 217
3.4.4. Poziom regionalny 219
3.4.5. Poziom lokalny 221
3.5. Elementy optymalizacji podatkowej inwestorów zagranicznych na rynkach goszczących 224
3.5.1. Uwarunkowania i decyzje optymalizacji podatkowej 224
3.5.2. Podmioty specjalnego przeznaczenia i formy międzynarodowego przepływu kapitału 227
3.6. Elementy ekonomicznej oceny ZIB przez inwestorów 232
3.6.1. Dochodowość podmiotów z udziałem zagranicznych inwestorów bezpośrednich i skumulowana całkowita stopa zwrotu z inwestycji 232
3.6.2. Zatrzymany zysk i reinwestycje w podmiotach bezpośredniego inwestowania 235
3.7. Zmiany czynników lokalizacyjnych w gospodarce światowej a ZIB 237
3.7.1. Różnice w tendencjach rozwojowych projektów greenfield i brownfield 237
3.7.2. Przyczyny ekspansji ZIB w sektorach finansowych wobec sektorów niefinansowych 242
3.8. Podsumowanie 246

Rozdział 4
ZIB i ich rola w gospodarce krajów EŚW-10 251
4.1. Ważniejsze uwagi metodologiczne dotyczące statystyk ZIB 251
4.2. Napływ strumieni i struktura ZIB 254
4.2.1. Skala napływu strumieni ZIB oraz ich dynamika 254
4.2.2. Struktura napływu strumieni ZIB 264
4.2.2.1. Struktura inwestycji bezpośrednich w podziale na instrumenty finansowe w krajach EŚW-10 264
4.2.2.2. Struktura napływu strumieni ZIB w Polsce, w podziale na instrumenty finansowe, sekcje i rodzaje działalności 269
4.3. Zasoby ZIB 274
4.3.1. Skala zasobów ZIB w krajach EŚW-10 274
4.3.2. Stan zasobów ZIB w Polsce i ich struktura w podziale na instrumenty finansowe 278
4.3.3. Podział geograficzny zasobów ZIB w Polsce według kraju pochodzenia inwestora 280
4.3.4. Rozmieszczenie zasobów ZIB w Polsce w podziale na województwa 281
4.4. Rola ZIB w wybranych obszarach aktywności krajów EŚW-10 284
4.4.1. ZIB a wymiana handlowa towarów i usług 284
4.4.2. ZIB a nakłady brutto na środki trwałe 286
4.4.3. Strumienie i zasoby napływu ZIB a PKB 288
4.4.4. Projekty greenfield w ujęciu ilościowym, wartościowym i sektorowym gospodarki 299
4.5. Podsumowanie 305

Rozdział 5
Modele czynników napływu ZIB oraz wzrostu gospodarczego w krajach EŚW-10 309
5.1. Modele czynników napływu ZIB (KMRL) 310
5.1.1. Charakterystyka modelu i zmiennych objaśniających 311
5.1.2. Wyniki badania empirycznego dla Polski i pozostałych krajów EŚW-10 315
5.2. Modele wzrostu gospodarczego (KMRL) 325
5.2.1. Modele wzrostu gospodarczego dla krajów EŚW-10 329
5.2.1.1. Charakterystyka modelu i zmiennych objaśniających 329
5.2.1.2. Wyniki badania empirycznego dla Polski i pozostałych krajów EŚW-10 332
5.2.1.3. Mechanizm współzależności pomiędzy czynnikami napływu ZIB oraz wzrostu gospodarczego w krajach EŚW-10 343
5.2.2. Model wzrostu gospodarczego (VECM) dla Polski 344
5.2.2.1. Przegląd badań empirycznych modelowania zależności wzrostu gospodarczego i ZIB 344
5.2.2.2. Charakterystyka modelu wzrostu gospodarczego dla Polski i jego weryfikacja 350
5.2.2.3. Funkcje odpowiedzi na impuls zmiennych modelu wzrostu dla Polski 354
5.2.2.4. Dekompozycja wariancji błędu prognoz modelu wzrostu dla Polski 362
5.3. Rola podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce polskiej i jej efekty 368
5.3.1. Liczba i partycypacja podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w sekcjach gospodarki 368
5.3.2. Efekty ekonomiczne działalności podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego 374
5.3.2.1. Wysokość i struktura nakładów inwestycyjnych 374
5.3.2.2. Wymiana handlowa i jej udział w produktach wysokiej techniki 377
5.3.2.3. Liczba pracujących w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego 381
5.4. Podsumowanie 385

Inni klienci kupili również:

Makroekonomia
Begg David
Cena Profit24: 45,54 zł Cena katalogowa: 64,90 zł
Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej. Studium ekonomii prawa
Cena Profit24: 155,36 zł Cena katalogowa: 199,00 zł
System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii
Cena Profit24: 62,16 zł Cena katalogowa: 68,46 zł
Infrastruktura sportowa w rozwoju lokalnym
Cena Profit24: 38,46 zł Cena katalogowa: 48,00 zł
Makroekonomia ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej
Cena Profit24: 34,99 zł Cena katalogowa: 42,00 zł
Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach
Cena Profit24: 42,74 zł Cena katalogowa: 49,00 zł
Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej
Cena Profit24: 45,97 zł Cena katalogowa: 55,00 zł
Reforma strefy euro po kryzysie finansowym 2007-2009 i jej konsekwencje
Cena Profit24: 52,00 zł Cena katalogowa: 52,00 zł
Studium rozwoju zdywersyfikowanych form współpracy
Cena Profit24: 45,16 zł Cena katalogowa: 54,90 zł
Ekonomia Tom 2
Samuelson Paul A.
Cena Profit24: 60,42 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
Międzynarodowy handel produktami wiedzy
Cena Profit24: 55,40 zł Cena katalogowa: 61,01 zł
Współczesna strategia polityki pieniężnej w warunkach deflacji
Cena Profit24: 53,00 zł Cena katalogowa: 53,00 zł
Ekonomia po polsku
Filar Dariusz
Cena Profit24: 15,75 zł Cena katalogowa: 19,90 zł
Polska i Hiszpania na ścieżce konwergencji. Aspekty sektorowe
Cena Profit24: 40,16 zł Cena katalogowa: 48,00 zł
Gospodarka globalna w świetle wyzwań Industry 4.0
Cena Profit24: 22,91 zł Cena katalogowa: 33,60 zł
Szkice z makroekonomii
Cena Profit24: 40,97 zł Cena katalogowa: 49,00 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

Neue Expedition Deutsch 3 Podręcznik
Cena Profit24: 53,07 zł Cena katalogowa: 56,87 zł
Maximal 2 A1 AB
Praca zbiorowa
Cena Profit24: 23,10 zł Cena katalogowa: 25,00 zł
Cambridge Global English Workbook 1
Cena Profit24: 47,00 zł Cena katalogowa: 47,00 zł

Nowości działu ogólnego

Nie dla mnie
Vi Keeland
Cena Profit24: 24,49 zł Cena katalogowa: 36,90 zł
Świat według pszczół
Cena Profit24: 23,90 zł Cena katalogowa: 36,90 zł
Krewniacy
Wragg-Sykes Rebecca
Cena Profit24: 40,47 zł Cena katalogowa: 59,99 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.