Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Zrozumieć sprawozdanie finansowe

Zrozumieć sprawozdanie finansowe

Język: polski
Rok wydania: 2018
Wydanie: 1
ISBN: 9788380855267
Wydawnictwo: DIFIN Spółka Akcyjna
Dodatkowe informacje:
Oprawa: miękka
Wymiary: B5
Liczba stron: 185
Język oryginalny: polski
Miasto: Warszawa
Dostępność:36h
35.12 PLN Cena Profit24: 35,12 zł
Cena katalogowa: 42,00 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 5,99 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 9,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 10,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 11,99 zł
Książka jest nową zaktualizowaną i znacznie rozszerzoną wersją pozycji Jak czytać sprawozdanie finansowe, która znajduje się na rynku od 2008 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem. Autorka odpowiada w niej na pytania, jakie najczęściej stawiają sobie czytelnicy sprawozdania finansowego, a więc:
- co to jest sprawozdanie finansowe,
- kto sporządza sprawozdanie finansowe i kto odpowiada za jego rzetelność,
- kto bada sprawozdanie finansowe,
- kto i w jakim celu korzysta z informacji w nim zawartych,
- jakich informacji dostarcza bilans, rachunek zysków i strat,
- jakich informacji dostarcza rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, a jakich sprawozdanie z działalności,
- jak ocenić kondycję firmy na podstawie sprawozdania finansowego,
- o czym nie informuje sprawozdanie finansowe.

Spis treści:

Od autorki

1. Co warto wiedzieć o sprawozdaniu finansowym

1.1. Co to jest sprawozdanie finansowe
1.2. Kto sporządza sprawozdanie finansowe i kto ponosi odpowiedzialność za jego rzetelność
1.3. Kto i w jakim celu korzysta z informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym?

2. Jak powstaje  sprawozdanie finansowe

2.1. Rachunkowość a sprawozdanie finansowe
2.2. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego
2.2.1. Rejestracja operacji gospodarczych
2.2.2. Chronologiczne i systematyczne ujęcie operacji gospodarczych w księgach rachunkowych
2.2.3. Stwierdzenie, czy księgowania objęły wszystkie operacje gospodarcze - zestawienie obrotów i sald
2.2.4. Sprawdzenie zgodności stanów wynikających z ksiąg rachunkowych ze stanem faktycznym - inwentaryzacja
2.3. Sporządzanie sprawozdania finansowego
2.3.1. Zasady rachunkowości
2.3.2. Polityka rachunkowości
2.3.3. Polityka rachunkowości a wycena aktywów i pasywów
2.3.4. Procedury ustalania wyniku finansowego

3. Pierwsze podejście do zrozumienia sprawozdania finansowego

3.1. Skąd uzyskać informacje o sytuacji majątkowej i finansowej firmy, czyli o czym informuje bilans
3.2.  Skąd uzyskać informacje o efektach działalności firmy, czyli o czym informuje rachunek zysków i strat
3.3. Gotówka czy zysk. Jak mierzyć efekty działalności firmy
3.4. Powiązanie operacji gospodarczych ze sprawozdaniem finansowym
3.4.1.Opis działania arkusza kalkulacyjnego MS Excel
3.4.2.  Księgowanie i sporządzanie sprawozdania finansowego przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego MS Excel na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego „Architekci krajobrazu" spółka z o.o.

4. Bilans jako źródło informacji o sytuacji finansowej firmy

4.1. Co to jest bilans i jakie zawiera informacje
4.2. Co to są aktywa bilansu i o czym informują dane w nich zawarte
4.3. Aktywa obrotowe
4.3.1. Zapasy (rzeczowe aktywa obrotowe)
4.3.2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
4.3.3. Należności krótkoterminowe
4.3.4. Inwestycje krótkoterminowe
4.3.4.1. Papiery wartościowe o charakterze kapitałowym
4.3.4.2. Nabyte dłużne papiery wartościowe
4.3.4.3. Udzielone pożyczki
4.3.4.4. Instrumenty pochodne
4.3.4.5. Inne inwestycje krótkoterminowe
4.3.5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
4.4. Aktywa trwałe
4.4.1. Środki trwałe
4.4.2. Środki trwałe w budowie
4.4.3. Wartości niematerialne
4.4.4. Należności długoterminowe
4.4.5. Długoterminowe inwestycje
4.4.5.1. Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne
4.4.5.2. Długoterminowe aktywa finansowe
4.4.6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
4.5. O czym informuje struktura aktywów i co jeszcze można dowiedzieć się  o aktywach ze sprawozdania finansowego
4.5.1. Prezentacja głównych pozycji aktywów bilansu zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy o rachunkowości
4.5.2. Aktywa w informacji dodatkowej
4.6. Z jakiego źródła są finansowane zasoby, czyli co to są pasywa
4.6.1. Kapitały (fundusze) własne
4.6.2. Zobowiązania
4.6.3. O czym informuje struktura pasywów i co jeszcze można dowiedzieć się o pasywach z informacji dodatkowej
4.6.3.1. Prezentacja głównych pozycji pasywów bilansu zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy o rachunkowości
4.6.3.2. Pasywa w informacji dodatkowej
4.7. Relacje między strukturą aktywów i pasywów
4.8. Słabe i mocne strony informacji o aktywach

5. Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o finansowych efektach działalności firmy

5.1. Skąd czerpiemy informacje o skuteczności i efektywności wykorzystania zasobów firmy
5.2. Przychody z działalności operacyjnej
5.2.1. Czy przychodom zawsze towarzyszą wpływy środków pieniężnych
5.2.2. Kiedy i w jakiej wysokości uwzględnia się przychód w rachunku zysków i strat
5.3. Koszty
5.4. Jak ustalić koszt wytworzenia produktów
5.4.1. Układ kalkulacyjny kosztów
5.4.2. Koszty bezpośrednie produktów
5.4.3. Koszty pośrednie produktów
5.5. Czy wszystkie koszty poniesione w okresie sprawozdawczym wpłyną na wynik finansowy tego okresu
5.5.1. Koszty bezpośrednio powiązane z przychodami
5.5.2. Koszty związane z działalnością firmy w okresie objętym sprawozdaniem
5.5.3. Koszty będące odzwierciedleniem zmniejszenia wartości aktywów
5.5.4. Koszty będące odzwierciedleniem podjętych przez firmę zobowiązań
5.6. Wpływ stosowanej przez firmę polityki rachunkowości na wysokość kosztów
5.6.1. W jaki sposób przyjęte przez firmę szacunki wpływają na wysokość kosztów i wynik finansowy
5.7. Jakich informacji o wyniku finansowym dostarcza rachunek zysków i strat
5.7.1. Informacje o przychodach firmy
5.7.2. Informacje o kosztach firmy
5.7.3. Informacje o obciążeniach z tytułu podatku dochodowego i pozostałych obowiązkowych obciążeniach wyniku finansowego
5.7.4. Informacje o wyniku finansowym
5.7.5. Informacje o wyniku finansowym w wariancie porównawczym
5.7.6. Informacje o wyniku finansowym w wariancie kalkulacyjnym
5.8. Jak na podstawie informacji zawartych w rachunku zysków i strat ocenić strukturę wyniku finansowego firmy
6. Jak oceniać efektywność gospodarowania
6.1. Rentowność sprzedaży
6.2. Rentowność majątku
6.3. Rentowność zainwestowanego kapitału, czyli jaka jest opłacalność ulokowanych w firmie kapitałów

7. Jakich informacji dostarcza zestawienie zmian w kapitale własnym

7.1. Cel i przydatność zestawienia zmian w kapitale własnym
7.2. Prezentacja zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy o rachunkowości

8. Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o „trwałości" firmy

8.1. Rachunek zysków i strat a rachunek przepływów pieniężnych - czym się różnią
8.2. Jakich informacji dostarcza rachunek przepływów pieniężnych
8.3. Rachunek przepływów pieniężnych - analiza przeszłości czy przyszłości?

9. O czym nie informuje sprawozdanie finansowe

10. Sprawozdanie z działalności, czyli także informacje niefinansowe

11. Dlaczego sprawozdania finansowe są badane przez biegłych rewidentów

11.1. Cel badania sprawozdania finansowego
11.2. Czyje sprawozdania powinny być badane i kto może badać sprawozdanie finansowe

Bibliografia

Inni klienci kupili również:

Multikanałowość dystrybucji usług w gospodarce sieciowej
Cena Profit24: 29,57 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Terytorialne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw
Cena Profit24: 41,25 zł Cena katalogowa: 44,90 zł
Diagnoza w socjoterapii
Grudziewska Ewa
Cena Profit24: 33,45 zł Cena katalogowa: 40,01 zł
Teoria obwodów elektrycznych
Bolkowski Stanisław
Cena Profit24: 63,90 zł Cena katalogowa: 79,00 zł
Prawo żywnościowe
Taczanowski Maciej
Cena Profit24: 53,69 zł Cena katalogowa: 69,00 zł
Edukacja seksualna w polskiej szkole. Perspektywa uczniów i dyrektorów
Cena Profit24: 50,54 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Diagnostyka i postępowanie w chorobach oczu
Cena Profit24: 67,53 zł Cena katalogowa: 79,00 zł
Psychoterapia Gestalt w praktyce klinicznej
Cena Profit24: 105,44 zł Cena katalogowa: 134,00 zł
Umysł matematyczny
Brożek Bartosz
Cena Profit24: 13,61 zł Cena katalogowa: 19,90 zł
Prawo karne przyszłości
Cena Profit24: 38,13 zł Cena katalogowa: 49,00 zł
Górnictwo 2
Honysz Jerzy
Cena Profit24: 58,23 zł Cena katalogowa: 65,00 zł
Starość między tradycją, a współczesnością
Cena Profit24: 22,39 zł Cena katalogowa: 35,00 zł
Zamówienia publiczne - nowe zasady
Cena Profit24: 77,04 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Funkcjonowanie łańcuchów dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski
Cena Profit24: 44,91 zł Cena katalogowa: 49,90 zł
W poszukiwaniu zwinności w architekturze systemów IT
Cena Profit24: 48,14 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Strategie marketingowe w polskich firmach na rynkach wirtualnych i realnych
Cena Profit24: 35,91 zł Cena katalogowa: 39,90 zł

Polecamy także:

Cena Profit24: 139,00 zł Cena katalogowa: 139,00 zł
Cena Profit24: 89,99 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Cena Profit24: 236,34 zł Cena katalogowa: 260,00 zł
Zakrzewska-Bielawska Agnieszka
Cena Profit24: 72,14 zł Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena Profit24: 59,08 zł Cena katalogowa: 65,00 zł
Cena Profit24: 79,31 zł Cena katalogowa: 86,10 zł
Cena Profit24: 27,19 zł Cena katalogowa: 29,90 zł
Cena Profit24: 71,81 zł Cena katalogowa: 79,00 zł
Cena Profit24: 39,63 zł Cena katalogowa: 49,00 zł

Polecamy:

Kuc Bolesław Rafał
Cena Profit24: 49,21 zł Cena katalogowa: 79,00 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu naukowego

Teoria poliwagalna
Porges Stephen W.
Cena Profit24: 46,44 zł Cena katalogowa: 49,99 zł
Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
Cena Profit24: 139,00 zł Cena katalogowa: 139,00 zł
Historia cywilizacji amerykańskiej
Cena Profit24: 79,31 zł Cena katalogowa: 86,10 zł

Nowości działu językowego

Defi 1 Podręcznik + CD w. francuska
Cena Profit24: 84,01 zł Cena katalogowa: 92,00 zł
Defi 4 ćwiczenia + CD w. francuska
Cena Profit24: 43,83 zł Cena katalogowa: 48,00 zł
Mummy Fairy and Me Mermaid Magic
Cena Profit24: 62,17 zł Cena katalogowa: 67,50 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.