Witaj w Profit24.pl - Załóż konto | Zaloguj się | facebook | Pomoc |
wyszukiwanie zaawansowane »

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty
Tytuł książki: Ilość: Cena:

Indeksy:

Autorów   |   Wydawnictw   |   Serii
Zwolnienia pracowników. Praktyczny komentarz.

Zwolnienia pracowników. Praktyczny komentarz.

Język: polski
Rok wydania: 2010
Wydanie: 1
ISBN: 9788376775647
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Dodatkowe informacje:
Oprawa: miękka
Wymiary: B5
Liczba stron: 131
Miasto: Warszawa
92.31 PLN Cena Profit24: 92,31 zł
Cena katalogowa: 135,45 zł
Koszt dostawy:
Paczka w RUCHu od 5,99 zł
InPost - przesyłka kurierska od 10,99 zł
Poczta Polska Odbiór w punkcie od 10,99 zł
Paczkomaty InPost od 11,99 zł
Poczta Polska doręczenie pod adres od 11,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 12,99 zł
Publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji "Zwolnienia pracowników -praktyczny komentarz" wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków.


Spis treści:


Rozdział I. Ogólne obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem umowy o pracę
Konsultacja ze związkami zawodowymi
Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Przedawnienie prawa do ekwiwalentu za urlop
Obliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Składniki wynagrodzenia nieuwzględniane w podstawie ekwiwalentowej
Ustalenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
Obowiązek wydania świadectwa pracy

Termin wydania świadectwa
Wydanie świadectwa, gdy pracownik zmarł
Treść świadectwa pracy
Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń

Rozdział II. Obowiązki w okresie wypowiedzenia umowy o pracę
Ustalenie długości okresu wypowiedzenia
Korzystniejsze postanowienia o długości okresu wypowiedzenia
Liczy się okres zatrudnienia u danego pracodawcy
Kiedy wliczamy okresy pracy u poprzedniego pracodawcy?
Do okresu zatrudnienia wliczamy okres wypowiedzenia
Kiedy kończy się okres wypowiedzenia?
Zmiana długości okresu wypowiedzenia
Wydłużenie okresu wypowiedzenia
Skrócenie okresu wypowiedzenia
Skrócenie okresu wypowiedzenia przy upadłości lub likwidacji
Dlaczego warto skrócić okres wypowiedzenia?
Wynagrodzenie dla poszkodowanego pracownika
Udzielenie dni na poszukiwanie pracy
Urlop w okresie wypowiedzenia

Nakaz wykorzystania urlopu wypoczynkowego
Urlop bieżący proporcjonalnie, zaległy w całości
Na jakie dni nie można udzielić urlopu?
Zwolnienie ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
Warto mieć zgodę pracownika na piśmie
Wysokość wynagrodzenia za okres niewykonywania pracy
Długi okres wypowiedzenia - o czym warto pamiętać

Rozdział III. Sformułowanie przyczyny wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony
Przyczyna wypowiedzenia musi być prawdziwa
Można podać kilka przyczyn - ale od razu!
Przyczyna wypowiedzenia musi być konkretna
Przyczyna niedotycząca pracownika
Przyczyna w piśmie do związków
Może być kilka przyczyn wypowiedzenia
Niewłaściwe i właściwe sformułowanie przyczyny wypowiedzenia


Rozdział IV. Wręczenie wypowiedzenia umowy o pracę
Forma wypowiedzenia umowy o pracę
Wypowiedzenie ustne - czego może żądać pracownik
Od kiedy biegnie 7-dniowy termin na odwołanie się do sądu?
Kiedy wypowiedzenie jest wręczone skutecznie?
Pismo o wypowiedzeniu warto odczytać!
Co pracodawca musi udowodnić przed sądem?
Gdy pracownik nie przyjmuje wypowiedzenia
Wzór notatki służbowej
Od kiedy biegnie okres wypowiedzenia?
Od kiedy biegnie termin na odwołanie się do sądu?
Wypowiedzenie a zwolnienie lekarskie
Pracownik symulant? Warto zadbać o świadka!
Wypowiedzenie a wniosek o urlop wychowawczy
Jak skutecznie wręczyć pracownikowi wypowiedzenie?

Od kiedy liczyć moment złożenia wypowiedzenia?

Rozdział V. Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron

Porozumienie stron - inicjatywa pracownika lub pracodawcy, zgoda obu
Termin rozwiązania umowy za porozumieniem stron
Skutki braku zgody na porozumienie stron
Rezygnacja pracodawcy z rozwiązania umowy - warunki
Nieprzyjęcie propozycji porozumienia przez pracownika
Zalety rozwiązania umowy za porozumieniem stron
Kiedy warto zaproponować pracownikowi rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?
Porozumienie stron a okresy ochronne
Jak przekonać pracownika do zawarcia porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę?
Procedura rozwiązania umowy za porozumieniem stron
Brak formy pisemnej nie powoduje nieważności
Pismo to zawsze dowód w sądzie
Ustalenie daty rozwiązania umowy
Przykładowy wzór pisma pracownika o dokonanie rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron z klauzulą dotyczącą wypowiedzenia
Ustalenia dodatkowe w porozumieniu stron
Obowiązki wobec pracownika, z którym pracodawca rozstaje się za porozumieniem stron
Możliwe wady porozumienia stro
n
Porozumienie zawarte nieświadomie
Uchylenie się pracownika od skutków porozumienia
Porozumienie stron złożone pod groźbą - skutki
Niezrozumiałe oświadczenie woli

Rozdział VI. Zwolnienie bez winy pracownika (art. 53 kp)
Rozwiązanie umowy z powodu długiej nieobecności pracownika
Zakaz rozwiązania umowy z powodu długotrwałej choroby
Obowiązek ponownego zatrudnienia zwolnionego pracownika
Powrót do pracy po chorobie - obowiązkowe badania lekarskie
4 kroki zwolnienia pracownika bez wypowiedzenia bez jego winy
Jak liczyć 3 miesiące choroby? 6 ważnych zasad

Gdy pracownik pracował dłużej niż 6 miesięcy

Rozdział VII. Zwolnienie dyscyplinarne
Przyczyny zwolnienia dyscyplinarnego
Nie ma obowiązku wręczania "dyscyplinarki"
Ciężkie naruszenie obowiązków przez pracownika - na czym polega
Ciężkie naruszenie obowiązków - przykłady z orzeczeń SN
Niestawienie się w pracy (porzucenie pracy)
Nie każde "złe zachowanie" uzasadnia zwolnienie
Gdy pracownik straci prawo do wykonywania zawodu
Tryb zwolnienia dyscyplinarnego
Miesięczny termin na "dyscyplinarkę"
Konsultacja ze związkami
Podanie przyczyny zwolnienia
Choroba, urlop i ciąża nie ochronią przed "dyscyplinarką"
Pochopne "dyscyplinarki" mogą kosztować!

Rozdział VIII. Przyczyna zwolnień po stronie pracodawcy
Kiedy przyczyny zwolnienia nie leżą po stronie pracownika?
Przyczyny nie muszą być zawinione przez pracodawcę
Likwidacja stanowiska pracy - na co uważać
Jakie przepisy stosuje się przy zwalnianiu z przyczyn niedotyczących pracowników?

Pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników
Pracodawca zatrudniający 20 i więcej pracowników
Zwolnienia na podstawie ustawy z 13 marca 2003 r.
Jak ustala się liczbę zatrudnionych?
2 tryby zwolnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy
Zwolnienia grupowe - liczba zwalnianych pracowników
Porozumienie stron a zwolnienia grupowe
Procedura zwolnienia grupowego
Obowiązki informacyjno-konsultacyjne pracodawcy
Ustalanie kryteriów doboru do zwolnień
Termin spotkania ws. konsultacji
Zwolnienia indywidualne
Zwolnienie pracownika z przyczyn go dotyczących w trakcie zwolnień z przyczyn ekonomicznych
Bez konsultacji, porozumienia, regulaminu ws. zwolnień

Niezbędnik

Tabele
Okresy wypowiedzenia
Tryb i podstawa zwolnienia w świadectwie pracy
Wypowiedzenie umowy - lista kontrolna
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia - lista kontrolna
Terminy ważne przy rozwiązywaniu umowy o pracę
Pracownicy chronieni przed rozwiązaniem umowy o pracę
Rozwiązanie umowy - rozmowa z pracownikiem
Rozwiązanie umowy - reakcja na niektóre wypowiedzi pracownika

Wzory czyste
Świadectwo pracy
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (ze zobowiązaniem
do wykorzystania urlopu)
Porozumienie w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia
Wypowiedzenie zmieniające warunki umowy o pracę
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
(zwolnienie dyscyplinarne)
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika

Wzory wypełnione
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 52 kp)
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 53 kp)
Świadectwo pracy
Wypełnianie świadectwa pracy - wyjaśnienia

Podstawa prawna
Wyciąg z Kodeksu pracy
Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Inni klienci kupili również:

Międzynarodowe prawo pracy. Tom I. Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Wolumen 1
Cena Profit24: 43,97 zł Cena katalogowa: 49,00 zł
Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania
Mazurczak-Jasińska Eliza
Cena Profit24: 52,95 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Świadczenia na rzecz pracowników
Cena Profit24: 178,50 zł Cena katalogowa: 178,50 zł
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Szczęch Krzysztof
Cena Profit24: 45,71 zł Cena katalogowa: 49,19 zł
Elastyczne formy zatrudnienia
Cena Profit24: 26,09 zł Cena katalogowa: 39,90 zł
Uprawnienia oddziałów ZNP jako międzyzakładowych organizacji związkowych
9,50 zł Cena katalogowa: 9,50 zł
Kodeks pracy 2016
Fijałkowski Tadeusz
Cena Profit24: 94,22 zł Cena katalogowa: 105,00 zł
Prawo pracy a prawo ubezpieczeń społecznych
Cena Profit24: 69,06 zł Cena katalogowa: 85,00 zł
Bhp w branży samochodowej. Efekty kształcenia wspólne dla branży
Cena Profit24: 45,71 zł Cena katalogowa: 49,19 zł
Trzynastka. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Cena Profit24: 92,19 zł Cena katalogowa: 99,00 zł
Prawo urzędnicze
Stelina Jakub
Cena Profit24: 48,55 zł Cena katalogowa: 59,00 zł
Szkoła w zreformowanym systemie edukacji
Cena Profit24: 74,19 zł Cena katalogowa: 89,00 zł
Aplikacje prawnicze. Testy i komentarze
Cena Profit24: 139,00 zł Cena katalogowa: 139,00 zł
Prawo w oświacie Część 1 Nauczycielskie prawo pracy
Cena Profit24: 18,46 zł Cena katalogowa: 20,00 zł
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Komentarz
Cena Profit24: 278,46 zł Cena katalogowa: 299,00 zł
Praktyczne aspekty rozliczania wynagrodzeń  i zasiłków z ubezpieczenia społecznego w 2018 roku
Cena Profit24: 198,23 zł Cena katalogowa: 249,00 zł

Polecamy także:

Cena Profit24: 73,59 zł Cena katalogowa: 89,00 zł
Cena Profit24: 61,93 zł Cena katalogowa: 74,90 zł

Polecamy:

Cena Profit24: 52,95 zł Cena katalogowa: 59,00 zł

Newsletter

Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Nowości działu językowego

Face2face Starter Student's Book
Cena Profit24: 87,21 zł Cena katalogowa: 95,00 zł
Ready Player Two
Cline Ernest
Cena Profit24: 83,38 zł Cena katalogowa: 89,00 zł
Minimediacje z dziećmi. O odwadze, smutku...
Cena Profit24: 26,81 zł Cena katalogowa: 34,00 zł

Nowości działu ogólnego

Łowcy przygód w dalekich krainach Wielkie pionierskie podróże i wiedza antyku o świecie
Cena Profit24: 56,58 zł Cena katalogowa: 79,00 zł
Anioły ciemności Piekielna miłość #1
Cena Profit24: 30,47 zł Cena katalogowa: 37,90 zł
Sztuka podglądania
Motyl Marta
Cena Profit24: 32,34 zł Cena katalogowa: 52,99 zł

Profit24.pl

Profit24 – profesjonalna księgarnia naukowa w zasięgu ręki

Profit 24 to internetowa księgarnia naukowa, dostarczająca od ponad 18 lat szeroki wybór opracowań naukowych, podręczników akademickich i książek z różnorodnych dziedzin wiedzy. Dbamy o to, aby nasz asortyment spełniał wysokie wymagania specjalistów – lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pracowników instytucji i studentów, poszukujących najlepszych opracowań akademickich.

W naszej księgarni znajdziesz znane i sprawdzone opracowania naukowe, najlepsze książki medyczne, trudno dostępne tytuły i nowości wydawnicze z różnych dziedzin nauk. Realizujemy zarówno duże zamówienia dla instytucji, jak i zamówienia dla klientów prywatnych. Posiadamy też specjalistyczne księgarnie stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Szeroka oferta książek i opracowań naukowych

Księgarnia Profit24 to miejsce dla profesjonalistów, poszukujących najlepszych opracowań naukowych z medycyny, prawa, ekonomii, finansów i dziedzin humanistycznych. Szeroka oferta cenionych na rynku wydawnictw naukowych pozwala na samodzielne skompletowanie własnej, profesjonalnej bazy wiedzy. Dzięki regularnej współpracy z bibliotekami, instytucjami i kancelariami prawnymi mamy aktualny wgląd we wciąż zmieniające się potrzeby naszych klientów. Znamy wartość dobrych, specjalistycznych książek. Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi wydawnictwami tworząc ofertę, spełniającą precyzyjne, różnorodne potrzeby klientów.

 

Internetowa księgarnia medyczna

W naszym serwisie znajdą Państwo kompleksowe opracowania z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego i gospodarczego - począwszy od kodeksów, a skończywszy na komentarzach.

Specjalizujemy się w dostarczaniu opracowań z najbardziej wymagających dziedzin wiedzy. Jedną z nich jest medycyna. Profit24 może pochwalić się najbogatszą na rynku ofertą książek medycznych – dla studentów, lekarzy i pracowników naukowych. Dział książek medycznych jest podzielony tematycznie według najważniejszych dziedzin medycyny. Celujemy w ofertę aktualną, dopasowaną szczególnie do potrzeb studentów medycyny, poszukujących szybkiego dostępu do najnowszych wydań podręczników akademickich. W skład naszego asortymentu wchodzi też klasyczna literatura medyczna a w razie zainteresowania – możemy sprowadzić dodruk wybranych wydań.

Obsługa na piątkę z plusem!

Nasza oferta wciąż się poszerza. Nauka to nie wszystko! Oprócz opracowań, w księgarni Profit24 znajdziesz też nowości literatury pięknej, beletrystykę, poradniki, atlasy, audiobooki i płyty CD.

Potrzebujesz najnowszych wydań opracowań naukowych? Szukasz najszybszej metody zamówienia podręcznika akademickiego? Skontaktuj się z nami, a zamówimy dla Ciebie dowolne opracowanie i dostarczymy je tak szybko, jak to możliwe.